รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจ
เอสเอ็มอีมากว่า 25 ปี และยังคงสืบสานเจตนารมณ์ต่อไป

เป็นเวลากว่า 25 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ 'เพื่อนคู่คิด' ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจ เอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน รายการ เพื่อนคู่คิด ออกอากาศเผยแพร่เป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 10.05 น. และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 22.55 น.

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการสอดประสานไปกับโครงการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น โครงการเกษตรก้าวหน้า โครงการบัวหลวงกรีน เป็นต้น

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ธนาคารกรุงเทพยังคงจัดทำรายการเพื่อนคู่คิด เพื่อนำเสนอสาระประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา


ตารางออกอากาศรายการ "เพื่อนคู่คิด" ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี เดือนมีนาคม 2558


ตอน

ช่อง 3   

ช่อง NBT 

ธุรกิจห้องน้ำแมวอัจฉริยะ ฝีมือคนไทย

วันที่ 5 มีนาคม 2558

วันที่ 7 มีนาคม 2558

ยกระดับแมลงทอด สู่ขนมขึ้นห้าง

วันที่ 6 มีนาคม 2558

วันที่ 8 มีนาคม 2558

ผลิตภัณฑ์สุดเก๋ ดีไซน์เพื่อ
‘แฟนพันธุ์แท้’ น้องหมา

วันที่ 12 มีนาคม 2558

วันที่ 14 มีนาคม 2558

ชุดว่ายน้ำสไตล์วินเทจ เพื่อสาวไทย
สวยอย่างมั่นใจ

วันที่ 13 มีนาคม 2558

วันที่ 15 มีนาคม 2558

ชุดอุปกรณ์แขวนเครื่องมือช่าง
เพิ่มชีวิตชีวาให้การทำงาน

วันที่ 19 มีนาคม 2558

วันที่ 21 มีนาคม 2558

น้ำหอมถนอมผม เพิ่มเสน่ห์ด้วยกลิ่นจากธรรมชาติ

วันที่ 20 มีนาคม 2558

วันที่ 22 มีนาคม 2558

สารชีวบำบัด นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 มีนาคม 2558

วันที่ 28 มีนาคม 2558

ไวโอลินแฮนเมด ดีไซน์นี้เพื่อคุณ

วันที่ 27 มีนาคม 2558

วันที่ 29 มีนาคม 2558

Tips/Useful Info
ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วม
ออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล: pinpinat.pat@bbl.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit