รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีมากว่า 28 ปี และยังคงสืบสานเจตนารมณ์
ต่อไป

เป็นเวลากว่า 28 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ 'เพื่อนคู่คิด' ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจเอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความ
โดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน รายการ เพื่อนคู่คิด ออกอากาศเผยแพร่เป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และช่อง 33 HD ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 11.00 น. 

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการสอดประสานไปกับโครงการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น โครงการเกษตรก้าวหน้า โครงการบัวหลวงกรีน เป็นต้น

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ธนาคารกรุงเทพยังคงจัดทำรายการเพื่อนคู่คิด เพื่อนำเสนอสาระประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

ตอน

                   
ของเล่นและของตกแต่งบ้านจากกระดาษลูกฟูก
(Mela)

วันที่ 1 มิถุนายน 2561

เครื่องหนังมีสไตล์ในราคาที่เอื้อมถึง
(Zettino)

วันที่ 7 มิถุนายน 2561

ชานมไข่มุกยุคดิจิทัล สั่ง-จ่ายผ่านตู้อัตโนมัติ
(ATM Tea Bar)

วันที่ 8 มิถุนายน 2561

จากเสื้อหนังสู่สินค้าแฟชั่นรักษ์โลก
(The Remaker)

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

น้ำหอมแนวใหม่ ชูเอกลักษณ์ด้วยกลิ่นแบบไทยๆ
(Butterfly Thai Perfume)

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

เว็บไซต์ส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยสู่สากล
(VT THAI)

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

นวัตกรรมคงความสดและคุณค่าน้ำผลไม้สกัดเย็น
(BEEP)

วันที่ 22 มิถุนายน 2561

นาฬิกาอัจฉริยะป้องกันเด็กหาย
(POMO Kids Watch)

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

ลูกชุบไทยใส่ไอเดีย
(Lucky Bean)

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 

เดือนมิถุนายน 2561

ตอน: ของเล่นและของตกแต่งบ้านจากกระดาษลูกฟูก (Mela)

                      

เด็กในวัย 3-6 ปี เป็นวัยที่เซลล์สมองกำลังสร้างการเชื่อมโยง ดังนั้น ศิลปะและจินตนาการจะกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่จะทำให้สมองทั้งสองฝั่งของพวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิดนี้เอง ประกอบกับการมีลูกอยู่ในช่วงวัยนี้ จึงทำให้ คุณสุดาดวง นาคะสุวรรณ เกิดไอเดียในการทำของเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกน้อยด้วยตนเอง จนกลายเป็นความคิดที่จะแบ่งปันของเล่นเหล่านี้ให้เด็กคนอื่นได้เล่นด้วย "Mela" (เมลา) เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่ใช้วัตถุดิบหลักจากกระดาษลูกฟูกซึ่งออกแบบให้มีความปลอดภัยและมีด้านที่เป็นสีขาว เพื่อเป็นพื้นที่ในการตกแต่งเพิ่มเติม ด้วยการวาดรูปหรือการระบายสี เพื่อเสริมสร้างจินตนาการของเด็กๆ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่ให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณลูกได้ทำร่วมกัน ทำให้เกิดช่วงเวลาดีๆในการใช้เวลาร่วมกันอีกด้วยตอน: เครื่องหนังมีสไตล์ในราคาที่เอื้อมถึง (Zettino) 

                      

จากประสบการณ์ตรงหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือของตัวเอง แต่กลับเจอปัญหาว่างานเครื่องหนังที่เป็นความชอบของตัวเองกลับมีราคาแพง ถ้าหากจะหาซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ คุณโชติ จินดารัตนชลกิจ และเพื่อน ๆ จึงเห็นช่องว่างทางการตลาด และเริ่มต้นสร้างแบรนด์เครื่องหนัง "Zettino" สำหรับสุภาพบุรุษอายุน้อย หรือ Young Gentlemen งานหนังคุณภาพดีในราคาที่เอื้อมถึง คุณโชติเริ่มธุรกิจแบรนด์เครื่องหนังจากที่ไม่มีความรู้เลย รวมไปถึงมีเงินลงทุนร่วมกับเพื่อน ๆ เพียงแค่ 100,000 บาท จากการเรียนรู้ด้วยตัวเองและรู้จักที่จะวางแผนธุรกิจอย่างชัดเจน คุณโชติสามารถทำให้ Zettino เปิดตลาดและส่งขายได้ไกลถึงประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันสินค้า Zettino มีหลายชนิดทั้งกระเป๋า กระเป๋าสตางค์ เข็มขัด Belt bag รวมไปถึงรองเท้าหนัง กับคาแรกเตอร์ของแบรนด์ที่มีความสะอาด ภูมิฐาน และส่งเสริมให้ผู้ชายในวัยทำงานดูสุภาพ เพราะเชื่อว่าการแต่งกายที่มีความสุภาพ จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือ และดึงดูดโอกาสดีๆ ในการทำงานเข้ามา คุณโชติเน้นการทำธุรกิจให้เหมือนการปลูกต้นไม้ คือเน้นการทำแบรนด์ดิ้ง ที่อาจจะเติบโตช้า แต่ให้ความมั่นคงและได้ใจลูกค้าในระยะยาว 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณโชติ จินดารัตนชลกิจ บริษัท ซีนายน์ กรุ๊ป จำกัด 888 ยูนิต 5 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
  โทร: 098-664-9516 อีเมล: zettino.z@gmail.com 
  เว็บไซต์: www.zettino.in.th
  Facebook: www.facebook.com/zettino 
  Line ID: @zettino
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=0AC2fUMztM4


ตอน: ชานมไข่มุกยุคดิจิทัล สั่ง-จ่ายผ่านตู้อัตโนมัติ (ATM Tea Bar)

                      

จากความชอบในการดื่มชา คุณธนวัฒน์ ทองเจริญเกียรติ จึงมุ่งมั่นที่จะเปิดร้านชานมไข่มุก แม้จะมีคู่แข่งทางธุรกิจสูงมาก แต่เขากลับสามารถหาจุดเด่นเพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างการจดจำร้านได้อย่างน่าสนใจ ชานมไข่มุกภายใต้แบรนด์ "ATM Tea Bar" มีจุดเด่นที่สำคัญซึ่งสามารถดึงดูดใจลูกค้าทุกช่วงวัยได้เป็นอย่างดี คือ คุณภาพและวัตถุดิบของชานมไข่มุกที่ไม่ใช้ครีมเทียม แต่ใช้นมสดแทน นอกจากนี้ วัตถุดิบตัวอื่น ๆ เช่น ใบชา และไข่มุก ก็เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่าง คือ การใช้ตู้อัตโนมัติสำหรับบริการสั่งสินค้าและจ่ายเงิน โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกและสั่งสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติหน้าร้านได้เลย และสามารถจ่ายเงินผ่าน QR code ได้อีกด้วย ซึ่งนอกจากจะลดปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างพนักงานและลูกค้าได้แล้ว ยังเป็นทางเลือกที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดจำนวนแรงงานลงได้ นอกจากรสชาติที่อร่อย คุณภาพวัตถุดิบที่ดี และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้ว คุณธนวัฒน์ ยังให้ความสำคัญกับหน้าตาสินค้า ที่ต้องดูดี สวยงาม น่ารับประทาน เพราะเขาเชื่อว่าหน้าตาของผลิตภัณฑ์จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์ได้อย่างดี เมื่อลูกค้าซื้อและเดินรับประทานไปที่ไหน นั่นคือการโฆษณาชั้นเยี่ยม อีกทั้งหน้าตาเครื่องดื่มที่สวย ดูดี ก็จะถูกถ่ายรูปและแชร์ในสื่อ Social media อย่างแพร่หลายและกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเงินค่าโฆษณาเลยแม้แต่น้อยตอน: จากเสื้อหนังสู่สินค้าแฟชั่นรักษ์โลก (The Remaker)

                      

จากความหลงใหลในเอกลักษณ์ของวัสดุเหลือใช้ ทำให้ คุณยุทธนา อโนทัยสินทวี คิดหยิบจับของไร้ค่าเหล่านี้มาสร้างมูลค่าเพิ่มเสียใหม่ ผ่านการออกแบบและสร้างสรรค์ จนกลายเป็นที่มาของสินค้า Upcycle ภายใต้แบรนด์ "The Remaker" ตลอด 13 ปีที่ผ่านมาของ The Remaker คุณยุทธนาจะนำวัสดุเหลือใช้ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมรถบรรทุก ป้ายโฆษณา มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จนเมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา เขาคิดนำเสื้อหนังเหลือใช้มาใส่ไอเดียการออกแบบจนกลายเป็นกระเป๋าและรองเท้าหนัง ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า 200% จุดเด่นของสินค้าจากเสื้อหนังมือสองแบรนด์ The Remaker คือ น้ำหนักของกระเป๋าและรองเท้าจะมีความเบาและนุ่ม เนื่องจากเสื้อหนังที่นำมาใช้ในการผลิตนั้นเป็นหนังแกะ นอกจากนี้ สินค้าแต่ละชิ้นยังมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันตามแบบของเสื้อที่ถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน เรียกได้ว่าถึงแม้จะเป็นกระเป๋าที่มีรูปแบบเดียวกัน แต่กลับมีความเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่นิดตอน: น้ำหอมแนวใหม่ ชูเอกลักษณ์ด้วยกลิ่นแบบไทยๆ (Butterfly Thai Perfume)

                      

ด้วยความหลงใหลในเสน่ห์ของความหอม ทำให้ คุณสุชิน แก้วอุดร เกิดแนวคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจน้ำหอม "Butterfly Thai Perfume" ที่ไม่ได้มีดีแค่ความหอมเท่านั้น แต่ยังมีการดึงเอาเสน่ห์ของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์แบบไทยๆ มาผนวกเข้ากับความหอมจากดอกไม้และพืชพันธุ์ไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมด้วย คุณสุชิน ได้นำภูมิปัญญาไทยสมัยโบราณในการทำน้ำอบ น้ำปรุง คือ การผสมผงทองคำเข้าไปเพื่อให้กลิ่นอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้น มาผสมผสานเข้ากับกรรมวิธีการทำน้ำหอมสมัยใหม่ และใช้น้ำมันหอมระเหยจากวัตถุดิบธรรมชาติ แทนการใช้สารสังเคราะห์ในการแต่งกลิ่น เช่น ไม้กฤษณา กำยาน ข่า มะกรูด กานพลู ส้มโอ และใบมะม่วง รวมทั้งยังได้พัฒนากลิ่นแปลกๆ อย่างกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวทุเรียน และกลิ่นโคลนสาบควาย เพื่อทำให้คนจดจำและสนใจในแบรนด์ ซึ่งวิธีนี้ยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คุณสุชินพัฒนาน้ำหอมกลิ่นอื่นๆ ตามมา จนทำให้ Butterfly Thai Perfume ได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้นตอน: เว็บไซต์ส่งเสริมงานหัตกรรมไทยสู่สากล (VT THAI) 

                      

งานหัตถกรรมของคนไทยนั้นมีเสน่ห์งดงามไม่แพ้ชาติใดในโลก ซึ่งในต่างประเทศก็มีงานหัตถกรรมที่คล้ายๆ กันกับของบ้านเรา แต่สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่างานฝีมือของคนไทยหลายเท่า นี่จึงเป็นที่มาของ "VT THAI" เว็บไซต์ที่รวบรวมงานหัตกรรมไทย โดย คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ และทีมงานได้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนกว่า 100 ชุมชน เพื่อรับทราบถึงปัญหาและทำความเข้าใจว่าทำไมงานหัตถกรรมไทยของคนไทยถึงไปไม่ได้ไกล VT THAI จึงเข้าไปช่วยเติมเต็มในเรื่องของดีไซน์และการตลาด โดยการจับคู่ดีไซน์เนอร์ให้ไปพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนต่างๆ เพื่อให้สินค้ามีความทันสมัยและเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้งานของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสานต่างๆ รองเท้า เคสโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ด้วยการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ บอกเล่าถึงที่มาของวัตถุดิบต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น หรือเอกลักษณ์รูปแบบการสานของแต่ละชุมชนที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลงใหลและชื่นชอบงาน Thai HandCraft สามารถเข้าถึงได้ในทุกมิติ ปัจจุบันบนเว็บไซต์ www.vtthai.com มีสินค้ากว่า 300 แบบ และมีการพัฒนางานร่วมกับชุมชนมากกว่า 20 ชุมชน โดยวางเป้าหมายอีก 3 ปีข้างหน้า ตั้งใจจะเป็นแพลตฟอร์มที่นำดีไซเนอร์และชุมชนเข้ามาพัฒนางานและสร้างผลกำไรร่วมกัน และไม่ว่าใครจะอยู่มุมไหนของโลก ก็สามารถสั่งซื้อสินค้างานหัตกรรมไทยของบ้านเราได้ 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ บริษัท วีทีไทย กรุ๊ป จำกัด 299 ซ.ประชาอุทิศ 90
  ถ.ประชาอุทิศ เขตบ้านคลองสวน แขวงพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
  โทร: 02-464-3942 เว็บไซต์: www.vtthai.com 
  Facebook: https://www.facebook.com/vtthaiofficial 
  Line ID: @VTTHAI


ตอน: นวัตกรรมคงความสดและคุณค่าน้ำผลไม้สกัดเย็น (BEEP) 

                      

ปัจจุบันน้ำผลไม้สกัดเย็น จัดเป็นตัวเลือกยอดฮิตที่คนรักสุขภาพนิยมดื่ม ถึงแม้จะเป็นเครื่องดื่มที่คงคุณค่าสารอาหารไว้ได้มากที่สุด แต่ปกติแล้วจะเก็บได้เพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้น ทำให้คุณชนินทร์ ชื่นอิ่ม และเพื่อนๆ สร้างแบรนด์น้ำผลไม้สกัดเย็น "BEEP" โดยนำนวัตกรรม HPP เข้ามาสร้างความแตกต่าง เพื่อให้สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานมากขึ้น โดยยังคงคุณค่าของสารอาหารจากผักและผลไม้ไว้ได้เท่าเดิม คุณชนินทร์ ให้ความสำคัญในการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบจากต้นทางที่มีคุณภาพ มาผ่านการล้างทำความสะอาดด้วยระบบอัลตราโซนิค และระบบโอโซน ซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับที่ใช้ในโรงพยาบาล จากนั้น มาผ่านกระบวนการสกัดเย็นด้วยการบีบแทนการปั่น ซึ่งจะทำให้สามารถยังคงคุณค่าทางสารอาหารเอาไว้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังนำเทคโนโลยี HPP หรือ High Pressure Processing มาใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆ ด้วยแรงดันสูง โดยไม่ผ่านความร้อน ทำให้สามารถรักษาความสดใหม่และสารอาหารได้อย่างครบถ้วน และช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน 30-45 วัน ความโดดเด่นด้านคุณภาพนี้เอง ที่ทำให้ BEEP ได้มาตรฐานการรับรองทั้ง อย.,GMP, HACCP และฮาลาล ปัจจุบันน้ำผลไม้สกัดเย็นของ BEEP มีรสชาติต่างๆ ให้เลือกมากมาย ซึ่งคุณชนินทร์ ยังคงมุ่งมั่นในการรักษาไว้เรื่องคุณภาพและไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณชนินทร์ ชื่นอิ่ม บริษัท เฟรชเชอร์ คิทเช่น จำกัด 55/70 หมู่ที่ 15 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
  โทร: 02-130-5251 เว็บไซต์: www.beep.asia 
  Facebook: https://www.facebook.com/beepthailand
   Line ID: @beepthailand

เดือนพฤษภาคม 2561

ตอน: ร้านสะดวกซักออนไลน์ (WashCoin)

                      

หลายๆคนอาจเคยประสบปัญหาการใช้งานเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ เช่น เครื่องกินเหรียญ ไม่มีเหรียญให้แลก ยืนรอคิวนาน หรือแม้กระทั่งหอบหิ้วตะกร้าผ้ามาถึงหน้าเครื่องซักผ้าแล้วแต่เครื่องกลับเต็ม คุณมงคล ผอบนาง จึงก่อตั้งธุรกิจร้านสะดวกซักออนไลน์ขึ้น โดยได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแบบฝาหน้า ที่ไม่ต้องหยอดเหรียญอีกต่อไป แต่สามารถจ่ายเงินผ่านสมาร์ทโฟนได้ทันที "WashCoin" คือ แอปพลิเคชันร้านสะดวกซักออนไลน์ ที่ผู้ใช้งานสามารถเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน แล้วสแกน QR Code เพื่อจ่ายเงินค่าใช้งานเครื่องซักผ้าแทนการหยอดเหรียญ อีกทั้งยังสามารถเช็คได้ว่าเครื่องว่างหรือไม่ว่าง และจองเครื่องไว้ก่อนได้ หรือในกรณีหากเครื่องซักผ้าถูกใช้งานจนเต็ม ผู้ใช้งานสามารถกดจองคิวไว้ได้ ซึ่งหากเครื่องว่างจะมีข้อความแจ้งเตือนส่งมายังผู้ใช้งานทันที ระบบนี้ จึงทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องประสบปัญหาในแบบเดิมๆ อีกต่อไป และยังช่วยให้เจ้าของธุรกิจไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม ทุบ งัด แงะเหรียญแบบที่เคยเป็นมาอีกด้วย ด้านการให้บริการ คุณมงคล ได้พัฒนาระบบหลังบ้านที่สามารถให้บริการผู้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีแอดมินคอยตอบปัญหาต่างๆ ที่ผู้ใช้งานต้องการทราบผ่านทางแชทไลน์และเฟสบุ๊ค นอกจากนี้ การพัฒนระบบในรูปแบบนี้ ยังทำให้ WashCoin สามารถควบคุมคุณภาพการให้บริการ ทำโปรโมชั่น วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน และทำการตลาดผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ปัจจุบัน ร้านสะดวกซัก WashCoin ขยายธุรกิจในลักษณะแฟรนไชส์ ซึ่งเปิดให้บริการถึง 13 สาขา ในละแวกหอพักนักศึกษา คอนโดมิเนียม และเปิดให้บริการแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวตามหัวเมืองต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการดังกล่าวไปสู่การขยายช่องทางการให้บริการในรูปแบบ Mobile Banking ที่สามารถชำระผ่าน PromptPay ได้ทุกธนาคารตอน: นวัตกรรมผงล้างหน้าจากข้าวไทย (Skin Heaven)

