รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีมากว่า 27 ปี และยังคงสืบสานเจตนารมณ์
ต่อไป

เป็นเวลากว่า 27 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ 'เพื่อนคู่คิด' ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจเอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความ
โดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน รายการ เพื่อนคู่คิด ออกอากาศเผยแพร่เป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 10.05 น. 

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการสอดประสานไปกับโครงการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น โครงการเกษตรก้าวหน้า โครงการบัวหลวงกรีน เป็นต้น

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ธนาคารกรุงเทพยังคงจัดทำรายการเพื่อนคู่คิด เพื่อนำเสนอสาระประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

ตอน

                   
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน เจาะตลาดคนรุ่นใหม่ (เฮือน ณ ใจ๋/เชียงใหม่)

วันที่ 5 มกราคม 2560

สร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์ ด้วยผลิตภัณฑ์พิมพ์ลายสไตล์สีน้ำ (Janfive Studio)

วันที่ 6 มกราคม 2560

เฉาก๊วยไร้แป้งสีแปลกใหม่ แนวคิดต่อยอดธุรกิจที่แตกต่าง (เด่น เฉาก๊วย จ.อุดรธานี)

วันที่ 12 มกราคม 2560

กระถางต้นไม้ดีไซน์ใหม่ ปรับรูปแบบให้เหมาะกับงานตกแต่ง (wunderkammer.studio)

วันที่ 13 มกราคม 2560

แซ่บแบบรักสุขภาพ ด้วยผงปรุงรสจากธรรมชาติ 
(ผงนัว จ.สกลนคร)

วันที่ 19 มกราคม 2560

กระเป๋าดีไซน์หรูแบรนด์ไทย แฟชั่นโดนใจระดับสากล (NASHA MEKRAKSAVANICH)

วันที่ 20 มกราคม 2560

สานต่อภูมิปัญญางานผ้าย้อมคราม เพิ่มมูลค่าด้วยดีไซน์ (ครามสกล จ.สกลนคร)

วันที่ 26 มกราคม 2560

พลิกผืนนา ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมือง สร้างรายได้สู่ชุมชน (ข้าวหอมดอกฮัง จ.สกลนคร)

วันที่ 27 มกราคม 2560

 

เดือนมกราคม 2560

ตอน: พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน เจาะตลาดคนรุ่นใหม่ (เฮือน ณ ใจ๋/เชียงใหม่)          
 
     

                    

ตั้งแต่เด็ก คุณนฤทัย ไชยรัตน์ คลุกคลีกับการทำงานของคุณแม่ที่ทำผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากห้อมและ
ครามมาตลอด เมื่อเรียนจบเธอจึงมาช่วยธุรกิจของคุณแม่ แต่ด้วยเป็นคนรุ่นใหม่ จึงมีแนวคิดที่จะขยายตลาดสินค้าประเภทผ้าฝ้ายย้อมครามเพื่อให้เข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่มากขึ้น เธอจึงเริ่มนำผ้าพื้นเมือง
มาออกแบบและตัดเย็บให้ดูทันสมัยขึ้น แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติ และเอกลักษณ์ในงานผ้าทอของ
ล้านนา รวมถึงขั้นตอนในการทำมือไว้เช่นเดิม แต่พยายามลดความยุ่งยากในกระบวนการทำมือให้น้อยลง
เพื่อให้สามารถทำซ้ำได้ ซึ่งก็จะช่วยให้ราคาสินค้าถูกลง และเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้ง่ายมากขึ้น โดยคุณ
นฤทัย ได้ศึกษากระแสนิยมของแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการพัฒนารูปแบบสินค้า และเน้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์จากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติกันมากขึ้น ปัจจุบัน
แฟชั่นจากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติของ ‘เฮือน ณ ใจ๋’ ได้รับผลตอบรับที่ดี มีกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นคนไทยและ
คนญี่ปุ่นให้ความสนใจ ซึ่งช่องทางจำหน่ายนอกจากมีหน้าร้านที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่แล้ว ยังจำหน่าย
ผ่านทางออนไลน์ และออกร้านตามงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นต่างๆ ด้วย

ตอน: สร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์ ด้วยผลิตภัณฑ์พิมพ์ลายสไตล์สีน้ำ (Janfive Studio)    

                    

หลังจากเรียนจบด้านงานออกแบบ คุณเฟื่องลดา จี้อุ่น ได้ไปทำงานหาประสบการณ์ในบริษัทสิ่งทอหลายๆ ที่ โดยทำหน้าที่เป็นดีไซเนอร์ และในระหว่างนั้นเอง เธอได้ทดลองวาดภาพสีน้ำ โดยเน้นโทนสีคราม-ขาว
ซึ่งมาจากความชอบของตัวเอง และได้ทดลองนำไปผลิตเป็นผ้าพันคอ กระเป๋า หน้าปกสมุดจดบันทึก
โดยใช้วิธีการพิมพ์ลายสไตล์สีน้ำ และจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดี จึงขยายมาสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และลาออกจากอาชีพประจำมาทำเป็นธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบสไตล์ภาพเขียนสีน้ำของ
คุณเฟื่องลดา จะมีความคล้ายคลึงกับลวดลายบนเซรามิก ซึ่งการเลือกใช้โทนสีคราม สีขาว และสีโทนเย็น
ก็เพื่อสร้างเอกลักษณ์และเสน่ห์เฉพาะตัวให้กับแบรนด์ ซึ่งในขั้นตอนของการทำงาน จะเริ่มจากการออกแบบลวดลายและระบายด้วยสีน้ำ จากนั้นจึงนำลวดลายที่ได้มาพิมพ์ลงบนผ้าแคนวาส หรือผ้าคอตตอน
แล้วนำมาออกแบบตัดเย็บให้เป็นสินค้าประเภทต่างๆ โดยเน้นกลุ่มของใช้ในชีวิตประจำวัน การทำตลาด
เน้นออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เพราะวางกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์เป็นชาวต่างชาติ โดยคุณ
เฟื่องลดาได้เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทำให้ได้มีโอกาสไปโรดโชว์ที่ตลาด
ต่างประเทศ อีกทั้งยังได้จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ต่างชาติที่จำหน่ายสินค้าแฮนด์เมด ทำให้มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆ ทั้งจากไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ขณะที่ตลาดในประเทศไทย ได้ฝากวางจำหน่ายที่
ร้านค้าในโครงการ The Jam Factory และเว็บไซต์ของ King Power


ตอน: เฉาก๊วยไร้แป้งสีแปลกใหม่ แนวคิดต่อยอดธุรกิจที่แตกต่าง  (เด่นเฉาก๊วย จ.อุดรธานี)
              
 
      
                    

เฉาก๊วย เป็นหนึ่งในธุรกิจขนมที่มีคู่แข่งจำนวนมาก คุณเบญจวรรณ อุตรชัย จึงพยายามหาจุดเด่นและ
ความแตกต่างให้กับสินค้าของตนเอง จนนำมาสู่เฉาก๊วยไร้แป้งรสนมชีสและรสชาเขียว ซึ่งผลิตจากหญ้า
เฉาก๊วยแท้ 100% และยังใช้หญ้าหวานแทนความหวานจากน้ำตาลทราย เพื่อให้เฉาก๊วยมีรสชาติ
กลมกล่อม สามารถนำไปทำเป็น Topping ในเมนูของหวานประเภทต่างๆ ได้ และทำให้ผู้ป่วยเบาหวาน
ก็สามารถรับประทานได้ด้วย ในกระบวนการผลิตต้องนำหญ้าเฉาก๊วยมาล้าง ต้ม เคี่ยว เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า
8 ชั่วโมง เพื่อให้ได้น้ำยางเฉาก๊วย 100 % จากนั้นจึงนำมาผสมกับนมผงและชีส ในกรณีที่เป็นเฉาก๊วย
สีขาว และผสมกับผงชาเขียว ในกรณีที่เป็นสีเขียว แล้วจึงนำไปแช่แข็ง ตัดเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า โดยประโยชน์ของเฉาก๊วยนั้น แก้ร้อนใน ดับกระหาย ลดความดัน บำรุงหัวใจ ปัจจุบัน เฉาก๊วยของคุณ
เบญจวรรณมีหน้าร้านอยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ ยังมีหน้าร้านในกรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา และมีตัวแทนจำหน่ายในลาวอีกด้วย

ตอน: กระถางต้นไม้ดีไซน์ใหม่ ปรับรูปแบบให้เหมาะกับงานตกแต่ง (wunderkammer)   

                    

จุดเด่นของกระถางต้นไม้แบรนด์ wunderkammer ของคุณวาสิทธิ์ จินดาพร อยู่ที่การออกแบบรูปทรงที่
แปลกตา และยังนำวัสดุหลายประเภท อาทิ ไม้ และเหล็ก มาตกแต่งร่วมกันกับงานเซรามิกได้อย่างลงตัว
ทำให้ชิ้นงานมีความแปลกใหม่ เป็นที่ถูกใจของผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะ และรักในงานตกแต่งที่ไม่ซ้ำ
แบบใคร นอกจากนี้ยังเพิ่มลูกเล่นต่างๆ เพื่อให้น่าสนใจมากขึ้น เช่น กระถางที่เชื่อมต่อกันสามใบใน 1 ชุด
โดยเมื่อรดน้ำต้นไม้แล้ว น้ำจากกระถางชั้นบนจะไหลลงมายังกระถางใบกลางและใบล่างด้วย ซึ่งเหมาะ
กับคนที่ต้องการปลูกต้นไม้ในกระถางขนาดเล็กหลายๆ กระถางแต่มีพื้นที่ใช้สอยจำกัด ที่ผ่านมา
คุณวาสิทธิ์ ทำตลาดโดยการออกงานแสดงสินค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น งานสำหรับผู้ที่รักการ
ตกแต่งบ้าน และพยายามอัพเดตผลงานผ่านทางเฟสบุ๊ก และอินสตาแกรมอยู่สม่ำเสมอ ส่วนช่องทาง
การจำหน่ายในปัจจุบัน นอกจากออนไลน์ ก็เริ่มมีวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าใหญ่ในกรุงเทพฯ แล้ว

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณวาสิทธิ์ จินดาพร เลขที่ 90/9 หมู่บ้านเดอะวิลล่า ซอยท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอ
  ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  โทร: 085-810-5242 , 093-624-6552 อีเมล: wasit_c@hotmail.com Facebook: https://www.facebook.com/wunderkammer.studio/ IG: wkm.studio

ตอน: แซ่บแบบรักสุขภาพด้วยผงปรุงรสจากธรรมชาติ  (ผักหอม จ.สกลนคร)                   

                    

จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอีสานที่ได้นำพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านมาปรุงอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติ มาวันนี้
ชุมชนบ้านยางโล้น อ.ภูพาน จ.สกลนคร ได้คิดพัฒนาต่อยอดนำพืชผักพื้นบ้านหลายชนิดมาแปรรูปเป็น
“ผงผักปรุงรสสำเร็จรูป” ที่ดีต่อสุขภาพ แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติแซ่บๆ แบบต้นตำรับของอาหารอีสาน ผงผัก
ปรุงรสสำเร็จรูปแบรนด์ผักหอม ต่อยอดมาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร โดยการนำผักพื้นบ้านที่ให้รสชาติแตกต่างกัน เช่น รสหวาน มัน เปรี้ยว เผ็ด มาบด
และผสมกันอย่างลงตัว เพื่อนำไปเป็นเครื่องปรุงที่จะช่วยเพิ่มรสชาติอาหารให้มีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น
โดยมีส่วนประกอบจากพืชผักพื้นบ้านที่ปลูกในชุมชน แบบปลอดสารเคมี จำนวน 13 ชนิด ซึ่งผักทุกชนิด
ล้วนมีสรรพคุณทางยาและดีต่อสุขภาพ โดยกระบวนการผลิตได้รับมาตรฐาน GMP มาตรฐานฮาลาล
และผลิตภัณฑ์ก็ได้จดทะเบียน อย.เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันผงผักปรุงรสสำเร็จรูป ‘ผักหอม’ มีสองสูตร คือ
สูตรต้นตำรับ และสูตรเจ ผู้บริโภคสามารถนำไปเพิ่มรสชาติอาหารได้ทั้งเมนูอาหารคาวและเมนูของว่าง
ประเภทต่างๆ เช่น ข้าวเกรียบ มันฝรั่ง เป็นต้น ช่องทางการจำหน่ายเน้นทางออนไลน์เป็นหลัก และมี
ออกงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรปีละประมาณ 2-3 ครั้ง

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณเนตรชนก มุศิริ 60/4 หมู่ 3 บ้านยางโล้น ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
  โทร: 081-051-9521 อีเมล: nuanmani.musiri@gmail.com Facebook:  https://www.facebook.com/ผงนัวยางโล้น- 594333990628370

ตอน: กระเป๋าดีไซน์หรูแบรนด์ไทย แฟชั่นโดนใจระดับสากล (NASHA MEKRAKSAVANICH)     

                    

เอกลักษณ์ของกระเป๋าแบรนด์ MEKRAKSAVANICH ภายใต้การสร้างสรรค์และออกแบบโดย คุณณัชชา
เมฆรักษาวนิช คือ การนำรูปทรงเรขาคณิตมาเป็นจุดตั้งต้นของรูปทรงกระเป๋า และนำวัสดุหลากหลาย
ประเภทมาผสมผสานกันเพื่อทำให้กระเป๋ามีความแปลกใหม่และโดดเด่น โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่อง
ราวของงานศิลปะที่เธอสนใจในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งหลังจากเปิดตัวในงาน Paris Fashion Week ในปี 2013
ผลงานของเธอก็ได้รับการยอมรับจากวงการแฟชั่นระดับนานาชาติเรื่อยมาจนปัจจุบัน กระเป๋าแบรนด์  MEKRAKSAVANICH มีวางจำหน่ายอยู่ 30 กว่าประเทศทั่วโลก ทั้งในยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย
ขณะที่ประเทศไทยมีวางจำหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์ MEKRAKSAVANICH ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 2 แห่ง

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณณัชชา เมฆรักษาวนิช บริษัท ณัชชา ลาโบราทัวร์ จำกัด เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  เว็บไซต์: www.nasha-accessories.com Facebook: https://www.facebook.com/nasha.accessories.official/ IG: nasha_official

ตอน: สานต่อภูมิปัญญางานผ้าย้อมคราม เพิ่มมูลค่าด้วยดีไซน์ (ร้านครามสกล จ.สกลนคร)
              
 
      
                    

จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งขึ้นชื่อเรื่อง “ผ้าทอย้อมคราม” คุณสกุณา สาระนันท์ จึงเกิดแนวคิดที่จะรักษา
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านไว้ โดยเธอได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายหมู่บ้านที่ผลิตผ้าย้อมครามในจังหวัด
สกลนครกว่า 30 กลุ่ม โดยได้ออกแบบลวดลายผ้าให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงเอกลักษณ์ใน
การทอตามกระบวนการดั้งเดิมของชุมชนเอาไว้ จากนั้นจึงนำมาพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์
ประเภทต่างๆ ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้น เช่น กระเป๋า เป้ รองเท้า หมวก เสื้อผ้า กางเกง
ของแต่งบ้านเก๋ๆ ชุดเครื่องนอน เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้ว ยังช่วยขยายตลาด
และกลุ่มเป้าหมายให้แพร่หลายมากขึ้นอีกด้วย หรือหากใครที่ชื่นชอบผ้าทอแบบผืน ที่ร้านครามสกล
แห่งนี้ก็มีผ้าทอแบบผืนจำหน่ายด้วย นอกจากจะเปิดเป็นร้านจำหน่ายสินค้าจากผ้าทอย้อมครามแล้ว ที่ร้าน
ครามสกล ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำผ้าย้อมคราม ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้มาเรียนรู้วิธีการทำผ้าย้อม
ครามด้วยตนเอง ซึ่งที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจกันมาก โดยส่วนใหญ่ จะรู้จักร้าน
ครามสกลจากการที่คุณสกุณาได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อออกบูธแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ล่าสุด เธอยังวางแผนที่จะต่อยอดธุรกิจสู่การทำเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เพื่อให้สินค้าสามารถ
บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาวบ้านในภาคอีสานได้ และเพื่อให้ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสกุณา สาระนันท์ เลขที่ 212 หมู่ 2 บ้านพะเนาว์ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  โทร: 080-582-6655 Facebook: https://www.facebook.com/KhramSklKramsakon/


ตอน: พลิกผืนนา ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมือง สร้างรายได้สู่ชุมชน (ข้าวหอมดอกฮัง จ.สกลนคร)   

                    

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน "หอมดอกฮัง" อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ได้ฟื้นฟู
และพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ร่วมกับศูนย์พัฒนาข้าวภูพาน และศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยร
วมตัวกันฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมืองบริสุทธิ์กว่าร้อยสายพันธุ์ที่เคยหายไปจากท้องถิ่นนานกว่า 30 ปี กลับมา
ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน และแบ่งปันบางส่วนมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่คนในชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้
สมาชิกในกลุ่มฯ ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙ มาใช้ในการทำเกษตร เพื่อ
พึ่งพาตนเอง ปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ และนำข้าวเหล่านี้ไปบริโภคในครัวเรือน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสุขภาพ เหลือจากรับประทานจึงแบ่งขายเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว อีกทั้งยังพยายาม
ส่งเสริมให้ชาวบ้านในท้องถิ่นใกล้เคียงนำไปปฏิบัติ ซึ่งการรวมกลุ่มฯ นี้ทำให้เกษตรกรไม่ต้องขายผลผลิต
ให้พ่อค้าคนกลาง อีกทั้งการฟื้นฟูสายพันธุ์ข้าวที่หาได้ยากในปัจจุบันให้กลับมาในชุมชนอีกครั้ง ยังทำ
ให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดี และสามารถตั้งราคาขายเองได้อีกด้วย เนื่องจากเป็นพันธุ์ข้าวที่หาซื้อได้ยาก
ในประเทศไทย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสมัย มังทะ เลขที่ 15 หมู่ 4 บ้านโคกสะอาด ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47230
  โทร: 089-664-3012 Facebook:  https://www.facebook.com/Homdokhung/

เดือนธันวาคม 2559

ตอน: ปรับโฉมผ้าทอพื้นเมืองสู่แฟชั่นสไตล์อินเตอร์ (Khunjack / จ.เชียงใหม่)
            
 
     

                    

จุดเด่นของแบรนด์คุณแจ็คอยู่ที่เสื้อผ้าแต่ละชุดจะมีการผสมผสานเนื้อผ้าจากเส้นใยธรรมชาติหลากหลาย
ประเภทเข้าไว้ด้วยกัน  โดยมีการปรับเนื้อผ้าให้เบาลง เพื่อระบายความร้อนได้มากขึ้น และได้สั่งทอเป็น
พิเศษ โดยฝีมือของกลุ่มชาวบ้านในท้องถิ่นที่มีทักษะด้านการทอผ้ามาอย่างยาวนาน ขณะที่การออกแบบ ได้เน้นรูปแบบที่ดูทันสมัย แต่ไม่ทิ้งกลิ่นอายของความเป็นพื้นเมือง ทั้งนี้ คุณพจน์ ได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยได้ทำงานร่วมกับดีไซเนอร์ชาวต่างชาติ อาทิ ออสเตรเลียและญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาคอลเล็คชั่นร่วมกันปีละหนึ่งครั้ง ส่วนคอลเล็คชั่นหลักๆ ที่หมุนเวียนตลอดทั้งปี ยังคงได้รับการออกแบบโดยดีไซเนอร์ไทย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพจน์ พรรณเชษฐ์ 278-280 ถ.ช้างม่อย ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  โทร: 084-406-5573 อีเมล์: khunjackthailand@gmail.com เว็บไซต์: www.khunjack.co.th, FB:KhunjackThailand
  ดูรายการย้อนหลัง:  https://www.youtube.com/watch?v=psO62ucyiHU

ตอน: เห็ดอบกรอบ...ขนมกินเล่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ (หัวเห็ด)        

                    

คุณพณัญญา อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองที่ไม่ซ้ำใคร และสามารถขยายตลาดไปในต่างประเทศได้ด้วย เธอจึงนึกถึงขนมกินเล่น ซึ่งจากศึกษาข้อมูลพบว่า ขนมกินเล่นในปัจจุบันมีอยู่มากมาย แต่สำหรับขนมที่กินแล้วมีประโยชน์ มีคุณค่าทางสารอาหารกลับยังมีไม่มากนักในตลาด อีกทั้งเธอยังต้องการนำสินค้าเข้าไปเจาะในตลาดแมส ที่สามารถรับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย จึงมาลงตัวที่ “เห็ดอบกรอบ” ซึ่งเธอได้คัดเลือกเห็ดที่ปลูกจากรำข้าว ไม่ใช้สารเคมีใดๆ ในการเพาะปลูก ปัจจุบันมีทั้งเห็ดนางฟ้า และเห็ดเข็มทอง ซึ่งถือเป็นขนมอบกรอบแบรนด์แรกในตลาดที่เลือกเห็ดเข็มทองมาใช้ในการแปรรูป  

 
ตอน: แปรรูป ‘ผักเชียงดา’ สู่ชาสมุนไพรส่งออก (กาทอง/เชียงใหม่)        

                    

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้รวมตัวกันปลูกผักเชียงดาปลอดสารพิษกว่า 200 ไร่ และนำมาแปรรูปเป็นชาสมุนไพร โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ตั้งแต่การ
วิจัย การเพาะปลูก องค์ความรู้ในการผลิต ไปจนถึงกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ชาสมุนไพรที่มีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทั้งจาก EU Organic และ USDA Organic จนสามารถส่งออกไปจำหน่ายทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา  

ตอน: ต่อยอดธุรกิจอุปกรณ์เพื่องานทำมือ สู่พื้นที่สร้างสรรค์งานแฮนด์เมดแบบครบวงจร (pinn creative space)        

                    

pinn creative space เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจงานทำมือได้มีโอกาสแสวงหาความรู้และไอเดียเพื่อสร้างสรรค์สินค้า อีกทั้งยังสามารถสั่งผลิตในปริมาณน้อยได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงให้กับเจ้าของธุรกิจมือใหม่ และยังช่วยให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจอย่างที่ฝันไว้ได้อีกด้วย โดย pinn creative space จะให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้แนวคิด และความรู้เกี่ยวกับการออกแบบที่ตรงตามความต้องการของตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัท นอกจากนี้ยังให้การฝึกอบรมด้านการออกแบบสินค้าและการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่อผลิตงานฝีมือหลากหลายประเภท ครอบคลุมทั้งกลุ่มงานปัก งานพิมพ์ผ้า งานแกะสลักด้วยเลเซอร์ และงาน Scan & Cut บนวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ ผ้า หนัง แม่เหล็ก ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นแหล่งพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ที่ชื่นชอบงานฝีมือ
อีกด้วย  

 
ตอน: เกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างรายได้นับล้านจากต้นอ่อนทานตะวัน (ไร่ลุงท๊อป/จ.ลพบุรี)        

                    
ด้วยเป็นคนชอบรับประทานต้นอ่อนทานตะวันมาก ประกอบกับได้ศึกษาหาข้อมูลแล้วว่าปลูกไม่ยาก
ใช้เวลาเพียง 1-2 สัปดาห์ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว คุณโอภาสจึงตัดสินใจเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
เพื่อเก็บไว้รับประทาน และแบ่งที่เหลือส่งไปจำหน่ายยังร้านอาหารของครอบครัว ต่อมาร้านอาหารอื่นๆ ใน
พื้นที่ได้สั่งให้เขานำไปขาย คุณโอภาสจึงสนใจและเริ่มต้นทำธุรกิจนี้อย่างจริงจัง เมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ
คุณโอภาสเดินเข้าหาตลาดโดยนำต้นอ่อนทานตะวันไปเสนอขายในตลาดไทแถวรังสิต และมียอดสั่งซื้อ
เข้ามาจำนวนมาก จนเกิดการบอกต่อปากต่อปากจนมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศ เมื่อเพาะต้นอ่อนทานตะวันส่ง
ไปจำหน่ายได้สักพัก ช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์เริ่มได้รับความนิยม คุณโอภาสจึงขยาย
ธุรกิจด้วยการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ต้นอ่อนทานตะวันทางออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจเพาะปลูก และสอนวิธีการ
เพาะปลูกผ่านช่องทาง YouTube จากนั้นจึงแนะนำให้ลูกค้าที่รับเมล็ดพันธุ์ของเขาไปปลูก ส่งต้นอ่อน
ทานตะวันที่เก็บเกี่ยวแล้วไปจำหน่ายในพื้นที่ที่เขาเคยจัดส่งอยู่เดิม และวางตำแหน่งของตนเองมาเป็น
ผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะ ซึ่งนอกจากจะทำให้เขาลดปริมาณแรงงานในการเพาะปลูกแล้ว ยังช่วยให้
เขาบริหารขั้นตอนการจัดส่งได้ง่ายขึ้น เนื่องจากจะใช้วิธีจัดส่งในรูปแบบของเมล็ดพันธุ์ไปยังลูกค้า
ปลายทางเพื่อให้เป็นผู้เพาะปลูกส่งตลาด แทนการจัดส่งต้นอ่อนทานตะวันที่เพาะปลูกแล้วในรูปแบบเดิม
ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และจำเป็นต้องวางแผนช่วงเวลาเพื่อให้สินค้าส่งไปถึงมือผู้รับปลายทางตามระยะ
เวลาที่กำหนด ซึ่งนับเป็นวิธีการทำตลาดที่ทำให้เขาบริหารจัดการได้ง่ายดายมากขึ้น และยังสร้างอาชีพ
ให้กับลูกค้าได้อย่างมั่นคงอีกด้วย

ตอน: เพิ่มมูลค่ามันฝรั่งด้วยขนมกินเล่นรูปแบบใหม่ (คิวบ์ ครันซ์/เชียงใหม่)          

                    

คุณกฤตภาส ใช้เวลาเกือบ 1 ปี ในการวิจัยและพัฒนาขนมกินเล่นจากมันฝรั่งทรงลูกเต๋า ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งทำให้ขนมจากมันฝรั่งรูปแบบใหม่นี้สามารถเก็บไว้ได้นานถึง 1 ปี โดย
ได้เลือกมันฝรั่งสายพันธุ์ “แอตแลนติก” ที่ปลูกทางภาคเหนือ ซึ่งมีรสชาติหวานมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
และทอดด้วยน้ำมันรำข้าว ทำให้ไม่มีไขมันทรานส์ ไม่มีคลอเรสเตอรอล และใช้วิธีการทอดแบบสุญญากาศ เพื่อสกัดน้ำมันออกให้หมด อีกทั้งการเลือกหั่นมันฝรั่งให้เป็นทรงลูกเต๋า จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รสสัมผัสของเนื้อมันฝรั่งมากกว่ารูปแบบแผ่น และปรุงรสธรรมชาติโดยใช้โซเดียมน้อย ซึ่งผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทรงลูกเต๋าแบรนด์คิวบ์ ครันซ์ นี้ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. เรียบร้อยแล้ว และโรงงานก็ผ่านมาตรฐานการผลิตของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วเช่นกัน

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกฤตภาส โตไพบูลย์ เลขที่ 36/1 หมู่ 2 ต.หนองหอย ถ.เกาะกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  อีเมล: Krittaphas@wskfoods.com เว็บไซต์: www.wskfoods.com
  ดูรายการย้อนหลัง:  https://www.youtube.com/watch?v=WjhHUz0TKjI

 
ตอน: ต่อยอดธุรกิจกระดาษ ด้วยไอเดียใหม่ไม่ซ้ำใคร (Kradas cafe ร้านกระดาษคาเฟ่/เชียงใหม่)            

                    

ครอบครัวของคุณสุดาลักษณ์ เทพปัญญา ทำธุรกิจส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกระดาษมานานกว่า 20 ปี แต่ยอดส่งออกที่เริ่มลดน้อยลง จึงทำให้เธอสนใจกลับมาเปิดตลาดขายปลีกในประเทศไทย โดยเริ่มต้นจากการเปิดเป็นร้านกาแฟและเบเกอรี่ และเพิ่มลูกเล่นและจุดเด่นให้ร้านด้วยไอเดียการตกแต่งคาเฟ่แห่งนี้ด้วยกระดาษทั้งหมด ซึ่งเธอได้นำกระดาษมาตัดเป็นรูปทรงต่างๆ เพื่อประดับทั้งเพดาน ผนัง และโคมไฟ นอกจากนี้ยังนำกระดาษมาตกแต่งบนจานอาหาร ทำให้คาเฟ่กระดาษแห่งนี้ มีเอกลักษณ์ดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งภายในร้านก็จะมีสินค้าหลากหลายประเภทจากกระดาษ ทั้งกระดาษสา กระดาษคราฟท์ ของตกแต่งบ้าน ตุ๊กตาต่างๆ ที่ทำด้วยกระดาษ จำหน่ายให้กับลูกค้าที่สนใจอีกด้วย

ตอน: “คราม” สีสันจากธรรมชาติ สู่เอกลักษณ์บนงานเครื่องหนัง (Fulamé)             

                    

คุณชูเกียรติได้เข้าร่วมอบรมวิธีการย้อมครามกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ และนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับงานเครื่องหนัง ทำให้เครื่องหนังของคุณชูเกียรติมีสีฟ้าครามที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเขาใช้วิธีการย้อมเย็น และใช้ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติทั้งหมด เช่น ครามเปียก มะขามเปียก น้ำตาลทรายแดง น้ำด่างจากขี้เถ้าธรรมชาติ น้ำปูนใส เป็นต้น  สำหรับรูปแบบของสินค้าจะเป็นของที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่น กระเป๋าสตางค์, กระเป๋าใส่เครื่องเขียน, กระเป๋าบัตร, ปกพาสปอร์ต เป็นต้น ซึ่งงานทุกชิ้นล้วนเป็นงานทำมือทั้งหมดในทุกขั้นตอน 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณชูเกียรติ บุญเรือง 67 ซ.พิพากษา 2 ถ.ผดุงด้าว แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
  โทร: 097-192-4716 อีเมล: ouii_ii@hotmail.com Facebook: https://www.facebook.com/Fulame/ IG: fulame2015
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=k3SNkpfhfvU

 
ตอน: สร้างสรรค์เอกลักษณ์ผ่านเครื่องประดับดีไซน์แปลก (Jittrakarn)              

                    

เครื่องประดับของ คุณจิตรกานต์ บรรเทิงไพบูลย์ โดดเด่นด้วยการผสมผสานงานศิลปะ จินตนาการ และแรงบันดาลใจรอบตัวเข้าไว้ด้วยกัน จนได้ชิ้นงานที่มีรูปแบบแปลกใหม่ แต่มีความสดใสและมีเอกลักษณ์ ซึ่งความโดดเด่นนี้เอง ทำให้ผลงานของเธอคว้ารางวัลด้านการออกแบบมาแล้วมากมายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากสิ่งที่คุณจิตรกานต์ให้ความสนใจ เช่น การ์ตูน นิยาย ภาพยนตร์ เกม หรือประสบการณ์ชีวิตในช่วงนั้นๆ โดยเธอจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาตีความในแบบฉบับของตนเอง อีกทั้งการไม่จำกัดประเภทของวัสดุในการผลิต และเน้นหาวัสดุที่มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ หรือเหมาะสมกับชิ้นงานออกแบบนั้นๆ จึงทำให้เครื่องประดับของคุณจิตรกานต์แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร และมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคอลเล็คชั่น

ตอน: ไข่ขาวต้มพร้อมรับประทานในบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ เอาใจผู้รักสุขภาพ (Eighty eight)

                    

“ไข่ขาว” เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี และอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย คุณสุนทรี ศรีวานิชภูมิ จึงมีแนวคิดนำไข่ขาวมาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบพร้อมรับประทาน นอกจากนี้ยังเลือกใช้วิธีการบรรจุสินค้าในรูปแบบหลอดพลาสติกสุญญากาศ เพื่อไม่ให้เนื้อไข่ขาวสัมผัสกับอากาศโดยตรง จึงทำให้เนื้อไข่เรียบเนียน ไม่มีฟองอากาศ ซึ่งปัจจุบันได้จดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว สำหรับคุณค่าทางโภชนาการของไข่ขาวต้ม 1 หลอด ขนาดน้ำหนัก 100 กรัม ใช้ไข่ไก่เกือบ 4 ฟอง ให้โปรตีน 10 กรัม ให้พลังงาน 45 กิโลแคลอรี และไขมัน 0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเหมาะกับกลุ่มคนที่ต้องการโปรตีนเป็นพิเศษ โดยไข่ขาวต้มพร้อมรับประทาน สามารถรับประทานได้ทันที หรือนำไปประกอบอาหารเป็นเมนูต่างๆ ทั้งคาวและหวานตามต้องการได้ 

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

ตอน

                   
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน เจาะตลาดคนรุ่นใหม่ (เฮือน ณ ใจ๋/เชียงใหม่)

วันที่ 5 มกราคม 2560

สร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์ ด้วยผลิตภัณฑ์พิมพ์ลายสไตล์สีน้ำ (Janfive Studio)

วันที่ 6 มกราคม 2560

เฉาก๊วยไร้แป้งสีแปลกใหม่ แนวคิดต่อยอดธุรกิจที่แตกต่าง (เด่น เฉาก๊วย จ.อุดรธานี)

วันที่ 12 มกราคม 2560

กระถางต้นไม้ดีไซน์ใหม่ ปรับรูปแบบให้เหมาะกับงานตกแต่ง (wunderkammer.studio)

วันที่ 13 มกราคม 2560

แซ่บแบบรักสุขภาพ ด้วยผงปรุงรสจากธรรมชาติ 
(ผงนัว จ.สกลนคร)

วันที่ 19 มกราคม 2560

กระเป๋าดีไซน์หรูแบรนด์ไทย แฟชั่นโดนใจระดับสากล (NASHA MEKRAKSAVANICH)

วันที่ 20 มกราคม 2560

สานต่อภูมิปัญญางานผ้าย้อมคราม เพิ่มมูลค่าด้วยดีไซน์ (ครามสกล จ.สกลนคร)

วันที่ 26 มกราคม 2560

พลิกผืนนา ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมือง สร้างรายได้สู่ชุมชน (ข้าวหอมดอกฮัง จ.สกลนคร)

วันที่ 27 มกราคม 2560

 

เดือนมกราคม 2560

ตอน: พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน เจาะตลาดคนรุ่นใหม่ (เฮือน ณ ใจ๋/เชียงใหม่)          
 
     

                    

ตั้งแต่เด็ก คุณนฤทัย ไชยรัตน์ คลุกคลีกับการทำงานของคุณแม่ที่ทำผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากห้อมและ
ครามมาตลอด เมื่อเรียนจบเธอจึงมาช่วยธุรกิจของคุณแม่ แต่ด้วยเป็นคนรุ่นใหม่ จึงมีแนวคิดที่จะขยายตลาดสินค้าประเภทผ้าฝ้ายย้อมครามเพื่อให้เข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่มากขึ้น เธอจึงเริ่มนำผ้าพื้นเมือง
มาออกแบบและตัดเย็บให้ดูทันสมัยขึ้น แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติ และเอกลักษณ์ในงานผ้าทอของ
ล้านนา รวมถึงขั้นตอนในการทำมือไว้เช่นเดิม แต่พยายามลดความยุ่งยากในกระบวนการทำมือให้น้อยลง
เพื่อให้สามารถทำซ้ำได้ ซึ่งก็จะช่วยให้ราคาสินค้าถูกลง และเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้ง่ายมากขึ้น โดยคุณ
นฤทัย ได้ศึกษากระแสนิยมของแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการพัฒนารูปแบบสินค้า และเน้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์จากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติกันมากขึ้น ปัจจุบัน
แฟชั่นจากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติของ ‘เฮือน ณ ใจ๋’ ได้รับผลตอบรับที่ดี มีกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นคนไทยและ
คนญี่ปุ่นให้ความสนใจ ซึ่งช่องทางจำหน่ายนอกจากมีหน้าร้านที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่แล้ว ยังจำหน่าย
ผ่านทางออนไลน์ และออกร้านตามงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นต่างๆ ด้วย

ตอน: สร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์ ด้วยผลิตภัณฑ์พิมพ์ลายสไตล์สีน้ำ (Janfive Studio)    

                    

หลังจากเรียนจบด้านงานออกแบบ คุณเฟื่องลดา จี้อุ่น ได้ไปทำงานหาประสบการณ์ในบริษัทสิ่งทอหลายๆ ที่ โดยทำหน้าที่เป็นดีไซเนอร์ และในระหว่างนั้นเอง เธอได้ทดลองวาดภาพสีน้ำ โดยเน้นโทนสีคราม-ขาว
ซึ่งมาจากความชอบของตัวเอง และได้ทดลองนำไปผลิตเป็นผ้าพันคอ กระเป๋า หน้าปกสมุดจดบันทึก
โดยใช้วิธีการพิมพ์ลายสไตล์สีน้ำ และจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดี จึงขยายมาสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และลาออกจากอาชีพประจำมาทำเป็นธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบสไตล์ภาพเขียนสีน้ำของ
คุณเฟื่องลดา จะมีความคล้ายคลึงกับลวดลายบนเซรามิก ซึ่งการเลือกใช้โทนสีคราม สีขาว และสีโทนเย็น
ก็เพื่อสร้างเอกลักษณ์และเสน่ห์เฉพาะตัวให้กับแบรนด์ ซึ่งในขั้นตอนของการทำงาน จะเริ่มจากการออกแบบลวดลายและระบายด้วยสีน้ำ จากนั้นจึงนำลวดลายที่ได้มาพิมพ์ลงบนผ้าแคนวาส หรือผ้าคอตตอน
แล้วนำมาออกแบบตัดเย็บให้เป็นสินค้าประเภทต่างๆ โดยเน้นกลุ่มของใช้ในชีวิตประจำวัน การทำตลาด
เน้นออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เพราะวางกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์เป็นชาวต่างชาติ โดยคุณ
เฟื่องลดาได้เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทำให้ได้มีโอกาสไปโรดโชว์ที่ตลาด
ต่างประเทศ อีกทั้งยังได้จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ต่างชาติที่จำหน่ายสินค้าแฮนด์เมด ทำให้มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆ ทั้งจากไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ขณะที่ตลาดในประเทศไทย ได้ฝากวางจำหน่ายที่
ร้านค้าในโครงการ The Jam Factory และเว็บไซต์ของ King Power


ตอน: เฉาก๊วยไร้แป้งสีแปลกใหม่ แนวคิดต่อยอดธุรกิจที่แตกต่าง  (เด่นเฉาก๊วย จ.อุดรธานี)
              
 
      
                    

เฉาก๊วย เป็นหนึ่งในธุรกิจขนมที่มีคู่แข่งจำนวนมาก คุณเบญจวรรณ อุตรชัย จึงพยายามหาจุดเด่นและ
ความแตกต่างให้กับสินค้าของตนเอง จนนำมาสู่เฉาก๊วยไร้แป้งรสนมชีสและรสชาเขียว ซึ่งผลิตจากหญ้า
เฉาก๊วยแท้ 100% และยังใช้หญ้าหวานแทนความหวานจากน้ำตาลทราย เพื่อให้เฉาก๊วยมีรสชาติ
กลมกล่อม สามารถนำไปทำเป็น Topping ในเมนูของหวานประเภทต่างๆ ได้ และทำให้ผู้ป่วยเบาหวาน
ก็สามารถรับประทานได้ด้วย ในกระบวนการผลิตต้องนำหญ้าเฉาก๊วยมาล้าง ต้ม เคี่ยว เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า
8 ชั่วโมง เพื่อให้ได้น้ำยางเฉาก๊วย 100 % จากนั้นจึงนำมาผสมกับนมผงและชีส ในกรณีที่เป็นเฉาก๊วย
สีขาว และผสมกับผงชาเขียว ในกรณีที่เป็นสีเขียว แล้วจึงนำไปแช่แข็ง ตัดเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า โดยประโยชน์ของเฉาก๊วยนั้น แก้ร้อนใน ดับกระหาย ลดความดัน บำรุงหัวใจ ปัจจุบัน เฉาก๊วยของคุณ
เบญจวรรณมีหน้าร้านอยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ ยังมีหน้าร้านในกรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา และมีตัวแทนจำหน่ายในลาวอีกด้วย

ตอน: กระถางต้นไม้ดีไซน์ใหม่ ปรับรูปแบบให้เหมาะกับงานตกแต่ง (wunderkammer)   

                    

จุดเด่นของกระถางต้นไม้แบรนด์ wunderkammer ของคุณวาสิทธิ์ จินดาพร อยู่ที่การออกแบบรูปทรงที่
แปลกตา และยังนำวัสดุหลายประเภท อาทิ ไม้ และเหล็ก มาตกแต่งร่วมกันกับงานเซรามิกได้อย่างลงตัว
ทำให้ชิ้นงานมีความแปลกใหม่ เป็นที่ถูกใจของผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะ และรักในงานตกแต่งที่ไม่ซ้ำ
แบบใคร นอกจากนี้ยังเพิ่มลูกเล่นต่างๆ เพื่อให้น่าสนใจมากขึ้น เช่น กระถางที่เชื่อมต่อกันสามใบใน 1 ชุด
โดยเมื่อรดน้ำต้นไม้แล้ว น้ำจากกระถางชั้นบนจะไหลลงมายังกระถางใบกลางและใบล่างด้วย ซึ่งเหมาะ
กับคนที่ต้องการปลูกต้นไม้ในกระถางขนาดเล็กหลายๆ กระถางแต่มีพื้นที่ใช้สอยจำกัด ที่ผ่านมา
คุณวาสิทธิ์ ทำตลาดโดยการออกงานแสดงสินค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น งานสำหรับผู้ที่รักการ
ตกแต่งบ้าน และพยายามอัพเดตผลงานผ่านทางเฟสบุ๊ก และอินสตาแกรมอยู่สม่ำเสมอ ส่วนช่องทาง
การจำหน่ายในปัจจุบัน นอกจากออนไลน์ ก็เริ่มมีวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าใหญ่ในกรุงเทพฯ แล้ว

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณวาสิทธิ์ จินดาพร เลขที่ 90/9 หมู่บ้านเดอะวิลล่า ซอยท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอ
  ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  โทร: 085-810-5242 , 093-624-6552 อีเมล: wasit_c@hotmail.com Facebook: https://www.facebook.com/wunderkammer.studio/ IG: wkm.studio

ตอน: แซ่บแบบรักสุขภาพด้วยผงปรุงรสจากธรรมชาติ  (ผักหอม จ.สกลนคร)                   

                    

จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอีสานที่ได้นำพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านมาปรุงอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติ มาวันนี้
ชุมชนบ้านยางโล้น อ.ภูพาน จ.สกลนคร ได้คิดพัฒนาต่อยอดนำพืชผักพื้นบ้านหลายชนิดมาแปรรูปเป็น
“ผงผักปรุงรสสำเร็จรูป” ที่ดีต่อสุขภาพ แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติแซ่บๆ แบบต้นตำรับของอาหารอีสาน ผงผัก
ปรุงรสสำเร็จรูปแบรนด์ผักหอม ต่อยอดมาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร โดยการนำผักพื้นบ้านที่ให้รสชาติแตกต่างกัน เช่น รสหวาน มัน เปรี้ยว เผ็ด มาบด
และผสมกันอย่างลงตัว เพื่อนำไปเป็นเครื่องปรุงที่จะช่วยเพิ่มรสชาติอาหารให้มีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น
โดยมีส่วนประกอบจากพืชผักพื้นบ้านที่ปลูกในชุมชน แบบปลอดสารเคมี จำนวน 13 ชนิด ซึ่งผักทุกชนิด
ล้วนมีสรรพคุณทางยาและดีต่อสุขภาพ โดยกระบวนการผลิตได้รับมาตรฐาน GMP มาตรฐานฮาลาล
และผลิตภัณฑ์ก็ได้จดทะเบียน อย.เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันผงผักปรุงรสสำเร็จรูป ‘ผักหอม’ มีสองสูตร คือ
สูตรต้นตำรับ และสูตรเจ ผู้บริโภคสามารถนำไปเพิ่มรสชาติอาหารได้ทั้งเมนูอาหารคาวและเมนูของว่าง
ประเภทต่างๆ เช่น ข้าวเกรียบ มันฝรั่ง เป็นต้น ช่องทางการจำหน่ายเน้นทางออนไลน์เป็นหลัก และมี
ออกงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรปีละประมาณ 2-3 ครั้ง

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณเนตรชนก มุศิริ 60/4 หมู่ 3 บ้านยางโล้น ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
  โทร: 081-051-9521 อีเมล: nuanmani.musiri@gmail.com Facebook:  https://www.facebook.com/ผงนัวยางโล้น- 594333990628370

ตอน: กระเป๋าดีไซน์หรูแบรนด์ไทย แฟชั่นโดนใจระดับสากล (NASHA MEKRAKSAVANICH)     

                    

เอกลักษณ์ของกระเป๋าแบรนด์ MEKRAKSAVANICH ภายใต้การสร้างสรรค์และออกแบบโดย คุณณัชชา
เมฆรักษาวนิช คือ การนำรูปทรงเรขาคณิตมาเป็นจุดตั้งต้นของรูปทรงกระเป๋า และนำวัสดุหลากหลาย
ประเภทมาผสมผสานกันเพื่อทำให้กระเป๋ามีความแปลกใหม่และโดดเด่น โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่อง
ราวของงานศิลปะที่เธอสนใจในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งหลังจากเปิดตัวในงาน Paris Fashion Week ในปี 2013
ผลงานของเธอก็ได้รับการยอมรับจากวงการแฟชั่นระดับนานาชาติเรื่อยมาจนปัจจุบัน กระเป๋าแบรนด์  MEKRAKSAVANICH มีวางจำหน่ายอยู่ 30 กว่าประเทศทั่วโลก ทั้งในยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย
ขณะที่ประเทศไทยมีวางจำหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์ MEKRAKSAVANICH ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 2 แห่ง

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณณัชชา เมฆรักษาวนิช บริษัท ณัชชา ลาโบราทัวร์ จำกัด เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  เว็บไซต์: www.nasha-accessories.com Facebook: https://www.facebook.com/nasha.accessories.official/ IG: nasha_official

ตอน: สานต่อภูมิปัญญางานผ้าย้อมคราม เพิ่มมูลค่าด้วยดีไซน์ (ร้านครามสกล จ.สกลนคร)
              
 
      
                    

จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งขึ้นชื่อเรื่อง “ผ้าทอย้อมคราม” คุณสกุณา สาระนันท์ จึงเกิดแนวคิดที่จะรักษา
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านไว้ โดยเธอได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายหมู่บ้านที่ผลิตผ้าย้อมครามในจังหวัด
สกลนครกว่า 30 กลุ่ม โดยได้ออกแบบลวดลายผ้าให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงเอกลักษณ์ใน
การทอตามกระบวนการดั้งเดิมของชุมชนเอาไว้ จากนั้นจึงนำมาพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์
ประเภทต่างๆ ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้น เช่น กระเป๋า เป้ รองเท้า หมวก เสื้อผ้า กางเกง
ของแต่งบ้านเก๋ๆ ชุดเครื่องนอน เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้ว ยังช่วยขยายตลาด
และกลุ่มเป้าหมายให้แพร่หลายมากขึ้นอีกด้วย หรือหากใครที่ชื่นชอบผ้าทอแบบผืน ที่ร้านครามสกล
แห่งนี้ก็มีผ้าทอแบบผืนจำหน่ายด้วย นอกจากจะเปิดเป็นร้านจำหน่ายสินค้าจากผ้าทอย้อมครามแล้ว ที่ร้าน
ครามสกล ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำผ้าย้อมคราม ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้มาเรียนรู้วิธีการทำผ้าย้อม
ครามด้วยตนเอง ซึ่งที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจกันมาก โดยส่วนใหญ่ จะรู้จักร้าน
ครามสกลจากการที่คุณสกุณาได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อออกบูธแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ล่าสุด เธอยังวางแผนที่จะต่อยอดธุรกิจสู่การทำเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เพื่อให้สินค้าสามารถ
บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาวบ้านในภาคอีสานได้ และเพื่อให้ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสกุณา สาระนันท์ เลขที่ 212 หมู่ 2 บ้านพะเนาว์ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  โทร: 080-582-6655 Facebook: https://www.facebook.com/KhramSklKramsakon/


ตอน: พลิกผืนนา ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมือง สร้างรายได้สู่ชุมชน (ข้าวหอมดอกฮัง จ.สกลนคร)   

                    

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน "หอมดอกฮัง" อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ได้ฟื้นฟู
และพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ร่วมกับศูนย์พัฒนาข้าวภูพาน และศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยร
วมตัวกันฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมืองบริสุทธิ์กว่าร้อยสายพันธุ์ที่เคยหายไปจากท้องถิ่นนานกว่า 30 ปี กลับมา
ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน และแบ่งปันบางส่วนมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่คนในชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้
สมาชิกในกลุ่มฯ ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙ มาใช้ในการทำเกษตร เพื่อ
พึ่งพาตนเอง ปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ และนำข้าวเหล่านี้ไปบริโภคในครัวเรือน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสุขภาพ เหลือจากรับประทานจึงแบ่งขายเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว อีกทั้งยังพยายาม
ส่งเสริมให้ชาวบ้านในท้องถิ่นใกล้เคียงนำไปปฏิบัติ ซึ่งการรวมกลุ่มฯ นี้ทำให้เกษตรกรไม่ต้องขายผลผลิต
ให้พ่อค้าคนกลาง อีกทั้งการฟื้นฟูสายพันธุ์ข้าวที่หาได้ยากในปัจจุบันให้กลับมาในชุมชนอีกครั้ง ยังทำ
ให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดี และสามารถตั้งราคาขายเองได้อีกด้วย เนื่องจากเป็นพันธุ์ข้าวที่หาซื้อได้ยาก
ในประเทศไทย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสมัย มังทะ เลขที่ 15 หมู่ 4 บ้านโคกสะอาด ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47230
  โทร: 089-664-3012 Facebook:  https://www.facebook.com/Homdokhung/
เดือนธันวาคม 2559

ตอน: ปรับโฉมผ้าทอพื้นเมืองสู่แฟชั่นสไตล์อินเตอร์ (Khunjack / จ.เชียงใหม่)
            
 
     

                    

จุดเด่นของแบรนด์คุณแจ็คอยู่ที่เสื้อผ้าแต่ละชุดจะมีการผสมผสานเนื้อผ้าจากเส้นใยธรรมชาติหลากหลาย
ประเภทเข้าไว้ด้วยกัน  โดยมีการปรับเนื้อผ้าให้เบาลง เพื่อระบายความร้อนได้มากขึ้น และได้สั่งทอเป็น
พิเศษ โดยฝีมือของกลุ่มชาวบ้านในท้องถิ่นที่มีทักษะด้านการทอผ้ามาอย่างยาวนาน ขณะที่การออกแบบ ได้เน้นรูปแบบที่ดูทันสมัย แต่ไม่ทิ้งกลิ่นอายของความเป็นพื้นเมือง ทั้งนี้ คุณพจน์ ได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยได้ทำงานร่วมกับดีไซเนอร์ชาวต่างชาติ อาทิ ออสเตรเลียและญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาคอลเล็คชั่นร่วมกันปีละหนึ่งครั้ง ส่วนคอลเล็คชั่นหลักๆ ที่หมุนเวียนตลอดทั้งปี ยังคงได้รับการออกแบบโดยดีไซเนอร์ไทย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพจน์ พรรณเชษฐ์ 278-280 ถ.ช้างม่อย ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  โทร: 084-406-5573 อีเมล์: khunjackthailand@gmail.com เว็บไซต์: www.khunjack.co.th, FB:KhunjackThailand
  ดูรายการย้อนหลัง:  https://www.youtube.com/watch?v=psO62ucyiHU

ตอน: เห็ดอบกรอบ...ขนมกินเล่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ (หัวเห็ด)        

                    

คุณพณัญญา อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองที่ไม่ซ้ำใคร และสามารถขยายตลาดไปในต่างประเทศได้ด้วย เธอจึงนึกถึงขนมกินเล่น ซึ่งจากศึกษาข้อมูลพบว่า ขนมกินเล่นในปัจจุบันมีอยู่มากมาย แต่สำหรับขนมที่กินแล้วมีประโยชน์ มีคุณค่าทางสารอาหารกลับยังมีไม่มากนักในตลาด อีกทั้งเธอยังต้องการนำสินค้าเข้าไปเจาะในตลาดแมส ที่สามารถรับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย จึงมาลงตัวที่ “เห็ดอบกรอบ” ซึ่งเธอได้คัดเลือกเห็ดที่ปลูกจากรำข้าว ไม่ใช้สารเคมีใดๆ ในการเพาะปลูก ปัจจุบันมีทั้งเห็ดนางฟ้า และเห็ดเข็มทอง ซึ่งถือเป็นขนมอบกรอบแบรนด์แรกในตลาดที่เลือกเห็ดเข็มทองมาใช้ในการแปรรูป  

 
ตอน: แปรรูป ‘ผักเชียงดา’ สู่ชาสมุนไพรส่งออก (กาทอง/เชียงใหม่)        

                    

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้รวมตัวกันปลูกผักเชียงดาปลอดสารพิษกว่า 200 ไร่ และนำมาแปรรูปเป็นชาสมุนไพร โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ตั้งแต่การ
วิจัย การเพาะปลูก องค์ความรู้ในการผลิต ไปจนถึงกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ชาสมุนไพรที่มีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทั้งจาก EU Organic และ USDA Organic จนสามารถส่งออกไปจำหน่ายทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา  

ตอน: ต่อยอดธุรกิจอุปกรณ์เพื่องานทำมือ สู่พื้นที่สร้างสรรค์งานแฮนด์เมดแบบครบวงจร (pinn creative space)        

                    

pinn creative space เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจงานทำมือได้มีโอกาสแสวงหาความรู้และไอเดียเพื่อสร้างสรรค์สินค้า อีกทั้งยังสามารถสั่งผลิตในปริมาณน้อยได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงให้กับเจ้าของธุรกิจมือใหม่ และยังช่วยให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจอย่างที่ฝันไว้ได้อีกด้วย โดย pinn creative space จะให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้แนวคิด และความรู้เกี่ยวกับการออกแบบที่ตรงตามความต้องการของตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัท นอกจากนี้ยังให้การฝึกอบรมด้านการออกแบบสินค้าและการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่อผลิตงานฝีมือหลากหลายประเภท ครอบคลุมทั้งกลุ่มงานปัก งานพิมพ์ผ้า งานแกะสลักด้วยเลเซอร์ และงาน Scan & Cut บนวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ ผ้า หนัง แม่เหล็ก ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นแหล่งพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ที่ชื่นชอบงานฝีมือ
อีกด้วย  

 
ตอน: เกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างรายได้นับล้านจากต้นอ่อนทานตะวัน (ไร่ลุงท๊อป/จ.ลพบุรี)        

                    
ด้วยเป็นคนชอบรับประทานต้นอ่อนทานตะวันมาก ประกอบกับได้ศึกษาหาข้อมูลแล้วว่าปลูกไม่ยาก
ใช้เวลาเพียง 1-2 สัปดาห์ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว คุณโอภาสจึงตัดสินใจเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
เพื่อเก็บไว้รับประทาน และแบ่งที่เหลือส่งไปจำหน่ายยังร้านอาหารของครอบครัว ต่อมาร้านอาหารอื่นๆ ใน
พื้นที่ได้สั่งให้เขานำไปขาย คุณโอภาสจึงสนใจและเริ่มต้นทำธุรกิจนี้อย่างจริงจัง เมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ
คุณโอภาสเดินเข้าหาตลาดโดยนำต้นอ่อนทานตะวันไปเสนอขายในตลาดไทแถวรังสิต และมียอดสั่งซื้อ
เข้ามาจำนวนมาก จนเกิดการบอกต่อปากต่อปากจนมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศ เมื่อเพาะต้นอ่อนทานตะวันส่ง
ไปจำหน่ายได้สักพัก ช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์เริ่มได้รับความนิยม คุณโอภาสจึงขยาย
ธุรกิจด้วยการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ต้นอ่อนทานตะวันทางออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจเพาะปลูก และสอนวิธีการ
เพาะปลูกผ่านช่องทาง YouTube จากนั้นจึงแนะนำให้ลูกค้าที่รับเมล็ดพันธุ์ของเขาไปปลูก ส่งต้นอ่อน
ทานตะวันที่เก็บเกี่ยวแล้วไปจำหน่ายในพื้นที่ที่เขาเคยจัดส่งอยู่เดิม และวางตำแหน่งของตนเองมาเป็น
ผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะ ซึ่งนอกจากจะทำให้เขาลดปริมาณแรงงานในการเพาะปลูกแล้ว ยังช่วยให้
เขาบริหารขั้นตอนการจัดส่งได้ง่ายขึ้น เนื่องจากจะใช้วิธีจัดส่งในรูปแบบของเมล็ดพันธุ์ไปยังลูกค้า
ปลายทางเพื่อให้เป็นผู้เพาะปลูกส่งตลาด แทนการจัดส่งต้นอ่อนทานตะวันที่เพาะปลูกแล้วในรูปแบบเดิม
ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และจำเป็นต้องวางแผนช่วงเวลาเพื่อให้สินค้าส่งไปถึงมือผู้รับปลายทางตามระยะ
เวลาที่กำหนด ซึ่งนับเป็นวิธีการทำตลาดที่ทำให้เขาบริหารจัดการได้ง่ายดายมากขึ้น และยังสร้างอาชีพ
ให้กับลูกค้าได้อย่างมั่นคงอีกด้วย

ตอน: เพิ่มมูลค่ามันฝรั่งด้วยขนมกินเล่นรูปแบบใหม่ (คิวบ์ ครันซ์/เชียงใหม่)          

                    

คุณกฤตภาส ใช้เวลาเกือบ 1 ปี ในการวิจัยและพัฒนาขนมกินเล่นจากมันฝรั่งทรงลูกเต๋า ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งทำให้ขนมจากมันฝรั่งรูปแบบใหม่นี้สามารถเก็บไว้ได้นานถึง 1 ปี โดย
ได้เลือกมันฝรั่งสายพันธุ์ “แอตแลนติก” ที่ปลูกทางภาคเหนือ ซึ่งมีรสชาติหวานมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
และทอดด้วยน้ำมันรำข้าว ทำให้ไม่มีไขมันทรานส์ ไม่มีคลอเรสเตอรอล และใช้วิธีการทอดแบบสุญญากาศ เพื่อสกัดน้ำมันออกให้หมด อีกทั้งการเลือกหั่นมันฝรั่งให้เป็นทรงลูกเต๋า จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รสสัมผัสของเนื้อมันฝรั่งมากกว่ารูปแบบแผ่น และปรุงรสธรรมชาติโดยใช้โซเดียมน้อย ซึ่งผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทรงลูกเต๋าแบรนด์คิวบ์ ครันซ์ นี้ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. เรียบร้อยแล้ว และโรงงานก็ผ่านมาตรฐานการผลิตของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วเช่นกัน

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกฤตภาส โตไพบูลย์ เลขที่ 36/1 หมู่ 2 ต.หนองหอย ถ.เกาะกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  อีเมล: Krittaphas@wskfoods.com เว็บไซต์: www.wskfoods.com
  ดูรายการย้อนหลัง:  https://www.youtube.com/watch?v=WjhHUz0TKjI

 
ตอน: ต่อยอดธุรกิจกระดาษ ด้วยไอเดียใหม่ไม่ซ้ำใคร (Kradas cafe ร้านกระดาษคาเฟ่/เชียงใหม่)            

                    

ครอบครัวของคุณสุดาลักษณ์ เทพปัญญา ทำธุรกิจส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกระดาษมานานกว่า 20 ปี แต่ยอดส่งออกที่เริ่มลดน้อยลง จึงทำให้เธอสนใจกลับมาเปิดตลาดขายปลีกในประเทศไทย โดยเริ่มต้นจากการเปิดเป็นร้านกาแฟและเบเกอรี่ และเพิ่มลูกเล่นและจุดเด่นให้ร้านด้วยไอเดียการตกแต่งคาเฟ่แห่งนี้ด้วยกระดาษทั้งหมด ซึ่งเธอได้นำกระดาษมาตัดเป็นรูปทรงต่างๆ เพื่อประดับทั้งเพดาน ผนัง และโคมไฟ นอกจากนี้ยังนำกระดาษมาตกแต่งบนจานอาหาร ทำให้คาเฟ่กระดาษแห่งนี้ มีเอกลักษณ์ดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งภายในร้านก็จะมีสินค้าหลากหลายประเภทจากกระดาษ ทั้งกระดาษสา กระดาษคราฟท์ ของตกแต่งบ้าน ตุ๊กตาต่างๆ ที่ทำด้วยกระดาษ จำหน่ายให้กับลูกค้าที่สนใจอีกด้วย

ตอน: “คราม” สีสันจากธรรมชาติ สู่เอกลักษณ์บนงานเครื่องหนัง (Fulamé)             

                    

คุณชูเกียรติได้เข้าร่วมอบรมวิธีการย้อมครามกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ และนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับงานเครื่องหนัง ทำให้เครื่องหนังของคุณชูเกียรติมีสีฟ้าครามที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเขาใช้วิธีการย้อมเย็น และใช้ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติทั้งหมด เช่น ครามเปียก มะขามเปียก น้ำตาลทรายแดง น้ำด่างจากขี้เถ้าธรรมชาติ น้ำปูนใส เป็นต้น  สำหรับรูปแบบของสินค้าจะเป็นของที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่น กระเป๋าสตางค์, กระเป๋าใส่เครื่องเขียน, กระเป๋าบัตร, ปกพาสปอร์ต เป็นต้น ซึ่งงานทุกชิ้นล้วนเป็นงานทำมือทั้งหมดในทุกขั้นตอน 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณชูเกียรติ บุญเรือง 67 ซ.พิพากษา 2 ถ.ผดุงด้าว แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
  โทร: 097-192-4716 อีเมล: ouii_ii@hotmail.com Facebook: https://www.facebook.com/Fulame/ IG: fulame2015
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=k3SNkpfhfvU

 
ตอน: สร้างสรรค์เอกลักษณ์ผ่านเครื่องประดับดีไซน์แปลก (Jittrakarn)              

                    

เครื่องประดับของ คุณจิตรกานต์ บรรเทิงไพบูลย์ โดดเด่นด้วยการผสมผสานงานศิลปะ จินตนาการ และแรงบันดาลใจรอบตัวเข้าไว้ด้วยกัน จนได้ชิ้นงานที่มีรูปแบบแปลกใหม่ แต่มีความสดใสและมีเอกลักษณ์ ซึ่งความโดดเด่นนี้เอง ทำให้ผลงานของเธอคว้ารางวัลด้านการออกแบบมาแล้วมากมายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากสิ่งที่คุณจิตรกานต์ให้ความสนใจ เช่น การ์ตูน นิยาย ภาพยนตร์ เกม หรือประสบการณ์ชีวิตในช่วงนั้นๆ โดยเธอจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาตีความในแบบฉบับของตนเอง อีกทั้งการไม่จำกัดประเภทของวัสดุในการผลิต และเน้นหาวัสดุที่มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ หรือเหมาะสมกับชิ้นงานออกแบบนั้นๆ จึงทำให้เครื่องประดับของคุณจิตรกานต์แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร และมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคอลเล็คชั่น

ตอน: ไข่ขาวต้มพร้อมรับประทานในบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ เอาใจผู้รักสุขภาพ (Eighty eight)

                    

“ไข่ขาว” เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี และอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย คุณสุนทรี ศรีวานิชภูมิ จึงมีแนวคิดนำไข่ขาวมาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบพร้อมรับประทาน นอกจากนี้ยังเลือกใช้วิธีการบรรจุสินค้าในรูปแบบหลอดพลาสติกสุญญากาศ เพื่อไม่ให้เนื้อไข่ขาวสัมผัสกับอากาศโดยตรง จึงทำให้เนื้อไข่เรียบเนียน ไม่มีฟองอากาศ ซึ่งปัจจุบันได้จดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว สำหรับคุณค่าทางโภชนาการของไข่ขาวต้ม 1 หลอด ขนาดน้ำหนัก 100 กรัม ใช้ไข่ไก่เกือบ 4 ฟอง ให้โปรตีน 10 กรัม ให้พลังงาน 45 กิโลแคลอรี และไขมัน 0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเหมาะกับกลุ่มคนที่ต้องการโปรตีนเป็นพิเศษ โดยไข่ขาวต้มพร้อมรับประทาน สามารถรับประทานได้ทันที หรือนำไปประกอบอาหารเป็นเมนูต่างๆ ทั้งคาวและหวานตามต้องการได้ 

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
Tips/Useful Info

ใบสมัครออกรายการ
ผู้ประกอบการที่สนใจ
ร่วมออกอากาศ สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์
พัฒนจันหอม อีเมล: pinpinat.pat@bbl.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit