รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีมากว่า 27 ปี และยังคงสืบสานเจตนารมณ์
ต่อไป

เป็นเวลากว่า 27 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ 'เพื่อนคู่คิด' ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจเอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความ
โดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน รายการ เพื่อนคู่คิด ออกอากาศเผยแพร่เป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 10.05 น. 

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการสอดประสานไปกับโครงการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น โครงการเกษตรก้าวหน้า โครงการบัวหลวงกรีน เป็นต้น

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ธนาคารกรุงเทพยังคงจัดทำรายการเพื่อนคู่คิด เพื่อนำเสนอสาระประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

ตอน

                   
ยาสีฟันสมุนไพรไทย...ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วย
เบาหวาน (ยาสีฟัน ดร.ดี)

วันที่ 1 เมษายน 2559

นวัตกรรมสเปรย์ป้องกันกลิ่น...สำหรับโถสุขภัณฑ์ (OohChala)

วันที่ 7 เมษายน 2559

เสื้้อกีฬาสัญชาติไทย สร้างจุดขาย สู่สนามแข่งระดับโลก (วาริกซ์ สปอร์ต)

วันที่ 8 เมษายน 2559

ซาลาเปาไอเดียใหม่ ดึงดูดใจด้วยรูปลักษณ์
และบรรจุภัณฑ์ (PHOENIX LAVA)

วันที่ 21 เมษายน 2559

ยกระดับเปลไทย ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
สู่การใช้งานอย่างลงตัว (Ez Hammock)

วันที่ 22 เมษายน 2559

ไม้อัดจากพืชและเปลือกผลไม้  เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (โกลเด้นอุตสาหกรรมไม้อัดหญ้าแฝก)

วันที่ 28 เมษายน 2559

ผนังสำเร็จรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ความฉับไว ลดปัญหาด้านแรงงาน (วอลรัสโฮม)

วันที่ 29 เมษายน 2559

เดือนเมษายน 2559

ตอน: ยาสีฟันสมุนไพรไทย...ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน (ยาสีฟันสำหรับผู้ป่วย
เบาหวาน ดร.ดี
 
 
    

                    

ผู้ป่วยเบาหวาน เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคเหงือกอักเสบ เนื่องจากหากเกิดภาวะ
น้ำตาลในเลือดสูงแล้ว อาจจะทำให้เกิดการสร้างสารซึ่งเป็นสื่อกลางการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับโรคเหงือก
มากขึ้น ทพญ.ดวงฤดี โชติมงคล และทีมงาน จึงใช้เวลากว่า 2 ปีในการศึกษาวิจัย จนได้ยาสีฟันสมุนไพร
สำหรับผู้ป่วยเบาหวานเป็นแบรนด์แรกของโลก ทพญ.ดวงฤดี เลือกใช้มังคุดมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
ยาสีฟัน โดยยังนำสมุนไพรต่างๆ ที่มีสรรพคุณในการกำจัดแบคทีเรียและลดการอักเสบ มาเป็นส่วนผสม
ร่วม ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการอักเสบของเหงือกลดลง  สุขภาพช่องปากดีขึ้น โดยผลงานวิจัยนี้
ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือ สกว.ประจำปี 2557 และ
ยังได้รับรางวัลจากต่างประเทศอีกหลากหลายรางวัลเนื่องจากยังไม่มียาสีฟันแบรนด์ใดที่พัฒนาสูตร เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาโรคในช่องปากให้กับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานโดยตรงมาก่อน ทพญ.ดวงฤดี จึงเป็นรายแรกที่
บุกเบิกตลาดในเซกเมนต์นี้ ปัจจุบัน ยาสีฟันสมุนไพรไทยสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน มีวางจำหน่ายใน
โรงพยาบาล และร้านทันตกรรมเป็นหลัก เพราะเป็นสถานที่ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และ
ในอนาคตได้วางแผนทำการตลาดกับต่างประเทศอีกทางด้วย  

 • ผู้แทนธุรกิจ: ทพญ.ดวงฤดี โชติมงคล บริษัท คุณค่าป่าไทย จำกัด 1348 ซอยสุดประเสริฐ 1
  ถ.สุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทร: 086-3775138 อีเมล: khunkapathai@hotmail.com, info@khunkapathai.com เว็บไซต์: www.khunkapathai.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=69G-n2KDr9U

ตอน: นวัตกรรมสเปรย์ป้องกันกลิ่น...สำหรับโถสุขภัณฑ์ (OohChala)      

                    

หลายๆ คนอาจจะเคยพบกับปัญหากวนใจเรื่องกลิ่นจากโถสุขภัณฑ์ และทำให้การใช้ห้องน้ำกลายเป็น
เรื่องที่อยากจะหลีกเลี่ยง แต่นวัตกรรมสเปรย์ป้องกันกลิ่นของคุณสิทธิพงษ์ จิตสัตย์ซื่อ กลับสามารถ
แก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างตรงจุด คุณสิทธิพงษ์เคยทำน้ำหอมฉีดตัว Diffuser ปรับอากาศ สเปรย์
แก้กลิ่นอับอยู่แล้ว เขาจึงทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สเปรย์สำหรับป้องกันกลิ่นจากโถสุขภัณฑ์ ซึ่ง
สเปรย์ป้องกันกลิ่นของคุณสิทธิพงษ์ไม่ใช่การนำกลิ่นไปกลบกลิ่นเฉกเช่นสเปรย์ดับกลิ่นประเภทอื่นๆ 
แต่เป็นการป้องกันที่ต้นเหตุของการเกิดกลิ่น โดยสเปรย์จะไปสร้างชั้นผิวของน้ำมันหอมระเหยบนผิวน้ำ
ในโถสุขภัณฑ์ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นที่เป็นสาเหตุหลัก ไม่ให้ส่งกลิ่นผ่านขึ้นมาได้ คุณสิทธิพงษ์และ
ทีมงานใช้ระยะเวลาในการพัฒนานวัตกรรมสเปรย์ป้องกันกลิ่นสำหรับโถสุขภัณฑ์กว่าสองปี จนได้
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่ร้ายแรง จึงไม่ส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ และความ
แปลกใหม่นี้เองทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในงาน Thailand Innovative &
Design 2015 อีกด้วย หลังจากที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน Thailand Innovative & Design 2015
คุณสิทธิพงษ์จึงเริ่มต้นทำการตลาดด้วยการออกบูธตามงานแสดงสินค้า แจกโบรชัวร์ และใช้ช่องทาง
สื่อออนไลน์ในการทำประชาสัมพันธ์ จนปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มรู้จักผลิตภัณฑ์ของเขามากขึ้น ด้านการทำ
ตลาดกับต่างประเทศ กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เนื่องจาก
ทั้งสองประเทศนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับเรื่องกลิ่น และให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ของ
คุณสิทธิพงษ์มาก


ตอน: เสื้้อกีฬาสัญชาติไทย สร้างจุดขายสู่สนามแข่งระดับโลก (วาริกซ์ สปอร์ต)       

                    

ปัจจุบันการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายกำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้มี
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ออกมาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อกันมากมายหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือ
เสื้อกีฬาแบรนด์น้องใหม่ของไทย ที่ตอนนี้กำลังจะเติบโตไปไกลในสนามแข่งระดับโลก คุณวิศัลย์
วนะศักดิ์ศรีสกุล อยู่ในวงการการ์เม้นท์มากว่า 10 ปี โดยรับผลิตเสื้อยืด เสื้อโปโล เสื้อยูนิฟอร์มต่างๆ
แต่เมื่อเห็นโอกาสของเสื้อผ้ากีฬาที่ยังมีช่องว่างทางด้านราคาอยู่ เขาจึงตัดสินใจสร้างแบรนด์เสื้อผ้ากีฬา
เป็นของตนเอง ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ปี 2554 ระบุว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้ออก
กำลังกายหรือเล่นกีฬากว่า 16 ล้านคน และมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้คุณวิศัลย์มองเห็น
โอกาสทางการตลาด จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างตรงใจ ประกอบกับ
กลยุทธ์ในการทำตลาดที่เฉียบคม ทำให้แบรนด์ของเขาได้รับการยอมรับในหมู่นักกีฬา รวมถึงผู้ที่รักการ
ออกกำลังกายไปแล้ว แต่ในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตรงใจผู้บริโภค
แล้ว การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในช่องทางที่เหมาะสม ก็นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจ
ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น ในปีแรกของการเปิดตัวสินค้า คุณวิศัลย์จึงเลือกทำการตลาดและประชา
สัมพันธ์แบรนด์ของตนเอง ด้วยการเข้าไปร่วมสนับสนุนทีมฟุตบอลระดับภูมิภาค โดยเน้นโฟกัสที่จังหวัด
ใหญ่ซึ่งมีฐานประชากรจำนวนมาก ส่งผลให้ชุดกีฬาของเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้น และในปีนี้เขาได้เริ่มก้าว
เข้าไปสนับสนุนเสื้อฟุตบอลของทีมระดับไทยพรีเมียร์ลีก และยังได้เข้าไปสนับสนุนทีมกีฬาต่างๆ ใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล บริษัท วาริกซ์ สปอร์ต จำกัด 96 ซอยสาทร 10 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  โทร: (66) 0-2812-7881-2 เว็บไซต์: www.warrix.co.th
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=GDgas-3ATJc

ตอน: ซาลาเปาไอเดียใหม่ ดึงดูดใจด้วยรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ (PHOENIX LAVA)      

                      

หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย คุณปริญญ์ สุขสมิทธิ์ ตัดสินใจออกค้นหาตัวเองโดยการไปเรียนภาษาญี่ปุ่น
ที่เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ที่นั่นทำให้เขาได้สังเกตว่า สาเหตุที่ขนมพื้นเมืองของญี่ปุ่นได้รับความนิยมและ
มักถูกคัดเลือกให้เป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และหน้าตาขนมน่ารัก
น่ารับประทาน ... ด้วยความที่เป็นคนชอบรับประทานซาลาเปา เมื่อกลับมาประเทศไทย คุณปริญญ์จึงได้
ทดลองทำซาลาเปาในสไตล์ของตนเอง จนออกมาเป็นซาลาเปาลาวาในแบบที่แตกต่างจากที่มีอยู่ทั่วไป
ในท้องตลาด คุณปริญญ์ได้พลิกโฉมซาลาเปาแบบใหม่ โดยปรับสูตรแป้งและไส้ด้านในของซาลาเปา
จนได้แป้งซาลาเปาที่มีความเหนียวนุ่มแบบโมจิญี่ปุ่น และไส้ลาวาหลากหลายรสชาติ อาทิ ไส้งาดำ
ไส้ช็อคโกแลต ไส้ชาเขียว เป็นต้น และยังมีการออกรสชาติใหม่ๆ ให้เป็น Limited Edition ทุกๆ 2 เดือน
เพื่อกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค และนอกจากการปรับรูปโฉมของซาลาเปาให้แตกต่างไปจากเดิม 
คุณปริญญ์ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่น สวยงาม เหมาะที่จะเป็นของขวัญ
ของฝาก จนสามารถคว้ารางวัล DEMARK 2015 ด้านกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้ากลุ่มเป้าหมายของซาลาเปา
ลาวาเป็นคนวัยทำงานอายุระหว่าง 25-40 ปีและกลุ่มครอบครัว นอกจากนี้ยังมีกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเป็นของฝาก
ของเยี่ยม รวมถึงของขวัญในโอกาสพิเศษด้วย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะเข้าถึงโซเชียล คุณปริญญ์ จึงสร้าง
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม เป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า เพื่อสร้างการรับรู้ และยังมีบริการ EMS
สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี Full Catering Service โดยจะไปนึ่งให้รับประทานร้อนๆ
ถึงที่ (เมื่อสั่ง 200 ชิ้นต่อวันขึ้นไป) และยังมีการออกงานตามงานแฟร์ต่างๆ 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปริญญ์ สุขสมิทธิ์ 41/22 ซอยบรมราชชนนี 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
  โทร: 088-060-0570 อีเมล: talk@lavabun.com Facebook: www.facebook.com/PhoenixLava เว็บไซต์: http://www.lavabun.com/ IG: Phoenix_lava Line: @Phoenix_Lava

ตอน: ยกระดับเปลไทยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สู่การใช้งานอย่างลงตัว (Ez Hammock)       

                      

ครอบครัวของคุณพีรภัทร เสนาจักร์ มีประสบการณ์ในการถักเปลญวณจากเศษผ้ามานานกว่าศตวรรษ เมื่อ
เข้ามารับช่วงต่อทางธุรกิจ เขาจึงอยากที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคน
ในยุคปัจจุบัน และนั่นคือที่มาของการนำมาสู่เปลญวณรูปแบบใหม่ คุณพีรภัทรและทีมงานใช้ระยะเวลากว่า
2 ปีในการพัฒนาเปลแบบใหม่ เพื่อให้คงทน แข็งแรง แต่มีความนุ่มสบาย โดยเขาเลือกใช้วัสดุในการ
ทำเปลจากเชือกคอตตอนคุณภาพดีที่เคลือบป้องกันเชื้อรา ในเรื่องของลวดลายในการถักมีการผสมผสาน
3 ลวดลายเข้าด้วยกัน กรรมวิธีการผลิตเป็นงานทำมือ 100% ไม่ได้ใช้เครื่องจักร โดยแต่ละลายจะถูก
จัดวางการถักเพื่อให้รองรับกับคุณสมบัติในการใช้งานแต่ละส่วนของเปลญวณ คือทั้งช่วยระบายอากาศ
รองรับน้ำหนัก และลายที่ทำหน้าที่เหมือนสปริงให้เปลญวณมีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมกับการนอนพักผ่อน
แม้จะเป็นงานทำมือ แต่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 300 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีโครงสร้างขาตั้ง
ไม่ต้องหาที่แขวนเปล วัสดุทำจากสแตนเลสเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
นอกจากนี้ยังนำหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์มาเป็นจุดเด่นในการออกแบบจนได้เปลที่มีระบบการไกวเอง
ในตัว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่คุณพีรภัทรวางเอาไว้ คือลูกค้าระดับบนที่ต้องการเลือกใช้เปลญวณให้เป็นเสมือน
เฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในที่พักอาศัย ที่มีสไตล์เก๋ไก๋ แตกต่างจากเปลญวณที่เคยมีจำหน่ายอยู่ทั่วไปในท้อง
ตลาด กว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา ลูกค้าของคุณพีรภัทรเป็นคนไทยถึง 90% ซึ่งเป็น Home Use กลุ่มไฮเอนด์
เนื่องจากสินค้ามีราคาสูงกว่าเปลญวณโดยทั่วไป และตอนนี้ก็ยังมีกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทเพิ่มเติมอีกด้วย
ในส่วนของการส่งออกต่างประเทศ ปัจจุบันกำลังเจรจากับนักธุรกิจชาวเวียดนาม ที่สนใจจะติดต่อเพื่อส่ง
ไปจำหน่ายในยุโรป และตัวแทนจำหน่ายในประเทศอินเดีย และสวีเดน ที่กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจา
ธุรกิจเช่นกัน


ตอน: ไม้อัดจากพืชและเปลือกผลไม้ เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (บริษัท โกลเด้นอุตสาหกรรมไม้อัดหญ้าแฝก) 
      

                      

คุณปรินดา แตรวิจิตรศิลป์ เคยสร้างชื่อเสียงจากการเป็นนักธุรกิจไทยรายแรก ที่พัฒนางานวิจัยจาก
หญ้าแฝกสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยเป็นผู้ผลิตไม้อัดจากหญ้าแฝก ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก และด้วยเป็น
คนที่ชอบทดลองของแปลกใหม่ เธอจึงลองนำเศษวัสดุจากพืชและผลไม้ซึ่งมักถูกทิ้งให้เป็นขยะ และ
เกิดการเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น อีกทั้งยังเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มาทดลองทำเป็นไม้อัดด้วยกระบวนการ
เดียวกับการทำไม้อัดจากหญ้าแฝก เช่น เปลือกมังคุด ตะไคร้ เปลือกส้ม เปลือกทุเรียน กระเจี๊ยบ ข้าว
บาร์เล่ย์ เป็นต้น ด้วยความโดดเด่นของสีสันจากพืชและผลไม้แต่ละชนิด ซึ่งจะมีโทนสีและลวดลายที่
แตกต่างกันออกไป ผลผลิตที่ได้จึงค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ และได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าไม่แพ้กันกับ
ไม้อัดจากหญ้าแฝก จึงเป็นอีกครั้งที่คุณปรินดาได้พลิกโฉมวงการไม้อัดของประเทศไทย โดยคุณสมบัติ
ของไม้อัดจากพืชและเปลือกผลไม้เทียบเท่ากับไม้เนื้อแข็ง สามารถนำไปทำผนัง ฝ้า หรือแม้แต่ออกแบบ
ให้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ตามร้านอาหารและเครื่องดื่มได้อีกด้วย คุณปรินดาเลือกใช้วิธีการทำตลาดโดยการ
ออกบูธทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าต่างประเทศที่มีความชื่นชอบในสินค้าไทยอยู่แล้ว เมื่อ
ทราบข้อมูลว่าสินค้าชนิดนี้แปรรูปจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร ก็ยิ่งให้ความสนใจ เพราะนอกจากลูกค้า
จะตัดสินใจจากประโยชน์การใช้งานและ รูปแบบการดีไซน์แล้ว การมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดขยะเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ลูกค้ากลุ่มนี้ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปรินดา แตรวิจิตรศิลป์ บริษัท โกลเด้นอุตสาหกรรมไม้อัดหญ้าแฝก 55/121 หมู่บ้านธนบดี ซอยเอกชัย 76/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
  โทร: (66) 0-2894-3707, 088-896-4493 โทรสาร: 0-2415-9201 อีเมล: parinda707@hotmail.com เว็บไซต์: www.goldenvetiver.com Facebook: www.facebook.com/parindagoldenboard


ตอน: ผนังสำเร็จรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ความฉับไว ลดปัญหาด้านแรงงาน (Walrus Home)  
      

                      

ปัจจุบันปัญหาสำคัญของวงการก่อสร้างประเทศไทย คือขาดแคลานแรงงานในการก่อสร้างเพื่อให้งาน
เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด นวัตกรรมในการสร้างบ้านซึ่งช่วยลดระยะเวลาและแรงงานก่อสร้าง รวมถึงช่วย
ประหยัดพลังงาน จึงกลายเป็นทางเลือกใหม่ของวงการก่อสร้างไทย สมาคมไทยรับสร้างบ้านคาดการณ์ว่า
ในปี 2559 ตลาดรับสร้างบ้านมีแนวโน้มการแข่งขันด้านราคากันอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการจึงควรสร้าง
โอกาสใหม่ๆ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อจำกัด แต่มีอำนาจ
การต่อรองสูง คุณพงษ์ธร ปัทมจินตธำรง จึงพัฒนาผนังสำเร็จรูปแบบใหม่ เพียงแค่นำผนังแต่ละส่วนมา
ต่อประกอบกันก็สามารถทำให้งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ได้ เดิมทีครอบครัวของคุณพงษ์ธรทำธุรกิจร้านค้า
จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง แต่ระยะหลังๆ ประสบกับปัญหาด้านยอดขายที่ลดลง เขาจึงคิดว่าน่าจะแข่งขันกับ
ผู้ค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ได้ยาก จึงคิดเริ่มต้นธุรกิจใหม่ และเมื่อย้อนดูจุดแข็งของตนเองที่มีความชำนาญ
ในวงการก่อสร้าง และมองเห็นเทรนด์การสร้างบ้านทั่วโลกที่ล้วนมุ่งตรงไปที่ความสะดวก รวดเร็ว แข็งแรง
และปลอดภัย คุณพงษ์ธรจึงได้คิดพัฒนาระบบการสร้างบ้านโดยใช้ผนังสำเร็จรูป ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา
ในการก่อสร้าง อีกทั้งยังใช้แรงงานลดลงกว่าการก่อสร้างเช่นในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นสินค้าที่
ค่อนข้างแปลกใหม่ การทำตลาดจึงต้องอาศัยการอธิบายเป็นหลัก เพราะคนทั่วๆ ไปยังคิดว่าการสร้างบ้าน
เป็นเรื่องยากและไกลตัว ดังนั้น การสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยแต่ละครั้งจึงต้องการที่ปรึกษาในการก่อสร้าง
คุณพงษ์ธรจึงต้องปรับธุรกิจของตนเองให้ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ จัดสร้าง รวมถึงตกแต่ง แต่
เป้าหมายในอนาคต เขาวางแผนจะทำตลาดผนังสำเร็จรูป ให้กลายเป็นสินค้าที่มีวางจำหน่ายทั่วไปตาม
ร้านวัสดุก่อสร้าง ซึ่งทุกคนสามารถซื้อแล้วนำไปสร้างบ้านได้เองเป็นเรื่องปกติ เหมือนระบบบ้าน DIY
ในต่างประเทศ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพงษ์ธร ปัทมจินตธำรง บริษัท วอลรัสโฮม จำกัด WALRUS HOME CO.,LTD. 88/146 หมู่ 6 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
  โทร: 081-870-4706 โทรสาร: (66) 0-2294-3558 อีเมล: walrushome@gmail.com 
  เว็บไซต์: www.walrushome.net Facebook: walrus home  

เดือนมีนาคม 2559

ตอน: ต่อยอดงานวิจัยจากถ่านกัมมันต์ สู่นวัตกรรมการดูดกลิ่น (Black Smile)     

                    

ประเทศไทยมีผลงานวิจัยดีๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ไม่ค่อยถูกนำมาใช้ประโยชน์ คุณรังสรรค์ กรวยสวัสดิ์
หรือ คุณหลุยส์ เห็นว่างานวิจัยเรื่องการดูดกลิ่นจากถ่านกัมมันต์เป็นผลงานที่น่าสนใจ เหมาะจะนำมา
ต่อยอดเป็นธุรกิจ และน่าจะมีโอกาสเติบโตได้มาก เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์
นับเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนอยากจะแก้ไขให้หมดไป ถ่านดูดกลิ่นของคุณรังสรรค์ได้รับการต่อยอด
มาจากงานวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ เพื่อใช้ในการบำบัดกลิ่นที่เกิดจากแก๊สพิษ
และเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ซึ่งถ่านกัมมันต์ คือ ถ่านที่เกิดจากการนำไม้หรือวัสดุใกล้เคียงอื่นๆ เช่น กะลา
มะพร้าว มาผ่านกระบวนการเผาที่อุณหภูมิสูงในสภาวะไร้ออกซิเจน จนได้ถ่านที่มีรูพรุนหรือรอยแตก
ขนาดเล็กในระดับนาโนเมตรจำนวนมาก ซึ่งนอกจากการดับกลิ่นแล้ว ยังสามารถดูดซับสารต่างๆ ได้
อีกด้วย ปัจจุบัน คุณรังสรรค์ทำการตลาดโดยการออกบูธตามงานแสดงสินค้าต่างๆ ซึ่งเขาเลือกใช้วิธีการ
สาธิตเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นถึงประสิทธิภาพการดูดกลิ่นของถ่านกัมมันต์อย่างชัดเจน จนทำให้ลูกค้าพอใจ
และให้การตอบรับที่ดีมาก เนื่องจากประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นของถ่านกัมมันต์สามารถแก้ไขปัญหา
เรื่องกลิ่นได้อย่างเห็นผลจริง 


ตอน: สีสันจากธรรมชาติ สู่เสน่ห์...และลวดลายบนผืนผ้า (Hemp Thai)   

                   

คุณอาทิตย์ ฤทธีราวี ได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ MTEC ในการวิจัยและ
พัฒนาสีจากธรรมชาติ ให้อยู่ในรูปแบบสารสกัดเหลวแบบเข้มข้นและผงสี เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการ
พิมพ์ลวดลายต่างๆ บนผืนผ้าใยกัญชงได้ ซึ่งทำให้สินค้าหัตถกรรมไทยจากผ้าใยกัญชงของคุณอาทิตย์
มีรูปแบบที่โดดเด่น แตกต่าง แต่ยังคงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากผ้าใยกัญชง
ของคุณอาทิตย์ได้รับการตอบรับจากลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ และก็มีคู่แข่งขันที่เพิ่มขึ้น คุณอาทิตย์จึงคิดว่า
น่าจะทำอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นๆ ซึ่งที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่จะนิยมและคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์จากเส้นใย
กัญชงที่ได้จากการย้อมสีธรรมชาติ คุณอาทิตย์จึงคิดว่าสีพวกนี้น่าจะนำมาสร้างลวดลายด้วยวิธีการ
พิมพ์ลายได้ จึงพยายามวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สีธรรมชาติ ที่สามารถนำมาใช้ในงานพิมพ์บนผ้าทอ
ใยกัญชง จากเดิมคุณอาทิตย์มีแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสีเอิร์ธโทน ดูเรียบง่าย สีไม่หลากหลาย ทำให้ดู
ไม่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ มากนัก การที่คุณอาทิตย์มีสินค้าที่มีสีสันสดใสเพิ่มเติมมากขึ้น ทำให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น


ตอน: โคมไฟจากวัสดุธรรมชาติ ตอบโจทย์การใช้งานทุกไลฟ์สไตล์ (Ango)       

                   

ความสมบูรณ์ของทรัพยากรในประเทศไทย และเสน่ห์ของแสง เป็นแรงบันดาลใจให้คุณคณพร ฮัทชิสัน
ได้สร้างสรรค์โคมไฟดีไซน์เก๋ ที่ตอบโจทย์การใช้งานในทุกๆ พื้นที่ ซึ่งนอกจากความแตกต่างในการ
เลือกสรรวัสดุที่ไม่เหมือนใครแล้ว ความเรียบหรูที่แฝงไปด้วยลูกเล่นของการออกแบบ ยังกลายเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลงานของคุณคณพร คว้ารางวัลด้านการออกแบบในเวทีระดับโลกมามากมาย โดย
ส่วนตัวคุณคณพร เป็นคนชอบงานแฮนด์เมด และเห็นว่าประเทศไทยมีวัสดุจากธรรมชาติมากมายที่
น่าสนใจ ซึ่งน่าจะนำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ ประกอบกับสามีคุณคณพร ซึ่งเป็นนักออกแบบ
ชาวอังกฤษ เป็นคนที่สนใจเรื่องมิติของแสง ทั้งคู่จึงเริ่มทดลองนำวัสดุต่างๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
อย่างเช่น รังไหม หวาย มาดีไซน์เป็นโคมไฟ โดยเน้นวิธีการทำมือ จนได้ชิ้นงานที่กลมกลืนกับทุกๆ
ไลฟ์สไตล์ ลูกค้าส่วนใหญ่ของคุณคณพรเป็นชาวต่างชาติ ที่มีความชื่นชอบในวัสดุธรรมชาติแบบไทยๆ
และลูกค้าที่สั่งทำพิเศษ เช่นห้างสรรพสินค้า และโรงแรมชื่อดังหลากหลายแห่ง 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณคณพร ฮัทชิสัน บริษัท แองโก เวิลด์ จำกัด 39 ซอยประชาอุทิศ 16 ถ.ประชาอุทิศ
  เขต/แขวงราษฎร์บูรณะ กทม.10140
  โทร: (66) 0-2874-7505, 089-1146461 อีเมล: contact@angoworld.com เว็บไซต์: www.angoworld.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=A7m2nKpX2pI


ตอน: องค์กรสีเขียว...แนวคิดธุรกิจยุคใหม่ (Mazuma)    

                    

องค์กรสีเขียว คือ องค์กรที่มีนโยบายและดำเนินการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุณศรัล ดุรงค์เดช เล็งเห็นว่าวิธีดังกล่าว จะช่วยสร้างความมั่นคงให้ธุรกิจในระยะยาวได้  คุณศรัลจึงนำ
กลยุทธ์ “องค์กรสีเขียว” นี้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดโอกาสในการสร้างมลภาวะ
ขององค์กร ธุรกิจของคุณศรัลผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ ปั๊มน้ำ เครื่องทำน้ำอุ่น รวมถึงการดูแล
ระบบจัดการน้ำของบริษัทและโรงงานต่างๆ มากว่า 23 ปี ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อ ด้วยความที่ธุรกิจของ
คุณศรัลเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับปัจจุบันโลกเรากำลังเผชิญวิกฤต
เรื่องสิ่งแวดล้อม คุณศรัลจึงพยายามสร้างความโดดเด่นให้กับธุรกิจ ด้วยการชูความเป็นองค์กรสีเขียว
ปัจจุบันคุณศรัลใช้ช่องทางออนไลน์สื่อสารกับผู้บริโภค เพราะช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ลูกค้าจะเข้ามาหา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และคุณศรัลยังได้ให้ตัวแทนจำหน่าย พนักงานขาย อธิบายและให้ข้อมูลเพื่อสร้างการ
รับรู้ไปสู่กลุ่มลูกค้า ณ จุดขายอีกด้วย


ตอน: พัฒนาธุรกิจเครื่องหอมคุณภาพ เจาะตลาดยุคดิจิตอล (ธูปหอมนพมาศ) 
    

                    

คุณธนพล ภู่พันธ์ศรี เป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ธูป กำยาน และเครื่องหอมของไทยอย่าง น้ำอบ
น้ำปรุง ดินสอพองร่ำ และแป้งหินร่ำ ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีมาตั้งแต่รุ่นคุณยายทวด ในฐานะที่เป็น
ทายาทรุ่นที่ 4 คุณธนพลยังคงสืบทอดคุณภาพที่เป็นจุดขายหลัก แต่ได้เพิ่มเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการบริหารธุรกิจในแบบของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน ธูปและ
เครื่องหอมของคุณธนพลมีความโดดเด่นในเรื่องคุณภาพสินค้ามานานกว่า 65 ปี คุณธนพลได้พยายาม
สร้างจุดขายและเพิ่มจุดเด่นให้กับแบรนด์มากขึ้น ทั้งด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้า และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย เพื่อครองใจลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และนอกจากนี้ คุณธนพลยังให้ความสำคัญกับ
การทำตลาด และพัฒนาข้อมูลสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ จากเดิมที่มีเพียงแค่ตราสินค้า เพื่อให้ตรงกับ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน คุณธนพลได้มีโอกาสได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งนี่ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งออกของธุรกิจเครื่องหอม
ไปยังต่างประเทศ คุณธนพลยังได้นำเรื่องตลาดออนไลน์เข้ามาช่วยอีกช่องทางหนึ่ง และเพิ่มช่องทาง
สื่อสารกับผู้บริโภคผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ รวมถึงการขยายช่องทางการขายผ่านบนเว็บไซต์ชั้นนำ
ต่างๆ จากช่องทางการตลาดที่มีมากขึ้น ทำให้คุณธนพลมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจนสามารถขึ้นมาเป็นผู้นำทางการ
ตลาดในห้างโมเดิร์นเทรดได้  

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณธนพล ภู่พันธ์ศรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธูปหอมนพมาศ 160, 160/2 ถนนลาดพร้าว 80
  แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310
  โทร: (66) 0-2-514-2607, (66) 0-2935-5167 อีเมล: info@noppamasincense.com เว็บไซต์:  www.noppamasincense.com/
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=QaZv7yg51rA


ตอน: เกษตรกรรุ่นใหม่...คิดต่างอย่างมีระบบ (สวนกายกานต์)     

                   

หลังจากเรียนจบด้านวิศวกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม คุณพยนต์ มูลเกิด ได้เข้าทำงานในสาขาที่ร่ำเรียน
มาอยู่ประมาณ 11 ปี เมื่อถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกเบื่อกับชีวิตมนุษย์เงินเดือน เขาจึงตัดสินใจกลับมาทำการเกษตร
ที่บ้าน จากจุดเริ่มต้นที่คิดว่าจะปลูกอะไรดี คำตอบสุดท้ายจึงลงตัวที่ตะไคร้ เนื่องจากเขามองว่าตะไคร้
เป็นพืชที่ปลูกง่าย และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก คุณพยนต์
ตัดสินใจเช่าพื้นที่กว่า 100 ไร่ในย่านรังสิตเพิ่มเติมจากที่ดินที่ตนมีอยู่ เพื่อปลูกตะไคร้ป้อนให้กับโรงงาน
ส่งออก และตลาดใหญ่ๆ ในประเทศ โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงของตนเองและเครือข่าย
เพื่อส่งให้ตลาดและโรงงานต่างๆ ได้ถึงวันละ 3,000-5,000 กิโลกรัม คุณพยนต์ให้ความสำคัญกับการหา
ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย โดยเป็นผู้สำรวจตลาดทุกแห่งด้วยตนเอง ทั้งตลาดใกล้บ้าน ตลาดขายส่ง
ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีโรงงานไหนที่ต้องการตะไคร้เป็นวัตถุดิบประกอบ ทำให้ตลาดของคุณพยนต์
มีทั้งที่เป็นโรงงานส่งออกตะไคร้ไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการวัตถุดิบคุณภาพดี และให้ราคาดี
ในขณะที่ตลาดสำหรับการบริโภคในประเทศอย่างตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง หรือตลาดใหญ่ๆ ตามภูมิภาค
จะต้องการวัตถุดิบในเกรดที่รองลงมา และให้ราคาปานกลาง แต่ด้วยมีระบบการจัดการที่ดี ทั้งการ
เก็บเกี่ยวและการคัดแยกผลผลิต ทำให้เขาสามารถขายส่งตลาดเหล่านี้ได้อย่างไม่มีปัญหา และมีผลผลิต
ป้อนให้กับตลาดอย่างสม่ำเสมอ


ตอน: พลิกโฉมการส่งออกกล้วยไม้ ด้วยนวัตกรรมไทยหนึ่งเดียวในโลก
(โอเชี่ยน ทิชชู่ คัลเจอร์)       

                   

กล้วยไม้เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศเราปีละหลายพันล้านบาท คุณประยูร
พลอยพรหมมาศ จึงคิดพัฒนาระบบขนส่งต้นอ่อนกล้วยไม้ทางเรือ หรือโอเชี่ยน ทิชชู่ คัลเจอร์ เพื่อ
ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่สั่งซื้อกล้วยไม้ในปริมาณมาก โดยนวัตกรรมนี้ทำให้เขาได้รับรางวัลสุดยอดธุรกิจ
นวัตกรรมแห่งปี 2553 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในอดีตการส่งออกกล้วยไม้ไปต่างประเทศ
ผู้ประกอบการจำเป็นต้องขนส่งทางเครื่องบินเท่านั้น เนื่องจากความเปราะบางและข้อจำกัดในด้านการ
เจริญเติบโตของกล้วยไม้ จึงทำให้ต้นทุนในการขนส่งค่อนข้างสูง คุณประยูรจึงพยายามหาวิธีการแก้ไข
เพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนให้ลูกค้า อันนำมาสู่นวัตกรรมโอเชี่ยน ทิชชู่ คัลเจอร์ เพื่อให้สามารถขนส่งต้นอ่อน
ของกล้วยไม้ทางเรือได้ การขนส่งทางเรือทำให้คุณประยูรสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้กว่า 10 เท่า
และยังสามารถส่งออกได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบรรจุภัณฑ์ที่ต้องส่งทางเครื่องบิน
ซึ่งต้องห่อหุ้มและป้องกันการกระแทกจำนวนมาก อีกทั้งการขนส่งทางเรือยังช่วยให้ต้นอ่อนกล้วยไม้
เสียหายน้อยกว่าทางเครื่องบินอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณประยูร พลอยพรหมมาศ 9 หมู่ที่ 11 ถ.รังสิตนครนายก (คลองสิบเอ็ด) ซอย
  วัดโปรยฝน ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
  โทร:  (66) 0-2977-9774-5, (66) 0-2904-0027, อีเมล: aecorchids@gmail.com เว็บไซต์: http://www.prayoonorchids.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=0Pd0hNmm6OE


ตอน: เทคนิคดูแลกล้วยไม้  ตอบโจทย์ส่งออก ลดต้นทุนการผลิต (ประยูร ออคิดส์)      

                    
ปี 2558 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาด
โลก โดยเน้นการส่งเสริมคุณภาพ ส่งเสริมการขาย รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ของกล้วยไม้ไทยในตลาด
โลก ซึ่งคุณประยูร พลอยพรหมมาศเองเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกของประเทศไทย ที่สามารถส่งออกกล้วยไม้
ไปยังต่างประเทศได้ถึง 15 ล้านต้นต่อปี ตลาดกล้วยไม้ของคุณประยูร เกือบ 100% จะเป็นตลาดต่าง
ประเทศ หลักๆ จะอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ยุโรป บราซิล ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเอเชีย ซึ่งบางประเทศมี
ข้อจำกัดในการนำเข้ากล้วยไม้ติดดอก เนื่องจากกลัวเรื่องโรคและความไม่สะอาด คุณประยูรจึงต้อง
ส่งออกในรูปแบบกล้วยไม้ไม่มีดอก แต่คุณประยูรก็ต้องให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าคุณภาพกล้วยไม้ที่ส่ง
ไปนั้นต้องดีมากๆ และดอกกล้วยไม้จะต้องบานได้ทันตามเวลาที่กำหนดกับลูกค้า สำหรับลูกค้ารายใหม่ๆ
ที่ยังไม่มั่นใจ คุณประยูรสามารถให้ลูกค้าทำธุรกิจร่วมกันได้โดยที่ลูกค้ายังไม่ต้องจ่ายเงินในการสั่งซื้อ
และถ้าสินค้าของคุณประยูรไม่ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้าก็ไม่จำเป็นต้องซื้อ
คุณประยูรได้กล่าวไว้ว่า ถ้าเรามั่นใจในคุณภาพของกล้วยไม้ ความมั่นใจของลูกค้าก็จะตามมา

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณประยูร พลอยพรหมมาศ 9 หมู่ที่ 11 ถ.รังสิตนครนายก (คลองสิบเอ็ด) ซอย
  วัดโปรยฝน ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
  โทรศัพท์: (66) 0-2977-9774-5, (66) 0-2904-0027 อีเมล: aecorchids@gmail.com เว็บไซต์: http://www.prayoonorchids.com
  ดูรายการย้อนหลัง:  https://www.youtube.com/watch?v=2ddwVf3Hw8Y


ตอน: โมเดลดีไซน์เก๋จากไฟเบอร์กลาส (108 Creation)        

                    

หลังเรียนจบ คุณปูรณ์ นิลเจริญ ได้เข้าทำงานในโรงงานผลิตสินค้าจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ซึ่งตอนนั้น
งานไฟเบอร์กลาสในเมืองไทยจะมีแต่โรงงานขนาดใหญ่ การผลิตแต่ละครั้งก็ต้องสั่งทำจำนวนมากๆ
หลักหลายร้อยชิ้นขึ้นไป ส่วนคนที่อยากได้งานดีไซน์ และสั่งจำนวนน้อยๆ ครั้งละไม่กี่ชิ้น ก็ไม่รู้จะไปสั่ง
ที่ไหน คุณปูรณ์เห็นโอกาสนี้ จึงตัดสินใจที่จะทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จากไฟเบอร์กลาสขึ้นมา คุณปูรณ์ได้
ศึกษาแนวโน้มตลาดและพบว่า ธุรกิจไฟเบอร์กลาสยังคงมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ใช้งาน
ชื่นชอบในคุณสมบัติที่แข็งแรง และสามารถออกแบบรูปทรงเพื่อการใช้งานได้หลากหลาย อีกทั้งใน
ปัจจุบันผู้ผลิตชิ้นงานไฟเบอร์กลาสแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ปั้นต้นแบบ และหล่อไฟเบอร์กลาส
ยังมีไม่มากนัก คุณปูรณ์จึงมองเห็นช่องว่างทางการตลาด และรับผลิตชิ้นงานเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในทุกรูปแบบ ลูกค้าของคุณปูรณ์มีทั้งโครงการบ้านจัดสรร ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านกาแฟ
โรงแรม และรีสอร์ท ร้านค้าต่างๆ มากมาย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปูรณ์ นิลเจริญ 322/289 ซอยอยู่เจริญ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
  (โกดัง 1 ล็อค 22)
  โทร: 081-430-3669 อีเมล: 108@108creation.com เว็บไซต์: http://www.108creation.com/
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=9jV90xZDNXM

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่นี่  
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

ตอน

                   
ยาสีฟันสมุนไพรไทย...ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วย
เบาหวาน (ยาสีฟัน ดร.ดี)

วันที่ 1 เมษายน 2559

นวัตกรรมสเปรย์ป้องกันกลิ่น...สำหรับโถสุขภัณฑ์ (OohChala)

วันที่ 7 เมษายน 2559

เสื้้อกีฬาสัญชาติไทย สร้างจุดขาย สู่สนามแข่งระดับโลก (วาริกซ์ สปอร์ต)

วันที่ 8 เมษายน 2559

ซาลาเปาไอเดียใหม่ ดึงดูดใจด้วยรูปลักษณ์
และบรรจุภัณฑ์ (PHOENIX LAVA)

วันที่ 21 เมษายน 2559

ยกระดับเปลไทย ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
สู่การใช้งานอย่างลงตัว (Ez Hammock)

วันที่ 22 เมษายน 2559

ไม้อัดจากพืชและเปลือกผลไม้  เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (โกลเด้นอุตสาหกรรมไม้อัดหญ้าแฝก)

วันที่ 28 เมษายน 2559

ผนังสำเร็จรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ความฉับไว ลดปัญหาด้านแรงงาน (วอลรัสโฮม)

วันที่ 29 เมษายน 2559

เดือนเมษายน 2559

ตอน: ยาสีฟันสมุนไพรไทย...ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน (ยาสีฟันสำหรับผู้ป่วย
เบาหวาน ดร.ดี
 
 
    

                    

ผู้ป่วยเบาหวาน เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคเหงือกอักเสบ เนื่องจากหากเกิดภาวะ
น้ำตาลในเลือดสูงแล้ว อาจจะทำให้เกิดการสร้างสารซึ่งเป็นสื่อกลางการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับโรคเหงือก
มากขึ้น ทพญ.ดวงฤดี โชติมงคล และทีมงาน จึงใช้เวลากว่า 2 ปีในการศึกษาวิจัย จนได้ยาสีฟันสมุนไพร
สำหรับผู้ป่วยเบาหวานเป็นแบรนด์แรกของโลก ทพญ.ดวงฤดี เลือกใช้มังคุดมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
ยาสีฟัน โดยยังนำสมุนไพรต่างๆ ที่มีสรรพคุณในการกำจัดแบคทีเรียและลดการอักเสบ มาเป็นส่วนผสม
ร่วม ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการอักเสบของเหงือกลดลง  สุขภาพช่องปากดีขึ้น โดยผลงานวิจัยนี้
ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือ สกว.ประจำปี 2557 และ
ยังได้รับรางวัลจากต่างประเทศอีกหลากหลายรางวัลเนื่องจากยังไม่มียาสีฟันแบรนด์ใดที่พัฒนาสูตร เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาโรคในช่องปากให้กับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานโดยตรงมาก่อน ทพญ.ดวงฤดี จึงเป็นรายแรกที่
บุกเบิกตลาดในเซกเมนต์นี้ ปัจจุบัน ยาสีฟันสมุนไพรไทยสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน มีวางจำหน่ายใน
โรงพยาบาล และร้านทันตกรรมเป็นหลัก เพราะเป็นสถานที่ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และ
ในอนาคตได้วางแผนทำการตลาดกับต่างประเทศอีกทางด้วย  

 • ผู้แทนธุรกิจ: ทพญ.ดวงฤดี โชติมงคล บริษัท คุณค่าป่าไทย จำกัด 1348 ซอยสุดประเสริฐ 1
  ถ.สุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทร: 086-3775138 อีเมล: khunkapathai@hotmail.com, info@khunkapathai.com เว็บไซต์: www.khunkapathai.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=69G-n2KDr9U

ตอน: นวัตกรรมสเปรย์ป้องกันกลิ่น...สำหรับโถสุขภัณฑ์ (OohChala)      

                    

หลายๆ คนอาจจะเคยพบกับปัญหากวนใจเรื่องกลิ่นจากโถสุขภัณฑ์ และทำให้การใช้ห้องน้ำกลายเป็น
เรื่องที่อยากจะหลีกเลี่ยง แต่นวัตกรรมสเปรย์ป้องกันกลิ่นของคุณสิทธิพงษ์ จิตสัตย์ซื่อ กลับสามารถ
แก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างตรงจุด คุณสิทธิพงษ์เคยทำน้ำหอมฉีดตัว Diffuser ปรับอากาศ สเปรย์
แก้กลิ่นอับอยู่แล้ว เขาจึงทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สเปรย์สำหรับป้องกันกลิ่นจากโถสุขภัณฑ์ ซึ่ง
สเปรย์ป้องกันกลิ่นของคุณสิทธิพงษ์ไม่ใช่การนำกลิ่นไปกลบกลิ่นเฉกเช่นสเปรย์ดับกลิ่นประเภทอื่นๆ 
แต่เป็นการป้องกันที่ต้นเหตุของการเกิดกลิ่น โดยสเปรย์จะไปสร้างชั้นผิวของน้ำมันหอมระเหยบนผิวน้ำ
ในโถสุขภัณฑ์ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นที่เป็นสาเหตุหลัก ไม่ให้ส่งกลิ่นผ่านขึ้นมาได้ คุณสิทธิพงษ์และ
ทีมงานใช้ระยะเวลาในการพัฒนานวัตกรรมสเปรย์ป้องกันกลิ่นสำหรับโถสุขภัณฑ์กว่าสองปี จนได้
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่ร้ายแรง จึงไม่ส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ และความ
แปลกใหม่นี้เองทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในงาน Thailand Innovative &
Design 2015 อีกด้วย หลังจากที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน Thailand Innovative & Design 2015
คุณสิทธิพงษ์จึงเริ่มต้นทำการตลาดด้วยการออกบูธตามงานแสดงสินค้า แจกโบรชัวร์ และใช้ช่องทาง
สื่อออนไลน์ในการทำประชาสัมพันธ์ จนปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มรู้จักผลิตภัณฑ์ของเขามากขึ้น ด้านการทำ
ตลาดกับต่างประเทศ กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เนื่องจาก
ทั้งสองประเทศนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับเรื่องกลิ่น และให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ของ
คุณสิทธิพงษ์มาก


ตอน: เสื้้อกีฬาสัญชาติไทย สร้างจุดขายสู่สนามแข่งระดับโลก (วาริกซ์ สปอร์ต)       

                    

ปัจจุบันการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายกำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้มี
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ออกมาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อกันมากมายหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือ
เสื้อกีฬาแบรนด์น้องใหม่ของไทย ที่ตอนนี้กำลังจะเติบโตไปไกลในสนามแข่งระดับโลก คุณวิศัลย์
วนะศักดิ์ศรีสกุล อยู่ในวงการการ์เม้นท์มากว่า 10 ปี โดยรับผลิตเสื้อยืด เสื้อโปโล เสื้อยูนิฟอร์มต่างๆ
แต่เมื่อเห็นโอกาสของเสื้อผ้ากีฬาที่ยังมีช่องว่างทางด้านราคาอยู่ เขาจึงตัดสินใจสร้างแบรนด์เสื้อผ้ากีฬา
เป็นของตนเอง ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ปี 2554 ระบุว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้ออก
กำลังกายหรือเล่นกีฬากว่า 16 ล้านคน และมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้คุณวิศัลย์มองเห็น
โอกาสทางการตลาด จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างตรงใจ ประกอบกับ
กลยุทธ์ในการทำตลาดที่เฉียบคม ทำให้แบรนด์ของเขาได้รับการยอมรับในหมู่นักกีฬา รวมถึงผู้ที่รักการ
ออกกำลังกายไปแล้ว แต่ในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตรงใจผู้บริโภค
แล้ว การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในช่องทางที่เหมาะสม ก็นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจ
ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น ในปีแรกของการเปิดตัวสินค้า คุณวิศัลย์จึงเลือกทำการตลาดและประชา
สัมพันธ์แบรนด์ของตนเอง ด้วยการเข้าไปร่วมสนับสนุนทีมฟุตบอลระดับภูมิภาค โดยเน้นโฟกัสที่จังหวัด
ใหญ่ซึ่งมีฐานประชากรจำนวนมาก ส่งผลให้ชุดกีฬาของเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้น และในปีนี้เขาได้เริ่มก้าว
เข้าไปสนับสนุนเสื้อฟุตบอลของทีมระดับไทยพรีเมียร์ลีก และยังได้เข้าไปสนับสนุนทีมกีฬาต่างๆ ใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล บริษัท วาริกซ์ สปอร์ต จำกัด 96 ซอยสาทร 10 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  โทร: (66) 0-2812-7881-2 เว็บไซต์: www.warrix.co.th
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=GDgas-3ATJc

ตอน: ซาลาเปาไอเดียใหม่ ดึงดูดใจด้วยรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ (PHOENIX LAVA)      

                      

หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย คุณปริญญ์ สุขสมิทธิ์ ตัดสินใจออกค้นหาตัวเองโดยการไปเรียนภาษาญี่ปุ่น
ที่เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ที่นั่นทำให้เขาได้สังเกตว่า สาเหตุที่ขนมพื้นเมืองของญี่ปุ่นได้รับความนิยมและ
มักถูกคัดเลือกให้เป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และหน้าตาขนมน่ารัก
น่ารับประทาน ... ด้วยความที่เป็นคนชอบรับประทานซาลาเปา เมื่อกลับมาประเทศไทย คุณปริญญ์จึงได้
ทดลองทำซาลาเปาในสไตล์ของตนเอง จนออกมาเป็นซาลาเปาลาวาในแบบที่แตกต่างจากที่มีอยู่ทั่วไป
ในท้องตลาด คุณปริญญ์ได้พลิกโฉมซาลาเปาแบบใหม่ โดยปรับสูตรแป้งและไส้ด้านในของซาลาเปา
จนได้แป้งซาลาเปาที่มีความเหนียวนุ่มแบบโมจิญี่ปุ่น และไส้ลาวาหลากหลายรสชาติ อาทิ ไส้งาดำ
ไส้ช็อคโกแลต ไส้ชาเขียว เป็นต้น และยังมีการออกรสชาติใหม่ๆ ให้เป็น Limited Edition ทุกๆ 2 เดือน
เพื่อกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค และนอกจากการปรับรูปโฉมของซาลาเปาให้แตกต่างไปจากเดิม 
คุณปริญญ์ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่น สวยงาม เหมาะที่จะเป็นของขวัญ
ของฝาก จนสามารถคว้ารางวัล DEMARK 2015 ด้านกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้ากลุ่มเป้าหมายของซาลาเปา
ลาวาเป็นคนวัยทำงานอายุระหว่าง 25-40 ปีและกลุ่มครอบครัว นอกจากนี้ยังมีกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเป็นของฝาก
ของเยี่ยม รวมถึงของขวัญในโอกาสพิเศษด้วย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะเข้าถึงโซเชียล คุณปริญญ์ จึงสร้าง
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม เป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า เพื่อสร้างการรับรู้ และยังมีบริการ EMS
สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี Full Catering Service โดยจะไปนึ่งให้รับประทานร้อนๆ
ถึงที่ (เมื่อสั่ง 200 ชิ้นต่อวันขึ้นไป) และยังมีการออกงานตามงานแฟร์ต่างๆ 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปริญญ์ สุขสมิทธิ์ 41/22 ซอยบรมราชชนนี 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
  โทร: 088-060-0570 อีเมล: talk@lavabun.com Facebook: www.facebook.com/PhoenixLava เว็บไซต์: http://www.lavabun.com/ IG: Phoenix_lava Line: @Phoenix_Lava

ตอน: ยกระดับเปลไทยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สู่การใช้งานอย่างลงตัว (Ez Hammock)       

                      

ครอบครัวของคุณพีรภัทร เสนาจักร์ มีประสบการณ์ในการถักเปลญวณจากเศษผ้ามานานกว่าศตวรรษ เมื่อ
เข้ามารับช่วงต่อทางธุรกิจ เขาจึงอยากที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคน
ในยุคปัจจุบัน และนั่นคือที่มาของการนำมาสู่เปลญวณรูปแบบใหม่ คุณพีรภัทรและทีมงานใช้ระยะเวลากว่า
2 ปีในการพัฒนาเปลแบบใหม่ เพื่อให้คงทน แข็งแรง แต่มีความนุ่มสบาย โดยเขาเลือกใช้วัสดุในการ
ทำเปลจากเชือกคอตตอนคุณภาพดีที่เคลือบป้องกันเชื้อรา ในเรื่องของลวดลายในการถักมีการผสมผสาน
3 ลวดลายเข้าด้วยกัน กรรมวิธีการผลิตเป็นงานทำมือ 100% ไม่ได้ใช้เครื่องจักร โดยแต่ละลายจะถูก
จัดวางการถักเพื่อให้รองรับกับคุณสมบัติในการใช้งานแต่ละส่วนของเปลญวณ คือทั้งช่วยระบายอากาศ
รองรับน้ำหนัก และลายที่ทำหน้าที่เหมือนสปริงให้เปลญวณมีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมกับการนอนพักผ่อน
แม้จะเป็นงานทำมือ แต่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 300 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีโครงสร้างขาตั้ง
ไม่ต้องหาที่แขวนเปล วัสดุทำจากสแตนเลสเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
นอกจากนี้ยังนำหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์มาเป็นจุดเด่นในการออกแบบจนได้เปลที่มีระบบการไกวเอง
ในตัว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่คุณพีรภัทรวางเอาไว้ คือลูกค้าระดับบนที่ต้องการเลือกใช้เปลญวณให้เป็นเสมือน
เฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในที่พักอาศัย ที่มีสไตล์เก๋ไก๋ แตกต่างจากเปลญวณที่เคยมีจำหน่ายอยู่ทั่วไปในท้อง
ตลาด กว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา ลูกค้าของคุณพีรภัทรเป็นคนไทยถึง 90% ซึ่งเป็น Home Use กลุ่มไฮเอนด์
เนื่องจากสินค้ามีราคาสูงกว่าเปลญวณโดยทั่วไป และตอนนี้ก็ยังมีกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทเพิ่มเติมอีกด้วย
ในส่วนของการส่งออกต่างประเทศ ปัจจุบันกำลังเจรจากับนักธุรกิจชาวเวียดนาม ที่สนใจจะติดต่อเพื่อส่ง
ไปจำหน่ายในยุโรป และตัวแทนจำหน่ายในประเทศอินเดีย และสวีเดน ที่กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจา
ธุรกิจเช่นกัน


ตอน: ไม้อัดจากพืชและเปลือกผลไม้ เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (บริษัท โกลเด้นอุตสาหกรรมไม้อัดหญ้าแฝก) 
      

                      

คุณปรินดา แตรวิจิตรศิลป์ เคยสร้างชื่อเสียงจากการเป็นนักธุรกิจไทยรายแรก ที่พัฒนางานวิจัยจาก
หญ้าแฝกสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยเป็นผู้ผลิตไม้อัดจากหญ้าแฝก ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก และด้วยเป็น
คนที่ชอบทดลองของแปลกใหม่ เธอจึงลองนำเศษวัสดุจากพืชและผลไม้ซึ่งมักถูกทิ้งให้เป็นขยะ และ
เกิดการเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น อีกทั้งยังเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มาทดลองทำเป็นไม้อัดด้วยกระบวนการ
เดียวกับการทำไม้อัดจากหญ้าแฝก เช่น เปลือกมังคุด ตะไคร้ เปลือกส้ม เปลือกทุเรียน กระเจี๊ยบ ข้าว
บาร์เล่ย์ เป็นต้น ด้วยความโดดเด่นของสีสันจากพืชและผลไม้แต่ละชนิด ซึ่งจะมีโทนสีและลวดลายที่
แตกต่างกันออกไป ผลผลิตที่ได้จึงค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ และได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าไม่แพ้กันกับ
ไม้อัดจากหญ้าแฝก จึงเป็นอีกครั้งที่คุณปรินดาได้พลิกโฉมวงการไม้อัดของประเทศไทย โดยคุณสมบัติ
ของไม้อัดจากพืชและเปลือกผลไม้เทียบเท่ากับไม้เนื้อแข็ง สามารถนำไปทำผนัง ฝ้า หรือแม้แต่ออกแบบ
ให้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ตามร้านอาหารและเครื่องดื่มได้อีกด้วย คุณปรินดาเลือกใช้วิธีการทำตลาดโดยการ
ออกบูธทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าต่างประเทศที่มีความชื่นชอบในสินค้าไทยอยู่แล้ว เมื่อ
ทราบข้อมูลว่าสินค้าชนิดนี้แปรรูปจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร ก็ยิ่งให้ความสนใจ เพราะนอกจากลูกค้า
จะตัดสินใจจากประโยชน์การใช้งานและ รูปแบบการดีไซน์แล้ว การมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดขยะเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ลูกค้ากลุ่มนี้ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปรินดา แตรวิจิตรศิลป์ บริษัท โกลเด้นอุตสาหกรรมไม้อัดหญ้าแฝก 55/121 หมู่บ้านธนบดี ซอยเอกชัย 76/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
  โทร: (66) 0-2894-3707, 088-896-4493 โทรสาร: 0-2415-9201 อีเมล: parinda707@hotmail.com เว็บไซต์: www.goldenvetiver.com Facebook: www.facebook.com/parindagoldenboard


ตอน: ผนังสำเร็จรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ความฉับไว ลดปัญหาด้านแรงงาน (Walrus Home)  
      

                      

ปัจจุบันปัญหาสำคัญของวงการก่อสร้างประเทศไทย คือขาดแคลานแรงงานในการก่อสร้างเพื่อให้งาน
เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด นวัตกรรมในการสร้างบ้านซึ่งช่วยลดระยะเวลาและแรงงานก่อสร้าง รวมถึงช่วย
ประหยัดพลังงาน จึงกลายเป็นทางเลือกใหม่ของวงการก่อสร้างไทย สมาคมไทยรับสร้างบ้านคาดการณ์ว่า
ในปี 2559 ตลาดรับสร้างบ้านมีแนวโน้มการแข่งขันด้านราคากันอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการจึงควรสร้าง
โอกาสใหม่ๆ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อจำกัด แต่มีอำนาจ
การต่อรองสูง คุณพงษ์ธร ปัทมจินตธำรง จึงพัฒนาผนังสำเร็จรูปแบบใหม่ เพียงแค่นำผนังแต่ละส่วนมา
ต่อประกอบกันก็สามารถทำให้งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ได้ เดิมทีครอบครัวของคุณพงษ์ธรทำธุรกิจร้านค้า
จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง แต่ระยะหลังๆ ประสบกับปัญหาด้านยอดขายที่ลดลง เขาจึงคิดว่าน่าจะแข่งขันกับ
ผู้ค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ได้ยาก จึงคิดเริ่มต้นธุรกิจใหม่ และเมื่อย้อนดูจุดแข็งของตนเองที่มีความชำนาญ
ในวงการก่อสร้าง และมองเห็นเทรนด์การสร้างบ้านทั่วโลกที่ล้วนมุ่งตรงไปที่ความสะดวก รวดเร็ว แข็งแรง
และปลอดภัย คุณพงษ์ธรจึงได้คิดพัฒนาระบบการสร้างบ้านโดยใช้ผนังสำเร็จรูป ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา
ในการก่อสร้าง อีกทั้งยังใช้แรงงานลดลงกว่าการก่อสร้างเช่นในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นสินค้าที่
ค่อนข้างแปลกใหม่ การทำตลาดจึงต้องอาศัยการอธิบายเป็นหลัก เพราะคนทั่วๆ ไปยังคิดว่าการสร้างบ้าน
เป็นเรื่องยากและไกลตัว ดังนั้น การสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยแต่ละครั้งจึงต้องการที่ปรึกษาในการก่อสร้าง
คุณพงษ์ธรจึงต้องปรับธุรกิจของตนเองให้ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ จัดสร้าง รวมถึงตกแต่ง แต่
เป้าหมายในอนาคต เขาวางแผนจะทำตลาดผนังสำเร็จรูป ให้กลายเป็นสินค้าที่มีวางจำหน่ายทั่วไปตาม
ร้านวัสดุก่อสร้าง ซึ่งทุกคนสามารถซื้อแล้วนำไปสร้างบ้านได้เองเป็นเรื่องปกติ เหมือนระบบบ้าน DIY
ในต่างประเทศ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพงษ์ธร ปัทมจินตธำรง บริษัท วอลรัสโฮม จำกัด WALRUS HOME CO.,LTD. 88/146 หมู่ 6 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
  โทร: 081-870-4706 โทรสาร: (66) 0-2294-3558 อีเมล: walrushome@gmail.com 
  เว็บไซต์: www.walrushome.net Facebook: walrus home  
เดือนมีนาคม 2559

ตอน: ต่อยอดงานวิจัยจากถ่านกัมมันต์ สู่นวัตกรรมการดูดกลิ่น (Black Smile)     

                    

ประเทศไทยมีผลงานวิจัยดีๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ไม่ค่อยถูกนำมาใช้ประโยชน์ คุณรังสรรค์ กรวยสวัสดิ์
หรือ คุณหลุยส์ เห็นว่างานวิจัยเรื่องการดูดกลิ่นจากถ่านกัมมันต์เป็นผลงานที่น่าสนใจ เหมาะจะนำมา
ต่อยอดเป็นธุรกิจ และน่าจะมีโอกาสเติบโตได้มาก เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์
นับเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนอยากจะแก้ไขให้หมดไป ถ่านดูดกลิ่นของคุณรังสรรค์ได้รับการต่อยอด
มาจากงานวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ เพื่อใช้ในการบำบัดกลิ่นที่เกิดจากแก๊สพิษ
และเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ซึ่งถ่านกัมมันต์ คือ ถ่านที่เกิดจากการนำไม้หรือวัสดุใกล้เคียงอื่นๆ เช่น กะลา
มะพร้าว มาผ่านกระบวนการเผาที่อุณหภูมิสูงในสภาวะไร้ออกซิเจน จนได้ถ่านที่มีรูพรุนหรือรอยแตก
ขนาดเล็กในระดับนาโนเมตรจำนวนมาก ซึ่งนอกจากการดับกลิ่นแล้ว ยังสามารถดูดซับสารต่างๆ ได้
อีกด้วย ปัจจุบัน คุณรังสรรค์ทำการตลาดโดยการออกบูธตามงานแสดงสินค้าต่างๆ ซึ่งเขาเลือกใช้วิธีการ
สาธิตเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นถึงประสิทธิภาพการดูดกลิ่นของถ่านกัมมันต์อย่างชัดเจน จนทำให้ลูกค้าพอใจ
และให้การตอบรับที่ดีมาก เนื่องจากประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นของถ่านกัมมันต์สามารถแก้ไขปัญหา
เรื่องกลิ่นได้อย่างเห็นผลจริง 


ตอน: สีสันจากธรรมชาติ สู่เสน่ห์...และลวดลายบนผืนผ้า (Hemp Thai)   

                   

คุณอาทิตย์ ฤทธีราวี ได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ MTEC ในการวิจัยและ
พัฒนาสีจากธรรมชาติ ให้อยู่ในรูปแบบสารสกัดเหลวแบบเข้มข้นและผงสี เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการ
พิมพ์ลวดลายต่างๆ บนผืนผ้าใยกัญชงได้ ซึ่งทำให้สินค้าหัตถกรรมไทยจากผ้าใยกัญชงของคุณอาทิตย์
มีรูปแบบที่โดดเด่น แตกต่าง แต่ยังคงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากผ้าใยกัญชง
ของคุณอาทิตย์ได้รับการตอบรับจากลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ และก็มีคู่แข่งขันที่เพิ่มขึ้น คุณอาทิตย์จึงคิดว่า
น่าจะทำอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นๆ ซึ่งที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่จะนิยมและคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์จากเส้นใย
กัญชงที่ได้จากการย้อมสีธรรมชาติ คุณอาทิตย์จึงคิดว่าสีพวกนี้น่าจะนำมาสร้างลวดลายด้วยวิธีการ
พิมพ์ลายได้ จึงพยายามวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สีธรรมชาติ ที่สามารถนำมาใช้ในงานพิมพ์บนผ้าทอ
ใยกัญชง จากเดิมคุณอาทิตย์มีแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสีเอิร์ธโทน ดูเรียบง่าย สีไม่หลากหลาย ทำให้ดู
ไม่แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ มากนัก การที่คุณอาทิตย์มีสินค้าที่มีสีสันสดใสเพิ่มเติมมากขึ้น ทำให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น


ตอน: โคมไฟจากวัสดุธรรมชาติ ตอบโจทย์การใช้งานทุกไลฟ์สไตล์ (Ango)       

                   

ความสมบูรณ์ของทรัพยากรในประเทศไทย และเสน่ห์ของแสง เป็นแรงบันดาลใจให้คุณคณพร ฮัทชิสัน
ได้สร้างสรรค์โคมไฟดีไซน์เก๋ ที่ตอบโจทย์การใช้งานในทุกๆ พื้นที่ ซึ่งนอกจากความแตกต่างในการ
เลือกสรรวัสดุที่ไม่เหมือนใครแล้ว ความเรียบหรูที่แฝงไปด้วยลูกเล่นของการออกแบบ ยังกลายเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลงานของคุณคณพร คว้ารางวัลด้านการออกแบบในเวทีระดับโลกมามากมาย โดย
ส่วนตัวคุณคณพร เป็นคนชอบงานแฮนด์เมด และเห็นว่าประเทศไทยมีวัสดุจากธรรมชาติมากมายที่
น่าสนใจ ซึ่งน่าจะนำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ ประกอบกับสามีคุณคณพร ซึ่งเป็นนักออกแบบ
ชาวอังกฤษ เป็นคนที่สนใจเรื่องมิติของแสง ทั้งคู่จึงเริ่มทดลองนำวัสดุต่างๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
อย่างเช่น รังไหม หวาย มาดีไซน์เป็นโคมไฟ โดยเน้นวิธีการทำมือ จนได้ชิ้นงานที่กลมกลืนกับทุกๆ
ไลฟ์สไตล์ ลูกค้าส่วนใหญ่ของคุณคณพรเป็นชาวต่างชาติ ที่มีความชื่นชอบในวัสดุธรรมชาติแบบไทยๆ
และลูกค้าที่สั่งทำพิเศษ เช่นห้างสรรพสินค้า และโรงแรมชื่อดังหลากหลายแห่ง 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณคณพร ฮัทชิสัน บริษัท แองโก เวิลด์ จำกัด 39 ซอยประชาอุทิศ 16 ถ.ประชาอุทิศ
  เขต/แขวงราษฎร์บูรณะ กทม.10140
  โทร: (66) 0-2874-7505, 089-1146461 อีเมล: contact@angoworld.com เว็บไซต์: www.angoworld.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=A7m2nKpX2pI


ตอน: องค์กรสีเขียว...แนวคิดธุรกิจยุคใหม่ (Mazuma)    

                    

องค์กรสีเขียว คือ องค์กรที่มีนโยบายและดำเนินการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุณศรัล ดุรงค์เดช เล็งเห็นว่าวิธีดังกล่าว จะช่วยสร้างความมั่นคงให้ธุรกิจในระยะยาวได้  คุณศรัลจึงนำ
กลยุทธ์ “องค์กรสีเขียว” นี้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดโอกาสในการสร้างมลภาวะ
ขององค์กร ธุรกิจของคุณศรัลผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ ปั๊มน้ำ เครื่องทำน้ำอุ่น รวมถึงการดูแล
ระบบจัดการน้ำของบริษัทและโรงงานต่างๆ มากว่า 23 ปี ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อ ด้วยความที่ธุรกิจของ
คุณศรัลเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับปัจจุบันโลกเรากำลังเผชิญวิกฤต
เรื่องสิ่งแวดล้อม คุณศรัลจึงพยายามสร้างความโดดเด่นให้กับธุรกิจ ด้วยการชูความเป็นองค์กรสีเขียว
ปัจจุบันคุณศรัลใช้ช่องทางออนไลน์สื่อสารกับผู้บริโภค เพราะช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ลูกค้าจะเข้ามาหา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และคุณศรัลยังได้ให้ตัวแทนจำหน่าย พนักงานขาย อธิบายและให้ข้อมูลเพื่อสร้างการ
รับรู้ไปสู่กลุ่มลูกค้า ณ จุดขายอีกด้วย


ตอน: พัฒนาธุรกิจเครื่องหอมคุณภาพ เจาะตลาดยุคดิจิตอล (ธูปหอมนพมาศ) 
    

                    

คุณธนพล ภู่พันธ์ศรี เป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ธูป กำยาน และเครื่องหอมของไทยอย่าง น้ำอบ
น้ำปรุง ดินสอพองร่ำ และแป้งหินร่ำ ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีมาตั้งแต่รุ่นคุณยายทวด ในฐานะที่เป็น
ทายาทรุ่นที่ 4 คุณธนพลยังคงสืบทอดคุณภาพที่เป็นจุดขายหลัก แต่ได้เพิ่มเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการบริหารธุรกิจในแบบของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน ธูปและ
เครื่องหอมของคุณธนพลมีความโดดเด่นในเรื่องคุณภาพสินค้ามานานกว่า 65 ปี คุณธนพลได้พยายาม
สร้างจุดขายและเพิ่มจุดเด่นให้กับแบรนด์มากขึ้น ทั้งด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้า และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย เพื่อครองใจลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และนอกจากนี้ คุณธนพลยังให้ความสำคัญกับ
การทำตลาด และพัฒนาข้อมูลสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ จากเดิมที่มีเพียงแค่ตราสินค้า เพื่อให้ตรงกับ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน คุณธนพลได้มีโอกาสได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งนี่ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งออกของธุรกิจเครื่องหอม
ไปยังต่างประเทศ คุณธนพลยังได้นำเรื่องตลาดออนไลน์เข้ามาช่วยอีกช่องทางหนึ่ง และเพิ่มช่องทาง
สื่อสารกับผู้บริโภคผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ รวมถึงการขยายช่องทางการขายผ่านบนเว็บไซต์ชั้นนำ
ต่างๆ จากช่องทางการตลาดที่มีมากขึ้น ทำให้คุณธนพลมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจนสามารถขึ้นมาเป็นผู้นำทางการ
ตลาดในห้างโมเดิร์นเทรดได้  

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณธนพล ภู่พันธ์ศรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธูปหอมนพมาศ 160, 160/2 ถนนลาดพร้าว 80
  แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310
  โทร: (66) 0-2-514-2607, (66) 0-2935-5167 อีเมล: info@noppamasincense.com เว็บไซต์:  www.noppamasincense.com/
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=QaZv7yg51rA


ตอน: เกษตรกรรุ่นใหม่...คิดต่างอย่างมีระบบ (สวนกายกานต์)     

                   

หลังจากเรียนจบด้านวิศวกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม คุณพยนต์ มูลเกิด ได้เข้าทำงานในสาขาที่ร่ำเรียน
มาอยู่ประมาณ 11 ปี เมื่อถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกเบื่อกับชีวิตมนุษย์เงินเดือน เขาจึงตัดสินใจกลับมาทำการเกษตร
ที่บ้าน จากจุดเริ่มต้นที่คิดว่าจะปลูกอะไรดี คำตอบสุดท้ายจึงลงตัวที่ตะไคร้ เนื่องจากเขามองว่าตะไคร้
เป็นพืชที่ปลูกง่าย และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก คุณพยนต์
ตัดสินใจเช่าพื้นที่กว่า 100 ไร่ในย่านรังสิตเพิ่มเติมจากที่ดินที่ตนมีอยู่ เพื่อปลูกตะไคร้ป้อนให้กับโรงงาน
ส่งออก และตลาดใหญ่ๆ ในประเทศ โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงของตนเองและเครือข่าย
เพื่อส่งให้ตลาดและโรงงานต่างๆ ได้ถึงวันละ 3,000-5,000 กิโลกรัม คุณพยนต์ให้ความสำคัญกับการหา
ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย โดยเป็นผู้สำรวจตลาดทุกแห่งด้วยตนเอง ทั้งตลาดใกล้บ้าน ตลาดขายส่ง
ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีโรงงานไหนที่ต้องการตะไคร้เป็นวัตถุดิบประกอบ ทำให้ตลาดของคุณพยนต์
มีทั้งที่เป็นโรงงานส่งออกตะไคร้ไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการวัตถุดิบคุณภาพดี และให้ราคาดี
ในขณะที่ตลาดสำหรับการบริโภคในประเทศอย่างตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง หรือตลาดใหญ่ๆ ตามภูมิภาค
จะต้องการวัตถุดิบในเกรดที่รองลงมา และให้ราคาปานกลาง แต่ด้วยมีระบบการจัดการที่ดี ทั้งการ
เก็บเกี่ยวและการคัดแยกผลผลิต ทำให้เขาสามารถขายส่งตลาดเหล่านี้ได้อย่างไม่มีปัญหา และมีผลผลิต
ป้อนให้กับตลาดอย่างสม่ำเสมอ


ตอน: พลิกโฉมการส่งออกกล้วยไม้ ด้วยนวัตกรรมไทยหนึ่งเดียวในโลก
(โอเชี่ยน ทิชชู่ คัลเจอร์)       

                   

กล้วยไม้เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศเราปีละหลายพันล้านบาท คุณประยูร
พลอยพรหมมาศ จึงคิดพัฒนาระบบขนส่งต้นอ่อนกล้วยไม้ทางเรือ หรือโอเชี่ยน ทิชชู่ คัลเจอร์ เพื่อ
ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่สั่งซื้อกล้วยไม้ในปริมาณมาก โดยนวัตกรรมนี้ทำให้เขาได้รับรางวัลสุดยอดธุรกิจ
นวัตกรรมแห่งปี 2553 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในอดีตการส่งออกกล้วยไม้ไปต่างประเทศ
ผู้ประกอบการจำเป็นต้องขนส่งทางเครื่องบินเท่านั้น เนื่องจากความเปราะบางและข้อจำกัดในด้านการ
เจริญเติบโตของกล้วยไม้ จึงทำให้ต้นทุนในการขนส่งค่อนข้างสูง คุณประยูรจึงพยายามหาวิธีการแก้ไข
เพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนให้ลูกค้า อันนำมาสู่นวัตกรรมโอเชี่ยน ทิชชู่ คัลเจอร์ เพื่อให้สามารถขนส่งต้นอ่อน
ของกล้วยไม้ทางเรือได้ การขนส่งทางเรือทำให้คุณประยูรสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้กว่า 10 เท่า
และยังสามารถส่งออกได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบรรจุภัณฑ์ที่ต้องส่งทางเครื่องบิน
ซึ่งต้องห่อหุ้มและป้องกันการกระแทกจำนวนมาก อีกทั้งการขนส่งทางเรือยังช่วยให้ต้นอ่อนกล้วยไม้
เสียหายน้อยกว่าทางเครื่องบินอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณประยูร พลอยพรหมมาศ 9 หมู่ที่ 11 ถ.รังสิตนครนายก (คลองสิบเอ็ด) ซอย
  วัดโปรยฝน ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
  โทร:  (66) 0-2977-9774-5, (66) 0-2904-0027, อีเมล: aecorchids@gmail.com เว็บไซต์: http://www.prayoonorchids.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=0Pd0hNmm6OE


ตอน: เทคนิคดูแลกล้วยไม้  ตอบโจทย์ส่งออก ลดต้นทุนการผลิต (ประยูร ออคิดส์)      

                    
ปี 2558 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาด
โลก โดยเน้นการส่งเสริมคุณภาพ ส่งเสริมการขาย รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ของกล้วยไม้ไทยในตลาด
โลก ซึ่งคุณประยูร พลอยพรหมมาศเองเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกของประเทศไทย ที่สามารถส่งออกกล้วยไม้
ไปยังต่างประเทศได้ถึง 15 ล้านต้นต่อปี ตลาดกล้วยไม้ของคุณประยูร เกือบ 100% จะเป็นตลาดต่าง
ประเทศ หลักๆ จะอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ยุโรป บราซิล ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเอเชีย ซึ่งบางประเทศมี
ข้อจำกัดในการนำเข้ากล้วยไม้ติดดอก เนื่องจากกลัวเรื่องโรคและความไม่สะอาด คุณประยูรจึงต้อง
ส่งออกในรูปแบบกล้วยไม้ไม่มีดอก แต่คุณประยูรก็ต้องให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าคุณภาพกล้วยไม้ที่ส่ง
ไปนั้นต้องดีมากๆ และดอกกล้วยไม้จะต้องบานได้ทันตามเวลาที่กำหนดกับลูกค้า สำหรับลูกค้ารายใหม่ๆ
ที่ยังไม่มั่นใจ คุณประยูรสามารถให้ลูกค้าทำธุรกิจร่วมกันได้โดยที่ลูกค้ายังไม่ต้องจ่ายเงินในการสั่งซื้อ
และถ้าสินค้าของคุณประยูรไม่ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้าก็ไม่จำเป็นต้องซื้อ
คุณประยูรได้กล่าวไว้ว่า ถ้าเรามั่นใจในคุณภาพของกล้วยไม้ ความมั่นใจของลูกค้าก็จะตามมา

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณประยูร พลอยพรหมมาศ 9 หมู่ที่ 11 ถ.รังสิตนครนายก (คลองสิบเอ็ด) ซอย
  วัดโปรยฝน ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
  โทรศัพท์: (66) 0-2977-9774-5, (66) 0-2904-0027 อีเมล: aecorchids@gmail.com เว็บไซต์: http://www.prayoonorchids.com
  ดูรายการย้อนหลัง:  https://www.youtube.com/watch?v=2ddwVf3Hw8Y


ตอน: โมเดลดีไซน์เก๋จากไฟเบอร์กลาส (108 Creation)        

                    

หลังเรียนจบ คุณปูรณ์ นิลเจริญ ได้เข้าทำงานในโรงงานผลิตสินค้าจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ซึ่งตอนนั้น
งานไฟเบอร์กลาสในเมืองไทยจะมีแต่โรงงานขนาดใหญ่ การผลิตแต่ละครั้งก็ต้องสั่งทำจำนวนมากๆ
หลักหลายร้อยชิ้นขึ้นไป ส่วนคนที่อยากได้งานดีไซน์ และสั่งจำนวนน้อยๆ ครั้งละไม่กี่ชิ้น ก็ไม่รู้จะไปสั่ง
ที่ไหน คุณปูรณ์เห็นโอกาสนี้ จึงตัดสินใจที่จะทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จากไฟเบอร์กลาสขึ้นมา คุณปูรณ์ได้
ศึกษาแนวโน้มตลาดและพบว่า ธุรกิจไฟเบอร์กลาสยังคงมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ใช้งาน
ชื่นชอบในคุณสมบัติที่แข็งแรง และสามารถออกแบบรูปทรงเพื่อการใช้งานได้หลากหลาย อีกทั้งใน
ปัจจุบันผู้ผลิตชิ้นงานไฟเบอร์กลาสแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ปั้นต้นแบบ และหล่อไฟเบอร์กลาส
ยังมีไม่มากนัก คุณปูรณ์จึงมองเห็นช่องว่างทางการตลาด และรับผลิตชิ้นงานเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในทุกรูปแบบ ลูกค้าของคุณปูรณ์มีทั้งโครงการบ้านจัดสรร ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านกาแฟ
โรงแรม และรีสอร์ท ร้านค้าต่างๆ มากมาย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปูรณ์ นิลเจริญ 322/289 ซอยอยู่เจริญ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
  (โกดัง 1 ล็อค 22)
  โทร: 081-430-3669 อีเมล: 108@108creation.com เว็บไซต์: http://www.108creation.com/
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=9jV90xZDNXM
ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่นี่  
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
Tips/Useful Info

ใบสมัครออกรายการ
ผู้ประกอบการที่สนใจ
ร่วมออกอากาศ สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์
พัฒนจันหอม อีเมล: pinpinat.pat@bbl.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit