รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีมากว่า 27 ปี และยังคงสืบสานเจตนารมณ์
ต่อไป

เป็นเวลากว่า 27 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ 'เพื่อนคู่คิด' ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจเอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความ
โดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน รายการ เพื่อนคู่คิด ออกอากาศเผยแพร่เป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 10.05 น. 

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการสอดประสานไปกับโครงการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น โครงการเกษตรก้าวหน้า โครงการบัวหลวงกรีน เป็นต้น

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ธนาคารกรุงเทพยังคงจัดทำรายการเพื่อนคู่คิด เพื่อนำเสนอสาระประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

ตอน

                   
ชุดให้นมสำหรับคุณแม่ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์ และ
การใช้งาน (Bella Mom)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2559

สร้างธุรกิจจากแนวคิดลดขยะ สู่ฟาร์มไส้เดือนแบบ
ครบวงจร (ฟาร์มไส้เดือนลุงรีย์)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ไข่เค็มซีอิ๊วจากภูมิปัญญา พัฒนารูปลักษณ์ใหม่
เอาใจคนรักสุขภาพ (ไข่เค็มซีอิ๊วบ้านตลาดน้อย)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

จักรยานออกแบบได้...สไตล์คุณ (TINT Bicycle)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

เครื่องประดับจากเปลือกหอยมุกดีไซน์เพิ่มมูลค่า
(อมร จ.ภูเก็ต)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

กระเป๋าหนังผ้าไทย โดนใจคนชอบสไตล์ไทยเท่ (Jai)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

เดือนพฤษภาคม 2559

ตอน: ชุดให้นมสำหรับคุณแม่...ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์และการใช้งาน (Bella Mom)        

                    

ปัจจุบันคุณแม่รุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจเลี้ยงดูลูกน้อยด้วยน้ำนมตนเองกันมากขึ้น ชุดให้นมสำหรับ
คุณแม่ จึงกลายมาเป็นผู้ช่วยสำคัญที่ทำให้การให้นมเป็นเรื่องที่สะดวกและง่ายขึ้น  ยิ่งถ้ามีดีไซน์ที่ทันสมัย
ก็จะยิ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณแม่ยุคใหม่ได้อย่างลงตัวมากขึ้น เดิมครอบครัวของคุณนันทนัช ครอง
มงคลกุล ทำธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้ามากว่า 20 ปี แต่หลังจากที่คุณนันทนัชเข้ามาช่วยธุรกิจได้เพียง 7 ปี
เธอก็มีครอบครัว และมีลูกน้อย ด้วยแรงบันดาลใจที่อยากจะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมของตนเอง ประกอบกับ
ในยุคนั้นเสื้อผ้าให้นมสำหรับคุณแม่ยังไม่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องแฟชั่นและการใช้งานเท่าที่ควร เธอจึงทดลอง
ทำชุดให้นมด้วยตนเอง และได้ทดลองส่งให้เพื่อนๆ ที่มีลูกได้ใช้งาน เมื่อได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
คุณนันทนัชจึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจและตัดสินใจผลิตชุดให้นมสำหรับคุณแม่ขึ้น กระแสการให้นมลูก
ด้วยตนเองมากขึ้น เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชุดให้นมของคุณนันทนัชได้รับการตอบรับที่ดี อีกทั้งการได้มี
โอกาสไปออกงานแฟร์สำหรับแม่และเด็กอยู่บ่อยครั้ง และการทำตลาดผ่านบรรดาคุณแม่ที่เป็นดารา
ทำให้แบรนด์เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน คุณนันทนัชได้รับการทาบทามจากนักธุรกิจชาวสิงคโปร์
ซึ่งรู้จักแบรนด์ผ่านทาง Facebook ติดต่อให้คุณนันทนัชไปออก Road Show ที่สิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมี
ผู้สนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ที่ประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม ซึ่งคาดว่าแบรนด์ของคุณนันทนัช
น่าจะส่งออกไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านได้ในอีกไม่นาน  


ตอน: สร้างธุรกิจจากแนวคิดลดขยะ สู่ฟาร์มไส้เดือนแบบครบวงจร  (ฟาร์มไส้เดือนลุงรีย์)  
 
 
    

                    

หลังจากเรียนจบปริญญาตรีที่ประเทศไทย คุณชารีย์ บุญญวินิจ ตั้งใจเดินทางไปหาประสบการณ์ในต่าง
ประเทศ และได้ไปทำงานอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งที่นั่นเองคุณชารีย์เห็นว่าในแต่ละวัน
จะต้องทิ้งขยะในปริมาณมหาศาล เขาจึงเกิดคำถามว่าจะทำอย่างไรกับขยะพวกนี้ดี เมื่อกลับมาเมืองไทย
และได้มีโอกาสไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบครบวงจร คุณชารีย์ พบว่าขยะอินทรีย์สามารถนำกลับ
มาสร้างคุณค่าในทางการเกษตรได้ และนั่นก็เป็นวิธีจัดการกับขยะอย่างถูกต้อง จากจุดนั้นเองจึงนำมาซึ่ง
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ด้วยประโยชน์ของไส้เดือนที่สามารถกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมัก
มูลไส้เดือนได้ ทำให้คุณชารีย์เริ่มต้นเลี้ยงไส้เดือน จากแรกเริ่มที่เป็นเพียงงานอดิเรก โดยใช้โรงจอดรถ
และพื้นที่ส่วนหนึ่งของที่อยู่อาศัยเปิดเป็นฟาร์มเล็กๆ แต่ด้วยตลาดเกษตรอินทรีย์มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น
เรื่อยๆ ความต้องการผลผลิตจากไส้เดือนจึงมีสูงขึ้นตามไปด้วย คุณชารีย์จึงตัดสินใจพัฒนาฟาร์มไส้เดือน
ให้เป็นธุรกิจ และพัฒนาสินค้าให้ครบวงจรมากขึ้น

ตอน: ไข่เค็มซีอิ๊วจากภูมิปัญญา พัฒนารูปลักษณ์ใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ
(ไข่เค็มซีอิ๊วบ้านตลาดน้อย)  
 
     

                    

จากความเข้มข้นของซีอิ๊ว รวมถึงไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่ใส่ผงชูรส และไม่ผสมแป้ง ทำให้คุณมาณิสสา
โชติสกุลรัตน์ หนึ่งในทายาทธุรกิจเจเนอเรชั่นที่ 4 ของโรงงานซีอิ๊วโชติสกุลรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตซีอิ๊วดำเค็ม
และซีอิ๊วดำหวานหลากหลายแบรนด์ คิดผลิตซีอิ๊วดำเค็มและซีอิ๊วหวานในขวดขนาดย่อมหวังตอบโจทย์
การบริโภคของคนรุ่นใหม่ แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้ไม่นิยมปรุง
อาหารรับประทานเอง เธอจึงคิดนำ “ไข่เค็มซีอิ๊ว” มาเป็นจุดขายใหม่ เนื่องจากเป็นเมนูอาหารที่คุณย่าเคย
ทำให้รับประทานบ่อยครั้งสมัยยังเด็ก โดยการนำกากซีอิ๊วที่เหลือจากการเคี่ยวซีอิ๊วดำเค็มมาพอกไว้กับ
ไข่เป็ดแทนการใช้ดินพอกเหมือนสูตรทั่วไป ทำให้ได้ไข่เค็มที่มีกลิ่นหอมละมุน และรสชาติไม่เค็มมาก
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัย โลโก้เป็นที่สะดุดตา สีสันดูเป็นสินค้า
จากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นถุงกระดาษ หรือกล่องใส่ไข่เค็มที่มาพร้อมสายรัดชื่อแบรนด์ ทำให้สามารถซื้อ
เป็นของฝากได้ในทุกโอกาส

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณมาณิสสา โชติสกุลรัตน์ บริษัท โชติสกุลรัตน์ (เคียมง่วนเชียง) จำกัด 333/80
  ม.ไม้ล้อมเรือน ถ. เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250
  โทร: (66) 0-2323-9871, 081-647-3822 อีเมล: natmanissa@gmail.com Facebook: kularbsweetsoysauce
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=K9mnNWp1TWI


ตอน: จักรยานออกแบบได้...สไตล์คุณ (TINT Bicycle)        

                    

จุดเริ่มต้นของ Tint Bicycle มาจากการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย โดยพวกเขาใช้เวลาศึกษาขั้นตอน กระบวนการต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่นำมาใช้กับจักรยานอย่างจริงจังนานถึง 1 ปีเต็ม จนเกิดเป็นร้าน Tint Bicycle เมื่อต้นเดือนมีนาคม ปี 2558 “Tint Bicycle” วางตัวเป็น
แบรนด์จักรยานที่ลูกค้าสามารถเลือกออกแบบจักรยานเองได้ ไม่ว่าจะเป็นสีของเฟรม ล้อ ยางรถจักรยาน แฮนด์ หรือเบาะ ขณะที่ขนาดของจักรยานมีให้เลือกถึง 3 ไซส์ โดยลูกค้าสามารถเลือกออกแบบจักรยานได้คร่าวๆ ในเว็บไซต์ TintBicycle.com ก่อนสั่งประกอบ ซึ่งหากตัดสินใจซื้อ ลูกค้าสามารถรอรับได้ใน 1 ชั่วโมง (กรณีไม่มีคิว) หรืออย่างช้าที่สุดรอนานไม่เกิน 7 วัน และหากไม่สะดวกไปรับเองที่ร้าน ทางแบรนด์ก็มีบริการส่งให้ถึงที่อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปูม เชษฐ์โชติศักดิ์ 194/10 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
  โทร: 098-556-5388 อีเมล: contact@tintbicycle.com เว็บไซต์: www.tintbicycle.com
  Facebook: Tint bicycle
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=tIYNiPv3icg


ตอน: เครื่องประดับจากเปลือกหอยมุก ดีไซน์เพิ่มมูลค่า (ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จ.ภูเก็ต)  
 
     

                    

คุณศรัณย์ สมรักษ์ เป็นผู้ผลิตไข่มุกครบวงจรของจังหวัดภูเก็ต  โดยไข่มุกที่เก็บเกี่ยวได้จะนำไปผลิต
เครื่องประดับอยู่แล้ว แต่ในส่วนของเปลือกที่ถูกทิ้งนั้น ปกติจะนำไปชั่งกิโลขาย ซึ่งคุณศรันย์มีความคิดว่า
เปลือกที่ถูกทิ้งน่าจะทำประโยชน์ได้มากกว่านั้น จึงได้เกิดไอเดียนำเปลือกหอยมุกมาพัฒนาเป็นชิ้นงาน
ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกหอยได้มากถึง 10 เท่าเลยทีเดียว
เครื่องประดับจากเปลือกหอยมุกนี้ มีจุดเด่นอยู่ที่การเลือกใช้เปลือกหอยมุกมาเป็นวัสดุหลักในการทำ
เครื่องประดับ ทำให้มีความแตกต่างและมีความแปลกใหม่กว่าจิวเวลรี่ทั่วๆ ไป ทั้งนี้ คุณศรันย์จะให้ความ
สำคัญในเรื่องของงานดีไซน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากวัสดุที่นำมาใช้ไม่ได้มีมูลค่าที่สูง ดังนั้นงานดีไซน์
จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หรือสสว. จึงเข้ามาช่วยในเรื่องของการออกแบบดีไซน์และการแปรรูปเปลือกหอย โดยทั้งหมดจะเป็น
งานแฮนด์เมดเกือบ 100%

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณศรัลย์ สมรักษ์ ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด 58/2 หมู่ที่ 1 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง
  จ.ภูเก็ต 83200
  โทร: (076) 238002, (076) 377730-1 โทรสาร : (076) 238337 เว็บไซต์: www.phuketpearl.com


ตอน: กระเป๋าหนังผ้าไทย โดนใจคนชอบสไตล์ไทยเท่ (JAI)  
 
     

                    

คุณพรรษพร แรมส์บอททอม ได้นำความหลงใหลใน “ผ้าไทย” มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระเป๋า นอกจากนี้เธอยังเลือกวัสดุอย่าง “หนัง” มาออกแบบตัดเย็บร่วมกับผ้าไทย เพื่อให้ได้กระเป๋าที่มีทั้งเอกลักษณ์ และความเท่ โดยหวังเจาะกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก  โดยเธอใช้ความรู้จากการเข้าอบรมงานศิลปะ ประกอบกับสังเกตเทรนด์แฟชั่นทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอาศัยประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบให้เป็นกระเป๋าที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น สามารถพลิกแพลงเปลี่ยนสาย ให้เป็นได้ทั้งกระเป๋าหิ้วและกระเป๋าสะพายใน
ใบเดียว เป็นต้น ปัจจุบันมี 5 แบบ แต่ละแบบจะมีลายผ้าและสีสันต่างกันไป งานทุกชิ้นเป็นงานทำมือ ทุกใบล้วนมีชิ้นเดียวในโลก 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพรรษพร แรมส์บอททอม 48/123 สุขุมวิทซิตี้รีสอร์ท สุขุมวิท ซอย11
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
  โทร: 085-842-3700 อีเมล: passaporn@thai-jai.com Facebook: jaibags
  เว็บไซต์: www.thai-jai.com

เดือนเมษายน 2559

ตอน: ยาสีฟันสมุนไพรไทย...ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน (ยาสีฟันสำหรับผู้ป่วย
เบาหวาน ดร.ดี
 
 
    

                    

ผู้ป่วยเบาหวาน เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคเหงือกอักเสบ เนื่องจากหากเกิดภาวะ
น้ำตาลในเลือดสูงแล้ว อาจจะทำให้เกิดการสร้างสารซึ่งเป็นสื่อกลางการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับโรคเหงือก
มากขึ้น ทพญ.ดวงฤดี โชติมงคล และทีมงาน จึงใช้เวลากว่า 2 ปีในการศึกษาวิจัย จนได้ยาสีฟันสมุนไพร
สำหรับผู้ป่วยเบาหวานเป็นแบรนด์แรกของโลก ทพญ.ดวงฤดี เลือกใช้มังคุดมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
ยาสีฟัน โดยยังนำสมุนไพรต่างๆ ที่มีสรรพคุณในการกำจัดแบคทีเรียและลดการอักเสบ มาเป็นส่วนผสม
ร่วม ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการอักเสบของเหงือกลดลง  สุขภาพช่องปากดีขึ้น โดยผลงานวิจัยนี้
ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือ สกว.ประจำปี 2557 และ
ยังได้รับรางวัลจากต่างประเทศอีกหลากหลายรางวัลเนื่องจากยังไม่มียาสีฟันแบรนด์ใดที่พัฒนาสูตร เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาโรคในช่องปากให้กับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานโดยตรงมาก่อน ทพญ.ดวงฤดี จึงเป็นรายแรกที่
บุกเบิกตลาดในเซกเมนต์นี้ ปัจจุบัน ยาสีฟันสมุนไพรไทยสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน มีวางจำหน่ายใน
โรงพยาบาล และร้านทันตกรรมเป็นหลัก เพราะเป็นสถานที่ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และ
ในอนาคตได้วางแผนทำการตลาดกับต่างประเทศอีกทางด้วย  

 • ผู้แทนธุรกิจ: ทพญ.ดวงฤดี โชติมงคล บริษัท คุณค่าป่าไทย จำกัด 1348 ซอยสุดประเสริฐ 1
  ถ.สุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทร: 086-3775138 อีเมล: khunkapathai@hotmail.com, info@khunkapathai.com เว็บไซต์: www.khunkapathai.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=69G-n2KDr9U

ตอน: นวัตกรรมสเปรย์ป้องกันกลิ่น...สำหรับโถสุขภัณฑ์ (OohChala)      

                    

หลายๆ คนอาจจะเคยพบกับปัญหากวนใจเรื่องกลิ่นจากโถสุขภัณฑ์ และทำให้การใช้ห้องน้ำกลายเป็น
เรื่องที่อยากจะหลีกเลี่ยง แต่นวัตกรรมสเปรย์ป้องกันกลิ่นของคุณสิทธิพงษ์ จิตสัตย์ซื่อ กลับสามารถ
แก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างตรงจุด คุณสิทธิพงษ์เคยทำน้ำหอมฉีดตัว Diffuser ปรับอากาศ สเปรย์
แก้กลิ่นอับอยู่แล้ว เขาจึงทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สเปรย์สำหรับป้องกันกลิ่นจากโถสุขภัณฑ์ ซึ่ง
สเปรย์ป้องกันกลิ่นของคุณสิทธิพงษ์ไม่ใช่การนำกลิ่นไปกลบกลิ่นเฉกเช่นสเปรย์ดับกลิ่นประเภทอื่นๆ 
แต่เป็นการป้องกันที่ต้นเหตุของการเกิดกลิ่น โดยสเปรย์จะไปสร้างชั้นผิวของน้ำมันหอมระเหยบนผิวน้ำ
ในโถสุขภัณฑ์ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นที่เป็นสาเหตุหลัก ไม่ให้ส่งกลิ่นผ่านขึ้นมาได้ คุณสิทธิพงษ์และ
ทีมงานใช้ระยะเวลาในการพัฒนานวัตกรรมสเปรย์ป้องกันกลิ่นสำหรับโถสุขภัณฑ์กว่าสองปี จนได้
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่ร้ายแรง จึงไม่ส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ และความ
แปลกใหม่นี้เองทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในงาน Thailand Innovative &
Design 2015 อีกด้วย หลังจากที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน Thailand Innovative & Design 2015
คุณสิทธิพงษ์จึงเริ่มต้นทำการตลาดด้วยการออกบูธตามงานแสดงสินค้า แจกโบรชัวร์ และใช้ช่องทาง
สื่อออนไลน์ในการทำประชาสัมพันธ์ จนปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มรู้จักผลิตภัณฑ์ของเขามากขึ้น ด้านการทำ
ตลาดกับต่างประเทศ กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เนื่องจาก
ทั้งสองประเทศนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับเรื่องกลิ่น และให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ของ
คุณสิทธิพงษ์มาก


ตอน: เสื้้อกีฬาสัญชาติไทย สร้างจุดขายสู่สนามแข่งระดับโลก (วาริกซ์ สปอร์ต)       

                    

ปัจจุบันการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายกำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้มี
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ออกมาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อกันมากมายหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือ
เสื้อกีฬาแบรนด์น้องใหม่ของไทย ที่ตอนนี้กำลังจะเติบโตไปไกลในสนามแข่งระดับโลก คุณวิศัลย์
วนะศักดิ์ศรีสกุล อยู่ในวงการการ์เม้นท์มากว่า 10 ปี โดยรับผลิตเสื้อยืด เสื้อโปโล เสื้อยูนิฟอร์มต่างๆ
แต่เมื่อเห็นโอกาสของเสื้อผ้ากีฬาที่ยังมีช่องว่างทางด้านราคาอยู่ เขาจึงตัดสินใจสร้างแบรนด์เสื้อผ้ากีฬา
เป็นของตนเอง ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ปี 2554 ระบุว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้ออก
กำลังกายหรือเล่นกีฬากว่า 16 ล้านคน และมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้คุณวิศัลย์มองเห็น
โอกาสทางการตลาด จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างตรงใจ ประกอบกับ
กลยุทธ์ในการทำตลาดที่เฉียบคม ทำให้แบรนด์ของเขาได้รับการยอมรับในหมู่นักกีฬา รวมถึงผู้ที่รักการ
ออกกำลังกายไปแล้ว แต่ในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตรงใจผู้บริโภค
แล้ว การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในช่องทางที่เหมาะสม ก็นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจ
ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น ในปีแรกของการเปิดตัวสินค้า คุณวิศัลย์จึงเลือกทำการตลาดและประชา
สัมพันธ์แบรนด์ของตนเอง ด้วยการเข้าไปร่วมสนับสนุนทีมฟุตบอลระดับภูมิภาค โดยเน้นโฟกัสที่จังหวัด
ใหญ่ซึ่งมีฐานประชากรจำนวนมาก ส่งผลให้ชุดกีฬาของเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้น และในปีนี้เขาได้เริ่มก้าว
เข้าไปสนับสนุนเสื้อฟุตบอลของทีมระดับไทยพรีเมียร์ลีก และยังได้เข้าไปสนับสนุนทีมกีฬาต่างๆ ใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล บริษัท วาริกซ์ สปอร์ต จำกัด 96 ซอยสาทร 10 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  โทร: (66) 0-2812-7881-2 เว็บไซต์: www.warrix.co.th
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=GDgas-3ATJc

ตอน: ซาลาเปาไอเดียใหม่ ดึงดูดใจด้วยรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ (PHOENIX LAVA)      

                      

หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย คุณปริญญ์ สุขสมิทธิ์ ตัดสินใจออกค้นหาตัวเองโดยการไปเรียนภาษาญี่ปุ่น
ที่เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ที่นั่นทำให้เขาได้สังเกตว่า สาเหตุที่ขนมพื้นเมืองของญี่ปุ่นได้รับความนิยมและ
มักถูกคัดเลือกให้เป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และหน้าตาขนมน่ารัก
น่ารับประทาน ... ด้วยความที่เป็นคนชอบรับประทานซาลาเปา เมื่อกลับมาประเทศไทย คุณปริญญ์จึงได้
ทดลองทำซาลาเปาในสไตล์ของตนเอง จนออกมาเป็นซาลาเปาลาวาในแบบที่แตกต่างจากที่มีอยู่ทั่วไป
ในท้องตลาด คุณปริญญ์ได้พลิกโฉมซาลาเปาแบบใหม่ โดยปรับสูตรแป้งและไส้ด้านในของซาลาเปา
จนได้แป้งซาลาเปาที่มีความเหนียวนุ่มแบบโมจิญี่ปุ่น และไส้ลาวาหลากหลายรสชาติ อาทิ ไส้งาดำ
ไส้ช็อคโกแลต ไส้ชาเขียว เป็นต้น และยังมีการออกรสชาติใหม่ๆ ให้เป็น Limited Edition ทุกๆ 2 เดือน
เพื่อกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค และนอกจากการปรับรูปโฉมของซาลาเปาให้แตกต่างไปจากเดิม 
คุณปริญญ์ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่น สวยงาม เหมาะที่จะเป็นของขวัญ
ของฝาก จนสามารถคว้ารางวัล DEMARK 2015 ด้านกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้ากลุ่มเป้าหมายของซาลาเปา
ลาวาเป็นคนวัยทำงานอายุระหว่าง 25-40 ปีและกลุ่มครอบครัว นอกจากนี้ยังมีกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเป็นของฝาก
ของเยี่ยม รวมถึงของขวัญในโอกาสพิเศษด้วย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะเข้าถึงโซเชียล คุณปริญญ์ จึงสร้าง
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม เป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า เพื่อสร้างการรับรู้ และยังมีบริการ EMS
สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี Full Catering Service โดยจะไปนึ่งให้รับประทานร้อนๆ
ถึงที่ (เมื่อสั่ง 200 ชิ้นต่อวันขึ้นไป) และยังมีการออกงานตามงานแฟร์ต่างๆ 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปริญญ์ สุขสมิทธิ์ 41/22 ซอยบรมราชชนนี 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
  โทร: 088-060-0570 อีเมล: talk@lavabun.com Facebook: www.facebook.com/PhoenixLava เว็บไซต์: http://www.lavabun.com/ IG: Phoenix_lava Line: @Phoenix_Lava
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=7Gw2Of6v_GQ

ตอน: ยกระดับเปลไทยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สู่การใช้งานอย่างลงตัว (Ez Hammock)       

                      

ครอบครัวของคุณพีรภัทร เสนาจักร์ มีประสบการณ์ในการถักเปลญวณจากเศษผ้ามานานกว่าศตวรรษ เมื่อ
เข้ามารับช่วงต่อทางธุรกิจ เขาจึงอยากที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคน
ในยุคปัจจุบัน และนั่นคือที่มาของการนำมาสู่เปลญวณรูปแบบใหม่ คุณพีรภัทรและทีมงานใช้ระยะเวลากว่า
2 ปีในการพัฒนาเปลแบบใหม่ เพื่อให้คงทน แข็งแรง แต่มีความนุ่มสบาย โดยเขาเลือกใช้วัสดุในการ
ทำเปลจากเชือกคอตตอนคุณภาพดีที่เคลือบป้องกันเชื้อรา ในเรื่องของลวดลายในการถักมีการผสมผสาน
3 ลวดลายเข้าด้วยกัน กรรมวิธีการผลิตเป็นงานทำมือ 100% ไม่ได้ใช้เครื่องจักร โดยแต่ละลายจะถูก
จัดวางการถักเพื่อให้รองรับกับคุณสมบัติในการใช้งานแต่ละส่วนของเปลญวณ คือทั้งช่วยระบายอากาศ
รองรับน้ำหนัก และลายที่ทำหน้าที่เหมือนสปริงให้เปลญวณมีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมกับการนอนพักผ่อน
แม้จะเป็นงานทำมือ แต่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 300 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีโครงสร้างขาตั้ง
ไม่ต้องหาที่แขวนเปล วัสดุทำจากสแตนเลสเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
นอกจากนี้ยังนำหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์มาเป็นจุดเด่นในการออกแบบจนได้เปลที่มีระบบการไกวเอง
ในตัว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่คุณพีรภัทรวางเอาไว้ คือลูกค้าระดับบนที่ต้องการเลือกใช้เปลญวณให้เป็นเสมือน
เฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในที่พักอาศัย ที่มีสไตล์เก๋ไก๋ แตกต่างจากเปลญวณที่เคยมีจำหน่ายอยู่ทั่วไปในท้อง
ตลาด กว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา ลูกค้าของคุณพีรภัทรเป็นคนไทยถึง 90% ซึ่งเป็น Home Use กลุ่มไฮเอนด์
เนื่องจากสินค้ามีราคาสูงกว่าเปลญวณโดยทั่วไป และตอนนี้ก็ยังมีกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทเพิ่มเติมอีกด้วย
ในส่วนของการส่งออกต่างประเทศ ปัจจุบันกำลังเจรจากับนักธุรกิจชาวเวียดนาม ที่สนใจจะติดต่อเพื่อส่ง
ไปจำหน่ายในยุโรป และตัวแทนจำหน่ายในประเทศอินเดีย และสวีเดน ที่กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจา
ธุรกิจเช่นกัน


ตอน: ไม้อัดจากพืชและเปลือกผลไม้ เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (บริษัท โกลเด้นอุตสาหกรรมไม้อัดหญ้าแฝก) 
      

                      

คุณปรินดา แตรวิจิตรศิลป์ เคยสร้างชื่อเสียงจากการเป็นนักธุรกิจไทยรายแรก ที่พัฒนางานวิจัยจาก
หญ้าแฝกสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยเป็นผู้ผลิตไม้อัดจากหญ้าแฝก ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก และด้วยเป็น
คนที่ชอบทดลองของแปลกใหม่ เธอจึงลองนำเศษวัสดุจากพืชและผลไม้ซึ่งมักถูกทิ้งให้เป็นขยะ และ
เกิดการเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น อีกทั้งยังเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มาทดลองทำเป็นไม้อัดด้วยกระบวนการ
เดียวกับการทำไม้อัดจากหญ้าแฝก เช่น เปลือกมังคุด ตะไคร้ เปลือกส้ม เปลือกทุเรียน กระเจี๊ยบ ข้าว
บาร์เล่ย์ เป็นต้น ด้วยความโดดเด่นของสีสันจากพืชและผลไม้แต่ละชนิด ซึ่งจะมีโทนสีและลวดลายที่
แตกต่างกันออกไป ผลผลิตที่ได้จึงค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ และได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าไม่แพ้กันกับ
ไม้อัดจากหญ้าแฝก จึงเป็นอีกครั้งที่คุณปรินดาได้พลิกโฉมวงการไม้อัดของประเทศไทย โดยคุณสมบัติ
ของไม้อัดจากพืชและเปลือกผลไม้เทียบเท่ากับไม้เนื้อแข็ง สามารถนำไปทำผนัง ฝ้า หรือแม้แต่ออกแบบ
ให้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ตามร้านอาหารและเครื่องดื่มได้อีกด้วย คุณปรินดาเลือกใช้วิธีการทำตลาดโดยการ
ออกบูธทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าต่างประเทศที่มีความชื่นชอบในสินค้าไทยอยู่แล้ว เมื่อ
ทราบข้อมูลว่าสินค้าชนิดนี้แปรรูปจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร ก็ยิ่งให้ความสนใจ เพราะนอกจากลูกค้า
จะตัดสินใจจากประโยชน์การใช้งานและ รูปแบบการดีไซน์แล้ว การมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดขยะเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ลูกค้ากลุ่มนี้ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปรินดา แตรวิจิตรศิลป์ บริษัท โกลเด้นอุตสาหกรรมไม้อัดหญ้าแฝก 55/121 หมู่บ้านธนบดี ซอยเอกชัย 76/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
  โทร: (66) 0-2894-3707, 088-896-4493 โทรสาร: 0-2415-9201 อีเมล: parinda707@hotmail.com เว็บไซต์: www.goldenvetiver.com Facebook: www.facebook.com/parindagoldenboard
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=DIHXoPfrv4Y


ตอน: ผนังสำเร็จรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ความฉับไว ลดปัญหาด้านแรงงาน (Walrus Home)  
      

                      

ปัจจุบันปัญหาสำคัญของวงการก่อสร้างประเทศไทย คือขาดแคลานแรงงานในการก่อสร้างเพื่อให้งาน
เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด นวัตกรรมในการสร้างบ้านซึ่งช่วยลดระยะเวลาและแรงงานก่อสร้าง รวมถึงช่วย
ประหยัดพลังงาน จึงกลายเป็นทางเลือกใหม่ของวงการก่อสร้างไทย สมาคมไทยรับสร้างบ้านคาดการณ์ว่า
ในปี 2559 ตลาดรับสร้างบ้านมีแนวโน้มการแข่งขันด้านราคากันอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการจึงควรสร้าง
โอกาสใหม่ๆ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อจำกัด แต่มีอำนาจ
การต่อรองสูง คุณพงษ์ธร ปัทมจินตธำรง จึงพัฒนาผนังสำเร็จรูปแบบใหม่ เพียงแค่นำผนังแต่ละส่วนมา
ต่อประกอบกันก็สามารถทำให้งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ได้ เดิมทีครอบครัวของคุณพงษ์ธรทำธุรกิจร้านค้า
จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง แต่ระยะหลังๆ ประสบกับปัญหาด้านยอดขายที่ลดลง เขาจึงคิดว่าน่าจะแข่งขันกับ
ผู้ค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ได้ยาก จึงคิดเริ่มต้นธุรกิจใหม่ และเมื่อย้อนดูจุดแข็งของตนเองที่มีความชำนาญ
ในวงการก่อสร้าง และมองเห็นเทรนด์การสร้างบ้านทั่วโลกที่ล้วนมุ่งตรงไปที่ความสะดวก รวดเร็ว แข็งแรง
และปลอดภัย คุณพงษ์ธรจึงได้คิดพัฒนาระบบการสร้างบ้านโดยใช้ผนังสำเร็จรูป ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา
ในการก่อสร้าง อีกทั้งยังใช้แรงงานลดลงกว่าการก่อสร้างเช่นในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นสินค้าที่
ค่อนข้างแปลกใหม่ การทำตลาดจึงต้องอาศัยการอธิบายเป็นหลัก เพราะคนทั่วๆ ไปยังคิดว่าการสร้างบ้าน
เป็นเรื่องยากและไกลตัว ดังนั้น การสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยแต่ละครั้งจึงต้องการที่ปรึกษาในการก่อสร้าง
คุณพงษ์ธรจึงต้องปรับธุรกิจของตนเองให้ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ จัดสร้าง รวมถึงตกแต่ง แต่
เป้าหมายในอนาคต เขาวางแผนจะทำตลาดผนังสำเร็จรูป ให้กลายเป็นสินค้าที่มีวางจำหน่ายทั่วไปตาม
ร้านวัสดุก่อสร้าง ซึ่งทุกคนสามารถซื้อแล้วนำไปสร้างบ้านได้เองเป็นเรื่องปกติ เหมือนระบบบ้าน DIY
ในต่างประเทศ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพงษ์ธร ปัทมจินตธำรง บริษัท วอลรัสโฮม จำกัด WALRUS HOME CO.,LTD. 88/146 หมู่ 6 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
  โทร: 081-870-4706 โทรสาร: (66) 0-2294-3558 อีเมล: walrushome@gmail.com 
  เว็บไซต์: www.walrushome.net Facebook: walrus home  
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=_0r-KUueNls

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่นี่  
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

ตอน

                   
ชุดให้นมสำหรับคุณแม่ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์ และ
การใช้งาน (Bella Mom)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2559

สร้างธุรกิจจากแนวคิดลดขยะ สู่ฟาร์มไส้เดือนแบบ
ครบวงจร (ฟาร์มไส้เดือนลุงรีย์)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ไข่เค็มซีอิ๊วจากภูมิปัญญา พัฒนารูปลักษณ์ใหม่
เอาใจคนรักสุขภาพ (ไข่เค็มซีอิ๊วบ้านตลาดน้อย)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

จักรยานออกแบบได้...สไตล์คุณ (TINT Bicycle)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

เครื่องประดับจากเปลือกหอยมุกดีไซน์เพิ่มมูลค่า
(อมร จ.ภูเก็ต)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

กระเป๋าหนังผ้าไทย โดนใจคนชอบสไตล์ไทยเท่ (Jai)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

เดือนพฤษภาคม 2559

ตอน: ชุดให้นมสำหรับคุณแม่...ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์และการใช้งาน (Bella Mom)    
    

                    

ปัจจุบันคุณแม่รุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจเลี้ยงดูลูกน้อยด้วยน้ำนมตนเองกันมากขึ้น ชุดให้นมสำหรับ
คุณแม่ จึงกลายมาเป็นผู้ช่วยสำคัญที่ทำให้การให้นมเป็นเรื่องที่สะดวกและง่ายขึ้น  ยิ่งถ้ามีดีไซน์ที่ทันสมัย
ก็จะยิ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณแม่ยุคใหม่ได้อย่างลงตัวมากขึ้น เดิมครอบครัวของคุณนันทนัช ครอง
มงคลกุล ทำธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้ามากว่า 20 ปี แต่หลังจากที่คุณนันทนัชเข้ามาช่วยธุรกิจได้เพียง 7 ปี
เธอก็มีครอบครัว และมีลูกน้อย ด้วยแรงบันดาลใจที่อยากจะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมของตนเอง ประกอบกับ
ในยุคนั้นเสื้อผ้าให้นมสำหรับคุณแม่ยังไม่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องแฟชั่นและการใช้งานเท่าที่ควร เธอจึงทดลอง
ทำชุดให้นมด้วยตนเอง และได้ทดลองส่งให้เพื่อนๆ ที่มีลูกได้ใช้งาน เมื่อได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
คุณนันทนัชจึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจและตัดสินใจผลิตชุดให้นมสำหรับคุณแม่ขึ้น กระแสการให้นมลูก
ด้วยตนเองมากขึ้น เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชุดให้นมของคุณนันทนัชได้รับการตอบรับที่ดี อีกทั้งการได้มี
โอกาสไปออกงานแฟร์สำหรับแม่และเด็กอยู่บ่อยครั้ง และการทำตลาดผ่านบรรดาคุณแม่ที่เป็นดารา
ทำให้แบรนด์เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน คุณนันทนัชได้รับการทาบทามจากนักธุรกิจชาวสิงคโปร์
ซึ่งรู้จักแบรนด์ผ่านทาง Facebook ติดต่อให้คุณนันทนัชไปออก Road Show ที่สิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมี
ผู้สนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ที่ประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม ซึ่งคาดว่าแบรนด์ของคุณนันทนัช
น่าจะส่งออกไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านได้ในอีกไม่นาน  


ตอน: สร้างธุรกิจจากแนวคิดลดขยะ สู่ฟาร์มไส้เดือนแบบครบวงจร  (ฟาร์มไส้เดือนลุงรีย์)  
 
 
    

                    

หลังจากเรียนจบปริญญาตรีที่ประเทศไทย คุณชารีย์ บุญญวินิจ ตั้งใจเดินทางไปหาประสบการณ์ในต่าง
ประเทศ และได้ไปทำงานอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งที่นั่นเองคุณชารีย์เห็นว่าในแต่ละวัน
จะต้องทิ้งขยะในปริมาณมหาศาล เขาจึงเกิดคำถามว่าจะทำอย่างไรกับขยะพวกนี้ดี เมื่อกลับมาเมืองไทย
และได้มีโอกาสไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบครบวงจร คุณชารีย์ พบว่าขยะอินทรีย์สามารถนำกลับ
มาสร้างคุณค่าในทางการเกษตรได้ และนั่นก็เป็นวิธีจัดการกับขยะอย่างถูกต้อง จากจุดนั้นเองจึงนำมาซึ่ง
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ด้วยประโยชน์ของไส้เดือนที่สามารถกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมัก
มูลไส้เดือนได้ ทำให้คุณชารีย์เริ่มต้นเลี้ยงไส้เดือน จากแรกเริ่มที่เป็นเพียงงานอดิเรก โดยใช้โรงจอดรถ
และพื้นที่ส่วนหนึ่งของที่อยู่อาศัยเปิดเป็นฟาร์มเล็กๆ แต่ด้วยตลาดเกษตรอินทรีย์มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น
เรื่อยๆ ความต้องการผลผลิตจากไส้เดือนจึงมีสูงขึ้นตามไปด้วย คุณชารีย์จึงตัดสินใจพัฒนาฟาร์มไส้เดือน
ให้เป็นธุรกิจ และพัฒนาสินค้าให้ครบวงจรมากขึ้น

ตอน: ไข่เค็มซีอิ๊วจากภูมิปัญญา พัฒนารูปลักษณ์ใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ
(ไข่เค็มซีอิ๊วบ้านตลาดน้อย)  
 
     

                    

จากความเข้มข้นของซีอิ๊ว รวมถึงไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่ใส่ผงชูรส และไม่ผสมแป้ง ทำให้คุณมาณิสสา
โชติสกุลรัตน์ หนึ่งในทายาทธุรกิจเจเนอเรชั่นที่ 4 ของโรงงานซีอิ๊วโชติสกุลรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตซีอิ๊วดำเค็ม
และซีอิ๊วดำหวานหลากหลายแบรนด์ คิดผลิตซีอิ๊วดำเค็มและซีอิ๊วหวานในขวดขนาดย่อมหวังตอบโจทย์
การบริโภคของคนรุ่นใหม่ แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้ไม่นิยมปรุง
อาหารรับประทานเอง เธอจึงคิดนำ “ไข่เค็มซีอิ๊ว” มาเป็นจุดขายใหม่ เนื่องจากเป็นเมนูอาหารที่คุณย่าเคย
ทำให้รับประทานบ่อยครั้งสมัยยังเด็ก โดยการนำกากซีอิ๊วที่เหลือจากการเคี่ยวซีอิ๊วดำเค็มมาพอกไว้กับ
ไข่เป็ดแทนการใช้ดินพอกเหมือนสูตรทั่วไป ทำให้ได้ไข่เค็มที่มีกลิ่นหอมละมุน และรสชาติไม่เค็มมาก
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัย โลโก้เป็นที่สะดุดตา สีสันดูเป็นสินค้า
จากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นถุงกระดาษ หรือกล่องใส่ไข่เค็มที่มาพร้อมสายรัดชื่อแบรนด์ ทำให้สามารถซื้อ
เป็นของฝากได้ในทุกโอกาส

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณมาณิสสา โชติสกุลรัตน์ บริษัท โชติสกุลรัตน์ (เคียมง่วนเชียง) จำกัด 333/80
  ม.ไม้ล้อมเรือน ถ. เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250
  โทร: (66) 0-2323-9871, 081-647-3822 อีเมล: natmanissa@gmail.com Facebook: kularbsweetsoysauce
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=K9mnNWp1TWI


ตอน: จักรยานออกแบบได้...สไตล์คุณ (TINT Bicycle)        

                    

จุดเริ่มต้นของ Tint Bicycle มาจากการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย โดยพวกเขาใช้เวลาศึกษาขั้นตอน กระบวนการต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่นำมาใช้กับจักรยานอย่างจริงจังนานถึง 1 ปีเต็ม จนเกิดเป็นร้าน Tint Bicycle เมื่อต้นเดือนมีนาคม ปี 2558 “Tint Bicycle” วางตัวเป็น
แบรนด์จักรยานที่ลูกค้าสามารถเลือกออกแบบจักรยานเองได้ ไม่ว่าจะเป็นสีของเฟรม ล้อ ยางรถจักรยาน แฮนด์ หรือเบาะ ขณะที่ขนาดของจักรยานมีให้เลือกถึง 3 ไซส์ โดยลูกค้าสามารถเลือกออกแบบจักรยานได้คร่าวๆ ในเว็บไซต์ TintBicycle.com ก่อนสั่งประกอบ ซึ่งหากตัดสินใจซื้อ ลูกค้าสามารถรอรับได้ใน 1 ชั่วโมง (กรณีไม่มีคิว) หรืออย่างช้าที่สุดรอนานไม่เกิน 7 วัน และหากไม่สะดวกไปรับเองที่ร้าน ทางแบรนด์ก็มีบริการส่งให้ถึงที่อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปูม เชษฐ์โชติศักดิ์ 194/10 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
  โทร: 098-556-5388 อีเมล: contact@tintbicycle.com เว็บไซต์: www.tintbicycle.com
  Facebook: Tint bicycle
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=tIYNiPv3icg


ตอน: เครื่องประดับจากเปลือกหอยมุก ดีไซน์เพิ่มมูลค่า (ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จ.ภูเก็ต)  
 
     

                    

คุณศรัณย์ สมรักษ์ เป็นผู้ผลิตไข่มุกครบวงจรของจังหวัดภูเก็ต  โดยไข่มุกที่เก็บเกี่ยวได้จะนำไปผลิต
เครื่องประดับอยู่แล้ว แต่ในส่วนของเปลือกที่ถูกทิ้งนั้น ปกติจะนำไปชั่งกิโลขาย ซึ่งคุณศรันย์มีความคิดว่า
เปลือกที่ถูกทิ้งน่าจะทำประโยชน์ได้มากกว่านั้น จึงได้เกิดไอเดียนำเปลือกหอยมุกมาพัฒนาเป็นชิ้นงาน
ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกหอยได้มากถึง 10 เท่าเลยทีเดียว
เครื่องประดับจากเปลือกหอยมุกนี้ มีจุดเด่นอยู่ที่การเลือกใช้เปลือกหอยมุกมาเป็นวัสดุหลักในการทำ
เครื่องประดับ ทำให้มีความแตกต่างและมีความแปลกใหม่กว่าจิวเวลรี่ทั่วๆ ไป ทั้งนี้ คุณศรันย์จะให้ความ
สำคัญในเรื่องของงานดีไซน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากวัสดุที่นำมาใช้ไม่ได้มีมูลค่าที่สูง ดังนั้นงานดีไซน์
จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หรือสสว. จึงเข้ามาช่วยในเรื่องของการออกแบบดีไซน์และการแปรรูปเปลือกหอย โดยทั้งหมดจะเป็น
งานแฮนด์เมดเกือบ 100%

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณศรัลย์ สมรักษ์ ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด 58/2 หมู่ที่ 1 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง
  จ.ภูเก็ต 83200
  โทร: (076) 238002, (076) 377730-1 โทรสาร : (076) 238337 เว็บไซต์: www.phuketpearl.com


ตอน: กระเป๋าหนังผ้าไทย โดนใจคนชอบสไตล์ไทยเท่ (JAI)  
 
     

                    

คุณพรรษพร แรมส์บอททอม ได้นำความหลงใหลใน “ผ้าไทย” มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระเป๋า นอกจากนี้เธอยังเลือกวัสดุอย่าง “หนัง” มาออกแบบตัดเย็บร่วมกับผ้าไทย เพื่อให้ได้กระเป๋าที่มีทั้งเอกลักษณ์ และความเท่ โดยหวังเจาะกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก  โดยเธอใช้ความรู้จากการเข้าอบรมงานศิลปะ ประกอบกับสังเกตเทรนด์แฟชั่นทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอาศัยประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบให้เป็นกระเป๋าที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น สามารถพลิกแพลงเปลี่ยนสาย ให้เป็นได้ทั้งกระเป๋าหิ้วและกระเป๋าสะพายใน
ใบเดียว เป็นต้น ปัจจุบันมี 5 แบบ แต่ละแบบจะมีลายผ้าและสีสันต่างกันไป งานทุกชิ้นเป็นงานทำมือ ทุกใบล้วนมีชิ้นเดียวในโลก 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพรรษพร แรมส์บอททอม 48/123 สุขุมวิทซิตี้รีสอร์ท สุขุมวิท ซอย11
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
  โทร: 085-842-3700 อีเมล: passaporn@thai-jai.com Facebook: jaibags
  เว็บไซต์: www.thai-jai.com
เดือนเมษายน 2559

ตอน: ยาสีฟันสมุนไพรไทย...ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน (ยาสีฟันสำหรับผู้ป่วย
เบาหวาน ดร.ดี
 
 
    

                    

ผู้ป่วยเบาหวาน เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคเหงือกอักเสบ เนื่องจากหากเกิดภาวะ
น้ำตาลในเลือดสูงแล้ว อาจจะทำให้เกิดการสร้างสารซึ่งเป็นสื่อกลางการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับโรคเหงือก
มากขึ้น ทพญ.ดวงฤดี โชติมงคล และทีมงาน จึงใช้เวลากว่า 2 ปีในการศึกษาวิจัย จนได้ยาสีฟันสมุนไพร
สำหรับผู้ป่วยเบาหวานเป็นแบรนด์แรกของโลก ทพญ.ดวงฤดี เลือกใช้มังคุดมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
ยาสีฟัน โดยยังนำสมุนไพรต่างๆ ที่มีสรรพคุณในการกำจัดแบคทีเรียและลดการอักเสบ มาเป็นส่วนผสม
ร่วม ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการอักเสบของเหงือกลดลง  สุขภาพช่องปากดีขึ้น โดยผลงานวิจัยนี้
ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือ สกว.ประจำปี 2557 และ
ยังได้รับรางวัลจากต่างประเทศอีกหลากหลายรางวัลเนื่องจากยังไม่มียาสีฟันแบรนด์ใดที่พัฒนาสูตร เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาโรคในช่องปากให้กับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานโดยตรงมาก่อน ทพญ.ดวงฤดี จึงเป็นรายแรกที่
บุกเบิกตลาดในเซกเมนต์นี้ ปัจจุบัน ยาสีฟันสมุนไพรไทยสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน มีวางจำหน่ายใน
โรงพยาบาล และร้านทันตกรรมเป็นหลัก เพราะเป็นสถานที่ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และ
ในอนาคตได้วางแผนทำการตลาดกับต่างประเทศอีกทางด้วย  

 • ผู้แทนธุรกิจ: ทพญ.ดวงฤดี โชติมงคล บริษัท คุณค่าป่าไทย จำกัด 1348 ซอยสุดประเสริฐ 1
  ถ.สุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทร: 086-3775138 อีเมล: khunkapathai@hotmail.com, info@khunkapathai.com เว็บไซต์: www.khunkapathai.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=69G-n2KDr9U

ตอน: นวัตกรรมสเปรย์ป้องกันกลิ่น...สำหรับโถสุขภัณฑ์ (OohChala)      

                    

หลายๆ คนอาจจะเคยพบกับปัญหากวนใจเรื่องกลิ่นจากโถสุขภัณฑ์ และทำให้การใช้ห้องน้ำกลายเป็น
เรื่องที่อยากจะหลีกเลี่ยง แต่นวัตกรรมสเปรย์ป้องกันกลิ่นของคุณสิทธิพงษ์ จิตสัตย์ซื่อ กลับสามารถ
แก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างตรงจุด คุณสิทธิพงษ์เคยทำน้ำหอมฉีดตัว Diffuser ปรับอากาศ สเปรย์
แก้กลิ่นอับอยู่แล้ว เขาจึงทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สเปรย์สำหรับป้องกันกลิ่นจากโถสุขภัณฑ์ ซึ่ง
สเปรย์ป้องกันกลิ่นของคุณสิทธิพงษ์ไม่ใช่การนำกลิ่นไปกลบกลิ่นเฉกเช่นสเปรย์ดับกลิ่นประเภทอื่นๆ 
แต่เป็นการป้องกันที่ต้นเหตุของการเกิดกลิ่น โดยสเปรย์จะไปสร้างชั้นผิวของน้ำมันหอมระเหยบนผิวน้ำ
ในโถสุขภัณฑ์ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นที่เป็นสาเหตุหลัก ไม่ให้ส่งกลิ่นผ่านขึ้นมาได้ คุณสิทธิพงษ์และ
ทีมงานใช้ระยะเวลาในการพัฒนานวัตกรรมสเปรย์ป้องกันกลิ่นสำหรับโถสุขภัณฑ์กว่าสองปี จนได้
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่ร้ายแรง จึงไม่ส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ และความ
แปลกใหม่นี้เองทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในงาน Thailand Innovative &
Design 2015 อีกด้วย หลังจากที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน Thailand Innovative & Design 2015
คุณสิทธิพงษ์จึงเริ่มต้นทำการตลาดด้วยการออกบูธตามงานแสดงสินค้า แจกโบรชัวร์ และใช้ช่องทาง
สื่อออนไลน์ในการทำประชาสัมพันธ์ จนปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มรู้จักผลิตภัณฑ์ของเขามากขึ้น ด้านการทำ
ตลาดกับต่างประเทศ กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เนื่องจาก
ทั้งสองประเทศนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับเรื่องกลิ่น และให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ของ
คุณสิทธิพงษ์มาก


ตอน: เสื้้อกีฬาสัญชาติไทย สร้างจุดขายสู่สนามแข่งระดับโลก (วาริกซ์ สปอร์ต)       

                    

ปัจจุบันการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายกำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้มี
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ออกมาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อกันมากมายหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือ
เสื้อกีฬาแบรนด์น้องใหม่ของไทย ที่ตอนนี้กำลังจะเติบโตไปไกลในสนามแข่งระดับโลก คุณวิศัลย์
วนะศักดิ์ศรีสกุล อยู่ในวงการการ์เม้นท์มากว่า 10 ปี โดยรับผลิตเสื้อยืด เสื้อโปโล เสื้อยูนิฟอร์มต่างๆ
แต่เมื่อเห็นโอกาสของเสื้อผ้ากีฬาที่ยังมีช่องว่างทางด้านราคาอยู่ เขาจึงตัดสินใจสร้างแบรนด์เสื้อผ้ากีฬา
เป็นของตนเอง ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ปี 2554 ระบุว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้ออก
กำลังกายหรือเล่นกีฬากว่า 16 ล้านคน และมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้คุณวิศัลย์มองเห็น
โอกาสทางการตลาด จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างตรงใจ ประกอบกับ
กลยุทธ์ในการทำตลาดที่เฉียบคม ทำให้แบรนด์ของเขาได้รับการยอมรับในหมู่นักกีฬา รวมถึงผู้ที่รักการ
ออกกำลังกายไปแล้ว แต่ในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตรงใจผู้บริโภค
แล้ว การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในช่องทางที่เหมาะสม ก็นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจ
ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น ในปีแรกของการเปิดตัวสินค้า คุณวิศัลย์จึงเลือกทำการตลาดและประชา
สัมพันธ์แบรนด์ของตนเอง ด้วยการเข้าไปร่วมสนับสนุนทีมฟุตบอลระดับภูมิภาค โดยเน้นโฟกัสที่จังหวัด
ใหญ่ซึ่งมีฐานประชากรจำนวนมาก ส่งผลให้ชุดกีฬาของเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้น และในปีนี้เขาได้เริ่มก้าว
เข้าไปสนับสนุนเสื้อฟุตบอลของทีมระดับไทยพรีเมียร์ลีก และยังได้เข้าไปสนับสนุนทีมกีฬาต่างๆ ใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนอีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล บริษัท วาริกซ์ สปอร์ต จำกัด 96 ซอยสาทร 10 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  โทร: (66) 0-2812-7881-2 เว็บไซต์: www.warrix.co.th
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=GDgas-3ATJc

ตอน: ซาลาเปาไอเดียใหม่ ดึงดูดใจด้วยรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ (PHOENIX LAVA)      

                      

หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย คุณปริญญ์ สุขสมิทธิ์ ตัดสินใจออกค้นหาตัวเองโดยการไปเรียนภาษาญี่ปุ่น
ที่เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ที่นั่นทำให้เขาได้สังเกตว่า สาเหตุที่ขนมพื้นเมืองของญี่ปุ่นได้รับความนิยมและ
มักถูกคัดเลือกให้เป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และหน้าตาขนมน่ารัก
น่ารับประทาน ... ด้วยความที่เป็นคนชอบรับประทานซาลาเปา เมื่อกลับมาประเทศไทย คุณปริญญ์จึงได้
ทดลองทำซาลาเปาในสไตล์ของตนเอง จนออกมาเป็นซาลาเปาลาวาในแบบที่แตกต่างจากที่มีอยู่ทั่วไป
ในท้องตลาด คุณปริญญ์ได้พลิกโฉมซาลาเปาแบบใหม่ โดยปรับสูตรแป้งและไส้ด้านในของซาลาเปา
จนได้แป้งซาลาเปาที่มีความเหนียวนุ่มแบบโมจิญี่ปุ่น และไส้ลาวาหลากหลายรสชาติ อาทิ ไส้งาดำ
ไส้ช็อคโกแลต ไส้ชาเขียว เป็นต้น และยังมีการออกรสชาติใหม่ๆ ให้เป็น Limited Edition ทุกๆ 2 เดือน
เพื่อกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค และนอกจากการปรับรูปโฉมของซาลาเปาให้แตกต่างไปจากเดิม 
คุณปริญญ์ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่น สวยงาม เหมาะที่จะเป็นของขวัญ
ของฝาก จนสามารถคว้ารางวัล DEMARK 2015 ด้านกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้ากลุ่มเป้าหมายของซาลาเปา
ลาวาเป็นคนวัยทำงานอายุระหว่าง 25-40 ปีและกลุ่มครอบครัว นอกจากนี้ยังมีกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเป็นของฝาก
ของเยี่ยม รวมถึงของขวัญในโอกาสพิเศษด้วย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะเข้าถึงโซเชียล คุณปริญญ์ จึงสร้าง
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม เป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า เพื่อสร้างการรับรู้ และยังมีบริการ EMS
สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี Full Catering Service โดยจะไปนึ่งให้รับประทานร้อนๆ
ถึงที่ (เมื่อสั่ง 200 ชิ้นต่อวันขึ้นไป) และยังมีการออกงานตามงานแฟร์ต่างๆ 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปริญญ์ สุขสมิทธิ์ 41/22 ซอยบรมราชชนนี 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
  โทร: 088-060-0570 อีเมล: talk@lavabun.com Facebook: www.facebook.com/PhoenixLava เว็บไซต์: http://www.lavabun.com/ IG: Phoenix_lava Line: @Phoenix_Lava
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=7Gw2Of6v_GQ

ตอน: ยกระดับเปลไทยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สู่การใช้งานอย่างลงตัว (Ez Hammock)       

                      

ครอบครัวของคุณพีรภัทร เสนาจักร์ มีประสบการณ์ในการถักเปลญวณจากเศษผ้ามานานกว่าศตวรรษ เมื่อ
เข้ามารับช่วงต่อทางธุรกิจ เขาจึงอยากที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคน
ในยุคปัจจุบัน และนั่นคือที่มาของการนำมาสู่เปลญวณรูปแบบใหม่ คุณพีรภัทรและทีมงานใช้ระยะเวลากว่า
2 ปีในการพัฒนาเปลแบบใหม่ เพื่อให้คงทน แข็งแรง แต่มีความนุ่มสบาย โดยเขาเลือกใช้วัสดุในการ
ทำเปลจากเชือกคอตตอนคุณภาพดีที่เคลือบป้องกันเชื้อรา ในเรื่องของลวดลายในการถักมีการผสมผสาน
3 ลวดลายเข้าด้วยกัน กรรมวิธีการผลิตเป็นงานทำมือ 100% ไม่ได้ใช้เครื่องจักร โดยแต่ละลายจะถูก
จัดวางการถักเพื่อให้รองรับกับคุณสมบัติในการใช้งานแต่ละส่วนของเปลญวณ คือทั้งช่วยระบายอากาศ
รองรับน้ำหนัก และลายที่ทำหน้าที่เหมือนสปริงให้เปลญวณมีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมกับการนอนพักผ่อน
แม้จะเป็นงานทำมือ แต่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 300 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีโครงสร้างขาตั้ง
ไม่ต้องหาที่แขวนเปล วัสดุทำจากสแตนเลสเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
นอกจากนี้ยังนำหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์มาเป็นจุดเด่นในการออกแบบจนได้เปลที่มีระบบการไกวเอง
ในตัว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่คุณพีรภัทรวางเอาไว้ คือลูกค้าระดับบนที่ต้องการเลือกใช้เปลญวณให้เป็นเสมือน
เฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในที่พักอาศัย ที่มีสไตล์เก๋ไก๋ แตกต่างจากเปลญวณที่เคยมีจำหน่ายอยู่ทั่วไปในท้อง
ตลาด กว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา ลูกค้าของคุณพีรภัทรเป็นคนไทยถึง 90% ซึ่งเป็น Home Use กลุ่มไฮเอนด์
เนื่องจากสินค้ามีราคาสูงกว่าเปลญวณโดยทั่วไป และตอนนี้ก็ยังมีกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทเพิ่มเติมอีกด้วย
ในส่วนของการส่งออกต่างประเทศ ปัจจุบันกำลังเจรจากับนักธุรกิจชาวเวียดนาม ที่สนใจจะติดต่อเพื่อส่ง
ไปจำหน่ายในยุโรป และตัวแทนจำหน่ายในประเทศอินเดีย และสวีเดน ที่กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจา
ธุรกิจเช่นกัน


ตอน: ไม้อัดจากพืชและเปลือกผลไม้ เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (บริษัท โกลเด้นอุตสาหกรรมไม้อัดหญ้าแฝก) 
      

                      

คุณปรินดา แตรวิจิตรศิลป์ เคยสร้างชื่อเสียงจากการเป็นนักธุรกิจไทยรายแรก ที่พัฒนางานวิจัยจาก
หญ้าแฝกสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยเป็นผู้ผลิตไม้อัดจากหญ้าแฝก ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก และด้วยเป็น
คนที่ชอบทดลองของแปลกใหม่ เธอจึงลองนำเศษวัสดุจากพืชและผลไม้ซึ่งมักถูกทิ้งให้เป็นขยะ และ
เกิดการเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น อีกทั้งยังเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มาทดลองทำเป็นไม้อัดด้วยกระบวนการ
เดียวกับการทำไม้อัดจากหญ้าแฝก เช่น เปลือกมังคุด ตะไคร้ เปลือกส้ม เปลือกทุเรียน กระเจี๊ยบ ข้าว
บาร์เล่ย์ เป็นต้น ด้วยความโดดเด่นของสีสันจากพืชและผลไม้แต่ละชนิด ซึ่งจะมีโทนสีและลวดลายที่
แตกต่างกันออกไป ผลผลิตที่ได้จึงค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ และได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าไม่แพ้กันกับ
ไม้อัดจากหญ้าแฝก จึงเป็นอีกครั้งที่คุณปรินดาได้พลิกโฉมวงการไม้อัดของประเทศไทย โดยคุณสมบัติ
ของไม้อัดจากพืชและเปลือกผลไม้เทียบเท่ากับไม้เนื้อแข็ง สามารถนำไปทำผนัง ฝ้า หรือแม้แต่ออกแบบ
ให้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ตามร้านอาหารและเครื่องดื่มได้อีกด้วย คุณปรินดาเลือกใช้วิธีการทำตลาดโดยการ
ออกบูธทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าต่างประเทศที่มีความชื่นชอบในสินค้าไทยอยู่แล้ว เมื่อ
ทราบข้อมูลว่าสินค้าชนิดนี้แปรรูปจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร ก็ยิ่งให้ความสนใจ เพราะนอกจากลูกค้า
จะตัดสินใจจากประโยชน์การใช้งานและ รูปแบบการดีไซน์แล้ว การมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดขยะเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ลูกค้ากลุ่มนี้ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณปรินดา แตรวิจิตรศิลป์ บริษัท โกลเด้นอุตสาหกรรมไม้อัดหญ้าแฝก 55/121 หมู่บ้านธนบดี ซอยเอกชัย 76/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
  โทร: (66) 0-2894-3707, 088-896-4493 โทรสาร: 0-2415-9201 อีเมล: parinda707@hotmail.com เว็บไซต์: www.goldenvetiver.com Facebook: www.facebook.com/parindagoldenboard
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=DIHXoPfrv4Y


ตอน: ผนังสำเร็จรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ความฉับไว ลดปัญหาด้านแรงงาน (Walrus Home)  
      

                      

ปัจจุบันปัญหาสำคัญของวงการก่อสร้างประเทศไทย คือขาดแคลานแรงงานในการก่อสร้างเพื่อให้งาน
เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด นวัตกรรมในการสร้างบ้านซึ่งช่วยลดระยะเวลาและแรงงานก่อสร้าง รวมถึงช่วย
ประหยัดพลังงาน จึงกลายเป็นทางเลือกใหม่ของวงการก่อสร้างไทย สมาคมไทยรับสร้างบ้านคาดการณ์ว่า
ในปี 2559 ตลาดรับสร้างบ้านมีแนวโน้มการแข่งขันด้านราคากันอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการจึงควรสร้าง
โอกาสใหม่ๆ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อจำกัด แต่มีอำนาจ
การต่อรองสูง คุณพงษ์ธร ปัทมจินตธำรง จึงพัฒนาผนังสำเร็จรูปแบบใหม่ เพียงแค่นำผนังแต่ละส่วนมา
ต่อประกอบกันก็สามารถทำให้งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ได้ เดิมทีครอบครัวของคุณพงษ์ธรทำธุรกิจร้านค้า
จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง แต่ระยะหลังๆ ประสบกับปัญหาด้านยอดขายที่ลดลง เขาจึงคิดว่าน่าจะแข่งขันกับ
ผู้ค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ได้ยาก จึงคิดเริ่มต้นธุรกิจใหม่ และเมื่อย้อนดูจุดแข็งของตนเองที่มีความชำนาญ
ในวงการก่อสร้าง และมองเห็นเทรนด์การสร้างบ้านทั่วโลกที่ล้วนมุ่งตรงไปที่ความสะดวก รวดเร็ว แข็งแรง
และปลอดภัย คุณพงษ์ธรจึงได้คิดพัฒนาระบบการสร้างบ้านโดยใช้ผนังสำเร็จรูป ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา
ในการก่อสร้าง อีกทั้งยังใช้แรงงานลดลงกว่าการก่อสร้างเช่นในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นสินค้าที่
ค่อนข้างแปลกใหม่ การทำตลาดจึงต้องอาศัยการอธิบายเป็นหลัก เพราะคนทั่วๆ ไปยังคิดว่าการสร้างบ้าน
เป็นเรื่องยากและไกลตัว ดังนั้น การสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยแต่ละครั้งจึงต้องการที่ปรึกษาในการก่อสร้าง
คุณพงษ์ธรจึงต้องปรับธุรกิจของตนเองให้ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ จัดสร้าง รวมถึงตกแต่ง แต่
เป้าหมายในอนาคต เขาวางแผนจะทำตลาดผนังสำเร็จรูป ให้กลายเป็นสินค้าที่มีวางจำหน่ายทั่วไปตาม
ร้านวัสดุก่อสร้าง ซึ่งทุกคนสามารถซื้อแล้วนำไปสร้างบ้านได้เองเป็นเรื่องปกติ เหมือนระบบบ้าน DIY
ในต่างประเทศ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณพงษ์ธร ปัทมจินตธำรง บริษัท วอลรัสโฮม จำกัด WALRUS HOME CO.,LTD. 88/146 หมู่ 6 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
  โทร: 081-870-4706 โทรสาร: (66) 0-2294-3558 อีเมล: walrushome@gmail.com 
  เว็บไซต์: www.walrushome.net Facebook: walrus home  
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=_0r-KUueNls
ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่นี่  
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
Tips/Useful Info

ใบสมัครออกรายการ
ผู้ประกอบการที่สนใจ
ร่วมออกอากาศ สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์
พัฒนจันหอม อีเมล: pinpinat.pat@bbl.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectNational e-PaymentBualuang Phone
Submit