บริการ Bualuang iSupply

บริการทางการเงินออนไลน์ครบวงจร
สำหรับเครือข่ายการค้า

ประสานประโยชน์เพื่อคู่ค้าด้านการชำระค่าสินค้าและด้านสินเชื่อแก่คู่ค้าทุกฝ่ายในเครือข่ายการค้า เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจระหว่างคู่ค้าดำเนินไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

ธนาคารกรุงเทพสร้างสรรค์บริการ Bualuang iSupply ขึ้นเพื่อให้บริการทางการเงินออนไลน์ครบวงจร ทั้งด้านการชำระค่าสินค้าและด้านสินเชื่อแก่คู่ค้าทุกฝ่ายในเครือข่ายการค้า เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจระหว่างคู่ค้าดำเนินไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่รวดเร็ว สะดวกในทุกขั้นตอนผ่านอินเตอร์เน็ตและกระแสการเงินในเครือข่ายที่ไหลเวียนอย่างต่อเนื่องและคล่องตัว ช่วยให้ท่านสามารถบริหารการเงินในธุรกิจของท่านได้ตามเป้าหมาย

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์เอกชนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และมีเครือข่ายสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ เสริมด้วยเครือข่ายสาขาต่างประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลก ที่สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินสำหรับลูกค้าธุรกิจรายปลีก ลูกค้าธุรกิจรายกลาง และลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

Bualuang iSupply คือ บริการทางการเงินออนไลน์ที่รวมบริการด้านการชำระค่าสินค้า และการให้สินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นเข้าไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กระบวนการค้าระหว่างผู้ขาย และผู้แทนจำหน่าย/ผู้ซื้อ โดยครอบคลุมบริการดังนี้

 • บริการชำระเงินค่าสินค้า หักบัญชีเงินฝากตามคำสั่งการชำระเงินของผู้แทนจำหน่าย/ผู้ซื้อ และ
  นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขาย ตามรอบการชำระเงินที่ตกลงไว้กับธนาคาร

 • สนับสนุนสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น บริการสนับสนุนสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นภายใต้หลักประกัน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่ผู้แทนจำหน่าย/ผู้ซื้อเพื่อใช้ชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย ช่วยให้การซื้อขายสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น

ประสานประโยชน์เพื่อคู่ค้าในเครือข่ายการค้า

ผู้ขาย (Sponsor) 

 • ได้รับชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา
 • ลดภาระงานด้านเอกสารและขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน
 • เพิ่มยอดขายและโอกาสในการขยายธุรกิจ เนื่องจากผู้แทนจำหน่าย/ผู้ซื้อ มีสภาพคล่องและอำนาจ
  ซื้อที่เพิ่มขึ้น
 • สะดวก และประหยัดเวลา เพราะท่านสามารถทำธุรกรรมออนไลน์และดูรายงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้แทนจำหน่าย/ผู้ซื้อ (Dealer/Buyer)

 • เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจด้วยระยะเวลาการชำระเงินที่ยาวขึ้น
 • ได้รับสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพิ่มศักยภาพทางการเงินและความสามารถในการแข่งขัน
 • สะดวก และประหยัดเวลา เพราะท่านสามารถทำธุรกรรมออนไลน์และดูรายงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจัดการธุรกิจได้อย่างประสิทธิภาพ

สมัครใช้บริการ Bualuang iSupply เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจได้ที่สำนักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ
ทุกแห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยพาณิชย์บริการ 
Bualuang iSupply Call Center โทร. (66) 0-2680-9595
โทรสาร: (66) 0-2231-4940
อีเมล: tradeservices@bbl.co.th

Bualuang iSupply คือ บริการทางการเงินออนไลน์ที่รวมบริการด้านการชำระค่าสินค้า และการให้สินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นเข้าไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กระบวนการค้าระหว่างผู้ขาย และผู้แทนจำหน่าย/ผู้ซื้อ โดยครอบคลุมบริการดังนี้

 • บริการชำระเงินค่าสินค้า หักบัญชีเงินฝากตามคำสั่งการชำระเงินของผู้แทนจำหน่าย/ผู้ซื้อ และ
  นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขาย ตามรอบการชำระเงินที่ตกลงไว้กับธนาคาร

 • สนับสนุนสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น บริการสนับสนุนสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นภายใต้หลักประกัน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่ผู้แทนจำหน่าย/ผู้ซื้อเพื่อใช้ชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย ช่วยให้การซื้อขายสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
ประสานประโยชน์เพื่อคู่ค้าในเครือข่ายการค้า

ผู้ขาย (Sponsor) 

 • ได้รับชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา
 • ลดภาระงานด้านเอกสารและขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน
 • เพิ่มยอดขายและโอกาสในการขยายธุรกิจ เนื่องจากผู้แทนจำหน่าย/ผู้ซื้อ มีสภาพคล่องและอำนาจ
  ซื้อที่เพิ่มขึ้น
 • สะดวก และประหยัดเวลา เพราะท่านสามารถทำธุรกรรมออนไลน์และดูรายงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้แทนจำหน่าย/ผู้ซื้อ (Dealer/Buyer)

 • เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจด้วยระยะเวลาการชำระเงินที่ยาวขึ้น
 • ได้รับสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพิ่มศักยภาพทางการเงินและความสามารถในการแข่งขัน
 • สะดวก และประหยัดเวลา เพราะท่านสามารถทำธุรกรรมออนไลน์และดูรายงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจัดการธุรกิจได้อย่างประสิทธิภาพ
สมัครใช้บริการ Bualuang iSupply เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจได้ที่สำนักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ
ทุกแห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยพาณิชย์บริการ 
Bualuang iSupply Call Center โทร. (66) 0-2680-9595
โทรสาร: (66) 0-2231-4940
อีเมล: tradeservices@bbl.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone