รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจ
เอสเอ็มอีมากว่า 25 ปี และยังคงสืบสานเจตนารมณ์ต่อไป

เป็นเวลากว่า 25 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ 'เพื่อนคู่คิด' ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจ เอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน รายการ เพื่อนคู่คิด ออกอากาศเผยแพร่เป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 10.05 น. และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 22.55 น.

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการสอดประสานไปกับโครงการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น โครงการเกษตรก้าวหน้า โครงการบัวหลวงกรีน เป็นต้น

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ธนาคารกรุงเทพยังคงจัดทำรายการเพื่อนคู่คิด เพื่อนำเสนอสาระประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาตอน

ช่อง 3   

ช่อง NBT 

ทัวร์จักรยาน เสน่ห์การท่องเที่ยว
แบบวิถีไทย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558

วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

สินค้าจากวัสดุธรรมชาติ ปรับตัว
เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

วันที่ 5 กรกฎาคม 2558

สร้างไอเดียธุรกิจจากส่วนเกิน
การผลิตสู่สินค้าเพื่อสุขภาพ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558

วันที่ 11 กรกฎาคม 2558

กระเป๋าเป้มีดีไซน์ โดนใจวัยรุ่น

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

วันที่ 12 กรกฎาคม 2558

ธุรกิจตู้แลกเหรียญ เพิ่มรายได้ให้ธุรกิจหยอดเหรียญ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558

ต่อยอดงานวิจัยจากมันสำปะหลัง
สู่บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

วันที่ 19 กรกฎาคม 2558

นวัตกรรมฆ่าเชื้อช้อน-ส้อม
เพื่อมาตรฐานด้านสุขอนามัย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

วันที่ 25 กรกฎาคม 2558

ก้อนหินจินตนาการ สร้างมูลค่า
จากงานเพ้นท์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

วันที่ 26 กรกฎาคม 2558

ขนมขบเคี้ยวน้องหมา สร้างความสุข
ทั้งผู้ให้และผู้รับ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2558

วันที่ 1 สิงหาคม 2558

ที่รองแก้วใยสับปะรด จากธรรมชาติสร้างสรรค์สู่งานศิลป์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

วันที่ 2 สิงหาคม 2558

เดือนกรกฎาคม 2558

ตอน: ทัวร์จักรยาน เสน่ห์การท่องเที่ยวแบบวิถีไทย (Co van Kessel)

                    

การปั่นจักรยานท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบเมื่อได้มาเยือนเมืองไทย ซึ่งธุรกิจทัวร์จักรยาน ของคุณจันทร์มณี ผลภักดี เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกลำดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจ Co van Kessel ถือเป็นเจ้าแรกของการทำทัวร์จักรยานในไทย เป็นผู้นำจักรยานทัวร์ทั้งในเรื่องเส้นทาง และประสบการณ์ใหม่ๆ โดยจะมีการสำรวจเส้นทางด้วยการมองหาชุมชนที่มีความหลากหลาย มีวิถีชุมชนที่น่าสนใจ แพ็กเกจที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ Co Combo ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการปั่นจักรยานกับการนั่งเรือหางยาว ชมวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ ได้อย่างลงตัว ภายในระยะเวลา 5 ชั่วโมง ด้วยความประทับใจในการให้บริการและเส้นทางการปั่นจักรยานที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์แปลกใหม่ ทำให้ลูกค้ายังคงกลับมาใช้บริการไม่เคยขาด การทำทัวร์จักรยานของ Co van Kessel มุ่งเน้นที่การรักษามาตรฐานของการให้บริการ เพื่อให้สามารถรักษาจุดยืนในการเป็นผู้นำเรื่องของทัวร์จักรยานในประเทศไทยได้ตลอดไป

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณจันทร์มณี ผลภักดี 23 ท่าน้ำสี่พระยา ตรอกโรงน้ำแข็ง ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
  โทร: (66) 0-2639-7351, 087-054-9878 อีเมล: contact@covankessel.com เว็บไซต์: http://www.covankessel.com/
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=4OYdLgI3XfM


ตอน: สินค้าจากวัสดุธรรมชาติ ปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสทางตลาด (สุขขี แฮนดิคราฟท์)

                    

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นหลักสำหรับการผลิตนั้น จำเป็นต้องปรับตัวอย่างมาก เพราะวัสดุ
เหล่านั้นหายากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่น สุขขี แฮนดิคราฟท์ ผู้ผลิตสินค้าจากเถาวัลย์ ที่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง
ของธุรกิจที่ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างดี และยังคงประสบความสำเร็จมาได้กว่า 30 ปี
ด้วยเศรษฐกิจโลกซบเซา คุณศิริวรรณ สุขขี จึงต้องปรับกลยุทธ์ทั้งด้านการผลิตและการตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดในตลาดได้ อีกทั้งยังวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง จ.ราชบุรี
เพื่อปลูกเถาวัลย์ทดแทนธรรมชาติ เมื่อก่อนตลาดหลักๆ คือ ส่งออกทั้งอเมริกาและยุโรปที่ได้รับความนิยมสูงมาก แต่ปัจจุบันหันมาทำตลาดในไทยมากขึ้น และยังได้เปิดโรงงานให้เป็นที่เรียนรู้ อีกทั้งยังทำรีสอร์ท
ที่นำผลิตภัณฑ์เถาวัลย์มาประดับตกแต่งเหมือนเป็นโชว์รูม และยังเปิดเป็นร้านวางขาย ซึ่งมีกระแสตอบรับ
ที่ดีมาก


ตอน: สร้างไอเดียธุรกิจ จากส่วนเกินการผลิตสู่สินค้าเพื่อสุขภาพ (cocomuch)

                     

อาหารเพื่อสุขภาพ นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ทุกวันนี้มีทางเลือกในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันหลากหลายมากขึ้น เช่นเดียวกับไอศกรีมและโยเกิร์ตแบรนด์ cocomuch ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ไม่ใช่แค่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ที่มาของ
แนวคิดในการผลิตยังน่าสนใจด้วย จากเดิมที่ผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ทำให้มีส่วนเกินจากการผลิต
จึงพัฒนาต่อยอดให้ครบวงจรมากขึ้น จนนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มและไอศกรีม จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ตัวนี้ คือไม่มีส่วนผสมของนมจากสัตว์ ไข่ ถั่วเหลือง และกลูเตน แต่ประกอบไปด้วยไขมันดีที่ได้จากมะพร้าว ย่อยง่าย สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็ว มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และยังเหมาะสำหรับเด็กๆ ที่แพ้นมวัว cocomuch เน้นทำตลาดไปที่กลุ่มคนรับประทานอาหารเจ มังสวิรัติ รวมถึงคนกินอาหารคลีน ปัจจุบันวางขายตามบูธ และฝากขายในร้านสุขภาพ ได้การตอบรับที่ดีมาก นอกจากนี้มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการเปิดให้สั่งแบบเดลิเวอรี่ด้วย 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกิติภูมิ การไมตรีจิตร์ 37/1 สุขุมวิท 67 ถ.สุขุมวิท พระโขนงเหนือ กทม.10110
  โทร: (66) 0-2714-1167, 081-647-1472 เว็บไซต์: https://www.facebook.com/cocomuch
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=yaU1oBv3_Tw


ตอน: กระเป๋าเป้มีดีไซน์ โดนใจวัยรุ่น (Troopers)

                     

กระเป๋าเป้ดีไซน์เก๋ๆ แบรนด์ Troopers เป็นผลงานของคุณณิชา สมิทธิปรีชาวงษ์ และเพื่อนๆ ที่อยากออกแบบกระเป๋าที่ตอบโจทย์ของตัวเอง คือ อยากได้กระเป๋าที่มีช่องใส่ของได้เยอะๆ สีสันสดใส จะใส่ไปเดิน
ในเมืองเก๋ๆ หรือใช้เดินทางไกลก็ได้ จึงตัดสินใจสร้างแบรนด์ขึ้นมา โดยเน้นขายออนไลน์เป็นหลัก คุณณิชาได้ออกแบบกระเป๋าเป้ แบรนด์ Troopers ให้มีสีสันสดใส ตอบโจทย์วัยรุ่นที่ชอบความสนุกสนาน และมี
ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ซัพพอร์ทกระเป๋าเล็กๆ ใส่ของได้หลากหลายช่อง เลือกใช้แม่สีหลัก แดง เหลือง น้ำเงิน หลังจากเปิดตัวเป็นที่รู้จักแล้วก็สังเกตเทรนด์สีไหนที่มาแรง ก็จะดีไซน์สีนั้นออกมาให้เข้ากับกระแส อีกทั้งยังเลือกใช้วัสดุผ้าร่มชนิดกันน้ำ Troopers จึงเป็นกระเป๋าเป้ที่สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล จนกลาย
เป็นหนึ่งในสินค้าขายดีในโลกออนไลน์ เริ่มแรกขายผ่านออนไลน์มีทั้งเฟซบุ๊คและไอจี และวางขาย
ในเว็บไซต์ชั้นนำเป็นหลัก ตอนนี้มีการฝากขายตามหน้าร้านต่างๆ ในกรุงเทพฯ ด้วย


ตอน: ธุรกิจตู้แลกเหรียญ เพิ่มรายได้ให้ธุรกิจหยอดเหรียญ (แสนดี)

                     
 
ไอเดียธุรกิจดีๆ เกิดขึ้นได้ง่ายๆ จากความช่างสังเกต และหมั่นสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภค อย่าง
“ตู้แลกเหรียญแสนดี” ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการเครื่องหยอดเหรียญชนิดต่างๆ แล้ว ยังช่วย
ลดต้นทุนการจ้างคนได้อีกด้วย “ตู้แลกเหรียญแสนดี” ใส่ธนบัตรลงไปเหรียญ 1,2,5,10 บาท ก็จะออกมา และจากการเก็บสถิติการใช้งาน เจ้าของกิจการที่นำตู้แลกเหรียญนี้ไปติดตั้ง คู่กับเครื่องหยอดเหรียญต่างๆ สามารถทำงานได้เกือบ 24 ชั่วโมง ยอดการใช้งานช่วงกลางคืนเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังลดรายจ่ายจากการจ้างคนมายืนเฝ้า คนที่มาแลกเหรียญได้ในประเทศไทย การทำตลาดขายผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของกิจการ ส่วนประเทศเพื่อนบ้าน มี ลาว พม่า และกำลังเจรจาธุรกิจกับอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณชนินทร์ ปิ่นแก้ว บริษัท เซอร์บ็อกซ์ จำกัด 36/438 ถ.นครอินทร์ ซ.นครอินทร์ 1
  ม. 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  โทร: 089-816-6130 อีเมล: cirbox.rd@gmail.com เว็บไซต์: http://www.cirbox.co.th/
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=7jvuXR2sJaw

ตอน: ต่อยอดงานวิจัยจากมันสำปะหลัง สู่บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก (UB Pack)

                    

บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหาร นับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ควรให้ความใส่ใจ เพราะส่งผลโดยตรงกับสุขภาพ
UB Pack เป็นอีกหนึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม
เดิมคุณวรอนงค์ วิจักษณ์โยธิน ทำธุรกิจอยู่แล้วและกำลังมองหาธุรกิจอื่นๆ จนไปเจอผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ย่อยสลายทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง จึงมองเห็นโอกาสและความยั่งยืนสำหรับธุรกิจในระยะยาวของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ จึงนำมาต่อยอดผลิตและทำตลาด
มันสำปะหลังเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายโฟมพลาสติก ขึ้นรูปตามแม่พิมพ์ได้ สามารถใช้ทดแทนภาชนะโฟม ทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากมันสำปะหลัง UB Pack ไม่มีสารเคมี มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ภายใน 3 เดือน สามารถฝังกลบได้ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม ซึ่งเป็นจุดขายที่สำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น สะดุดตาและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค UB Pack ทำตลาดโดยออกงานแสดงสินค้าต่างๆ และผ่านช่องทางออนไลน์ 

 • ผู้แทนธุรกิจ : คุณวรอนงค์ วิจักษณ์โยธิน 66/1 ม. 4 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 7312
  โทร: 081-643-3938 อีเมลvara-anong@ubpack.com เว็บไซต์: www.ubpack.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=msipzuz_mZE


ตอน: นวัตกรรมฆ่าเชื้อช้อน-ส้อม เพื่อมาตรฐานด้านสุขอนามัย (dnakemicalhouse) 

                    

คุณฐานิฏฐ์ สุวรรณบุญยกิจและทีมงานใช้เวลาพัฒนานวัตกรรมยูวีกว่า 2 ปี จนได้อุปกรณ์ที่ใช้ในศูนย์อาหารเพื่อฆ่าเชื้อ บนช้อนและส้อม ก่อนนำไปใช้รับประทานอาหาร โดยการใช้เทคโนโลยีอัลตร้าไวโอเลตช่วยในการฆ่าเชื้อ มีประสิทธิภาพลดปริมาณเชื้อโรคได้ถึง 99% ภายในเวลาเพียง 2 วินาที ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิในการฆ่าเชื้อโรค จากสถาบันชั้นนำ อย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านการทดสอบไฟฟ้า จากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อีกทั้งเครื่องฆ่าเชื้อบนช้อนและส้อมนี้ยังทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องเสี่ยงกับไฟฟ้ารั่ว และโลหะหนักที่อาจปนเปื้อนจากตะกรันจากหม้อลวกแบบที่ใช้กันอยู่ อีกทั้งยังเป็นเครื่องที่ประหยัดพลังงาน มีระบบปิดตัวเองเมื่อไม่มีผู้ใช้งาน ทำให้ศูนย์อาหารประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 99% การทำตลาด มีทั้งการ walk in เพื่อนำเสนอกับองค์กรใหญ่ๆ พร้อมทั้งออกงานแสดงสินค้าต่างๆ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณฐานิฏฐ์ สุวรรณบุญยกิจ 137/9 ม. 1 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
  อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
  โทร: 080-612-4448, (66) 0-2444-6199 อีเมล: dnakemicalhouse@gmail.com เว็บไซต์: http://www.dkhthailand.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=yk_JHfipCmg

     
ตอน: ก้อนหินจินตนาการ สร้างมูลค่าจากงานเพ้นท์ (Is.Ideastone)   

                    

ไอเดียการเพ้นท์ลวดลายน่ารักลงบนก้อนหินที่ดูไม่มีมูลค่า ให้สามารถสร้างรายได้และมีมูลค่าทางจิตใจ
จุดเด่นของงานฝีมือบนก้อนหินของ Is.Ideastone คือ ชิ้นงานเต็มไปด้วยจินตนาการของผู้วาด เพราะขณะวาดจะมีการสร้างรูปแบบลวดลายการ์ตูนให้เหมาะสมกับก้อนหินลักษณะต่างๆ อีกทั้งก้อนหินเพ้นท์ลายนี้ยังมีประโยชน์ใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นที่ทับกระดาษ ของตกแต่ง หรือของขวัญที่ให้ในโอกาสพิเศษ ส่วนเรื่องความใส่ใจในการบริการนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการจำหน่ายชิ้นงาน โดยทางร้านจะมีการออกแบบแพ็คเกจกล่องไม้ขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใช้ใส่ชิ้นงานก้อนหินและการขนส่ง ทำให้งานมีความสวยงาม ไม่หลุดลอก จนถึงมือลูกค้าอย่างสมบูรณ์ “Is.Ideastone” ก้อนหินเพ้นท์ลายสุดน่ารัก ตอบโจทย์ลูกค้าที่ชื่นชอบสินค้าแนวสร้างสรรค์ สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาดคือ โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งจะมีการอัพเดทสินค้ารูปแบบใหม่อยู่เสมอ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณวรัญญา ขำหัวเตย 18/1 ถนนบรมราชชนนี(อพาร์ตเมนท์ปิ่นเกล้าเพลส)
  แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
  โทร: 082-323-2298 อีเมล: Is.ideastone@gmail.com เว็บไซต์: www.facebook.com/Is.ideastone
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=KMjPM5wfRjA


ตอน: ขนมขบเคี้ยวน้องหมา สร้างความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ (Houndstooth Treat)     

                    

ขนมขบเคี้ยวเพื่อน้องหมา แบรนด์ Houndstooth Treat รูปลักษณ์สนุก น้องหมาได้คุณค่า แถมเจาะตลาดส่งออก คุณวัชรนันท์ พิริยะพูล เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็น Food Grade และโปรตีนจากพืช เพื่อลดการแพ้อาหาร พร้อมตับบด และเพิ่มวิตามินเพื่อบำรุงฟันน้องหมาด้วย นอกจากนี้ยังรับผลิตตามรูปแบบและวัตถุดิบที่ลูกค้าต้องการเพื่อการขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น และด้วยการออกแบบขนมขบเคี้ยวของน้องหมาให้ไม่ต่างจากขนมคน แถมยังมีการจัดบูธภายในร้านให้คล้ายบาร์ เลือกหยิบจับ ขนม ทอฟฟี่ ขนมปัง พิซซา ที่ออกแบบหน้าตาเป็นขนมเพื่อน้องหมา ให้เจ้าของได้เพลิดเพลินกับการเลือกสรร ปัจจุบันวางจำหน่ายตามร้านไลฟ์สไตล์ แล้วยังส่งออกไปยังประเทศอังกฤษ และยังได้ออเดอร์จากหลายประเทศที่ไม่ได้คาดคิด อย่าง ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ จากการไปออกงานแสดงสินค้า


ตอน: ที่รองแก้วใยสับปะรด จากธรรมชาติสร้างสรรค์สู่งานศิลป์ (PUNN)     

                    

คุณภัทรพล จันทร์คำ ได้นำเศษกระดาษใยสับปะรดที่เหลือทิ้ง มาตัดเป็นเส้นยาว แล้วม้วนเป็นที่รองแก้ว
โดยใช้ส่วนสันกระดาษรับน้ำหนัก ทำให้มีความแข็งแรง และซึมซับน้ำที่หยดลงมาได้เร็วกว่า ซึ่งหลังจากซับน้ำแล้ว เพียงปล่อยวางไว้เฉยๆในอุณหภูมิปกติ ก็จะแห้งในเวลารวดเร็ว จึงไม่เกิดปัญหาเกิดเชื้อราขึ้น ที่รองแก้วกระดาษใยสับปะรดสามารถเป็นทั้งของแต่งบ้าน และของขวัญของฝากด้วย ปัจจุบันสินค้ามีการส่งออกไปต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย เป็นต้น ส่วนในประเทศวางจำหน่ายตามร้านสินค้าดีไซน์ต่างๆ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณอรรถพล จันทร์คำ obkstudio co.,Ltd 9/2 ซ.พร้อมศรี 2 คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110
  โทร: (66) 0-2712-1434 อีเมล: ccc@cccobjects.com

เดือนมิถุนายน 2558

ตอน: โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชีเพื่อ SMEs ไทย (FlowAccount.com)

                      

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เครื่องมือที่ช่วยให้นักธุรกิจจัดการบัญชีได้อย่างเป็นระบบ โดยฝีมือนักพัฒนาซอฟต์แวร์คนไทยที่ตั้งใจออกแบบโปรแกรมให้การทำบัญชีไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป คุณกฤษฎา ชุตินธร ใช้เวลาพัฒนาซอฟต์แวร์นานถึง 1 ปี จนได้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ระบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ที่ใช้งานง่าย แม้ไม่เคยมีพื้นฐานด้านบัญชีมาก่อนก็สามารถทำได้ โปรแกรมบัญชีที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นระบบที่ช่วยแก้ปัญหาการทำบัญชี ประหยัดเวลาในการเตรียมเอกสาร และช่วยให้การบริหารการเงินง่ายขึ้น ด้วยระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน เพียงผู้ใช้งานลงทะเบียน (Log in) เข้าไปก็ใช้งานได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆ โดยตัวซอฟต์แวร์ประกอบด้วยฟังก์ชั่น การออกใบเสนอราคา ใบวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และยังรวมถึงระบบรายงานยอดขายของลูกค้าด้วยแบบฟอร์มมาตรฐาน เพื่อให้ประหยัดเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลแบบเก่าๆ อีกต่อไป ทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ เหมาะสำหรับการทำธุรกิจในยุคดิจิตอล ในการทำการตลาด สำหรับลูกค้าขนาดเล็กที่มีการใช้งานที่น้อยมาก เช่น การวางบิล เป็นต้น ทางบริษัทให้บริการฟรี เป็นการคืนกำไรให้กับสังคม ส่วนลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้น ต้องใช้ฟังก์ชั่นมากขึ้น เช่น การทำบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีเงินเดือน เป็นต้น ก็จะมีการเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้น โดยคิดเป็นรายเดือนหรือรายปี

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกฤษฎา ชุตินธร 145 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  โทร: (66) 0-2714-7273, 08-1359-7000 อีเมล: support@flowaccount.com เว็บไซต์: www.flowaccount.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=FsU0vBHMMrk


ตอน: เติมชีวิตชีวาให้กับบ้าน ด้วยกระถางต้นไม้ถ้วยกาแฟ (Cup of Tree)

                      

สำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้ในกระถาง ตอนนี้มีไอเดียเก๋ๆ ที่จะช่วยเพิ่มสีสันสดใสให้กับบ้านของคุณได้
ด้วยกระถางต้นไม้ของคุณธีรชัย เจียมจตุรพัฒพร ที่ได้สั่งทำถ้วยกาแฟขนาดใหญ่เป็นพิเศษพร้อมจานรอง ผลิตจากเซรามิก ที่มีความแข็งแรงทนทาน มีช่องระบายน้ำด้านล่าง สามารถนำไปตกแต่งบ้านได้ทั้งภายในและภายนอก กระถางต้นไม้ Cup of Tree มีความพิเศษ คือ เนื้อกระถางเซรามิกพิเศษผลิตจากดินในประเทศจีน นำมาขึ้นรูปเป็นถ้วยเซรามิก ที่มีน้ำหนักเบากว่าเซรามิกทั่วไป แม้ขนาด 10 นิ้วยังยกขึ้นได้ ทำให้สามารถยกเคลื่อนย้ายได้สะดวก อีกทั้งมีสีสันที่สวยงาม ไม่หลุดร่อนง่าย เนื่องจากกระถางต้นไม้ Cup of Tree เป็นสินค้าคุณภาพและมีคุณสมบัติแตกต่างจากกระถางทั่วไปในท้องตลาด ปัจจุบันทำตลาดผ่านงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับสินค้าตกแต่งบ้าน ส่วนช่องทางจำหน่ายฝากขายตามร้านขายต้นไม้ และจำหน่ายทางออนไลน์


ตอน: ชิ้นงานที่ไร้ค่า พัฒนาสู่ของแต่งบ้านมีดีไซน์ (ชฎา)

                      

จากความบกพร่องของการผลิตชิ้นงาน คุณชญาดา ธนัตถ์วงศ์ ได้สร้างสรรค์สู่ของตกแต่งบ้านแสนเก๋ ที่ทั้ง
สวยงามและมีมูลค่าอีกด้วย คุณชญาดา ธนัตถ์วงศ์ มองเห็นคุณค่าของชิ้นงานที่เกิดความเสียหายจากการผลิตที่ไม่สมบูรณ์ แทนที่จะต้องทำลายทิ้งหรือนำไปหลอมใหม่ กลับคิดสร้างความงามจากความบกพร่องขึ้นมาด้วยแนวคิดหลัก คือ ยิ่งเสีย ยิ่งสวย เนื่องจากในกระบวนการหล่อขึ้นรูปด้วยทองเหลืองหรือบรอนซ์นั้น ต้องใช้ความร้อน ซึ่งในการหล่อ 1 ครั้ง มีการสูญเสียหรือไม่สมบูรณ์ เพราะน้ำทองเหลืองจะไหลไปไม่ทั่ว จะเกิดฟองหรือผุพังทำให้งานเสียหาย ทำให้ต้นทุนสูง จึงเอามาขัดสีขัดเงาให้ดูงดงามมีศิลปะมากขึ้น เมื่องานออกมาแล้วไม่ต้องทิ้งให้เสียเปล่า ทำให้ประหยัดทั้งทรัพยากรและแรงงาน แถมยังถูกอกถูกใจลูกค้าที่รักในงานศิลปะอีกด้วย สำหรับคอนเซ็ปต์ในการทำการตลาดคือ “ยิ่งหาตัวยาก คุณค่ายิ่งมาก” ออกสื่อน้อยๆ ให้อาศัยการค้นหาปากต่อปาก เพื่อความพิเศษของสินค้า ปัจจุบันชิ้นงานจะมีเก้าอี้สตูล โต๊ะ
จะเน้นงานชิ้นใหญ่ ในอนาคตจะมีการออกแบบชิ้นงานให้เล็กลงเป็นของตกแต่งบ้านมากขึ้น


ตอน: งานไม้มีสไตล์ โดนใจคนยุคใหม่ (Pana Objects)

                      

ผลิตภัณฑ์งานไม้มีสไตล์ เป็นฝีมือของนักออกแบบคนไทยที่นำไม้มาสร้างสรรค์ให้เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์
ของคนยุคใหม่ ที่โดดเด่นทั้งดีไซน์และการใช้งาน คุณภัทรพงศ์ พรพนาพงศ์ ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไม้
ทั้งโทนสีและลวดลายที่มีเสน่ห์แตกต่างกัน นำมาออกแบบให้เข้ากับแต่ละชิ้นงาน โดยใส่ลูกเล่นให้น่าสนใจ น่าใช้งาน ทำให้ผลิตภัณฑ์จากงานไม้แบรนด์นี้มีเสน่ห์ ถูกอกถูกใจคนที่ชื่นชอบงานดีไซน์เป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์งานไม้แบรนด์ Pana Objects แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ Living Item เป็นของที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น นาฬิกา โคมไฟ ,Stationary เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียน และ Gadget อุปกรณ์สำหรับใช้กับโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ไม้เป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เช่น ไม้เมเปิล ไม้บีช
ไม้วอลนัต และไม้แอช กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ Pana Objects เป็นกลุ่มวัยรุ่นสมัยใหม่ รวมไปถึง
คนเริ่มทำงานและคู่แต่งงานใหม่ คนที่เพิ่งซื้อคอนโดและต้องการซื้อของไว้ตกแต่งบ้านด้วยตัวเอง
นอกจากนี้ยังมีลูกค้ากลุ่มโรงแรม ที่ต้องการนำไปตกแต่งด้วย สำหรับการทำตลาดขายผ่านออนไลน์ และ
มีวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ และยังมีการออกบูธตามงานแสดงสินค้าไอเดียต่างๆ ด้วย


ตอน: เดนิมแฮนด์เมด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ (SELVEDGEWORK)

                      

ใครที่ชอบใส่กางเกงยีนส์ แต่ยังไม่เจอแบบที่ถูกใจ กางเกงยีนส์แบรนด์ SELVEDGEWORK ได้สร้างความพิเศษเหนือกว่าใคร เพราะลูกค้าสามารถเลือกวัสดุและการออกแบบที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้
คุณวิชพงษ์ หัตถสุวรรณ ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อทำกางเกงยีนส์เฉพาะรายบุคคล โดยลูกค้าสามารถ
ออกแบบกางเกงยีนส์ได้ด้วยตัวเอง เริ่มจากการเลือกวัตถุดิบ เนื้อผ้า และดีไซน์ ซึ่งเอกลักษณ์ของ SELVEDGEWORK คือ งานเย็บต้องละเอียด ประณีต และมีคุณภาพ โดยช่างที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี
ตัวผ้านำเข้ามาจากอเมริกา อิตาลี ญี่ปุ่น และของไทย เป็นต้น มีรายละเอียดที่สวยงามและมีคุณค่า เพราะการใส่รายละเอียดแม้เพียงเล็กน้อย เปรียบเสมือนการแสดงความใส่ใจในชิ้นงาน ที่สำคัญลูกค้ามีส่วนร่วมระบุความต้องการต่างๆ ตลอดทุกขั้นตอน เปรียบเสมือนเป็นดีไซเนอร์คนหนึ่ง เพื่อให้เป็นกางเกงที่ผู้สวมใส่ถูกใจมากที่สุด คุณวิชพงษ์ ต้องการทำแบรนด์ให้ลูกค้ารู้สึกว่า คุ้มค่า เกิดความพึงพอใจ แม้ว่าจะจ่ายสูงแต่ไม่เสียดายเงิน เพราะเป็นสินค้าชิ้นเดียวในโลก ทำขึ้นโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นแค่เครื่องแต่งกายเท่านั้น แต่คืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง


ตอน: งานปักผ้าสไตล์ใหม่ ดีไซน์เพื่อการแต่งบ้าน (ease)

                      

งานปักผ้าสวยๆ ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับมุมโปรดในบ้านได้ อย่างเช่น ผลงานสร้างสรรค์ของคุณวนัส แบรนด์ ease ที่ออกแบบงานปักผ้าสไตล์ใหม่ ซึ่งช่วยยกระดับงานฝีมือ แถมยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชิ้นงานได้อีกด้วย คุณวนัส โชคทวีศักดิ์ ได้สร้างสรรค์งานปักผ้าสไตล์ใหม่ โดยใช้กระบวนการผลิตที่ผสมผสานงานฝีมือร่วมกับเครื่องจักร เพื่อแก้ปัญหาความจำเจของงานปักในท้องตลาด ทำให้เกิดงานปักที่แตกต่าง ใช้เป็นของตกแต่งบ้านได้อย่างสวยงาม เช่น ฉากสำหรับแขวนกั้นห้อง หรือตกแต่งผนังที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการทอผ้าฝ้าย โดยใช้ระบบการเชื่อมต่อแบบ Modular สามารถถอดประกอบได้ เพื่อให้ผู้ใช้ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะกับพื้นที่ใช้งาน สะดวกต่อการขนย้าย และทำความสะอาดง่าย
ไม่เก็บฝุ่น นอกจากนี้ยังทำเป็นภาพตกแต่งบ้าน ตกแต่งผนังสวยๆ อีกทั้งยังสร้างสรรค์งานปักผ้าสู่หมอนอิง ที่ใช้กระบวนการผลิตงานปักผ้าผสานกับงานคราฟท์ โดยใช้เทคนิคพิเศษ ทำให้เกิดลายนูน 3 มิติ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอินทีเรียดีไซน์ ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการทำตลาดเน้นฝากจำหน่ายตาม โชว์รูม ปัจจุบันวางจำหน่ายที่ Y Factory&Light Café, Room Concept Store (Central Embassy 4th floor),
The Monochrome(Sukhumvit31), 2/7 Twice a week (Chula 50), Urbaan Home (Ratchada)


ตอน: เครื่องประดับผู้ชาย ดีไซน์นำความเชื่อ (MAJESTIC)

                      

เครื่องประดับส่วนใหญ่มักจะออกแบบมาเพื่อสุภาพสตรี แต่สำหรับเครื่องประดับแบรนด์ MAJESTIC
ออกแบบมาเพื่อคุณผู้ชายโดยเฉพาะ ที่ไม่ได้เน้นแค่ความเชื่อ ความศรัทธา แต่ยังสร้างสรรค์ดีไซน์ให้
ทันสมัย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วย จากกระแสความเชื่อเรื่องโชคลาง ส่งผลให้ "หินนำโชค" หรือ "หินสี" กลายเป็นสินค้าแฟชั่นยอดฮิตในปี 2558 ปลุกให้ธุรกิจเครื่องประดับหินสีตื่นตัว และตลาดเติบโตขึ้นอย่างมาก ทำให้คุณตรีวุฒิ นฤมิตร เห็นช่องทางและโอกาสทำเครื่องประดับสำหรับผู้ชาย ที่ไม่ใช่เป็นแค่หินมงคล แต่โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยการคัดเลือกโทนสีของหินนำโชคและพลอยที่ดูเข้ม เท่ห์ สมาร์ท เช่น นิล บลูไทเกอร์อาย มาผสานกับการออกแบบให้ดูภูมิฐานด้วยสัญลักษณ์หัวสิงโต อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและมีการรับประกันสินค้า ซึ่งแสดงถึงความใส่ใจที่มีให้กับลูกค้า ซึ่งตอนแรกคุณตรีวุฒิ ตั้งใจทำเครื่องประดับสำหรับผู้ชาย แต่ตอนนี้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้หญิงก็มีความสนใจในเครื่องประดับนี้ไม่แพ้กัน เครื่องประดับแบรนด์ MAJESTIC ทำตลาดผ่านออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊ค ไอจี เว็บไซต์ และฝากขายตามร้านต่างๆ โดยมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ตอน: ตัด ต่อ เติม เพิ่มดีไซน์ให้กระเป๋าผ้า (RETRO MEMO)

                      

สินค้าแฮนด์เมด เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร อย่างกระเป๋าผ้าต่อแบบหกเหลี่ยม
แบรนด์ RETRO MEMO ที่นอกจากมีความสวยงามแล้ว ยังมีประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่อีกด้วย คุณสารินี กลิ่นสุวรรณ เป็นผู้ที่หลงใหลในการใช้ผ้าฝ้าย จึงมักจะนำผ้าฝ้ายชนิดต่างๆ มาจับคู่กัน ทำเป็นงานแฮนด์เมดแบบต่างๆ ขายเป็นงานอดิเรก และพัฒนาผลงานมาเรื่อยๆ ต่อมาจึงคิดทำเป็นธุรกิจจริงจัง จนมาเป็นกระเป๋าผ้าต่อแบบหกเหลี่ยม สินค้าแฮนด์เมดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร คุณสารินี ได้ออกแบบสินค้าจากความประทับใจ ในวิถีชีวิตและแฟชั่นแนวย้อนยุคช่วงเรโทร (1950-1980) โดยเน้นสินค้าแนวแฮนด์เมดกระเป๋าผ้าจากเศษผ้าฝ้าย เช่น ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าทอพื้นเมือง และผ้าจากอุตสาหกรรมการตัดเย็บ โดยนำผ้ารูปทรง 6 เหลี่ยม มาสร้างลวดลาย เย็บสอยด้วยเทคนิค patchwork แบบแฮนด์เมด 100% กระเป๋าจึงมีความพิเศษที่มีลวดลายต่อเนื่องทั้งใบ ไร้รอยเย็บตะเข็บด้านข้าง
ก้นกระเป๋าเป็นรูปทรงตัว U อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งได้รับรางวัล Demark Award 2014 อีกทั้งได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2555 แล้วปัจจุบันทำตลาดโดยเน้นออกงานแฟร์ ฝากขายตามหน้าร้านต่างๆ

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่นี่  
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500ตอน

ช่อง 3   

ช่อง NBT 

ทัวร์จักรยาน เสน่ห์การท่องเที่ยว
แบบวิถีไทย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558

วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

สินค้าจากวัสดุธรรมชาติ ปรับตัว
เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

วันที่ 5 กรกฎาคม 2558

สร้างไอเดียธุรกิจจากส่วนเกิน
การผลิตสู่สินค้าเพื่อสุขภาพ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558

วันที่ 11 กรกฎาคม 2558

กระเป๋าเป้มีดีไซน์ โดนใจวัยรุ่น

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

วันที่ 12 กรกฎาคม 2558

ธุรกิจตู้แลกเหรียญ เพิ่มรายได้ให้ธุรกิจหยอดเหรียญ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558

ต่อยอดงานวิจัยจากมันสำปะหลัง
สู่บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

วันที่ 19 กรกฎาคม 2558

นวัตกรรมฆ่าเชื้อช้อน-ส้อม
เพื่อมาตรฐานด้านสุขอนามัย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

วันที่ 25 กรกฎาคม 2558

ก้อนหินจินตนาการ สร้างมูลค่า
จากงานเพ้นท์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

วันที่ 26 กรกฎาคม 2558

ขนมขบเคี้ยวน้องหมา สร้างความสุข
ทั้งผู้ให้และผู้รับ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2558

วันที่ 1 สิงหาคม 2558

ที่รองแก้วใยสับปะรด จากธรรมชาติสร้างสรรค์สู่งานศิลป์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

วันที่ 2 สิงหาคม 2558

เดือนกรกฎาคม 2558

ตอน: ทัวร์จักรยาน เสน่ห์การท่องเที่ยวแบบวิถีไทย (Co van Kessel)

                    

การปั่นจักรยานท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบเมื่อได้มาเยือนเมืองไทย ซึ่งธุรกิจทัวร์จักรยาน ของคุณจันทร์มณี ผลภักดี เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกลำดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจ Co van Kessel ถือเป็นเจ้าแรกของการทำทัวร์จักรยานในไทย เป็นผู้นำจักรยานทัวร์ทั้งในเรื่องเส้นทาง และประสบการณ์ใหม่ๆ โดยจะมีการสำรวจเส้นทางด้วยการมองหาชุมชนที่มีความหลากหลาย มีวิถีชุมชนที่น่าสนใจ แพ็กเกจที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ Co Combo ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการปั่นจักรยานกับการนั่งเรือหางยาว ชมวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ ได้อย่างลงตัว ภายในระยะเวลา 5 ชั่วโมง ด้วยความประทับใจในการให้บริการและเส้นทางการปั่นจักรยานที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์แปลกใหม่ ทำให้ลูกค้ายังคงกลับมาใช้บริการไม่เคยขาด การทำทัวร์จักรยานของ Co van Kessel มุ่งเน้นที่การรักษามาตรฐานของการให้บริการ เพื่อให้สามารถรักษาจุดยืนในการเป็นผู้นำเรื่องของทัวร์จักรยานในประเทศไทยได้ตลอดไป

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณจันทร์มณี ผลภักดี 23 ท่าน้ำสี่พระยา ตรอกโรงน้ำแข็ง ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
  โทร: (66) 0-2639-7351, 087-054-9878 อีเมล: contact@covankessel.com เว็บไซต์: http://www.covankessel.com/
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=4OYdLgI3XfM


ตอน: สินค้าจากวัสดุธรรมชาติ ปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสทางตลาด (สุขขี แฮนดิคราฟท์)

                    

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นหลักสำหรับการผลิตนั้น จำเป็นต้องปรับตัวอย่างมาก เพราะวัสดุ
เหล่านั้นหายากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่น สุขขี แฮนดิคราฟท์ ผู้ผลิตสินค้าจากเถาวัลย์ ที่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง
ของธุรกิจที่ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างดี และยังคงประสบความสำเร็จมาได้กว่า 30 ปี
ด้วยเศรษฐกิจโลกซบเซา คุณศิริวรรณ สุขขี จึงต้องปรับกลยุทธ์ทั้งด้านการผลิตและการตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดในตลาดได้ อีกทั้งยังวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง จ.ราชบุรี
เพื่อปลูกเถาวัลย์ทดแทนธรรมชาติ เมื่อก่อนตลาดหลักๆ คือ ส่งออกทั้งอเมริกาและยุโรปที่ได้รับความนิยมสูงมาก แต่ปัจจุบันหันมาทำตลาดในไทยมากขึ้น และยังได้เปิดโรงงานให้เป็นที่เรียนรู้ อีกทั้งยังทำรีสอร์ท
ที่นำผลิตภัณฑ์เถาวัลย์มาประดับตกแต่งเหมือนเป็นโชว์รูม และยังเปิดเป็นร้านวางขาย ซึ่งมีกระแสตอบรับ
ที่ดีมาก


ตอน: สร้างไอเดียธุรกิจ จากส่วนเกินการผลิตสู่สินค้าเพื่อสุขภาพ (cocomuch)

                     

อาหารเพื่อสุขภาพ นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ทุกวันนี้มีทางเลือกในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันหลากหลายมากขึ้น เช่นเดียวกับไอศกรีมและโยเกิร์ตแบรนด์ cocomuch ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ไม่ใช่แค่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ที่มาของ
แนวคิดในการผลิตยังน่าสนใจด้วย จากเดิมที่ผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ทำให้มีส่วนเกินจากการผลิต
จึงพัฒนาต่อยอดให้ครบวงจรมากขึ้น จนนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มและไอศกรีม จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ตัวนี้ คือไม่มีส่วนผสมของนมจากสัตว์ ไข่ ถั่วเหลือง และกลูเตน แต่ประกอบไปด้วยไขมันดีที่ได้จากมะพร้าว ย่อยง่าย สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็ว มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และยังเหมาะสำหรับเด็กๆ ที่แพ้นมวัว cocomuch เน้นทำตลาดไปที่กลุ่มคนรับประทานอาหารเจ มังสวิรัติ รวมถึงคนกินอาหารคลีน ปัจจุบันวางขายตามบูธ และฝากขายในร้านสุขภาพ ได้การตอบรับที่ดีมาก นอกจากนี้มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการเปิดให้สั่งแบบเดลิเวอรี่ด้วย 

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกิติภูมิ การไมตรีจิตร์ 37/1 สุขุมวิท 67 ถ.สุขุมวิท พระโขนงเหนือ กทม.10110
  โทร: (66) 0-2714-1167, 081-647-1472 เว็บไซต์: https://www.facebook.com/cocomuch
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=yaU1oBv3_Tw


ตอน: กระเป๋าเป้มีดีไซน์ โดนใจวัยรุ่น (Troopers)

                     

กระเป๋าเป้ดีไซน์เก๋ๆ แบรนด์ Troopers เป็นผลงานของคุณณิชา สมิทธิปรีชาวงษ์ และเพื่อนๆ ที่อยากออกแบบกระเป๋าที่ตอบโจทย์ของตัวเอง คือ อยากได้กระเป๋าที่มีช่องใส่ของได้เยอะๆ สีสันสดใส จะใส่ไปเดิน
ในเมืองเก๋ๆ หรือใช้เดินทางไกลก็ได้ จึงตัดสินใจสร้างแบรนด์ขึ้นมา โดยเน้นขายออนไลน์เป็นหลัก คุณณิชาได้ออกแบบกระเป๋าเป้ แบรนด์ Troopers ให้มีสีสันสดใส ตอบโจทย์วัยรุ่นที่ชอบความสนุกสนาน และมี
ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ซัพพอร์ทกระเป๋าเล็กๆ ใส่ของได้หลากหลายช่อง เลือกใช้แม่สีหลัก แดง เหลือง น้ำเงิน หลังจากเปิดตัวเป็นที่รู้จักแล้วก็สังเกตเทรนด์สีไหนที่มาแรง ก็จะดีไซน์สีนั้นออกมาให้เข้ากับกระแส อีกทั้งยังเลือกใช้วัสดุผ้าร่มชนิดกันน้ำ Troopers จึงเป็นกระเป๋าเป้ที่สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล จนกลาย
เป็นหนึ่งในสินค้าขายดีในโลกออนไลน์ เริ่มแรกขายผ่านออนไลน์มีทั้งเฟซบุ๊คและไอจี และวางขาย
ในเว็บไซต์ชั้นนำเป็นหลัก ตอนนี้มีการฝากขายตามหน้าร้านต่างๆ ในกรุงเทพฯ ด้วย


ตอน: ธุรกิจตู้แลกเหรียญ เพิ่มรายได้ให้ธุรกิจหยอดเหรียญ (แสนดี)

                     
 
ไอเดียธุรกิจดีๆ เกิดขึ้นได้ง่ายๆ จากความช่างสังเกต และหมั่นสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภค อย่าง
“ตู้แลกเหรียญแสนดี” ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการเครื่องหยอดเหรียญชนิดต่างๆ แล้ว ยังช่วย
ลดต้นทุนการจ้างคนได้อีกด้วย “ตู้แลกเหรียญแสนดี” ใส่ธนบัตรลงไปเหรียญ 1,2,5,10 บาท ก็จะออกมา และจากการเก็บสถิติการใช้งาน เจ้าของกิจการที่นำตู้แลกเหรียญนี้ไปติดตั้ง คู่กับเครื่องหยอดเหรียญต่างๆ สามารถทำงานได้เกือบ 24 ชั่วโมง ยอดการใช้งานช่วงกลางคืนเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังลดรายจ่ายจากการจ้างคนมายืนเฝ้า คนที่มาแลกเหรียญได้ในประเทศไทย การทำตลาดขายผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของกิจการ ส่วนประเทศเพื่อนบ้าน มี ลาว พม่า และกำลังเจรจาธุรกิจกับอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณชนินทร์ ปิ่นแก้ว บริษัท เซอร์บ็อกซ์ จำกัด 36/438 ถ.นครอินทร์ ซ.นครอินทร์ 1
  ม. 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  โทร: 089-816-6130 อีเมล: cirbox.rd@gmail.com เว็บไซต์: http://www.cirbox.co.th/
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=7jvuXR2sJaw

ตอน: ต่อยอดงานวิจัยจากมันสำปะหลัง สู่บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก (UB Pack)

                    

บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหาร นับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ควรให้ความใส่ใจ เพราะส่งผลโดยตรงกับสุขภาพ
UB Pack เป็นอีกหนึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม
เดิมคุณวรอนงค์ วิจักษณ์โยธิน ทำธุรกิจอยู่แล้วและกำลังมองหาธุรกิจอื่นๆ จนไปเจอผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ย่อยสลายทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง จึงมองเห็นโอกาสและความยั่งยืนสำหรับธุรกิจในระยะยาวของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ จึงนำมาต่อยอดผลิตและทำตลาด
มันสำปะหลังเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายโฟมพลาสติก ขึ้นรูปตามแม่พิมพ์ได้ สามารถใช้ทดแทนภาชนะโฟม ทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากมันสำปะหลัง UB Pack ไม่มีสารเคมี มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ภายใน 3 เดือน สามารถฝังกลบได้ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม ซึ่งเป็นจุดขายที่สำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น สะดุดตาและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค UB Pack ทำตลาดโดยออกงานแสดงสินค้าต่างๆ และผ่านช่องทางออนไลน์ 

 • ผู้แทนธุรกิจ : คุณวรอนงค์ วิจักษณ์โยธิน 66/1 ม. 4 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 7312
  โทร: 081-643-3938 อีเมลvara-anong@ubpack.com เว็บไซต์: www.ubpack.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=msipzuz_mZE


ตอน: นวัตกรรมฆ่าเชื้อช้อน-ส้อม เพื่อมาตรฐานด้านสุขอนามัย (dnakemicalhouse) 

                    

คุณฐานิฏฐ์ สุวรรณบุญยกิจและทีมงานใช้เวลาพัฒนานวัตกรรมยูวีกว่า 2 ปี จนได้อุปกรณ์ที่ใช้ในศูนย์อาหารเพื่อฆ่าเชื้อ บนช้อนและส้อม ก่อนนำไปใช้รับประทานอาหาร โดยการใช้เทคโนโลยีอัลตร้าไวโอเลตช่วยในการฆ่าเชื้อ มีประสิทธิภาพลดปริมาณเชื้อโรคได้ถึง 99% ภายในเวลาเพียง 2 วินาที ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิในการฆ่าเชื้อโรค จากสถาบันชั้นนำ อย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านการทดสอบไฟฟ้า จากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อีกทั้งเครื่องฆ่าเชื้อบนช้อนและส้อมนี้ยังทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องเสี่ยงกับไฟฟ้ารั่ว และโลหะหนักที่อาจปนเปื้อนจากตะกรันจากหม้อลวกแบบที่ใช้กันอยู่ อีกทั้งยังเป็นเครื่องที่ประหยัดพลังงาน มีระบบปิดตัวเองเมื่อไม่มีผู้ใช้งาน ทำให้ศูนย์อาหารประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 99% การทำตลาด มีทั้งการ walk in เพื่อนำเสนอกับองค์กรใหญ่ๆ พร้อมทั้งออกงานแสดงสินค้าต่างๆ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณฐานิฏฐ์ สุวรรณบุญยกิจ 137/9 ม. 1 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
  อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
  โทร: 080-612-4448, (66) 0-2444-6199 อีเมล: dnakemicalhouse@gmail.com เว็บไซต์: http://www.dkhthailand.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=yk_JHfipCmg

     
ตอน: ก้อนหินจินตนาการ สร้างมูลค่าจากงานเพ้นท์ (Is.Ideastone)   

                    

ไอเดียการเพ้นท์ลวดลายน่ารักลงบนก้อนหินที่ดูไม่มีมูลค่า ให้สามารถสร้างรายได้และมีมูลค่าทางจิตใจ
จุดเด่นของงานฝีมือบนก้อนหินของ Is.Ideastone คือ ชิ้นงานเต็มไปด้วยจินตนาการของผู้วาด เพราะขณะวาดจะมีการสร้างรูปแบบลวดลายการ์ตูนให้เหมาะสมกับก้อนหินลักษณะต่างๆ อีกทั้งก้อนหินเพ้นท์ลายนี้ยังมีประโยชน์ใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นที่ทับกระดาษ ของตกแต่ง หรือของขวัญที่ให้ในโอกาสพิเศษ ส่วนเรื่องความใส่ใจในการบริการนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการจำหน่ายชิ้นงาน โดยทางร้านจะมีการออกแบบแพ็คเกจกล่องไม้ขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใช้ใส่ชิ้นงานก้อนหินและการขนส่ง ทำให้งานมีความสวยงาม ไม่หลุดลอก จนถึงมือลูกค้าอย่างสมบูรณ์ “Is.Ideastone” ก้อนหินเพ้นท์ลายสุดน่ารัก ตอบโจทย์ลูกค้าที่ชื่นชอบสินค้าแนวสร้างสรรค์ สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาดคือ โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งจะมีการอัพเดทสินค้ารูปแบบใหม่อยู่เสมอ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณวรัญญา ขำหัวเตย 18/1 ถนนบรมราชชนนี(อพาร์ตเมนท์ปิ่นเกล้าเพลส)
  แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
  โทร: 082-323-2298 อีเมล: Is.ideastone@gmail.com เว็บไซต์: www.facebook.com/Is.ideastone
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=KMjPM5wfRjA


ตอน: ขนมขบเคี้ยวน้องหมา สร้างความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ (Houndstooth Treat)     

                    

ขนมขบเคี้ยวเพื่อน้องหมา แบรนด์ Houndstooth Treat รูปลักษณ์สนุก น้องหมาได้คุณค่า แถมเจาะตลาดส่งออก คุณวัชรนันท์ พิริยะพูล เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็น Food Grade และโปรตีนจากพืช เพื่อลดการแพ้อาหาร พร้อมตับบด และเพิ่มวิตามินเพื่อบำรุงฟันน้องหมาด้วย นอกจากนี้ยังรับผลิตตามรูปแบบและวัตถุดิบที่ลูกค้าต้องการเพื่อการขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น และด้วยการออกแบบขนมขบเคี้ยวของน้องหมาให้ไม่ต่างจากขนมคน แถมยังมีการจัดบูธภายในร้านให้คล้ายบาร์ เลือกหยิบจับ ขนม ทอฟฟี่ ขนมปัง พิซซา ที่ออกแบบหน้าตาเป็นขนมเพื่อน้องหมา ให้เจ้าของได้เพลิดเพลินกับการเลือกสรร ปัจจุบันวางจำหน่ายตามร้านไลฟ์สไตล์ แล้วยังส่งออกไปยังประเทศอังกฤษ และยังได้ออเดอร์จากหลายประเทศที่ไม่ได้คาดคิด อย่าง ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ จากการไปออกงานแสดงสินค้า


ตอน: ที่รองแก้วใยสับปะรด จากธรรมชาติสร้างสรรค์สู่งานศิลป์ (PUNN)     

                    

คุณภัทรพล จันทร์คำ ได้นำเศษกระดาษใยสับปะรดที่เหลือทิ้ง มาตัดเป็นเส้นยาว แล้วม้วนเป็นที่รองแก้ว
โดยใช้ส่วนสันกระดาษรับน้ำหนัก ทำให้มีความแข็งแรง และซึมซับน้ำที่หยดลงมาได้เร็วกว่า ซึ่งหลังจากซับน้ำแล้ว เพียงปล่อยวางไว้เฉยๆในอุณหภูมิปกติ ก็จะแห้งในเวลารวดเร็ว จึงไม่เกิดปัญหาเกิดเชื้อราขึ้น ที่รองแก้วกระดาษใยสับปะรดสามารถเป็นทั้งของแต่งบ้าน และของขวัญของฝากด้วย ปัจจุบันสินค้ามีการส่งออกไปต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย เป็นต้น ส่วนในประเทศวางจำหน่ายตามร้านสินค้าดีไซน์ต่างๆ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณอรรถพล จันทร์คำ obkstudio co.,Ltd 9/2 ซ.พร้อมศรี 2 คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110
  โทร: (66) 0-2712-1434 อีเมล: ccc@cccobjects.com

เดือนมิถุนายน 2558

ตอน: โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยจัดการบัญชีเพื่อ SMEs ไทย (FlowAccount.com)

                      

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เครื่องมือที่ช่วยให้นักธุรกิจจัดการบัญชีได้อย่างเป็นระบบ โดยฝีมือนักพัฒนาซอฟต์แวร์คนไทยที่ตั้งใจออกแบบโปรแกรมให้การทำบัญชีไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป คุณกฤษฎา ชุตินธร ใช้เวลาพัฒนาซอฟต์แวร์นานถึง 1 ปี จนได้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ระบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ที่ใช้งานง่าย แม้ไม่เคยมีพื้นฐานด้านบัญชีมาก่อนก็สามารถทำได้ โปรแกรมบัญชีที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นระบบที่ช่วยแก้ปัญหาการทำบัญชี ประหยัดเวลาในการเตรียมเอกสาร และช่วยให้การบริหารการเงินง่ายขึ้น ด้วยระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน เพียงผู้ใช้งานลงทะเบียน (Log in) เข้าไปก็ใช้งานได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆ โดยตัวซอฟต์แวร์ประกอบด้วยฟังก์ชั่น การออกใบเสนอราคา ใบวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และยังรวมถึงระบบรายงานยอดขายของลูกค้าด้วยแบบฟอร์มมาตรฐาน เพื่อให้ประหยัดเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลแบบเก่าๆ อีกต่อไป ทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ เหมาะสำหรับการทำธุรกิจในยุคดิจิตอล ในการทำการตลาด สำหรับลูกค้าขนาดเล็กที่มีการใช้งานที่น้อยมาก เช่น การวางบิล เป็นต้น ทางบริษัทให้บริการฟรี เป็นการคืนกำไรให้กับสังคม ส่วนลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้น ต้องใช้ฟังก์ชั่นมากขึ้น เช่น การทำบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีเงินเดือน เป็นต้น ก็จะมีการเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้น โดยคิดเป็นรายเดือนหรือรายปี

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณกฤษฎา ชุตินธร 145 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  โทร: (66) 0-2714-7273, 08-1359-7000 อีเมล: support@flowaccount.com เว็บไซต์: www.flowaccount.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=FsU0vBHMMrk


ตอน: เติมชีวิตชีวาให้กับบ้าน ด้วยกระถางต้นไม้ถ้วยกาแฟ (Cup of Tree)

                      

สำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้ในกระถาง ตอนนี้มีไอเดียเก๋ๆ ที่จะช่วยเพิ่มสีสันสดใสให้กับบ้านของคุณได้
ด้วยกระถางต้นไม้ของคุณธีรชัย เจียมจตุรพัฒพร ที่ได้สั่งทำถ้วยกาแฟขนาดใหญ่เป็นพิเศษพร้อมจานรอง ผลิตจากเซรามิก ที่มีความแข็งแรงทนทาน มีช่องระบายน้ำด้านล่าง สามารถนำไปตกแต่งบ้านได้ทั้งภายในและภายนอก กระถางต้นไม้ Cup of Tree มีความพิเศษ คือ เนื้อกระถางเซรามิกพิเศษผลิตจากดินในประเทศจีน นำมาขึ้นรูปเป็นถ้วยเซรามิก ที่มีน้ำหนักเบากว่าเซรามิกทั่วไป แม้ขนาด 10 นิ้วยังยกขึ้นได้ ทำให้สามารถยกเคลื่อนย้ายได้สะดวก อีกทั้งมีสีสันที่สวยงาม ไม่หลุดร่อนง่าย เนื่องจากกระถางต้นไม้ Cup of Tree เป็นสินค้าคุณภาพและมีคุณสมบัติแตกต่างจากกระถางทั่วไปในท้องตลาด ปัจจุบันทำตลาดผ่านงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับสินค้าตกแต่งบ้าน ส่วนช่องทางจำหน่ายฝากขายตามร้านขายต้นไม้ และจำหน่ายทางออนไลน์


ตอน: ชิ้นงานที่ไร้ค่า พัฒนาสู่ของแต่งบ้านมีดีไซน์ (ชฎา)

                      

จากความบกพร่องของการผลิตชิ้นงาน คุณชญาดา ธนัตถ์วงศ์ ได้สร้างสรรค์สู่ของตกแต่งบ้านแสนเก๋ ที่ทั้ง
สวยงามและมีมูลค่าอีกด้วย คุณชญาดา ธนัตถ์วงศ์ มองเห็นคุณค่าของชิ้นงานที่เกิดความเสียหายจากการผลิตที่ไม่สมบูรณ์ แทนที่จะต้องทำลายทิ้งหรือนำไปหลอมใหม่ กลับคิดสร้างความงามจากความบกพร่องขึ้นมาด้วยแนวคิดหลัก คือ ยิ่งเสีย ยิ่งสวย เนื่องจากในกระบวนการหล่อขึ้นรูปด้วยทองเหลืองหรือบรอนซ์นั้น ต้องใช้ความร้อน ซึ่งในการหล่อ 1 ครั้ง มีการสูญเสียหรือไม่สมบูรณ์ เพราะน้ำทองเหลืองจะไหลไปไม่ทั่ว จะเกิดฟองหรือผุพังทำให้งานเสียหาย ทำให้ต้นทุนสูง จึงเอามาขัดสีขัดเงาให้ดูงดงามมีศิลปะมากขึ้น เมื่องานออกมาแล้วไม่ต้องทิ้งให้เสียเปล่า ทำให้ประหยัดทั้งทรัพยากรและแรงงาน แถมยังถูกอกถูกใจลูกค้าที่รักในงานศิลปะอีกด้วย สำหรับคอนเซ็ปต์ในการทำการตลาดคือ “ยิ่งหาตัวยาก คุณค่ายิ่งมาก” ออกสื่อน้อยๆ ให้อาศัยการค้นหาปากต่อปาก เพื่อความพิเศษของสินค้า ปัจจุบันชิ้นงานจะมีเก้าอี้สตูล โต๊ะ
จะเน้นงานชิ้นใหญ่ ในอนาคตจะมีการออกแบบชิ้นงานให้เล็กลงเป็นของตกแต่งบ้านมากขึ้น


ตอน: งานไม้มีสไตล์ โดนใจคนยุคใหม่ (Pana Objects)

                      

ผลิตภัณฑ์งานไม้มีสไตล์ เป็นฝีมือของนักออกแบบคนไทยที่นำไม้มาสร้างสรรค์ให้เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์
ของคนยุคใหม่ ที่โดดเด่นทั้งดีไซน์และการใช้งาน คุณภัทรพงศ์ พรพนาพงศ์ ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไม้
ทั้งโทนสีและลวดลายที่มีเสน่ห์แตกต่างกัน นำมาออกแบบให้เข้ากับแต่ละชิ้นงาน โดยใส่ลูกเล่นให้น่าสนใจ น่าใช้งาน ทำให้ผลิตภัณฑ์จากงานไม้แบรนด์นี้มีเสน่ห์ ถูกอกถูกใจคนที่ชื่นชอบงานดีไซน์เป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์งานไม้แบรนด์ Pana Objects แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ Living Item เป็นของที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น นาฬิกา โคมไฟ ,Stationary เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียน และ Gadget อุปกรณ์สำหรับใช้กับโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ไม้เป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เช่น ไม้เมเปิล ไม้บีช
ไม้วอลนัต และไม้แอช กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ Pana Objects เป็นกลุ่มวัยรุ่นสมัยใหม่ รวมไปถึง
คนเริ่มทำงานและคู่แต่งงานใหม่ คนที่เพิ่งซื้อคอนโดและต้องการซื้อของไว้ตกแต่งบ้านด้วยตัวเอง
นอกจากนี้ยังมีลูกค้ากลุ่มโรงแรม ที่ต้องการนำไปตกแต่งด้วย สำหรับการทำตลาดขายผ่านออนไลน์ และ
มีวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ และยังมีการออกบูธตามงานแสดงสินค้าไอเดียต่างๆ ด้วย


ตอน: เดนิมแฮนด์เมด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ (SELVEDGEWORK)

                      

ใครที่ชอบใส่กางเกงยีนส์ แต่ยังไม่เจอแบบที่ถูกใจ กางเกงยีนส์แบรนด์ SELVEDGEWORK ได้สร้างความพิเศษเหนือกว่าใคร เพราะลูกค้าสามารถเลือกวัสดุและการออกแบบที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้
คุณวิชพงษ์ หัตถสุวรรณ ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อทำกางเกงยีนส์เฉพาะรายบุคคล โดยลูกค้าสามารถ
ออกแบบกางเกงยีนส์ได้ด้วยตัวเอง เริ่มจากการเลือกวัตถุดิบ เนื้อผ้า และดีไซน์ ซึ่งเอกลักษณ์ของ SELVEDGEWORK คือ งานเย็บต้องละเอียด ประณีต และมีคุณภาพ โดยช่างที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี
ตัวผ้านำเข้ามาจากอเมริกา อิตาลี ญี่ปุ่น และของไทย เป็นต้น มีรายละเอียดที่สวยงามและมีคุณค่า เพราะการใส่รายละเอียดแม้เพียงเล็กน้อย เปรียบเสมือนการแสดงความใส่ใจในชิ้นงาน ที่สำคัญลูกค้ามีส่วนร่วมระบุความต้องการต่างๆ ตลอดทุกขั้นตอน เปรียบเสมือนเป็นดีไซเนอร์คนหนึ่ง เพื่อให้เป็นกางเกงที่ผู้สวมใส่ถูกใจมากที่สุด คุณวิชพงษ์ ต้องการทำแบรนด์ให้ลูกค้ารู้สึกว่า คุ้มค่า เกิดความพึงพอใจ แม้ว่าจะจ่ายสูงแต่ไม่เสียดายเงิน เพราะเป็นสินค้าชิ้นเดียวในโลก ทำขึ้นโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นแค่เครื่องแต่งกายเท่านั้น แต่คืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง


ตอน: งานปักผ้าสไตล์ใหม่ ดีไซน์เพื่อการแต่งบ้าน (ease)

                      

งานปักผ้าสวยๆ ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับมุมโปรดในบ้านได้ อย่างเช่น ผลงานสร้างสรรค์ของคุณวนัส แบรนด์ ease ที่ออกแบบงานปักผ้าสไตล์ใหม่ ซึ่งช่วยยกระดับงานฝีมือ แถมยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชิ้นงานได้อีกด้วย คุณวนัส โชคทวีศักดิ์ ได้สร้างสรรค์งานปักผ้าสไตล์ใหม่ โดยใช้กระบวนการผลิตที่ผสมผสานงานฝีมือร่วมกับเครื่องจักร เพื่อแก้ปัญหาความจำเจของงานปักในท้องตลาด ทำให้เกิดงานปักที่แตกต่าง ใช้เป็นของตกแต่งบ้านได้อย่างสวยงาม เช่น ฉากสำหรับแขวนกั้นห้อง หรือตกแต่งผนังที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการทอผ้าฝ้าย โดยใช้ระบบการเชื่อมต่อแบบ Modular สามารถถอดประกอบได้ เพื่อให้ผู้ใช้ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะกับพื้นที่ใช้งาน สะดวกต่อการขนย้าย และทำความสะอาดง่าย
ไม่เก็บฝุ่น นอกจากนี้ยังทำเป็นภาพตกแต่งบ้าน ตกแต่งผนังสวยๆ อีกทั้งยังสร้างสรรค์งานปักผ้าสู่หมอนอิง ที่ใช้กระบวนการผลิตงานปักผ้าผสานกับงานคราฟท์ โดยใช้เทคนิคพิเศษ ทำให้เกิดลายนูน 3 มิติ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอินทีเรียดีไซน์ ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการทำตลาดเน้นฝากจำหน่ายตาม โชว์รูม ปัจจุบันวางจำหน่ายที่ Y Factory&Light Café, Room Concept Store (Central Embassy 4th floor),
The Monochrome(Sukhumvit31), 2/7 Twice a week (Chula 50), Urbaan Home (Ratchada)


ตอน: เครื่องประดับผู้ชาย ดีไซน์นำความเชื่อ (MAJESTIC)

                      

เครื่องประดับส่วนใหญ่มักจะออกแบบมาเพื่อสุภาพสตรี แต่สำหรับเครื่องประดับแบรนด์ MAJESTIC
ออกแบบมาเพื่อคุณผู้ชายโดยเฉพาะ ที่ไม่ได้เน้นแค่ความเชื่อ ความศรัทธา แต่ยังสร้างสรรค์ดีไซน์ให้
ทันสมัย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วย จากกระแสความเชื่อเรื่องโชคลาง ส่งผลให้ "หินนำโชค" หรือ "หินสี" กลายเป็นสินค้าแฟชั่นยอดฮิตในปี 2558 ปลุกให้ธุรกิจเครื่องประดับหินสีตื่นตัว และตลาดเติบโตขึ้นอย่างมาก ทำให้คุณตรีวุฒิ นฤมิตร เห็นช่องทางและโอกาสทำเครื่องประดับสำหรับผู้ชาย ที่ไม่ใช่เป็นแค่หินมงคล แต่โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยการคัดเลือกโทนสีของหินนำโชคและพลอยที่ดูเข้ม เท่ห์ สมาร์ท เช่น นิล บลูไทเกอร์อาย มาผสานกับการออกแบบให้ดูภูมิฐานด้วยสัญลักษณ์หัวสิงโต อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและมีการรับประกันสินค้า ซึ่งแสดงถึงความใส่ใจที่มีให้กับลูกค้า ซึ่งตอนแรกคุณตรีวุฒิ ตั้งใจทำเครื่องประดับสำหรับผู้ชาย แต่ตอนนี้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้หญิงก็มีความสนใจในเครื่องประดับนี้ไม่แพ้กัน เครื่องประดับแบรนด์ MAJESTIC ทำตลาดผ่านออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊ค ไอจี เว็บไซต์ และฝากขายตามร้านต่างๆ โดยมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ตอน: ตัด ต่อ เติม เพิ่มดีไซน์ให้กระเป๋าผ้า (RETRO MEMO)

                      

สินค้าแฮนด์เมด เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร อย่างกระเป๋าผ้าต่อแบบหกเหลี่ยม
แบรนด์ RETRO MEMO ที่นอกจากมีความสวยงามแล้ว ยังมีประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่อีกด้วย คุณสารินี กลิ่นสุวรรณ เป็นผู้ที่หลงใหลในการใช้ผ้าฝ้าย จึงมักจะนำผ้าฝ้ายชนิดต่างๆ มาจับคู่กัน ทำเป็นงานแฮนด์เมดแบบต่างๆ ขายเป็นงานอดิเรก และพัฒนาผลงานมาเรื่อยๆ ต่อมาจึงคิดทำเป็นธุรกิจจริงจัง จนมาเป็นกระเป๋าผ้าต่อแบบหกเหลี่ยม สินค้าแฮนด์เมดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร คุณสารินี ได้ออกแบบสินค้าจากความประทับใจ ในวิถีชีวิตและแฟชั่นแนวย้อนยุคช่วงเรโทร (1950-1980) โดยเน้นสินค้าแนวแฮนด์เมดกระเป๋าผ้าจากเศษผ้าฝ้าย เช่น ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าทอพื้นเมือง และผ้าจากอุตสาหกรรมการตัดเย็บ โดยนำผ้ารูปทรง 6 เหลี่ยม มาสร้างลวดลาย เย็บสอยด้วยเทคนิค patchwork แบบแฮนด์เมด 100% กระเป๋าจึงมีความพิเศษที่มีลวดลายต่อเนื่องทั้งใบ ไร้รอยเย็บตะเข็บด้านข้าง
ก้นกระเป๋าเป็นรูปทรงตัว U อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งได้รับรางวัล Demark Award 2014 อีกทั้งได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2555 แล้วปัจจุบันทำตลาดโดยเน้นออกงานแฟร์ ฝากขายตามหน้าร้านต่างๆ

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่นี่  
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
Tips/Useful Info

ใบสมัครออกรายการ
ผู้ประกอบการที่สนใจ
ร่วมออกอากาศ สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์
พัฒนจันหอม อีเมล: pinpinat.pat@bbl.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือAEC ConnectMoney TutorYour Security FirstBualuang Phone
Submit