                      

"ผงล้างหน้าจากข้าว" เป็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาข้าวไทยให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งยังสามารถช่วยชาวนาไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม โดยคุณสุพัฒน์ เลาระวัตร ได้ทำวิจัยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ จนกระทั่งค้นพบเทคโนโลยีสกัดพลาสม่าเย็น เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และเพื่อให้ข้าวมีรูพรุนและพื้นผิวขรุขระที่สม่ำเสมอกัน ซึ่งส่งผลให้ช่วยดูดซับสิ่งสกปรกบนผิวหน้าได้ดีขึ้น
เดิมที คุณสุพัฒน์ ทำธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าประเภทเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวให้แก่แบรนด์ต่างๆ มาหลายสิบปี และด้วยความต้องการสร้างแบรนด์สินค้าของตนเอง จึงใช้ประสบการณ์ความชำนาญมาตีโจทย์คิดต่าง เพื่อผลิตสินค้าที่มีส่วนประกอบจากพืชของไทย จนพบว่าข้าวมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถนำมาสกัดเป็นผงล้างหน้าได้ จึงมีการรวมข้าว GI ถึง 4 ชนิด อาทิ ข้าวเหนียวจากเขาวง ข้าวเหนียวลืมผัวจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าวเจ้าหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าวสังข์หยดจากจังหวัดพัทลุง ซึ่งข้าว GI คือข้าวที่มีแหล่งปลูกเฉพาะเจาะจง มีแร่ธาตุ และวิตามินที่ดีต่อผิวพรรณ ปัจจุบัน ผงล้างหน้าจากข้าวไทย "Skin Heaven" จัดจำหน่ายทางโมเดิร์นเทรดในประเทศเป็นหลัก และมีการส่งออกไปยังประเทศจีน อีกทั้งยังไม่หยุดที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ๆ จากข้าวไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวนาไทยและคนไทย ให้ทั่วโลกได้รู้จัก 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสุพัฒน์ เลาระวัตร บริษัท สกินเทค อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 603/24 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก21 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
  โทร: 02-966-1872-3 อีเมล: toey4668@gmail.com Facebook : www.facebook.com/skinheaven2016 เว็บไซต์: http://www.skinheaven2016.com/ 
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=GCWbXYcMbjg


ตอน: สตูดิโอทอผ้าไหมกลางกรุง (The Loom)

                      

"กี่กระตุก" อาจเป็นสิ่งที่ดูไกลตัวหลายๆ คน และเป็นสิ่งที่ใช้ได้ยาก ซับซ้อน ล้าสมัย "ผ้าไหม" ในภาพจำของหลายๆ คน อาจมีเพียงภาพคนแก่เท่านั้นที่จะได้หยิบจับผ้าไหมมาใช้งาน แต่ข้อจำกัดที่กล่าวมานี้ ไม่เป็นอุปสรรคต่อ คุณวิวรรณ เลิศโภคานนท์ ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจสตูดิโอสอนทอผ้าไหมและขายสินค้าเกี่ยวกับการทอผ้าไหมแบบครบวงจร ที่ดำเนินธุรกิจนี้มายาวนานถึง 9 ปีเต็ม "The Loom" เป็นธุรกิจที่เกิดจากความรักในการทอผ้า ของคุณวิวรรณ ที่คลุกคลีอยู่กับธรุกิจเส้นไหมมาอย่างยาวนาน จึงเกิดไอเดียอยากนำกี่กระตุกและการทอผ้าไหมเข้ามาในเมือง ให้คนเมืองได้สัมผัสความสุขจากการทอผ้าแบบที่คุณวิวรรณได้สัมผัส และยังจะเป็นการอนุรักษ์หนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมของไทยไปในตัวด้วย แต่กระแสตอบรับจากลูกค้าในปัจจุบันกลับไปไกลยิ่งกว่านั้น เพราะงานหัตถกรรมของไทยก็เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยด้วยเช่นกัน จากที่มีเพียงกี่กระตุกแบบตั้งพื้น ปัจจุบัน The Loom ได้พัฒนากี่ขึ้นมาอีกหลากหลายขนาด ที่ให้ลวดลายและฟังก์ชั่นการทำงานแตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยากทอทั้งผ้าพันคอ และกระเป๋า โดยยังจำหน่ายอุปกรณ์ที่ภายในบรรจุกี่ขนาดเล็กและเส้นไหม สำหรับผู้ที่สนใจอยากนำกลับไปทอที่บ้านด้วย และลูกค้าสามารถนำสินค้าที่ทอสำเร็จรูปแล้วมาฝากขายที่ร้านได้เช่นกันตอน: ธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อชุมชนยั่งยืน (Local Alike)

                      

เมื่อกระแสการท่องเที่ยวแบบชุมชนได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยความที่หลายๆ ชุมชนยังไม่สามารถจัดการหรือสร้างระบบเพื่อรองรับกับการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ได้ คุณสมศักดิ์ บุญคำ จึงก่อตั้ง "Local Alike" ขึ้น เพื่อเป็นตัวกลางในการประสานงานและทำงานเชื่อมโยงกับชุมชน โดยเน้นการพัฒนาร่วมกับชุมชน เพื่อนำเสนอให้กับตลาดนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม ปัจจุบัน รายได้ของ Local Alike มาจากการทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนที่ต้องการใช้งบประมาณในการทำ CSR องค์กรเพื่อพัฒนาชุมชนให้พร้อมสู่การท่องเที่ยว รวมถึงการทำทัวร์ร่วมกับชุมชนที่มีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง โดย Local Alike จะเข้าไปช่วยพัฒนาและจัดการจนกว่าชุมชนจะสามารถจัดการตัวเองได้อย่างยั่งยืน และหากชุมชนใดที่สามารถบริหารจัดการตัวเองได้แล้ว Local Alike จะวางบทบาทตัวเองในรูปแบบของ market place หรือเว็บไซต์ที่จะเผยแพร่ข้อมูลและของดีของชุมชน เพื่อช่วยชุมชนหาตลาด และส่งต่อนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้าหาชุมชนที่จัดการตัวเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ คุณสมศักดิ์ ยังจัดตั้งกองทุนที่นำรายได้สะสมส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของ Local Alike และของชุมชน เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในภาพรวมของคนในชุมชนอีกด้วย Local Alike เน้นการทำงานกับชุมชนที่มีทรัพยากรที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว โดยเจ้าของพื้นที่ต้องสามารถนำเที่ยวได้เอง ซึ่งรายได้ของธุรกิจจะถูกแบ่งอย่างชัดเจนคือ Local Alike จะได้รับ 30% จากการบริหารจัดการ และชุมชนจะได้รับ 70% และทั้งสองฝ่ายจะแบ่งรายได้อีก 5% เพื่อนำมาเป็นเงินสะสมในกองทุนเพื่อพัฒนาและแก้ไขชุมชนในกรณีที่เกิดปัญหา ปัจจุบัน Local Alike ทำงานร่วมกับชุมชนประมาณ 70 ชุมชนทั่วประเทศ และกำลังจะเปิดตัวชุมชนใหม่ๆ ในอีก 30 จังหวัดของประเทศ อีกทั้งยังขยายโมเดลธุรกิจเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ทำงานร่วมกับ 5 ชุมชนในประเทศเวียดนาม และประเทศลาว โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ มุ่งหวังให้ชุมชนสามารถจัดการธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืน

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสมศักดิ์ บุญคำ บริษัท Local Alike 582/27 ซ.โพธิ์ปั้น แยก 21 รัชดาภิเษก 3
  ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  กทม. 10400
  โทร: 02-115-9861 อีเมล: info@localalike.com เว็บไซต์: www.localalike.com 
  Facebook: https://www.facebook.com/LocalAlike/ Line ID: LocalAlike 
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=n0jhbp53nOc


ตอน: เช่ารถรูปแบบใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน (Haupcar)

                      

ย้อนไปสักประมาณสิบปีที่แล้ว คงไม่มีใครเชื่อว่า สักวันหนึ่งเราจะสามารถปลดล็อครถยนต์ได้ด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงหนึ่งเครื่อง ยิ่งไปกว่านั้น ใครจะคิดว่าในวันนี้ เราจะสามารถเช่ารถได้โดยไม่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่แม้แต่คนเดียว แต่ คุณสโรช บุญศิริพันธ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งและพัฒนาแอปพลิเคชัน "Haupcar" ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าธุรกิจนี้เกิดขึ้นได้จริง และกำลังมีแนวโน้มการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ คุณสโรช และหุ้นส่วนอีก 3 คน เริ่มต้นธุรกิจรถเช่า Haupcar ในรูปแบบคาร์แชร์ริ่ง ด้วยแนวคิดที่ต้องการให้คนในเมืองใหญ่ลดปริมาณการซื้อรถยนต์ส่วนตัว และหันมาใช้บริการรถเช่ากันมากขึ้น โดยได้นำเทคโนโลยีมาช่วยให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกสบายในการเช่ารถได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ เพียงจองรถผ่านแอปพลิเคชัน Haupcar ในสมาร์ทโฟน ซึ่งลูกค้าลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้งานได้ตลอดไป นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกระยะเวลาที่ต้องการเช่ารถได้เป็นรายชั่วโมง โดยไม่ต้องเหมาทั้งวัน และยังสามารถรับรถ-คืนรถ ในจุดจอดที่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่สนามบินหรือสำนักงานของบริษัทรถเช่าเท่านั้น แต่ Haupcar มีจุดรับรถ-คืนรถ ซึ่งอยู่ใกล้กับขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้า BTS รถไฟใต้ดิน MRT คอนโดมีเนียม และคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆ กว่า 60 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร ความ "ฉลาด" และ "สมาร์ท" ของเทคโนโลยี ที่คุณสโรชและทีมงานพัฒนาขึ้นมานั้น คือการที่ลูกค้าสามารถรับรถด้วยการปลดล็อครถในแอปพลิเคชัน Haupcar ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทันทีที่เดินทางไปถึงจุดรับรถ โดยค่าใช้จ่ายในการเช่ารถจะถูกคำนวณเป็นรายชั่วโมง และจะถูกบวกเพิ่มตามระยะทางที่ลูกค้าใช้รถ ซึ่งรวมค่าเชื้อเพลิงและประกันภัยชั้นหนึ่งไว้เรียบร้อยแล้ว หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการใช้งาน ทาง Haupcar ก็มีคอลเซ็นเตอร์คอยให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง และเมื่อถึงเวลาคืนรถ ลูกค้าก็สามารถล็อครถผ่านแอปพลิเคชัน Haupcar ได้เช่นเดียวกันตอน: จองตั๋วสถานที่ท่องเที่ยวแบบง่ายๆ ไม่ต้องรอคิว (Tixget)

                      

เมื่อเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มสำหรับจองตั๋วเครื่องบินหรือห้องพักโรงแรมมีแต่จะเพิ่มขึ้น แต่ช่องทางสำหรับการจองตั๋วสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศกลับมีอยู่น้อยมาก ทั้งๆที่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมที่จะจองและวางแผนการท่องเที่ยวแบบล่วงหน้า นี่จึงเป็นที่มาของเว็บไซต์ "Tixget.com" แพลตฟอร์มจองตั๋วสถานที่ท่องเที่ยวแบบง่ายๆ ของคุณบารมี นวนพรัตน์สกุล ที่รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวกว่า 150 แห่ง เช่น สวนน้ำ สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ ดินเนอร์บนเรือแม่น้ำเจ้าพระยา และกิจกรรมผจญภัยในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการสามารถจองตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้แบบล่วงหน้าโดยไม่ต้องมารอคิว เพียงนำ QR Code ที่ได้รับการยืนยันทางอีเมล ไปแสกนใช้บริการได้ตามวันเวลาที่ระบุ นอกจากนี้ Tixget.com ยังอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมให้กับลูกค้าที่ต้องการบริการการเดินทางในรูปแบบแพ็คเกจทัวร์ต่างๆ เพื่อให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจให้กับลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลก

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณบารมี นวนพรัตน์สกุล บริษัท ติกเก็ท จำกัด 522 ซ.รัชดาภิเษก 26 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
  อีเมล: contact@tixget.com เว็บไซต์: www.tixget.com Facebook: https://www.facebook.com/tixget Line ID: @Tixget
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=PpqXwtWuLGE


ตอน: แอปพลิเคชันบริการจัดหาแม่บ้านและงานช่าง (Seekster)

                      

หลายคนคงเคยประสบปัญหากับการเรียกใช้บริการแม่บ้าน งานช่างต่างๆ ซึ่งจะหาที่ถูกใจทั้งทีก็หาได้ยาก และเมื่อหาได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใจได้มากน้อยแค่ไหน ขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการเองก็อาจจะมีงานจ้างที่ไม่แน่นอน หรือได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม นี่จึงเป็นที่มาของ "Seekster" แพลตฟอร์มที่เป็นเสมือนตัวกลางที่รวบรวมงานบริการแม่บ้าน ช่างแอร์ และช่างต่างๆ กว่า 3,000 ราย กับผู้ใช้บริการให้ได้มาเจอกัน โดยผู้ให้บริการบนระบบของ Seekster ทุกรายจะต้องผ่านการคัดกรอง ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และผ่านการอบรมขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและราคา ในส่วนการใช้บริการก็ทำได้ง่ายๆ ทั้งผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เพียงระบุรายละเอียดงานบริการที่ต้องการ กดเลือกวัน เวลา สถานที่ และเมื่อชำระเงินแล้วก็รอการตอบกลับเพื่อรอรับบริการ โดยเมื่อใช้บริการเสร็จแล้ว สามารถคอมเม้นท์เพื่อประเมินความพึงพอใจในงานนั้นๆ อีกทั้งยังมีการรับประกันความเสียหาย สูงถึง 5,000 บาท ปัจจุบัน Seekster มีเป้าหมายที่จะขยายแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันไปตามภูมิภาคต่างๆ และในอนาคต มีแผนที่จะพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มให้บริการทำความสะอาด และบริการซ่อมแซมที่ครบวงจรให้กับคนไทยทั้งประเทศ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณชัชนาท จรัญวัฒนากิจ บริษัท ซีคสเตอร์ จำกัด แฮงก้า โคเวิร์คกิ้งสเปซ อาคาร
  จตุรัสจามจุรี ชั้น 2 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
  เว็บไซต์: www.seekster.co Facebook: https://www.facebook.com/seekster 
  Line ID: @seekster
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=Es6BYOBjle8


ตอน: นวัตกรรมห้องน้ำพกพา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ (WC Plus)

                      

ปัจจุบัน การจราจรที่ติดขัดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลายๆ คนต้องกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆ ซึ่งนี่คือหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆ ตามมา เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ โรคนิ่ว โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้จึงทำให้ คุณสุทธินี กิตติภัทรากุล เกิดไอเดียที่จะสร้างสรรค์ "นวัตกรรมห้องน้ำพกพา WC PLUS" เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่ต้องประสบปัญหาเหล่านี้อยู่บ่อยๆ ห้องน้ำพกพา WC PLUS ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีระของทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี โดยคุณสุทธินีได้นำนวัตกรรม Liquidop ซึ่งเป็นนวัตกรรมการล็อคของเหลวให้คงรูป ไม่ให้หก ไม่รั่วซึม ไม่ไหลย้อนกลับ อีกทั้งยังดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ในตัว โดยตัวกรวยพลาสติกและนวัตกรรม Liquidop ที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ ผลิตมาจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จึงไม่เป็นปัญหาเรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน คุณสุทธินี ได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ เป็นกรวยรองปัสสาวะสำหรับผู้หญิง ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการนั่งชักโครกห้องน้ำสาธารณะ และแก้ปัญหาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ นอกจากนี้ เธอยังกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาห้องน้ำพกพาสำหรับการถ่ายหนัก เพื่อเป็นอีกนวัตกรรมที่จะช่วยสร้างความสะดวกสบายและเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกการเดินทางตอน: กะทิเพื่อสุขภาพจากธัญพืช (4Care Tastifit)

                      

เมนูอาหารไทยทั้งคาวและหวาน ส่วนใหญ่นิยมใช้กะทิมะพร้าวเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร แต่ปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่ไม่สามารถรับประทานกะทิมะพร้าวได้ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับคอเลสเตอรอล ไขมัน และหัวใจ คุณภิรมณ ชูประภาวรรณ จึงค้นคว้าและวิจัยจนได้กะทิเพื่อสุขภาพจากธัญพืช ภายใต้ชื่อแบรนด์ "ฟอร์แคร์ เทสตี้ฟิต" โดยเลือกใช้น้ำมันรำข้าว และโปรตีนถั่วเหลือง เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งคุณภิรมณ และทีมวิจัย ได้พยายามคงเอกลักษณ์ของความหอม หวาน มัน แบบกะทิมะพร้าวไว้ให้ได้มากที่สุด โดยกะทิธัญพืช ฟอร์แคร์ เทสตี้ฟิต มีไขมันอิ่มตัวที่ต่ำกว่ากะทิมะพร้าวถึง 4 เท่า ปราศจากไขมันทรานส์ มีวิตามินอี และยังมีสารแกมมาออริซานอล ที่ช่วยลดระดับคอเรสเตอรอลไม่ดีในเลือด และมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็ง อีกทั้งผลิตภัณฑ์กะทิเพื่อสุขภาพจากธัญพืช ยังได้รับตรารับรองจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย เป็นการการันตีว่าไม่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ด้วยเป็นสินค้าที่ยังไม่เคยมีมาก่อน ทำให้คุณภิรมณ ต้องหมั่นออกงานแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองชิมรสชาติ และเพื่อสื่อสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มลูกค้าโดยตรง ซึ่งวิธีนี้ช่วยทำให้ ฟอร์แคร์ เทสตี้ฟิต กลายเป็นสินค้าทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ และผู้ที่ชอบรับประทานกะทิ แต่มีปัญหาเรื่องไขมัน หัวใจ และคอเรสเตอรอล

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณภิรมณ ชูประภาวรรณ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด 168 ซ.สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 ถ.สุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
  โทร: 02-171-1394-98 อีเมล: info@4Care.co.th เว็บไซต์: www.4Care.co.th 
  Facebook: https://www.facebook.com/4Care 
  Line ID: 4Careofficial
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=7GfQkjNgrsk

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

ตอน

                   
ของเล่นและของตกแต่งบ้านจากกระดาษลูกฟูก
(Mela)

วันที่ 1 มิถุนายน 2561

เครื่องหนังมีสไตล์ในราคาที่เอื้อมถึง
(Zettino)

วันที่ 7 มิถุนายน 2561

ชานมไข่มุกยุคดิจิทัล สั่ง-จ่ายผ่านตู้อัตโนมัติ
(ATM Tea Bar)

วันที่ 8 มิถุนายน 2561

จากเสื้อหนังสู่สินค้าแฟชั่นรักษ์โลก
(The Remaker)

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

น้ำหอมแนวใหม่ ชูเอกลักษณ์ด้วยกลิ่นแบบไทยๆ
(Butterfly Thai Perfume)

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

เว็บไซต์ส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยสู่สากล
(VT THAI)

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

นวัตกรรมคงความสดและคุณค่าน้ำผลไม้สกัดเย็น
(BEEP)

วันที่ 22 มิถุนายน 2561

นาฬิกาอัจฉริยะป้องกันเด็กหาย
(POMO Kids Watch)

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

ลูกชุบไทยใส่ไอเดีย
(Lucky Bean)

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 

เดือนมิถุนายน 2561

ตอน: ของเล่นและของตกแต่งบ้านจากกระดาษลูกฟูก (Mela)

                      

เด็กในวัย 3-6 ปี เป็นวัยที่เซลล์สมองกำลังสร้างการเชื่อมโยง ดังนั้น ศิลปะและจินตนาการจะกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่จะทำให้สมองทั้งสองฝั่งของพวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิดนี้เอง ประกอบกับการมีลูกอยู่ในช่วงวัยนี้ จึงทำให้ คุณสุดาดวง นาคะสุวรรณ เกิดไอเดียในการทำของเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกน้อยด้วยตนเอง จนกลายเป็นความคิดที่จะแบ่งปันของเล่นเหล่านี้ให้เด็กคนอื่นได้เล่นด้วย "Mela" (เมลา) เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่ใช้วัตถุดิบหลักจากกระดาษลูกฟูกซึ่งออกแบบให้มีความปลอดภัยและมีด้านที่เป็นสีขาว เพื่อเป็นพื้นที่ในการตกแต่งเพิ่มเติม ด้วยการวาดรูปหรือการระบายสี เพื่อเสริมสร้างจินตนาการของเด็กๆ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่ให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณลูกได้ทำร่วมกัน ทำให้เกิดช่วงเวลาดีๆในการใช้เวลาร่วมกันอีกด้วยตอน: เครื่องหนังมีสไตล์ในราคาที่เอื้อมถึง (Zettino) 

                      

จากประสบการณ์ตรงหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือของตัวเอง แต่กลับเจอปัญหาว่างานเครื่องหนังที่เป็นความชอบของตัวเองกลับมีราคาแพง ถ้าหากจะหาซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ คุณโชติ จินดารัตนชลกิจ และเพื่อน ๆ จึงเห็นช่องว่างทางการตลาด และเริ่มต้นสร้างแบรนด์เครื่องหนัง "Zettino" สำหรับสุภาพบุรุษอายุน้อย หรือ Young Gentlemen งานหนังคุณภาพดีในราคาที่เอื้อมถึง คุณโชติเริ่มธุรกิจแบรนด์เครื่องหนังจากที่ไม่มีความรู้เลย รวมไปถึงมีเงินลงทุนร่วมกับเพื่อน ๆ เพียงแค่ 100,000 บาท จากการเรียนรู้ด้วยตัวเองและรู้จักที่จะวางแผนธุรกิจอย่างชัดเจน คุณโชติสามารถทำให้ Zettino เปิดตลาดและส่งขายได้ไกลถึงประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันสินค้า Zettino มีหลายชนิดทั้งกระเป๋า กระเป๋าสตางค์ เข็มขัด Belt bag รวมไปถึงรองเท้าหนัง กับคาแรกเตอร์ของแบรนด์ที่มีความสะอาด ภูมิฐาน และส่งเสริมให้ผู้ชายในวัยทำงานดูสุภาพ เพราะเชื่อว่าการแต่งกายที่มีความสุภาพ จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือ และดึงดูดโอกาสดีๆ ในการทำงานเข้ามา คุณโชติเน้นการทำธุรกิจให้เหมือนการปลูกต้นไม้ คือเน้นการทำแบรนด์ดิ้ง ที่อาจจะเติบโตช้า แต่ให้ความมั่นคงและได้ใจลูกค้าในระยะยาว 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณโชติ จินดารัตนชลกิจ บริษัท ซีนายน์ กรุ๊ป จำกัด 888 ยูนิต 5 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
  โทร: 098-664-9516 อีเมล: zettino.z@gmail.com 
  เว็บไซต์: www.zettino.in.th
  Facebook: www.facebook.com/zettino 
  Line ID: @zettino
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=0AC2fUMztM4


ตอน: ชานมไข่มุกยุคดิจิทัล สั่ง-จ่ายผ่านตู้อัตโนมัติ (ATM Tea Bar)

                      

จากความชอบในการดื่มชา คุณธนวัฒน์ ทองเจริญเกียรติ จึงมุ่งมั่นที่จะเปิดร้านชานมไข่มุก แม้จะมีคู่แข่งทางธุรกิจสูงมาก แต่เขากลับสามารถหาจุดเด่นเพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างการจดจำร้านได้อย่างน่าสนใจ ชานมไข่มุกภายใต้แบรนด์ "ATM Tea Bar" มีจุดเด่นที่สำคัญซึ่งสามารถดึงดูดใจลูกค้าทุกช่วงวัยได้เป็นอย่างดี คือ คุณภาพและวัตถุดิบของชานมไข่มุกที่ไม่ใช้ครีมเทียม แต่ใช้นมสดแทน นอกจากนี้ วัตถุดิบตัวอื่น ๆ เช่น ใบชา และไข่มุก ก็เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่าง คือ การใช้ตู้อัตโนมัติสำหรับบริการสั่งสินค้าและจ่ายเงิน โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกและสั่งสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติหน้าร้านได้เลย และสามารถจ่ายเงินผ่าน QR code ได้อีกด้วย ซึ่งนอกจากจะลดปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างพนักงานและลูกค้าได้แล้ว ยังเป็นทางเลือกที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดจำนวนแรงงานลงได้ นอกจากรสชาติที่อร่อย คุณภาพวัตถุดิบที่ดี และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้ว คุณธนวัฒน์ ยังให้ความสำคัญกับหน้าตาสินค้า ที่ต้องดูดี สวยงาม น่ารับประทาน เพราะเขาเชื่อว่าหน้าตาของผลิตภัณฑ์จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์ได้อย่างดี เมื่อลูกค้าซื้อและเดินรับประทานไปที่ไหน นั่นคือการโฆษณาชั้นเยี่ยม อีกทั้งหน้าตาเครื่องดื่มที่สวย ดูดี ก็จะถูกถ่ายรูปและแชร์ในสื่อ Social media อย่างแพร่หลายและกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเงินค่าโฆษณาเลยแม้แต่น้อยตอน: จากเสื้อหนังสู่สินค้าแฟชั่นรักษ์โลก (The Remaker)

                      

จากความหลงใหลในเอกลักษณ์ของวัสดุเหลือใช้ ทำให้ คุณยุทธนา อโนทัยสินทวี คิดหยิบจับของไร้ค่าเหล่านี้มาสร้างมูลค่าเพิ่มเสียใหม่ ผ่านการออกแบบและสร้างสรรค์ จนกลายเป็นที่มาของสินค้า Upcycle ภายใต้แบรนด์ "The Remaker" ตลอด 13 ปีที่ผ่านมาของ The Remaker คุณยุทธนาจะนำวัสดุเหลือใช้ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมรถบรรทุก ป้ายโฆษณา มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จนเมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา เขาคิดนำเสื้อหนังเหลือใช้มาใส่ไอเดียการออกแบบจนกลายเป็นกระเป๋าและรองเท้าหนัง ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า 200% จุดเด่นของสินค้าจากเสื้อหนังมือสองแบรนด์ The Remaker คือ น้ำหนักของกระเป๋าและรองเท้าจะมีความเบาและนุ่ม เนื่องจากเสื้อหนังที่นำมาใช้ในการผลิตนั้นเป็นหนังแกะ นอกจากนี้ สินค้าแต่ละชิ้นยังมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันตามแบบของเสื้อที่ถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน เรียกได้ว่าถึงแม้จะเป็นกระเป๋าที่มีรูปแบบเดียวกัน แต่กลับมีความเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่นิดตอน: น้ำหอมแนวใหม่ ชูเอกลักษณ์ด้วยกลิ่นแบบไทยๆ (Butterfly Thai Perfume)

                      

ด้วยความหลงใหลในเสน่ห์ของความหอม ทำให้ คุณสุชิน แก้วอุดร เกิดแนวคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจน้ำหอม "Butterfly Thai Perfume" ที่ไม่ได้มีดีแค่ความหอมเท่านั้น แต่ยังมีการดึงเอาเสน่ห์ของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์แบบไทยๆ มาผนวกเข้ากับความหอมจากดอกไม้และพืชพันธุ์ไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมด้วย คุณสุชิน ได้นำภูมิปัญญาไทยสมัยโบราณในการทำน้ำอบ น้ำปรุง คือ การผสมผงทองคำเข้าไปเพื่อให้กลิ่นอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้น มาผสมผสานเข้ากับกรรมวิธีการทำน้ำหอมสมัยใหม่ และใช้น้ำมันหอมระเหยจากวัตถุดิบธรรมชาติ แทนการใช้สารสังเคราะห์ในการแต่งกลิ่น เช่น ไม้กฤษณา กำยาน ข่า มะกรูด กานพลู ส้มโอ และใบมะม่วง รวมทั้งยังได้พัฒนากลิ่นแปลกๆ อย่างกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวทุเรียน และกลิ่นโคลนสาบควาย เพื่อทำให้คนจดจำและสนใจในแบรนด์ ซึ่งวิธีนี้ยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คุณสุชินพัฒนาน้ำหอมกลิ่นอื่นๆ ตามมา จนทำให้ Butterfly Thai Perfume ได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้นตอน: เว็บไซต์ส่งเสริมงานหัตกรรมไทยสู่สากล (VT THAI) 

                      

งานหัตถกรรมของคนไทยนั้นมีเสน่ห์งดงามไม่แพ้ชาติใดในโลก ซึ่งในต่างประเทศก็มีงานหัตถกรรมที่คล้ายๆ กันกับของบ้านเรา แต่สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่างานฝีมือของคนไทยหลายเท่า นี่จึงเป็นที่มาของ "VT THAI" เว็บไซต์ที่รวบรวมงานหัตกรรมไทย โดย คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ และทีมงานได้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนกว่า 100 ชุมชน เพื่อรับทราบถึงปัญหาและทำความเข้าใจว่าทำไมงานหัตถกรรมไทยของคนไทยถึงไปไม่ได้ไกล VT THAI จึงเข้าไปช่วยเติมเต็มในเรื่องของดีไซน์และการตลาด โดยการจับคู่ดีไซน์เนอร์ให้ไปพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนต่างๆ เพื่อให้สินค้ามีความทันสมัยและเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้งานของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสานต่างๆ รองเท้า เคสโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ด้วยการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ บอกเล่าถึงที่มาของวัตถุดิบต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น หรือเอกลักษณ์รูปแบบการสานของแต่ละชุมชนที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลงใหลและชื่นชอบงาน Thai HandCraft สามารถเข้าถึงได้ในทุกมิติ ปัจจุบันบนเว็บไซต์ www.vtthai.com มีสินค้ากว่า 300 แบบ และมีการพัฒนางานร่วมกับชุมชนมากกว่า 20 ชุมชน โดยวางเป้าหมายอีก 3 ปีข้างหน้า ตั้งใจจะเป็นแพลตฟอร์มที่นำดีไซเนอร์และชุมชนเข้ามาพัฒนางานและสร้างผลกำไรร่วมกัน และไม่ว่าใครจะอยู่มุมไหนของโลก ก็สามารถสั่งซื้อสินค้างานหัตกรรมไทยของบ้านเราได้ 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ บริษัท วีทีไทย กรุ๊ป จำกัด 299 ซ.ประชาอุทิศ 90
  ถ.ประชาอุทิศ เขตบ้านคลองสวน แขวงพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
  โทร: 02-464-3942 เว็บไซต์: www.vtthai.com 
  Facebook: https://www.facebook.com/vtthaiofficial 
  Line ID: @VTTHAI


ตอน: นวัตกรรมคงความสดและคุณค่าน้ำผลไม้สกัดเย็น (BEEP) 

                      

ปัจจุบันน้ำผลไม้สกัดเย็น จัดเป็นตัวเลือกยอดฮิตที่คนรักสุขภาพนิยมดื่ม ถึงแม้จะเป็นเครื่องดื่มที่คงคุณค่าสารอาหารไว้ได้มากที่สุด แต่ปกติแล้วจะเก็บได้เพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้น ทำให้คุณชนินทร์ ชื่นอิ่ม และเพื่อนๆ สร้างแบรนด์น้ำผลไม้สกัดเย็น "BEEP" โดยนำนวัตกรรม HPP เข้ามาสร้างความแตกต่าง เพื่อให้สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานมากขึ้น โดยยังคงคุณค่าของสารอาหารจากผักและผลไม้ไว้ได้เท่าเดิม คุณชนินทร์ ให้ความสำคัญในการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบจากต้นทางที่มีคุณภาพ มาผ่านการล้างทำความสะอาดด้วยระบบอัลตราโซนิค และระบบโอโซน ซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับที่ใช้ในโรงพยาบาล จากนั้น มาผ่านกระบวนการสกัดเย็นด้วยการบีบแทนการปั่น ซึ่งจะทำให้สามารถยังคงคุณค่าทางสารอาหารเอาไว้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังนำเทคโนโลยี HPP หรือ High Pressure Processing มาใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆ ด้วยแรงดันสูง โดยไม่ผ่านความร้อน ทำให้สามารถรักษาความสดใหม่และสารอาหารได้อย่างครบถ้วน และช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน 30-45 วัน ความโดดเด่นด้านคุณภาพนี้เอง ที่ทำให้ BEEP ได้มาตรฐานการรับรองทั้ง อย.,GMP, HACCP และฮาลาล ปัจจุบันน้ำผลไม้สกัดเย็นของ BEEP มีรสชาติต่างๆ ให้เลือกมากมาย ซึ่งคุณชนินทร์ ยังคงมุ่งมั่นในการรักษาไว้เรื่องคุณภาพและไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณชนินทร์ ชื่นอิ่ม บริษัท เฟรชเชอร์ คิทเช่น จำกัด 55/70 หมู่ที่ 15 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
  โทร: 02-130-5251 เว็บไซต์: www.beep.asia 
  Facebook: https://www.facebook.com/beepthailand
   Line ID: @beepthailand

เดือนพฤษภาคม 2561

ตอน: ร้านสะดวกซักออนไลน์ (WashCoin)

                      

หลายๆคนอาจเคยประสบปัญหาการใช้งานเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ เช่น เครื่องกินเหรียญ ไม่มีเหรียญให้แลก ยืนรอคิวนาน หรือแม้กระทั่งหอบหิ้วตะกร้าผ้ามาถึงหน้าเครื่องซักผ้าแล้วแต่เครื่องกลับเต็ม คุณมงคล ผอบนาง จึงก่อตั้งธุรกิจร้านสะดวกซักออนไลน์ขึ้น โดยได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแบบฝาหน้า ที่ไม่ต้องหยอดเหรียญอีกต่อไป แต่สามารถจ่ายเงินผ่านสมาร์ทโฟนได้ทันที "WashCoin" คือ แอปพลิเคชันร้านสะดวกซักออนไลน์ ที่ผู้ใช้งานสามารถเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน แล้วสแกน QR Code เพื่อจ่ายเงินค่าใช้งานเครื่องซักผ้าแทนการหยอดเหรียญ อีกทั้งยังสามารถเช็คได้ว่าเครื่องว่างหรือไม่ว่าง และจองเครื่องไว้ก่อนได้ หรือในกรณีหากเครื่องซักผ้าถูกใช้งานจนเต็ม ผู้ใช้งานสามารถกดจองคิวไว้ได้ ซึ่งหากเครื่องว่างจะมีข้อความแจ้งเตือนส่งมายังผู้ใช้งานทันที ระบบนี้ จึงทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องประสบปัญหาในแบบเดิมๆ อีกต่อไป และยังช่วยให้เจ้าของธุรกิจไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม ทุบ งัด แงะเหรียญแบบที่เคยเป็นมาอีกด้วย ด้านการให้บริการ คุณมงคล ได้พัฒนาระบบหลังบ้านที่สามารถให้บริการผู้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีแอดมินคอยตอบปัญหาต่างๆ ที่ผู้ใช้งานต้องการทราบผ่านทางแชทไลน์และเฟสบุ๊ค นอกจากนี้ การพัฒนระบบในรูปแบบนี้ ยังทำให้ WashCoin สามารถควบคุมคุณภาพการให้บริการ ทำโปรโมชั่น วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน และทำการตลาดผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ปัจจุบัน ร้านสะดวกซัก WashCoin ขยายธุรกิจในลักษณะแฟรนไชส์ ซึ่งเปิดให้บริการถึง 13 สาขา ในละแวกหอพักนักศึกษา คอนโดมิเนียม และเปิดให้บริการแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวตามหัวเมืองต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการดังกล่าวไปสู่การขยายช่องทางการให้บริการในรูปแบบ Mobile Banking ที่สามารถชำระผ่าน PromptPay ได้ทุกธนาคารตอน: นวัตกรรมผงล้างหน้าจากข้าวไทย (Skin Heaven)

                      

"ผงล้างหน้าจากข้าว" เป็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาข้าวไทยให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งยังสามารถช่วยชาวนาไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม โดยคุณสุพัฒน์ เลาระวัตร ได้ทำวิจัยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ จนกระทั่งค้นพบเทคโนโลยีสกัดพลาสม่าเย็น เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และเพื่อให้ข้าวมีรูพรุนและพื้นผิวขรุขระที่สม่ำเสมอกัน ซึ่งส่งผลให้ช่วยดูดซับสิ่งสกปรกบนผิวหน้าได้ดีขึ้น
เดิมที คุณสุพัฒน์ ทำธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าประเภทเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวให้แก่แบรนด์ต่างๆ มาหลายสิบปี และด้วยความต้องการสร้างแบรนด์สินค้าของตนเอง จึงใช้ประสบการณ์ความชำนาญมาตีโจทย์คิดต่าง เพื่อผลิตสินค้าที่มีส่วนประกอบจากพืชของไทย จนพบว่าข้าวมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถนำมาสกัดเป็นผงล้างหน้าได้ จึงมีการรวมข้าว GI ถึง 4 ชนิด อาทิ ข้าวเหนียวจากเขาวง ข้าวเหนียวลืมผัวจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าวเจ้าหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าวสังข์หยดจากจังหวัดพัทลุง ซึ่งข้าว GI คือข้าวที่มีแหล่งปลูกเฉพาะเจาะจง มีแร่ธาตุ และวิตามินที่ดีต่อผิวพรรณ ปัจจุบัน ผงล้างหน้าจากข้าวไทย "Skin Heaven" จัดจำหน่ายทางโมเดิร์นเทรดในประเทศเป็นหลัก และมีการส่งออกไปยังประเทศจีน อีกทั้งยังไม่หยุดที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ๆ จากข้าวไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวนาไทยและคนไทย ให้ทั่วโลกได้รู้จัก 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสุพัฒน์ เลาระวัตร บริษัท สกินเทค อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 603/24 ซ.ลาดพร้าว 87 แยก21 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310
  โทร: 02-966-1872-3 อีเมล: toey4668@gmail.com Facebook : www.facebook.com/skinheaven2016 เว็บไซต์: http://www.skinheaven2016.com/ 
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=GCWbXYcMbjg


ตอน: สตูดิโอทอผ้าไหมกลางกรุง (The Loom)

                      

"กี่กระตุก" อาจเป็นสิ่งที่ดูไกลตัวหลายๆ คน และเป็นสิ่งที่ใช้ได้ยาก ซับซ้อน ล้าสมัย "ผ้าไหม" ในภาพจำของหลายๆ คน อาจมีเพียงภาพคนแก่เท่านั้นที่จะได้หยิบจับผ้าไหมมาใช้งาน แต่ข้อจำกัดที่กล่าวมานี้ ไม่เป็นอุปสรรคต่อ คุณวิวรรณ เลิศโภคานนท์ ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจสตูดิโอสอนทอผ้าไหมและขายสินค้าเกี่ยวกับการทอผ้าไหมแบบครบวงจร ที่ดำเนินธุรกิจนี้มายาวนานถึง 9 ปีเต็ม "The Loom" เป็นธุรกิจที่เกิดจากความรักในการทอผ้า ของคุณวิวรรณ ที่คลุกคลีอยู่กับธรุกิจเส้นไหมมาอย่างยาวนาน จึงเกิดไอเดียอยากนำกี่กระตุกและการทอผ้าไหมเข้ามาในเมือง ให้คนเมืองได้สัมผัสความสุขจากการทอผ้าแบบที่คุณวิวรรณได้สัมผัส และยังจะเป็นการอนุรักษ์หนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมของไทยไปในตัวด้วย แต่กระแสตอบรับจากลูกค้าในปัจจุบันกลับไปไกลยิ่งกว่านั้น เพราะงานหัตถกรรมของไทยก็เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยด้วยเช่นกัน จากที่มีเพียงกี่กระตุกแบบตั้งพื้น ปัจจุบัน The Loom ได้พัฒนากี่ขึ้นมาอีกหลากหลายขนาด ที่ให้ลวดลายและฟังก์ชั่นการทำงานแตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยากทอทั้งผ้าพันคอ และกระเป๋า โดยยังจำหน่ายอุปกรณ์ที่ภายในบรรจุกี่ขนาดเล็กและเส้นไหม สำหรับผู้ที่สนใจอยากนำกลับไปทอที่บ้านด้วย และลูกค้าสามารถนำสินค้าที่ทอสำเร็จรูปแล้วมาฝากขายที่ร้านได้เช่นกันตอน: ธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อชุมชนยั่งยืน (Local Alike)

                      

เมื่อกระแสการท่องเที่ยวแบบชุมชนได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยความที่หลายๆ ชุมชนยังไม่สามารถจัดการหรือสร้างระบบเพื่อรองรับกับการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ได้ คุณสมศักดิ์ บุญคำ จึงก่อตั้ง "Local Alike" ขึ้น เพื่อเป็นตัวกลางในการประสานงานและทำงานเชื่อมโยงกับชุมชน โดยเน้นการพัฒนาร่วมกับชุมชน เพื่อนำเสนอให้กับตลาดนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม ปัจจุบัน รายได้ของ Local Alike มาจากการทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนที่ต้องการใช้งบประมาณในการทำ CSR องค์กรเพื่อพัฒนาชุมชนให้พร้อมสู่การท่องเที่ยว รวมถึงการทำทัวร์ร่วมกับชุมชนที่มีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง โดย Local Alike จะเข้าไปช่วยพัฒนาและจัดการจนกว่าชุมชนจะสามารถจัดการตัวเองได้อย่างยั่งยืน และหากชุมชนใดที่สามารถบริหารจัดการตัวเองได้แล้ว Local Alike จะวางบทบาทตัวเองในรูปแบบของ market place หรือเว็บไซต์ที่จะเผยแพร่ข้อมูลและของดีของชุมชน เพื่อช่วยชุมชนหาตลาด และส่งต่อนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้าหาชุมชนที่จัดการตัวเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ คุณสมศักดิ์ ยังจัดตั้งกองทุนที่นำรายได้สะสมส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของ Local Alike และของชุมชน เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในภาพรวมของคนในชุมชนอีกด้วย Local Alike เน้นการทำงานกับชุมชนที่มีทรัพยากรที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว โดยเจ้าของพื้นที่ต้องสามารถนำเที่ยวได้เอง ซึ่งรายได้ของธุรกิจจะถูกแบ่งอย่างชัดเจนคือ Local Alike จะได้รับ 30% จากการบริหารจัดการ และชุมชนจะได้รับ 70% และทั้งสองฝ่ายจะแบ่งรายได้อีก 5% เพื่อนำมาเป็นเงินสะสมในกองทุนเพื่อพัฒนาและแก้ไขชุมชนในกรณีที่เกิดปัญหา ปัจจุบัน Local Alike ทำงานร่วมกับชุมชนประมาณ 70 ชุมชนทั่วประเทศ และกำลังจะเปิดตัวชุมชนใหม่ๆ ในอีก 30 จังหวัดของประเทศ อีกทั้งยังขยายโมเดลธุรกิจเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ทำงานร่วมกับ 5 ชุมชนในประเทศเวียดนาม และประเทศลาว โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ มุ่งหวังให้ชุมชนสามารถจัดการธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืน

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณสมศักดิ์ บุญคำ บริษัท Local Alike 582/27 ซ.โพธิ์ปั้น แยก 21 รัชดาภิเษก 3
  ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  กทม. 10400
  โทร: 02-115-9861 อีเมล: info@localalike.com เว็บไซต์: www.localalike.com 
  Facebook: https://www.facebook.com/LocalAlike/ Line ID: LocalAlike 
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=n0jhbp53nOc


ตอน: เช่ารถรูปแบบใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน (Haupcar)

                      

ย้อนไปสักประมาณสิบปีที่แล้ว คงไม่มีใครเชื่อว่า สักวันหนึ่งเราจะสามารถปลดล็อครถยนต์ได้ด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงหนึ่งเครื่อง ยิ่งไปกว่านั้น ใครจะคิดว่าในวันนี้ เราจะสามารถเช่ารถได้โดยไม่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่แม้แต่คนเดียว แต่ คุณสโรช บุญศิริพันธ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งและพัฒนาแอปพลิเคชัน "Haupcar" ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าธุรกิจนี้เกิดขึ้นได้จริง และกำลังมีแนวโน้มการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ คุณสโรช และหุ้นส่วนอีก 3 คน เริ่มต้นธุรกิจรถเช่า Haupcar ในรูปแบบคาร์แชร์ริ่ง ด้วยแนวคิดที่ต้องการให้คนในเมืองใหญ่ลดปริมาณการซื้อรถยนต์ส่วนตัว และหันมาใช้บริการรถเช่ากันมากขึ้น โดยได้นำเทคโนโลยีมาช่วยให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกสบายในการเช่ารถได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ เพียงจองรถผ่านแอปพลิเคชัน Haupcar ในสมาร์ทโฟน ซึ่งลูกค้าลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้งานได้ตลอดไป นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกระยะเวลาที่ต้องการเช่ารถได้เป็นรายชั่วโมง โดยไม่ต้องเหมาทั้งวัน และยังสามารถรับรถ-คืนรถ ในจุดจอดที่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่สนามบินหรือสำนักงานของบริษัทรถเช่าเท่านั้น แต่ Haupcar มีจุดรับรถ-คืนรถ ซึ่งอยู่ใกล้กับขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้า BTS รถไฟใต้ดิน MRT คอนโดมีเนียม และคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆ กว่า 60 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร ความ "ฉลาด" และ "สมาร์ท" ของเทคโนโลยี ที่คุณสโรชและทีมงานพัฒนาขึ้นมานั้น คือการที่ลูกค้าสามารถรับรถด้วยการปลดล็อครถในแอปพลิเคชัน Haupcar ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทันทีที่เดินทางไปถึงจุดรับรถ โดยค่าใช้จ่ายในการเช่ารถจะถูกคำนวณเป็นรายชั่วโมง และจะถูกบวกเพิ่มตามระยะทางที่ลูกค้าใช้รถ ซึ่งรวมค่าเชื้อเพลิงและประกันภัยชั้นหนึ่งไว้เรียบร้อยแล้ว หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการใช้งาน ทาง Haupcar ก็มีคอลเซ็นเตอร์คอยให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง และเมื่อถึงเวลาคืนรถ ลูกค้าก็สามารถล็อครถผ่านแอปพลิเคชัน Haupcar ได้เช่นเดียวกันตอน: จองตั๋วสถานที่ท่องเที่ยวแบบง่ายๆ ไม่ต้องรอคิว (Tixget)

                      

เมื่อเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มสำหรับจองตั๋วเครื่องบินหรือห้องพักโรงแรมมีแต่จะเพิ่มขึ้น แต่ช่องทางสำหรับการจองตั๋วสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศกลับมีอยู่น้อยมาก ทั้งๆที่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมที่จะจองและวางแผนการท่องเที่ยวแบบล่วงหน้า นี่จึงเป็นที่มาของเว็บไซต์ "Tixget.com" แพลตฟอร์มจองตั๋วสถานที่ท่องเที่ยวแบบง่ายๆ ของคุณบารมี นวนพรัตน์สกุล ที่รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวกว่า 150 แห่ง เช่น สวนน้ำ สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ ดินเนอร์บนเรือแม่น้ำเจ้าพระยา และกิจกรรมผจญภัยในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการสามารถจองตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้แบบล่วงหน้าโดยไม่ต้องมารอคิว เพียงนำ QR Code ที่ได้รับการยืนยันทางอีเมล ไปแสกนใช้บริการได้ตามวันเวลาที่ระบุ นอกจากนี้ Tixget.com ยังอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมให้กับลูกค้าที่ต้องการบริการการเดินทางในรูปแบบแพ็คเกจทัวร์ต่างๆ เพื่อให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจให้กับลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลก

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณบารมี นวนพรัตน์สกุล บริษัท ติกเก็ท จำกัด 522 ซ.รัชดาภิเษก 26 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
  อีเมล: contact@tixget.com เว็บไซต์: www.tixget.com Facebook: https://www.facebook.com/tixget Line ID: @Tixget
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=PpqXwtWuLGE


ตอน: แอปพลิเคชันบริการจัดหาแม่บ้านและงานช่าง (Seekster)

                      

หลายคนคงเคยประสบปัญหากับการเรียกใช้บริการแม่บ้าน งานช่างต่างๆ ซึ่งจะหาที่ถูกใจทั้งทีก็หาได้ยาก และเมื่อหาได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใจได้มากน้อยแค่ไหน ขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการเองก็อาจจะมีงานจ้างที่ไม่แน่นอน หรือได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม นี่จึงเป็นที่มาของ "Seekster" แพลตฟอร์มที่เป็นเสมือนตัวกลางที่รวบรวมงานบริการแม่บ้าน ช่างแอร์ และช่างต่างๆ กว่า 3,000 ราย กับผู้ใช้บริการให้ได้มาเจอกัน โดยผู้ให้บริการบนระบบของ Seekster ทุกรายจะต้องผ่านการคัดกรอง ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และผ่านการอบรมขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและราคา ในส่วนการใช้บริการก็ทำได้ง่ายๆ ทั้งผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เพียงระบุรายละเอียดงานบริการที่ต้องการ กดเลือกวัน เวลา สถานที่ และเมื่อชำระเงินแล้วก็รอการตอบกลับเพื่อรอรับบริการ โดยเมื่อใช้บริการเสร็จแล้ว สามารถคอมเม้นท์เพื่อประเมินความพึงพอใจในงานนั้นๆ อีกทั้งยังมีการรับประกันความเสียหาย สูงถึง 5,000 บาท ปัจจุบัน Seekster มีเป้าหมายที่จะขยายแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันไปตามภูมิภาคต่างๆ และในอนาคต มีแผนที่จะพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มให้บริการทำความสะอาด และบริการซ่อมแซมที่ครบวงจรให้กับคนไทยทั้งประเทศ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณชัชนาท จรัญวัฒนากิจ บริษัท ซีคสเตอร์ จำกัด แฮงก้า โคเวิร์คกิ้งสเปซ อาคาร
  จตุรัสจามจุรี ชั้น 2 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
  เว็บไซต์: www.seekster.co Facebook: https://www.facebook.com/seekster 
  Line ID: @seekster
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=Es6BYOBjle8


ตอน: นวัตกรรมห้องน้ำพกพา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ (WC Plus)

                      

ปัจจุบัน การจราจรที่ติดขัดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลายๆ คนต้องกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆ ซึ่งนี่คือหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆ ตามมา เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ โรคนิ่ว โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้จึงทำให้ คุณสุทธินี กิตติภัทรากุล เกิดไอเดียที่จะสร้างสรรค์ "นวัตกรรมห้องน้ำพกพา WC PLUS" เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่ต้องประสบปัญหาเหล่านี้อยู่บ่อยๆ ห้องน้ำพกพา WC PLUS ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีระของทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี โดยคุณสุทธินีได้นำนวัตกรรม Liquidop ซึ่งเป็นนวัตกรรมการล็อคของเหลวให้คงรูป ไม่ให้หก ไม่รั่วซึม ไม่ไหลย้อนกลับ อีกทั้งยังดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ในตัว โดยตัวกรวยพลาสติกและนวัตกรรม Liquidop ที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ ผลิตมาจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จึงไม่เป็นปัญหาเรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน คุณสุทธินี ได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ เป็นกรวยรองปัสสาวะสำหรับผู้หญิง ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการนั่งชักโครกห้องน้ำสาธารณะ และแก้ปัญหาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ นอกจากนี้ เธอยังกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาห้องน้ำพกพาสำหรับการถ่ายหนัก เพื่อเป็นอีกนวัตกรรมที่จะช่วยสร้างความสะดวกสบายและเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกการเดินทางตอน: กะทิเพื่อสุขภาพจากธัญพืช (4Care Tastifit)

                      

เมนูอาหารไทยทั้งคาวและหวาน ส่วนใหญ่นิยมใช้กะทิมะพร้าวเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร แต่ปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่ไม่สามารถรับประทานกะทิมะพร้าวได้ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับคอเลสเตอรอล ไขมัน และหัวใจ คุณภิรมณ ชูประภาวรรณ จึงค้นคว้าและวิจัยจนได้กะทิเพื่อสุขภาพจากธัญพืช ภายใต้ชื่อแบรนด์ "ฟอร์แคร์ เทสตี้ฟิต" โดยเลือกใช้น้ำมันรำข้าว และโปรตีนถั่วเหลือง เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งคุณภิรมณ และทีมวิจัย ได้พยายามคงเอกลักษณ์ของความหอม หวาน มัน แบบกะทิมะพร้าวไว้ให้ได้มากที่สุด โดยกะทิธัญพืช ฟอร์แคร์ เทสตี้ฟิต มีไขมันอิ่มตัวที่ต่ำกว่ากะทิมะพร้าวถึง 4 เท่า ปราศจากไขมันทรานส์ มีวิตามินอี และยังมีสารแกมมาออริซานอล ที่ช่วยลดระดับคอเรสเตอรอลไม่ดีในเลือด และมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็ง อีกทั้งผลิตภัณฑ์กะทิเพื่อสุขภาพจากธัญพืช ยังได้รับตรารับรองจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย เป็นการการันตีว่าไม่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ด้วยเป็นสินค้าที่ยังไม่เคยมีมาก่อน ทำให้คุณภิรมณ ต้องหมั่นออกงานแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองชิมรสชาติ และเพื่อสื่อสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มลูกค้าโดยตรง ซึ่งวิธีนี้ช่วยทำให้ ฟอร์แคร์ เทสตี้ฟิต กลายเป็นสินค้าทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ และผู้ที่ชอบรับประทานกะทิ แต่มีปัญหาเรื่องไขมัน หัวใจ และคอเรสเตอรอล

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณภิรมณ ชูประภาวรรณ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด 168 ซ.สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 ถ.สุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
  โทร: 02-171-1394-98 อีเมล: info@4Care.co.th เว็บไซต์: www.4Care.co.th 
  Facebook: https://www.facebook.com/4Care 
  Line ID: 4Careofficial
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=7GfQkjNgrsk
ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
Tips/Useful Info

ใบสมัครออกรายการ
ผู้ประกอบการที่สนใจ
ร่วมออกอากาศ สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์
พัฒนจันหอม อีเมล: pinpinat.pat@bbl.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone