รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีมากว่า 27 ปี และยังคงสืบสานเจตนารมณ์
ต่อไป

เป็นเวลากว่า 27 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ 'เพื่อนคู่คิด' ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจเอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความ
โดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน รายการ เพื่อนคู่คิด ออกอากาศเผยแพร่เป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 10.05 น. 

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการสอดประสานไปกับโครงการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น โครงการเกษตรก้าวหน้า โครงการบัวหลวงกรีน เป็นต้น

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ธนาคารกรุงเทพยังคงจัดทำรายการเพื่อนคู่คิด เพื่อนำเสนอสาระประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

ตอน

                   
เพิ่มมูลค่าปลาทู สู่เมนูอาหารสำหรับคนรักสุขภาพ (Mother Chef)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

วัสดุดามกระดูกโดยคนไทย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย (ORTHOPEASIA)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

ไอศกรีมผลไม้ไทยดึงดูดใจด้วยบรรจุภัณฑ์
(The Royal)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

ผสมผสานหัตถกรรมจากหวายกับผ้า สู่กระเป๋ามีสไตล์
(Nuttiyartaan)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

ต่อยอดจากเมนูเพื่อลูกน้อย สู่สินค้าสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ (Tub Bod by Nan)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ต่อยอดธุรกิจกล่องลูกฟูก สู่กล่องพัสดุตามใจสั่ง
(NPP Box)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

เครื่องประดับหินสีมงคล  โดดเด่นด้วยดีไซน์ ขายความต่าง (CHAT)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

เฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์เรียบง่าย โดนใจด้วยดีไซน์และประโยชน์ใช้สอย (Niyahm)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

ทัพพีสไตล์ใหม่ เพื่อสุขอนามัยที่ดี (นักคิด)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

เดือนกรกฎาคม 2559

ตอน: เพิ่มมูลค่าปลาทู สู่เมนูอาหารสำหรับคนรักสุขภาพ            
 
     

                    

ครอบครัวของคุณประภัสสรเปิดร้านอาหารที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มามากกว่า 15 ปี และหนึ่งในเมนูที่
ขึ้นชื่อของทางร้าน จนกลายเป็นเมนูที่ลูกค้าต้องสั่งกันแทบทุกโต๊ะ ทั้งชาวไทยและต่างชาติก็คือ “เมนู
ปลาทูอบสับปะรด” คุณประภัสสรจึงมีไอเดียที่จะต่อยอดธุรกิจเพื่อส่งต่อความอร่อยนี้ไปให้กับผู้บริโภค
ทั่วประเทศ ในรูปแบบของอาหารแช่แข็งสำเร็จรูป โดยได้นำเทคโนโลยีในการถนอมอาหารเข้ามาช่วย
เพื่อให้สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ เธอยังออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าให้มีความ
น่าสนใจ เหมาะสำหรับการเลือกซื้อไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

ตอน: วัสดุดามกระดูกโดยคนไทย  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย                    

                    

เดิมทีคุณวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ แต่เมื่อปี พ.ศ.2540 ประสบปัญหาเศรษฐกิจ
บริษัทจึงต้องปรับตัว เพราะหากยังทำธุรกิจแบบเดิม อาจมีความเสี่ยงต่อการต้องปิดกิจการ คุณวินิจจึง
แก้ไขปัญหาด้วยการหาธุรกิจใหม่ โชคดีได้มีโอกาสรู้จักกับศัลยแพทย์ทางด้านกระดูกท่านหนึ่ง ทำให้ได้
รู้ว่าที่ผ่านมา ประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตวัสดุดามกระดูก ซึ่งคุณวินิจมองว่าเป็นธุรกิจที่มีอนาคต เนื่องจาก
ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร แต่เครื่องมือสำหรับผู้ป่วยก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ จึงเป็นที่มาของการ
เริ่มธุรกิจ “ผลิตวัสดุดามกระดูก” โดยผลิตภัณฑ์ของคุณวินิจได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ISO9001
ISO13485 และมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมยุโรป CE-MARK ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลระดับโลก และยังได้
รับรางวัลต่างๆ มากมาย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณวินิจเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการธุรกิจเครื่องมือแพทย์
มากขึ้น   

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด ที่อยู่ 33/15  หมู่ 10 ถ.เทพารักษ์
  ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  โทร: 0-2312-1513-5 ต่อ 19 อีเมล: naiyana@orthope.com เว็บไซต์: www.orthope.com 
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=_WYdgXT5EZs


ตอน: ไอศกรีมผลไม้ไทย ดึงดูดใจด้วยบรรจุภัณฑ์               
 
     

                    

คุณเปรมสุขเป็นคน จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผลไม้มาก และรู้ว่าชาวต่างชาติชื่นชอบผลไม้เมืองร้อน
ของบ้านเรามาก เธอจึงคิดอยากจะนำผลไม้ไทยมาแปรรูปเพื่อส่งออกให้กับชาวต่างชาติ สุดท้ายจึงเกิด
เป็นไอเดียไอศกรีมจากผลไม้ไทย โดยเธอใช้เวลาพัฒนาไอศกรีมจากผลไม้ไทยเหล่านี้นานถึง 1 ปี โดย
คัดสรรวัตถุดิบผลไม้เมืองร้อน อย่าง มะพร้าวน้ำหอม และมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดเอ ซึ่งเป็นผลไม้ที่มี
ชื่อเสียงของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติ มาสร้างสรรค์เป็นไอศกรีมรสชาติดี ไม่ใส่นม ใช้เนื้อจาก
ผลไม้ประเภทนั้นๆ และสร้างจุดเด่นที่น่าสนใจ ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีหน้าตาเหมือนกันกับผลไม้
นั้นๆ ซึ่งเป็นไอเดียที่ทำให้ผู้บริโภคชื่นชอบเป็นอย่างมาก

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณเปรมสุข ปริ่มกมล บริษัทโกลบอล อินเตอร์ อินเตอร์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด
  246/86 ถ.กาญจนาภิเษก 15 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
  โทร: 094-261-9546 อีเมล: sales@theroyalsiam.com เว็บไซต์: www.theroyalsiam.com 
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=l_xzWRdQcMI
   

ตอน: ผสมผสานหัตถกรรมจากหวายกับผ้า สู่กระเป๋ามีสไตล์                    

                    

คุณณัฐฏิยา รัชตราเชนชัย ได้ทำงานร่วมกับชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการสานตะกร้าหวายในจังหวัดอ่างทอง
โดยเป็นคนออกแบบรูปทรงของหวายให้กับกลุ่มชาวบ้าน เพื่อให้ได้รูปแบบของงานหัตถกรรมที่ทันสมัย
อีกทั้งยังได้เลือกใช้ผ้าแคนวาสหรือผ้าใบที่มีความแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้มาก มาเย็บร่วมกับ
งานหวาย ทำให้ได้กระเป๋าจากวัสดุแบบใหม่ๆ ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำได้เป็นอย่างดี


ตอน: ต่อยอดจากเมนูเพื่อลูกน้อย สู่สินค้าสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ

                     
จุดเริ่มต้นของการทำตับไก่บดของคุณริญญารัตน์เกิดจากการที่ลูกเป็นคนที่รับประทานตับยากมาก จึงได้
ทดลองสร้างสรรค์สูตรตับไก่บดในแบบของตัวเอง และได้นำไปแบ่งให้เพื่อนๆ รับประทาน จนถูกอกถูกใจ
และขอให้คุณริญญารัตน์ผลิตให้ เธอจึงคิดว่าถ้าทำขายก็น่าจะไปได้ดี จึงทดลองทำตับบดจำหน่ายใน
เฟซบุ๊ค ซึ่งก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจ โดยได้เริ่มต้นจำหน่ายผ่านทาง
ออนไลน์เป็นช่องทางหลัก เนื่องจากไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และบริการส่งให้ถึงที่ แต่เมื่อสินค้าเริ่มเป็นที่
รู้จัก จึงมีลูกค้าแนะนำช่องทางให้ไปวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต คุณริญญารัตน์จึงได้พัฒนาสูตรตับไก่บดให้มีรสชาติที่เพิ่มขึ้น (รสผักโขม) นอกจากนี้ยังได้ไปจดทะเบียน อย. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
ปัจจุบันตับไก่บดของคุณริญญารัตน์มีวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหลายแห่ง


ตอน: ต่อยอดธุรกิจกล่องลูกฟูก สู่กล่องพัสดุตามใจสั่ง              
 
     

                    

ครอบครัวของคุณพรรณกรทำธุรกิจผลิตกล่องลูกฟูกมาก่อน ต่อมาธุรกิจมีปัญหาจนเกือบจะต้องปิดกิจการ
เมื่อคุณพรรณกรมารับช่วงต่อ ช่วงเวลานั้นธุรกิจร้านค้าออนไลน์กำลังได้รับความนิยม เธอจึงมองเห็น
โอกาสที่จะเปลี่ยนจากการผลิตกล่องลูกฟูกส่งโรงงานอุตสาหกรรม มาผลิตกล่องไปรษณีย์ที่มีดีไซน์
หลากหลาย และสามารถสั่งทำลวดลายได้ ในจำนวนที่ต้องการ เพื่อตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดย
เฉพาะ สำหรับลูกค้าที่อยากมีกล่องพิเศษที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของสินค้าตนเองได้ บริการ My Box
จึงเป็นบริการที่โดดเด่นของแบรนด์ และตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการพิมพ์โลโก้ลงบนกล่อง โดยทางแบรนด์
จะบริการจัดวางเลย์เอาท์ให้ รวมถึงรับออกแบบโลโก้ให้ฟรี บริการ My Design เอาใจลูกค้าที่ต้องการ
รูปแบบกล่องพัสดุที่ไม่เหมือนใคร เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการจัดวางในขนาดที่พอดี ไม่มีการกำหนด
ขนาดกล่อง โดยคุณพรรณกรและทีมงานจะทำงานออกแบบร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้กล่องตามที่ต้องการ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพรรณกร จันทรุกขา บริษัท เอ็นพีพี บ็อกซ์ จำกัด 150/18 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ 64
  ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
  โทร: 090-6429651, 086-414-8860 อีเมล: nppbox@gmail.com Facebook: www.facebook.com/nppbox Instagram: NPPBOX  Line ID: NPPBOX

 
ตอน: เครื่องประดับหินสีมงคล  โดดเด่นด้วยดีไซน์ ขายความต่าง   

                   
เดิมทีคุณมินท์ฐิตา รวิภัทรธนรังษี ทำธุรกิจเปิดร้านเสื้อผ้ามาก่อน แต่ด้วยธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวซึ่ง
ก่อตั้งมาตั้งแต่รุ่นคุณยายเป็นผู้จำหน่ายอัญมณีอยู่ที่ จ.จันทบุรี ครอบครัวจึงต้องการที่จะให้คุณมินท์ฐิตา
เป็นผู้สืบทอดธุรกิจนี้ในฐานะทายาทรุ่นที่ 3  จึงได้สนับสนุนให้คุณมินท์ฐิตาไปศึกษาหาความรู้ด้านอัญมณี
เพิ่มเติม บวกกับการที่คุณมินท์ฐิตามีความถนัดทางด้านดีไซน์อยู่แล้ว เธอจึงต่อยอดธุรกิจครอบครัว โดย
การนำหินสีมงคลมาดีไซน์ใหม่ ให้เป็นเครื่องประดับที่ดูโฉบเฉี่ยว ทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งความเชื่อ ความ
ศรัทธา เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการสวมใส่หินสีมงคลที่มีสไตล์ไม่ซ้ำใคร

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณมินท์ฐิตา รวิภัทรธนรังษี  14 ถนนบางนา แขวงบางนา เขตบางนา กทม  10260
  โทร: 092-646-2496 อีเมล: Chatdesignbkk@gmail.com เว็บไซต์: www.chat-jewelry.com
  Facebook: CHAT contemporary jewelry

เดือนมิถุนายน 2559

ตอน: เพิ่มมูลค่ายาหม่องไทย สู่สินค้าของฝากอย่างมีเอกลักษณ์ (8 มงคล)          

                    

คุณธิติมา มหาชัย ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัดจากสมุนไพร โดยนำเอาสารสกัด
จากสมุนไพรไทยมาผสมผสานกับกลิ่นสารสกัดจากดอกไม้ไทย ทำให้ได้ยาหม่องที่มีทั้งกลิ่นและสีที่เป็น
เอกลักษณ์ อีกทั้งกระบวนการผลิตยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากล GMP, ISO และ HALAL อีกด้วย
นอกจากนี้ เธอยังแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 8 สีตามสีวันต่างๆ เพื่อเสริมดวงชะตาให้กับคนที่เกิดในวันนั้นๆ ด้วย ได้แก่ วันจันทร์ เลือกใช้ดอกกาสะลอง วันอังคาร โรสแมรี วันพุธกลางวัน เปปเปอร์มินต์ วันพุธ
กลางคืน จันทน์กะพ้อ วันพฤหัสบดี ดอกส้ม วันศุกร์ ดอกโมก วันเสาร์ ลาเวนเดอร์ และวันอาทิตย์
ดอกกล้วยไม้ไทย ซึ่งนอกจากจะถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้ว ยังเป็นที่สนใจสำหรับผู้ใหญ่
และวัยรุ่น ที่มองหาของฝากแบบมีเอกลักษณ์ไทยๆ อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณธิติมา มหาชัย บริษัท  บริษัท เนทูร่า เรมมาดี จำกัด 25 ซอยชำนาญอักษร ถ.
  พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
  โทร: 095-250-9862 อีเมล: sasiwan.w@naturaremadee.com เว็บไซต์: www.8mongkol.com
  Facebook: naturaremadee     
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=tug-DlDJx3g&feature=youtu.be


ตอน: เครื่องสำอางฮาลาลโดยคนไทย ทางเลือกใหม่ของสาวมุสลิม  
 
 
    

                    

ก่อนหน้าที่จะมาเป็นธุรกิจเครื่องสำอางฮาลาล คุณพิมรา สีดอกบวบ เคยทำผ้าคลุมผมสำหรับชาวมุสลิม
มาก่อน แต่พอเริ่มมีคนผลิตสินค้าเลียนแบบ เธอจึงหันมาเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางประเภทครีม
บำรุง และพบว่ายอดขายในแต่ละเดือนค่อนข้างสูง จึงเกิดแนวคิดที่อยากจะสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง
และด้วยพบว่าในตลาดยังไม่มีเครื่องสำอางแบรนด์ไหนที่ชูจุดขายในเรื่องฮาลาล ซึ่งสาวๆ กลุ่มนี้ก็รัก
ความสวยความงามไม่ต่างกัน ประกอบกับเชื่อว่าธุรกิจนี้น่าจะไปได้ดี เธอจึงเริ่มศึกษาข้อมูลอย่างจริงจัง
และดำเนินการจนกลายมาเป็นแบรนด์เครื่องสำอางฮาลาลแบรนด์แรกของประเทศไทย ซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์
จำพวก Anti-Aging หรือครีมลดเลือนริ้วรอย Whitening เพื่อผิวขาวกระจ่างใส และครีมกันแดด โดยไม่มี
ส่วนผสมของไขมันจากสัตว์


ตอน: เสื่อรักษ์โลก สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ด้วยการออกแบบ            

                    

คุณภูริณัฐ อัศรัสกร ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีมงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน จนได้เสื่อที่ทอจากเม็ด
พลาสติกรีไซเคิล 100% ซึ่งเน้นการออกแบบให้มีลวดลายและสีสันที่ทันสมัย เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่
และมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่โดนใจ สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวก ที่สำคัญ ยังคำนึงถึงการลด
ปริมาณพลังงานในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน นอกจากนี้ เสื่อที่เสียหายในกระบวนการผลิต คุณภูริณัฐ
ยังได้นำมาพัฒนาเป็นกระเป๋า หรือผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กๆเช่น ที่รองแก้ว เป็นต้น เพื่อให้มีของเสียเหลือน้อย
ที่สุด ซึ่งเป็นแนวคิดของการทำธุรกิจแบบ Zero Waste หรือการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งนอกจากจะช่วยลดของเสียในกระบวนการผลิตได้แล้ว ยังสามารถเพิ่มมูลค่าของเสีย
นั้นได้อีกด้วย


ตอน: ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือทะเล    
 
 
    

                    

คุณสมพงษ์ หนูศาสตร์  ประธานกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เล่าว่า
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเกลือ มาจากการที่เขาพบว่า เกลือที่ใช้ในสปาส่วนใหญ่
เป็นเกลือที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ประกอบกับในช่วงที่ก่อตั้งกลุ่มฯ รัฐบาลได้สนับสนุนให้ชาวบ้านใน
ตำบลต่างๆ ทั่วประเทศไทย รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ OTOP
(One Tambon One Product) ทางกลุ่มฯ จึงคิดนำเกลือทะเลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สปา โดยได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานวิชาการต่างๆ เข้ามาช่วยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชาวบ้าน ซึ่ง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือการนำดอกเกลือที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ ซึ่งรอการตกผลึกเป็นเกลือสมุทร มาแปรรูป
เป็นเกลือขัดผิว สบู่เกลือ และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากดอกเกลือในรูปแบบต่างๆ โดยยังได้นำสมุนไพรไทย
หลากหลายชนิดมาผสมผสาน และสร้างสรรค์กลิ่นจากสารสกัดจากธรรมชาติ (Essential Oil) นับเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกลือได้เป็นอย่างมาก

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสมพงษ์ หนูศาสตร์ เลขที่ 90 หมู่ 7 ต.บางแก้ว  อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
  โทร: 086-544-4473 อีเมล: kanghuntong@hotmail.com เว็บไซต์: www.kanghuntong.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=vxG0XZRT-E0


ตอน: ลำโพงไร้สาย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างมีสไตล์       
 
     

                    

หลังเห็นการเติบโตของตลาดกลุ่ม Gadget หรืออุปกรณ์ไอทีที่ทันสมัย คุณวริน ธนทวี จึงเกิดไอเดียคิด
พัฒนาผลิตภัณฑ์ลำโพงไร้สาย (Wireless Speaker) ที่มีดีไซน์ขึ้นมา โดยได้เสริมฟังก์ชั่นให้เป็นทั้งที่วาง
โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต และสามารถเป็นแท่นชาร์จไปได้ด้วยในตัว ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคน
ยุคใหม่ ที่ต้องการทั้งของใช้และของตกแต่งบ้านไปด้วยในชิ้นเดียวกัน และด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นนี้เอง
ที่ทำให้ลำโพงแบรนด์นี้ได้รับรางวัล Design Excellence Award 2015 มาครอง และเมื่อเร็วๆ นี้ ก็เพิ่ง
ได้รับรางวัลด้านการออกแบบจากประเทศเยอรมนีอีกด้วย  


ตอน: เกษตรกรเข้มแข็ง ผลิตกล้วยหอมทองขายทั่วไทย ส่งออกไกลถึงญี่ปุ่น       
 
     

                    

อำเภอท่ายาง เป็นอีกหนึ่งแหล่งเพาะปลูกกล้วยหอมทองรายใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรี ด้วยทำเลในการ
เพาะปลูกซึ่งมีดินที่มีแร่ธาตุที่ดี แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ใกล้กับแก่งกระจาน และเขื่อนเพชร
ซึ่งแหล่งน้ำที่ได้จากเขื่อนมาจากป่าต้นน้ำธรรมชาติของแม่น้ำเพชรบุรี จึงทำให้กล้วยหอมทองเจริญเติบโต
ได้ดีและมีคุณภาพ ประกอบกับการที่อำเภอท่ายางอยู่ใกล้ทะเล ไอของทะเลจึงช่วยขับไล่แมลงที่จะมา
กัดกินพืชและผลผลิตได้ ด้วยคุณภาพที่ดีของสินค้า ส่งผลให้ปัจจุบันกลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่ายาง
สามารถนำผลผลิตกล้วยหอมทองเข้าไปจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อและโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศได้ โดย
จำหน่ายในรูปแบบบรรจุถุง ถุงละ 1 ผล เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อ และสะดวกต่อการบริโภค
นอกจากนี้ยังเป็นสหกรณ์การเกษตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถทำตลาดต่างประเทศ โดยไม่ผ่าน
พ่อค้าคนกลาง โดยในปีนี้ได้ส่งออกกล้วยหอมทองไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่นเป็นปีที่ 25 ซึ่งมีการติดต่อ
และทำสัญญาซื้อ-ขาย ระหว่างสหกรณ์การเกษตรท่ายางกับสหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้ในประเทศญี่ปุ่น
โดยตรง ผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารพิษที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งนอกจากจะเพิ่ม
มูลค่าของสินค้าเกษตรแล้ว ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง


ตอน: แรงบันดาลใจจากทะเล สู่ธุรกิจแฟชั่นสำหรับคนรักการท่องเที่ยว               

                    

ด้วยมองว่าตลาดแฟชั่นเพื่อการท่องเที่ยวยังมีคู่แข่งไม่มากนัก คุณวิริยา เตชะไพฑูรย์ จึงใช้ความรู้ความ
สามารถทางด้านแฟชั่นดีไซน์และสิ่งทอที่ศึกษามาจากประเทศอังกฤษ มาสร้างสรรค์แบรนด์เครื่อง
แต่งกายสำหรับวันหยุด โดยเน้นลวดลายให้อยู่บนพื้นฐานของรูปทรงเรขาคณิต สร้างความโดดเด่น
แปลกตา โดนใจลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบแฟชั่นและการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก


ตอน: ศิลปะบนผืนผ้า...สร้างสรรค์เอกลักษณ์และคุณค่าให้ธุรกิจ           
 
     

                    

หลังจากที่ คุณฉันทนา ศรีสวัสดิ์ จบจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เธอได้กลับมาทำงาน
ที่บ้านเกิดในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนำความรู้ความสามารถด้านงานศิลปะ มาเพ้นท์ผ้า
ทำมือจำหน่าย โดยเธอจะสร้างงานศิลปะลงบนผืนผ้าขนาดใหญ่ เพื่อให้ลูกค้านำไปสร้างสรรค์เป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ตามความชอบ เช่น ตัดเป็นเสื้อผ้า หรือนำไปประดับตกแต่งสถานที่และที่อยู่อาศัย
ซึ่งก็ได้รับความนิยจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสินค้าที่โดดเด่นและแตกต่างจากที่มีอยู่ 
โดยผ้าทุกชิ้นจะมีความพิเศษตรงที่เป็นงาน Handmade ซึ่งจะมีเพียงชิ้นเดียวในโลก ... ปัจจุบัน นอกจาก
การจำหน่ายผ้าผืนใหญ่แล้ว เธอยังมีผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่เอนกประสงค์ และยังขยายไลน์สินค้าไปสู่
การสร้างสรรค์ผ้าเพื่อนำไปทำเป็นของตกแต่งบ้าน อาทิ ปลอกหมอน ผ้าหุ้มเก้าอี้รองนั่ง เป็นต้น


ตอน: เกษตรกรก้าวหน้า สร้างคุณค่าผลผลิตแบบครบวงจร             
 
     

                    

ในอดีต บิดาของคุณฉัตรชัย ดีสวัสดิ์ เคยทำสวนกล้วยไม้ขนาดใหญ่ใน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
แต่หลังประสบกับปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายมาก จนแทบจะ
ต้องฟื้นฟูกิจการใหม่ทั้งหมด บิดาของคุณฉัตรชัย จึงตัดสินใจหันมาเพาะพันธุ์มะนาวแม่ลูกดก ซึ่งเป็น
มะนาวที่ให้น้ำเยอะ มีกลิ่นหอม เปลือกบาง และให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี คุณฉัตรชัยจึงคิดเพิ่มมูลค่า
สินค้าด้วยการนำมะนาวมาแปรรูปเป็นน้ำมะนาวพร้อมดื่ม และสร้างตราสินค้า พร้อมทั้งยังออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัย รวมถึงมองหาตลาดเพื่อนำสินค้าไปออกแสดงและจำหน่ายตามที่ต่างๆ ซึ่งเป็น
วิธีที่ทำให้สินค้าของคุณฉัตรชัยเป็นที่รู้จักมากขึ้น  

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่นี่  
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

ตอน

                   
เพิ่มมูลค่าปลาทู สู่เมนูอาหารสำหรับคนรักสุขภาพ (Mother Chef)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

วัสดุดามกระดูกโดยคนไทย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย (ORTHOPEASIA)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

ไอศกรีมผลไม้ไทยดึงดูดใจด้วยบรรจุภัณฑ์
(The Royal)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

ผสมผสานหัตถกรรมจากหวายกับผ้า สู่กระเป๋ามีสไตล์
(Nuttiyartaan)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

ต่อยอดจากเมนูเพื่อลูกน้อย สู่สินค้าสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ (Tub Bod by Nan)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ต่อยอดธุรกิจกล่องลูกฟูก สู่กล่องพัสดุตามใจสั่ง
(NPP Box)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

เครื่องประดับหินสีมงคล  โดดเด่นด้วยดีไซน์ ขายความต่าง (CHAT)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

เฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์เรียบง่าย โดนใจด้วยดีไซน์และประโยชน์ใช้สอย (Niyahm)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

ทัพพีสไตล์ใหม่ เพื่อสุขอนามัยที่ดี (นักคิด)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

เดือนกรกฎาคม 2559

ตอน: เพิ่มมูลค่าปลาทู สู่เมนูอาหารสำหรับคนรักสุขภาพ            
 
     

                    

ครอบครัวของคุณประภัสสรเปิดร้านอาหารที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มามากกว่า 15 ปี และหนึ่งในเมนูที่
ขึ้นชื่อของทางร้าน จนกลายเป็นเมนูที่ลูกค้าต้องสั่งกันแทบทุกโต๊ะ ทั้งชาวไทยและต่างชาติก็คือ “เมนู
ปลาทูอบสับปะรด” คุณประภัสสรจึงมีไอเดียที่จะต่อยอดธุรกิจเพื่อส่งต่อความอร่อยนี้ไปให้กับผู้บริโภค
ทั่วประเทศ ในรูปแบบของอาหารแช่แข็งสำเร็จรูป โดยได้นำเทคโนโลยีในการถนอมอาหารเข้ามาช่วย
เพื่อให้สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ เธอยังออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าให้มีความ
น่าสนใจ เหมาะสำหรับการเลือกซื้อไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

ตอน: วัสดุดามกระดูกโดยคนไทย  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย                    

                    

เดิมทีคุณวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ แต่เมื่อปี พ.ศ.2540 ประสบปัญหาเศรษฐกิจ
บริษัทจึงต้องปรับตัว เพราะหากยังทำธุรกิจแบบเดิม อาจมีความเสี่ยงต่อการต้องปิดกิจการ คุณวินิจจึง
แก้ไขปัญหาด้วยการหาธุรกิจใหม่ โชคดีได้มีโอกาสรู้จักกับศัลยแพทย์ทางด้านกระดูกท่านหนึ่ง ทำให้ได้
รู้ว่าที่ผ่านมา ประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตวัสดุดามกระดูก ซึ่งคุณวินิจมองว่าเป็นธุรกิจที่มีอนาคต เนื่องจาก
ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร แต่เครื่องมือสำหรับผู้ป่วยก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ จึงเป็นที่มาของการ
เริ่มธุรกิจ “ผลิตวัสดุดามกระดูก” โดยผลิตภัณฑ์ของคุณวินิจได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ISO9001
ISO13485 และมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมยุโรป CE-MARK ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลระดับโลก และยังได้
รับรางวัลต่างๆ มากมาย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณวินิจเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการธุรกิจเครื่องมือแพทย์
มากขึ้น   

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด ที่อยู่ 33/15  หมู่ 10 ถ.เทพารักษ์
  ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  โทร: 0-2312-1513-5 ต่อ 19 อีเมล: naiyana@orthope.com เว็บไซต์: www.orthope.com 
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=_WYdgXT5EZs


ตอน: ไอศกรีมผลไม้ไทย ดึงดูดใจด้วยบรรจุภัณฑ์               
 
     

                    

คุณเปรมสุขเป็นคน จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผลไม้มาก และรู้ว่าชาวต่างชาติชื่นชอบผลไม้เมืองร้อน
ของบ้านเรามาก เธอจึงคิดอยากจะนำผลไม้ไทยมาแปรรูปเพื่อส่งออกให้กับชาวต่างชาติ สุดท้ายจึงเกิด
เป็นไอเดียไอศกรีมจากผลไม้ไทย โดยเธอใช้เวลาพัฒนาไอศกรีมจากผลไม้ไทยเหล่านี้นานถึง 1 ปี โดย
คัดสรรวัตถุดิบผลไม้เมืองร้อน อย่าง มะพร้าวน้ำหอม และมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดเอ ซึ่งเป็นผลไม้ที่มี
ชื่อเสียงของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติ มาสร้างสรรค์เป็นไอศกรีมรสชาติดี ไม่ใส่นม ใช้เนื้อจาก
ผลไม้ประเภทนั้นๆ และสร้างจุดเด่นที่น่าสนใจ ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีหน้าตาเหมือนกันกับผลไม้
นั้นๆ ซึ่งเป็นไอเดียที่ทำให้ผู้บริโภคชื่นชอบเป็นอย่างมาก

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณเปรมสุข ปริ่มกมล บริษัทโกลบอล อินเตอร์ อินเตอร์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด
  246/86 ถ.กาญจนาภิเษก 15 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
  โทร: 094-261-9546 อีเมล: sales@theroyalsiam.com เว็บไซต์: www.theroyalsiam.com 
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=l_xzWRdQcMI
   

ตอน: ผสมผสานหัตถกรรมจากหวายกับผ้า สู่กระเป๋ามีสไตล์                    

                    

คุณณัฐฏิยา รัชตราเชนชัย ได้ทำงานร่วมกับชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการสานตะกร้าหวายในจังหวัดอ่างทอง
โดยเป็นคนออกแบบรูปทรงของหวายให้กับกลุ่มชาวบ้าน เพื่อให้ได้รูปแบบของงานหัตถกรรมที่ทันสมัย
อีกทั้งยังได้เลือกใช้ผ้าแคนวาสหรือผ้าใบที่มีความแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้มาก มาเย็บร่วมกับ
งานหวาย ทำให้ได้กระเป๋าจากวัสดุแบบใหม่ๆ ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำได้เป็นอย่างดี


ตอน: ต่อยอดจากเมนูเพื่อลูกน้อย สู่สินค้าสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ

                     
จุดเริ่มต้นของการทำตับไก่บดของคุณริญญารัตน์เกิดจากการที่ลูกเป็นคนที่รับประทานตับยากมาก จึงได้
ทดลองสร้างสรรค์สูตรตับไก่บดในแบบของตัวเอง และได้นำไปแบ่งให้เพื่อนๆ รับประทาน จนถูกอกถูกใจ
และขอให้คุณริญญารัตน์ผลิตให้ เธอจึงคิดว่าถ้าทำขายก็น่าจะไปได้ดี จึงทดลองทำตับบดจำหน่ายใน
เฟซบุ๊ค ซึ่งก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจ โดยได้เริ่มต้นจำหน่ายผ่านทาง
ออนไลน์เป็นช่องทางหลัก เนื่องจากไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และบริการส่งให้ถึงที่ แต่เมื่อสินค้าเริ่มเป็นที่
รู้จัก จึงมีลูกค้าแนะนำช่องทางให้ไปวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต คุณริญญารัตน์จึงได้พัฒนาสูตรตับไก่บดให้มีรสชาติที่เพิ่มขึ้น (รสผักโขม) นอกจากนี้ยังได้ไปจดทะเบียน อย. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
ปัจจุบันตับไก่บดของคุณริญญารัตน์มีวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหลายแห่ง


ตอน: ต่อยอดธุรกิจกล่องลูกฟูก สู่กล่องพัสดุตามใจสั่ง              
 
     

                    

ครอบครัวของคุณพรรณกรทำธุรกิจผลิตกล่องลูกฟูกมาก่อน ต่อมาธุรกิจมีปัญหาจนเกือบจะต้องปิดกิจการ
เมื่อคุณพรรณกรมารับช่วงต่อ ช่วงเวลานั้นธุรกิจร้านค้าออนไลน์กำลังได้รับความนิยม เธอจึงมองเห็น
โอกาสที่จะเปลี่ยนจากการผลิตกล่องลูกฟูกส่งโรงงานอุตสาหกรรม มาผลิตกล่องไปรษณีย์ที่มีดีไซน์
หลากหลาย และสามารถสั่งทำลวดลายได้ ในจำนวนที่ต้องการ เพื่อตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดย
เฉพาะ สำหรับลูกค้าที่อยากมีกล่องพิเศษที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของสินค้าตนเองได้ บริการ My Box
จึงเป็นบริการที่โดดเด่นของแบรนด์ และตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการพิมพ์โลโก้ลงบนกล่อง โดยทางแบรนด์
จะบริการจัดวางเลย์เอาท์ให้ รวมถึงรับออกแบบโลโก้ให้ฟรี บริการ My Design เอาใจลูกค้าที่ต้องการ
รูปแบบกล่องพัสดุที่ไม่เหมือนใคร เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการจัดวางในขนาดที่พอดี ไม่มีการกำหนด
ขนาดกล่อง โดยคุณพรรณกรและทีมงานจะทำงานออกแบบร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้กล่องตามที่ต้องการ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพรรณกร จันทรุกขา บริษัท เอ็นพีพี บ็อกซ์ จำกัด 150/18 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ 64
  ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
  โทร: 090-6429651, 086-414-8860 อีเมล: nppbox@gmail.com Facebook: www.facebook.com/nppbox Instagram: NPPBOX  Line ID: NPPBOX

 
ตอน: เครื่องประดับหินสีมงคล  โดดเด่นด้วยดีไซน์ ขายความต่าง   

                   
เดิมทีคุณมินท์ฐิตา รวิภัทรธนรังษี ทำธุรกิจเปิดร้านเสื้อผ้ามาก่อน แต่ด้วยธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวซึ่ง
ก่อตั้งมาตั้งแต่รุ่นคุณยายเป็นผู้จำหน่ายอัญมณีอยู่ที่ จ.จันทบุรี ครอบครัวจึงต้องการที่จะให้คุณมินท์ฐิตา
เป็นผู้สืบทอดธุรกิจนี้ในฐานะทายาทรุ่นที่ 3  จึงได้สนับสนุนให้คุณมินท์ฐิตาไปศึกษาหาความรู้ด้านอัญมณี
เพิ่มเติม บวกกับการที่คุณมินท์ฐิตามีความถนัดทางด้านดีไซน์อยู่แล้ว เธอจึงต่อยอดธุรกิจครอบครัว โดย
การนำหินสีมงคลมาดีไซน์ใหม่ ให้เป็นเครื่องประดับที่ดูโฉบเฉี่ยว ทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งความเชื่อ ความ
ศรัทธา เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการสวมใส่หินสีมงคลที่มีสไตล์ไม่ซ้ำใคร

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณมินท์ฐิตา รวิภัทรธนรังษี  14 ถนนบางนา แขวงบางนา เขตบางนา กทม  10260
  โทร: 092-646-2496 อีเมล: Chatdesignbkk@gmail.com เว็บไซต์: www.chat-jewelry.com
  Facebook: CHAT contemporary jewelry
เดือนมิถุนายน 2559

ตอน: เพิ่มมูลค่ายาหม่องไทย สู่สินค้าของฝากอย่างมีเอกลักษณ์ (8 มงคล)      
    

                    

คุณธิติมา มหาชัย ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัดจากสมุนไพร โดยนำเอาสารสกัด
จากสมุนไพรไทยมาผสมผสานกับกลิ่นสารสกัดจากดอกไม้ไทย ทำให้ได้ยาหม่องที่มีทั้งกลิ่นและสีที่เป็น
เอกลักษณ์ อีกทั้งกระบวนการผลิตยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากล GMP, ISO และ HALAL อีกด้วย
นอกจากนี้ เธอยังแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 8 สีตามสีวันต่างๆ เพื่อเสริมดวงชะตาให้กับคนที่เกิดในวันนั้นๆ ด้วย ได้แก่ วันจันทร์ เลือกใช้ดอกกาสะลอง วันอังคาร โรสแมรี วันพุธกลางวัน เปปเปอร์มินต์ วันพุธ
กลางคืน จันทน์กะพ้อ วันพฤหัสบดี ดอกส้ม วันศุกร์ ดอกโมก วันเสาร์ ลาเวนเดอร์ และวันอาทิตย์
ดอกกล้วยไม้ไทย ซึ่งนอกจากจะถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้ว ยังเป็นที่สนใจสำหรับผู้ใหญ่
และวัยรุ่น ที่มองหาของฝากแบบมีเอกลักษณ์ไทยๆ อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณธิติมา มหาชัย บริษัท  บริษัท เนทูร่า เรมมาดี จำกัด 25 ซอยชำนาญอักษร ถ.
  พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
  โทร: 095-250-9862 อีเมล: sasiwan.w@naturaremadee.com เว็บไซต์: www.8mongkol.com
  Facebook: naturaremadee     
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=tug-DlDJx3g&feature=youtu.be


ตอน: เครื่องสำอางฮาลาลโดยคนไทย ทางเลือกใหม่ของสาวมุสลิม  
 
 
    

                    

ก่อนหน้าที่จะมาเป็นธุรกิจเครื่องสำอางฮาลาล คุณพิมรา สีดอกบวบ เคยทำผ้าคลุมผมสำหรับชาวมุสลิม
มาก่อน แต่พอเริ่มมีคนผลิตสินค้าเลียนแบบ เธอจึงหันมาเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางประเภทครีม
บำรุง และพบว่ายอดขายในแต่ละเดือนค่อนข้างสูง จึงเกิดแนวคิดที่อยากจะสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง
และด้วยพบว่าในตลาดยังไม่มีเครื่องสำอางแบรนด์ไหนที่ชูจุดขายในเรื่องฮาลาล ซึ่งสาวๆ กลุ่มนี้ก็รัก
ความสวยความงามไม่ต่างกัน ประกอบกับเชื่อว่าธุรกิจนี้น่าจะไปได้ดี เธอจึงเริ่มศึกษาข้อมูลอย่างจริงจัง
และดำเนินการจนกลายมาเป็นแบรนด์เครื่องสำอางฮาลาลแบรนด์แรกของประเทศไทย ซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์
จำพวก Anti-Aging หรือครีมลดเลือนริ้วรอย Whitening เพื่อผิวขาวกระจ่างใส และครีมกันแดด โดยไม่มี
ส่วนผสมของไขมันจากสัตว์


ตอน: เสื่อรักษ์โลก สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ด้วยการออกแบบ            

                    

คุณภูริณัฐ อัศรัสกร ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีมงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน จนได้เสื่อที่ทอจากเม็ด
พลาสติกรีไซเคิล 100% ซึ่งเน้นการออกแบบให้มีลวดลายและสีสันที่ทันสมัย เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่
และมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่โดนใจ สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวก ที่สำคัญ ยังคำนึงถึงการลด
ปริมาณพลังงานในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน นอกจากนี้ เสื่อที่เสียหายในกระบวนการผลิต คุณภูริณัฐ
ยังได้นำมาพัฒนาเป็นกระเป๋า หรือผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กๆเช่น ที่รองแก้ว เป็นต้น เพื่อให้มีของเสียเหลือน้อย
ที่สุด ซึ่งเป็นแนวคิดของการทำธุรกิจแบบ Zero Waste หรือการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งนอกจากจะช่วยลดของเสียในกระบวนการผลิตได้แล้ว ยังสามารถเพิ่มมูลค่าของเสีย
นั้นได้อีกด้วย


ตอน: ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือทะเล    
 
 
    

                    

คุณสมพงษ์ หนูศาสตร์  ประธานกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เล่าว่า
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเกลือ มาจากการที่เขาพบว่า เกลือที่ใช้ในสปาส่วนใหญ่
เป็นเกลือที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ประกอบกับในช่วงที่ก่อตั้งกลุ่มฯ รัฐบาลได้สนับสนุนให้ชาวบ้านใน
ตำบลต่างๆ ทั่วประเทศไทย รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ OTOP
(One Tambon One Product) ทางกลุ่มฯ จึงคิดนำเกลือทะเลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สปา โดยได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานวิชาการต่างๆ เข้ามาช่วยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชาวบ้าน ซึ่ง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือการนำดอกเกลือที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ ซึ่งรอการตกผลึกเป็นเกลือสมุทร มาแปรรูป
เป็นเกลือขัดผิว สบู่เกลือ และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากดอกเกลือในรูปแบบต่างๆ โดยยังได้นำสมุนไพรไทย
หลากหลายชนิดมาผสมผสาน และสร้างสรรค์กลิ่นจากสารสกัดจากธรรมชาติ (Essential Oil) นับเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกลือได้เป็นอย่างมาก

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสมพงษ์ หนูศาสตร์ เลขที่ 90 หมู่ 7 ต.บางแก้ว  อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
  โทร: 086-544-4473 อีเมล: kanghuntong@hotmail.com เว็บไซต์: www.kanghuntong.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=vxG0XZRT-E0


ตอน: ลำโพงไร้สาย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างมีสไตล์       
 
     

                    

หลังเห็นการเติบโตของตลาดกลุ่ม Gadget หรืออุปกรณ์ไอทีที่ทันสมัย คุณวริน ธนทวี จึงเกิดไอเดียคิด
พัฒนาผลิตภัณฑ์ลำโพงไร้สาย (Wireless Speaker) ที่มีดีไซน์ขึ้นมา โดยได้เสริมฟังก์ชั่นให้เป็นทั้งที่วาง
โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต และสามารถเป็นแท่นชาร์จไปได้ด้วยในตัว ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคน
ยุคใหม่ ที่ต้องการทั้งของใช้และของตกแต่งบ้านไปด้วยในชิ้นเดียวกัน และด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นนี้เอง
ที่ทำให้ลำโพงแบรนด์นี้ได้รับรางวัล Design Excellence Award 2015 มาครอง และเมื่อเร็วๆ นี้ ก็เพิ่ง
ได้รับรางวัลด้านการออกแบบจากประเทศเยอรมนีอีกด้วย  


ตอน: เกษตรกรเข้มแข็ง ผลิตกล้วยหอมทองขายทั่วไทย ส่งออกไกลถึงญี่ปุ่น       
 
     

                    

อำเภอท่ายาง เป็นอีกหนึ่งแหล่งเพาะปลูกกล้วยหอมทองรายใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรี ด้วยทำเลในการ
เพาะปลูกซึ่งมีดินที่มีแร่ธาตุที่ดี แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ใกล้กับแก่งกระจาน และเขื่อนเพชร
ซึ่งแหล่งน้ำที่ได้จากเขื่อนมาจากป่าต้นน้ำธรรมชาติของแม่น้ำเพชรบุรี จึงทำให้กล้วยหอมทองเจริญเติบโต
ได้ดีและมีคุณภาพ ประกอบกับการที่อำเภอท่ายางอยู่ใกล้ทะเล ไอของทะเลจึงช่วยขับไล่แมลงที่จะมา
กัดกินพืชและผลผลิตได้ ด้วยคุณภาพที่ดีของสินค้า ส่งผลให้ปัจจุบันกลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่ายาง
สามารถนำผลผลิตกล้วยหอมทองเข้าไปจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อและโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศได้ โดย
จำหน่ายในรูปแบบบรรจุถุง ถุงละ 1 ผล เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อ และสะดวกต่อการบริโภค
นอกจากนี้ยังเป็นสหกรณ์การเกษตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถทำตลาดต่างประเทศ โดยไม่ผ่าน
พ่อค้าคนกลาง โดยในปีนี้ได้ส่งออกกล้วยหอมทองไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่นเป็นปีที่ 25 ซึ่งมีการติดต่อ
และทำสัญญาซื้อ-ขาย ระหว่างสหกรณ์การเกษตรท่ายางกับสหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้ในประเทศญี่ปุ่น
โดยตรง ผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารพิษที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งนอกจากจะเพิ่ม
มูลค่าของสินค้าเกษตรแล้ว ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง


ตอน: แรงบันดาลใจจากทะเล สู่ธุรกิจแฟชั่นสำหรับคนรักการท่องเที่ยว               

                    

ด้วยมองว่าตลาดแฟชั่นเพื่อการท่องเที่ยวยังมีคู่แข่งไม่มากนัก คุณวิริยา เตชะไพฑูรย์ จึงใช้ความรู้ความ
สามารถทางด้านแฟชั่นดีไซน์และสิ่งทอที่ศึกษามาจากประเทศอังกฤษ มาสร้างสรรค์แบรนด์เครื่อง
แต่งกายสำหรับวันหยุด โดยเน้นลวดลายให้อยู่บนพื้นฐานของรูปทรงเรขาคณิต สร้างความโดดเด่น
แปลกตา โดนใจลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบแฟชั่นและการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก


ตอน: ศิลปะบนผืนผ้า...สร้างสรรค์เอกลักษณ์และคุณค่าให้ธุรกิจ           
 
     

                    

หลังจากที่ คุณฉันทนา ศรีสวัสดิ์ จบจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เธอได้กลับมาทำงาน
ที่บ้านเกิดในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนำความรู้ความสามารถด้านงานศิลปะ มาเพ้นท์ผ้า
ทำมือจำหน่าย โดยเธอจะสร้างงานศิลปะลงบนผืนผ้าขนาดใหญ่ เพื่อให้ลูกค้านำไปสร้างสรรค์เป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ตามความชอบ เช่น ตัดเป็นเสื้อผ้า หรือนำไปประดับตกแต่งสถานที่และที่อยู่อาศัย
ซึ่งก็ได้รับความนิยจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสินค้าที่โดดเด่นและแตกต่างจากที่มีอยู่ 
โดยผ้าทุกชิ้นจะมีความพิเศษตรงที่เป็นงาน Handmade ซึ่งจะมีเพียงชิ้นเดียวในโลก ... ปัจจุบัน นอกจาก
การจำหน่ายผ้าผืนใหญ่แล้ว เธอยังมีผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่เอนกประสงค์ และยังขยายไลน์สินค้าไปสู่
การสร้างสรรค์ผ้าเพื่อนำไปทำเป็นของตกแต่งบ้าน อาทิ ปลอกหมอน ผ้าหุ้มเก้าอี้รองนั่ง เป็นต้น


ตอน: เกษตรกรก้าวหน้า สร้างคุณค่าผลผลิตแบบครบวงจร             
 
     

                    

ในอดีต บิดาของคุณฉัตรชัย ดีสวัสดิ์ เคยทำสวนกล้วยไม้ขนาดใหญ่ใน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
แต่หลังประสบกับปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายมาก จนแทบจะ
ต้องฟื้นฟูกิจการใหม่ทั้งหมด บิดาของคุณฉัตรชัย จึงตัดสินใจหันมาเพาะพันธุ์มะนาวแม่ลูกดก ซึ่งเป็น
มะนาวที่ให้น้ำเยอะ มีกลิ่นหอม เปลือกบาง และให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี คุณฉัตรชัยจึงคิดเพิ่มมูลค่า
สินค้าด้วยการนำมะนาวมาแปรรูปเป็นน้ำมะนาวพร้อมดื่ม และสร้างตราสินค้า พร้อมทั้งยังออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัย รวมถึงมองหาตลาดเพื่อนำสินค้าไปออกแสดงและจำหน่ายตามที่ต่างๆ ซึ่งเป็น
วิธีที่ทำให้สินค้าของคุณฉัตรชัยเป็นที่รู้จักมากขึ้น  

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่นี่  
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
Tips/Useful Info

ใบสมัครออกรายการ
ผู้ประกอบการที่สนใจ
ร่วมออกอากาศ สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์
พัฒนจันหอม อีเมล: pinpinat.pat@bbl.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorAEC Connectพร้อมเพย์Bualuang Phone
Submit