รายงานภาวะตลาดประจำวัน

ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดประจำวัน ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาซื้อ-ขายพันธบัตรและตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินกู้ และอื่นๆ

FX Market Outlook
THB Bonds Market Outlook
FX Rate New York Close Tokyo Open
LIBOR* USD$ EUR JPY CHF
Monetary Policy Rate
World Gorvernment Security
  Yield (%) Spread
Onshore THB Implied Swap
  Bid Offer
Gov't THB Bonds ***
  Yield
*** TBDC Yield Curve
Reference Rate
Deposit Rate More »
Lending Rate More »
U.S. Interest Rate
* Closing Rate in NY Market
Money Market Rate at 9.00 am
U.S. Treasury
  Yield
Treasury Bill ****
  YTM
**** TBDC Bidding Yield
Commodities, at 8:00 am
THB/USD Fwd Rate
  Export Import  
World index Close Change
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone