รายการเพื่อนคู่คิด

สารคดีทางโทรทัศน์ที่ส่งเสริมธุรกิจ
เอสเอ็มอีมากว่า 25 ปี และยังคงสืบสานเจตนารมณ์ต่อไป

เป็นเวลากว่า 25 ปีแล้วที่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ในชื่อ 'เพื่อนคู่คิด' ของธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจ เอสเอ็มอีให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอีที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ขยายตลาดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งหวังให้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จและการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมที่สะท้อนผ่านสารคดีเพื่อนคู่คิดในแต่ละตอน ช่วยจุดประกายความคิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนและพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ธนาคารกรุงเทพเริ่มทำการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อนคู่คิดในปี 2532 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในฐานะรายการโทรทัศน์ที่มีสาระประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม นอกเหนือจากผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลที่สำคัญเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทส่งเสริมอาชีพดีเด่นประจำปี 2540 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มูลนิธิจำนง รังสิกุลและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน รายการ เพื่อนคู่คิด ออกอากาศเผยแพร่เป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 10.05 น. และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 22.55 น.

รายการเพื่อนคู่คิดเป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการและกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพดำเนินการภายใต้นโยบายที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการสอดประสานไปกับโครงการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น โครงการเกษตรก้าวหน้า โครงการบัวหลวงกรีน เป็นต้น

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในการพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจไร้พรมแดน ธนาคารกรุงเทพยังคงจัดทำรายการเพื่อนคู่คิด เพื่อนำเสนอสาระประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป พร้อมทั้งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาตอน

ช่อง 3   

ช่อง NBT 

ลดคน ลดขั้นตอน เพิ่มผลกำไร
ให้ใบตองส่งออก

วันที่ 3 กันยายน 2558

วันที่ 5 กันยายน 2558

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอร่วมสมัย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มีสไตล์

วันที่ 4 กันยายน 2558

วันที่ 6 กันยายน 2558

ธุรกิจซัก อบ รีด รูปแบบใหม่
ตอบโจทย์คนเมือง

วันที่ 10 กันยายน 2558

วันที่ 12 กันยายน 2558

น้ำนมแม่คุณภาพดีจากปลีกล้วย

วันที่ 11 กันยายน 2558

วันที่ 13 กันยายน 2558

ข้าวกล้องพองอัดแผ่น ขนมเพื่อสุขภาพ

วันที่ 17 กันยายน 2558

วันที่ 19 กันยายน 2558

นวัตกรรมฟองน้ำห้ามเลือด...จาก
ข้าวไทย

วันที่ 18 กันยายน 2558

วันที่ 20 กันยายน 2558

ธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ทดแทนการนำเข้า

วันที่ 24 กันยายน 2558

วันที่ 26 กันยายน 2558

โมเดลเครื่องดนตรีสากล ของสะสมของคนรักดนตรี

วันที่ 25 กันยายน 2558

วันที่ 27 กันยายน 2558

เดือนกันยายน 2558

ตอน: ลดคน ลดขั้นตอน เพิ่มผลกำไรให้ใบตองส่งออก (บริษัท โอชาฟูดแพ็ค จำกัด)     

                    

ใบตองแช่เยือกแข็งจากประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูง ดร.นงนุช อธิพันธุ์อำไพ
จึงต้องเร่งการผลิตและใช้คนงานจำนวนมากจนไม่สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
และประสบปัญหาการขาดทุนจากขั้นตอนการแพ็คเพื่อส่งขาย กว่าจะได้ออกมาหนึ่งแพ็คต้องใช้คนงาน
ในสายการผลิตกว่า 35 คนและใช้เวลาถึง 196 วินาทีต่อ 1 แพค ทำให้เสียค่าโอทีหลายล้านบาทต่อปี
ดร.นงนุช จึงหาทางศึกษารูปแบบการทำงานที่เร็วที่สุด ดีที่สุด เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐาน รวบขั้นตอน
การทำงานบางขั้นตอนจากเดิมใช้คนงาน 2 ให้เหลือ 1 คน จัดแผนผังการทำงานให้มีความซับซ้อนน้อยลง
ผลลัพธ์ที่ได้คือ ลดจำนวนคนงานลงจาก 35 คน เหลือ 23 คน ลดเวลาในการแพ็คลงจาก 191 วินาที
เหลือ 90 วินาที ส่งผลให้ประหยัดค่าล่วงเวลาได้1,300,000 บาทต่อปี แม้ปริมาณการส่งสินค้าจะเท่าเดิม
แต่ได้ผลกำไรมากขึ้น จาก 7-8 % ปัจจุบันเพิ่มเป็นกว่า 20% ตลาดส่งออกหลัก คือ สหรัฐฯ แคนาดา
ออสเตรเลีย และทวีปยุโรป สำหรับใบตองที่ส่งออก เจาะจงเป็นพันธุ์ “ตานี” เท่านั้น เพราะใบใหญ่ และ
แข็งแรง ส่วนวัตถุดิบจะรับซื้อจากกลุ่มเกษตรกรที่รวบรวมมาขายให้โรงงาน โดยกำหนดทั้งขนาด สี รวมถึง
ตรวจเชื้อโรคเพื่อความปลอดภัยได้มาตรฐานส่งออก

 • ผู้แทนธุรกิจ: ดร.นงนุช อธิพันธุ์อำไพ 1/25 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
  โทร: 09-2273-7782 อีเมล: nongnuch@globalfood.co.th เว็บไซต์: www.globalfood.co.th 


ตอน: ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอร่วมสมัย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มีสไตล์ (hand by boon craft)

                   

หนึ่งในเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นทางภาคเหนือที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีคือ “ผ้าทอมือ”  คุณบุญทวี เจริญ
พูนสิริ เจ้าของแบรนด์ hand by boon เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ต่อยอด "ผ้าทอมือ" ให้กลายเป็น
สินค้าใหม่ที่เท่และมีสไตล์ คุณบุญทวีเป็นคนกรุงเทพฯ ที่ย้ายมาอยู่เชียงใหม่ จึงอยากทำอะไรให้เกิด
ประโยชน์ ด้วยตัวเองเคยทำงานด้านดีไซน์ออกแบบกระเป๋าหนัง เรียนจบทางด้าน design และด้าน
แพทเทิร์น จึงเอาความรู้มาประยุกต์ ผสานวิถีท้องถิ่นสู่สินค้าที่ตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบัน โดยร่วมมือกับ
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อพัฒนาคุณสมบัติ
ด้านต่างๆ เช่น ให้เส้นฝ้ายมีความแข็งแรงทนทาน และไม่หลุดเป็นขุยง่าย และได้นำผ้ามาออกแบบสินค้า
ให้มีความร่วมสมัย เน้นความเรียบง่าย สง่างาม สินค้าส่วนมากจะเป็นกระเป๋า หมวก รองเท้า กระแสการ
ตอบรับดีมากทั้งจากในและต่างประเทศ สำหรับช่องทางการขาย คือ ออนไลน์ และยังมีวางขายตามร้าน
ในสถานที่ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อจะเป็นชาวต่างชาติยุโรปและญี่ปุ่น

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณบุญทวี เจริญพูนสิริ 75/2 ม.10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50210
  โทร: 09-4630-5888 อีเมล: hand.by.boon@gmail.com เว็บไซต์: www.handbyboon.com


ตอน ธุรกิจ ซัก อบ รีด รูปแบบใหม่ ตอบโจทย์คนเมือง (washbox24)    

                   

ธุรกิจบริการซัก อบ รีดเสื้อผ้ามีเห็นอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่รูปแบบการให้บริการก็จะคล้ายๆ กัน แต่
washbox24 จะทำให้การส่งผ้าซักและรับผ้ากลับของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยบริการ
รูปแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำใครแถมแก้ปัญหาที่ผู้บริโภคต้องพบเจอเป็นประจำได้อย่างตรงจุด ปัจจุบันร้าน
ซัก อบ รีด มีจำนวนกว่า 2 หมื่นแห่งทั่วกรุงเทพ และมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยถึงปีละ 4 หมื่นล้านบาท ทำให้
คุณนิธิพนธ์คิดพัฒนาระบบตู้ฝากเสื้อผ้าให้บริการ ซัก อบ รีด ที่ทันสมัย โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การให้บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้อย่างลงตัว washbox24 ให้บริการด้าน ซัก อบ รีด ในรูปแบบ
ของ Locker โดยใช้บัตรสมาชิกสัมผัสที่แถบอ่านข้อมูล หลังจากนั้น พนักงานก็จะมาจัดการแยกผ้า
ติด Barcode ถ่ายรูปเสื้อผ้าทุกตัว เพื่อให้สามารถติดตามสถานะการส่งซักผ้าได้ผ่านเว็บไซต์ แล้วส่งต่อ
ไปที่โรงงาน เพื่อทำการซัก อบ รีด หรือซักแห้ง หลังจากนั้น 3 วันจะมี SMS แจ้งเตือนไปที่มือถือ
เพื่อให้ลูกค้ามารับผ้า เวลามารับก็แค่ใช้บัตรสมาชิกสัมผัสที่แถบอ่านข้อมูล ตู้ที่มีเสื้อผ้าของลูกค้าก็
เปิดออกมาอัตโนมัติ ปัจจุบัน washbox24 มีหลายสาขาส่วนมากอยู่ตามคอนโดฯ และเส้นทางรถไฟฟ้า
เพื่อความสะดวกสบายให้ลูกค้า

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณนิธิพนธ์ ไทยานุรักษ์ 9/4 ซอยอุดมสุข 3 แขวงบางนา เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10310
  โทร: 08-1917-5702 อีเมล: cs@washbox24.com เว็บไซต์: www.washbox24.com

ตอน น้ำนมแม่คุณภาพดีจากปลีกล้วย (พลีพรีม)

                    

น้ำนมแม่เป็นแหล่งอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ดังนั้นผู้เป็นแม่จึงต้องเอาใจใส่ตัวเองเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน... “พลีพรีม” เป็นเครื่องดื่มจากปลีกล้วยสำเร็จรูป อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่
ช่วยเพิ่มน้ำนมให้คุณแม่โดยเฉพาะ คุณขนิษฐา จันทร์ขจรชัย ได้เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริม
อุตสหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เพื่อวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากปลีกล้วยให้มีรสชาติดี ถูกปาก มีความปลอดภัย เพื่อให้บรรดาคุณแม่
หลังคลอดทุกคนเกิดความไว้วางใจและเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ “พลีพรีม” เป็นผลิตภัณฑ์แรกในไทย
ที่นำปลีกล้วยมาผ่านการผลิตจนกลายเป็นผงสู่เครื่องดื่มชนิดชง ซึ่งปลีกล้วยมีส่วนช่วยในการบำรุง
เพิ่มสารอาหารให้ร่างกายนำไปสร้างน้ำนมได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ทำให้แม่อ่อนเพลีย อีกทั้งยังช่วยลด
การอักเสบในอวัยวะต่างๆ และเพิ่มธาตุเหล็ก ช่วยบำรุงร่างกาย อร่อย ดื่มง่าย ผลิตภัณฑ์พลีพรีมมี อย.
มีงานวิจัยรับรอง และยังได้รางวัลอาหารการันตี อย่างรางวัลผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเชิงนวัตกรรม
ประจำปี 2557 จากสถาบันค้นคว้าและวิจัยอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น สำหรับการตลาด
มีการจำหน่ายใน Facebook สู่กลุ่มคุณแม่โดยตรง จึงมีการบอกต่อ นอกจากนี้ยังขยายออกไปตามร้าน
สะดวกซื้อ คลินิก โรงพยาบาล และร้านที่มีสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็ก

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณขนิษฐา จันทร์ขจรชัย 28/13 หมู่ 6 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
  โทรศัพท์: 08-6911-0494 อีเมล: pleepreme@gmail.com เว็บไซต์: http://www.pleepreme.com/aboutus.htm 


ตอน ข้าวกล้องพองอัดแผ่น ขนมเพื่อสุขภาพ (PRIZE) 

                   

PRIZE ข้าวกล้องพองอัดแผ่น เป็นขนมขบเคี้ยวจากข้าวกล้องไทย ที่ค้นคว้าเทคนิคพิเศษจนได้ขนมที่
ทั้งกรอบและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ คนไทยส่วนใหญ่หันมานิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น
จากข้อมูลของสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม ประเมินว่า ในปีนี้ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพจะมีมูลค่า
สูงถึง 9 หมื่น 3 พันล้านบาท ทำให้คุณศวิตา เศรษฐาภรณ์ คิดพัฒนาขนม ร่วมกับสวทช.และผู้เชี่ยวชาญ
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม จนได้ข้าวกล้องพองอัดแผ่น ที่สามารถคงความกรอบ และรสชาติ
อร่อยถูกปากผู้บริโภค โดยไม่อบ ไม่ทอด แต่ใช้วิธีการ Pop หรือการใช้ความร้อนและแรงดัน ทำให้ขนม
ไม่อมน้ำมันเหมือนการทอด และไม่แห้งจนแข็งเหมือนการอบ โดยใช้ข้าวกล้องคุณภาพดี ไร้สารเคมี
ช่วยให้อิ่มนาน ไฟเบอร์สูง สามารถช่วยเรื่องการขับถ่าย อีกทั้งยังใช้น้ำมันรำข้าวที่อุดมไปด้วยวิตามิน
และสารต้านอนุมูลอิสระในการปรุงรส สำหรับวางคอนเซปต์ของแบรนด์คือ The Happy Snack ขนม
แห่งความสุขที่กินได้โดยไม่ต้องกังวล เพราะให้เพียง 90 แคลลอรี่ใน 1 ซอง การตลาดในช่วงแรกเน้น
การออกงานแฟร์กระทั่งมีบายเออร์จากซูเปอร์มาร์เก็ต ติดต่อไปวางจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีสื่อออนไลน์
เพื่อสื่อสารกับลูกค้า

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณศวิตา เศรษฐาภรณ์ 59/77 ซอยรามอินทรา 5 แยก3 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
  โทร: 08-4469-2524 อีเมลpriz@prizsnacks.com เว็บไซค์: http://www.prizesnack.com   


ตอน: นวัตกรรมฟองน้ำห้ามเลือด...จากข้าวไทย (ฟองข้าวสุรดา)         

                    

“ฟองข้าวสุรดา” ฟองน้ำห้ามเลือดจากข้าวไทย อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ซึ่งเกิดจากการวิจัยและพัฒนาของ
ศัลยแพทย์ไทยคนเก่ง ที่ได้นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศไทยมาผลิตเป็นฟองน้ำห้ามเลือด จนได้รับรางวัล
ชนะเลิศนวัตกรรมระดับประเทศ รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ ทำการวิจัยนานกว่า 10 ปี จึงได้แผ่นฟองน้ำ
ห้ามเลือดที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าสำเร็จ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของ ASTMI องค์กรเอกชนของ
อเมริกา ซึ่งมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานของวัสดุทุกประเภทที่นำมาใช้ทางการแพทย์ ที่ได้รับการยอมรับจาก
ทั่วโลก “ฟองข้าวสุรดา” ฟองน้ำห้ามเลือด ใช้สำหรับห้ามเลือดแผลผ่าตัด (ภายใน) กับบริเวณอวัยวะ
อ่อนนุ่ม เช่น ตับ ปอด สมอง ลำไส้ มดลูก ทวารหนัก ที่มีการตกเลือดแบบความดันต่ำจากหลอดเลือดฝอย
หรือหลอดเลือดดำ สามารถย่อยสลายได้เองในร่างกาย ได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ช่วยลดการนำเข้า
จากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาแผลผ่าตัดให้ผู้ป่วย ลดต้นทุนค่าอุปกรณ์ระหว่างการผ่าตัด
ช่วยให้ค่ารักษาลดลงได้อีกด้วย เริ่มแรกทำตลาดโดยการผลิตแผ่นฟองน้ำห้ามเลือดแจกจ่ายให้ทาง
โรงพยาบาลเล็กๆ ในภาคเหนือทดลองใช้กับผู้ป่วยก่อน ซึ่งผลตอบรับดีมาก ต่อมาทำตลาดในประเทศ
เน้นการขายตรงตามโรงพยาบาลต่างๆ ในภาคเหนือ สำหรับตลาดต่างประเทศสนใจติดต่อเข้ามา ตอนนี้ก็มี
ตัวแทนจาก ลาว และมาเลเซีย

 • ผู้แทนธุรกิจ : รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ 19/44 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
  โทร : 0-5321-7066, 08-1881-8013 เว็บไซต์: http://www.punyanityamedical.com/


ตอน ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลอัจฉริยะ ทดแทนการนำเข้า (A.I. TECH)  

                   

บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด อีกหนึ่งธุรกิจน่าสนใจที่เกิดจากความสามารถของคนไทย ในการ
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลสำหรับใช้งานในระบบอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล คุณกุลโชค โพธิ์พัฒนชัย มีแนวคิดออกแบบ
เครื่องจักรกล เพื่อทดแทนการนำเข้า โดยใช้ทีมวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในซอฟต์แวร์การออกแบบ
3 มิติ ขั้นสูง จนทำให้สามารถผลิตเครื่องจักรกลอัจฉริยะที่สมบูรณ์พร้อมติดตั้ง มีมาตรฐานในราคาถูกกว่า
การนำเข้าจากต่างประเทศ โดยให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ผลิตเครื่องจักรกลให้สมบูรณ์ จน
ส่งมอบให้ลูกค้า ช่วงแรกต้องพยายามอย่างหนักในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยลูกค้ากลุ่มแรก
ที่มาใช้บริการ คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีลักษณะการผลิตที่ซับซ้อน ทำให้ได้สร้างผลงาน ให้ลูกค้า
มีความมั่นใจมากขึ้นโดยเน้นคุณภาพ ส่งมอบเร็ว และมีบริการหลังการขายที่ดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้
บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาจนถึงวันนี้

 • ผู้แทนธุรกิจ : คุณกุลโชค โพธิ์พัฒนชัย 56 ม.9 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
  โทร: (66) 0-2979-5050-4, 08-1807-3276 อีเมลkulchoke_p@aitech.co.th เว็บไซต์: www.aitech.co.th


ตอน โมเดลเครื่องดนตรีสากล ของสะสมของคนรักคนตรี   

                   

โมเดลกีต้าร์เท่ๆ ที่ทำได้เหมือนของจริงทุกรายละเอียด ของคุณมณทิรา โซ เป็นอีกหนึ่งของที่ระลึกและ
ของสะสมที่น่าสนใจ โดยคุณมณทิรา และแฟน ทำธุรกิจนี้ขึ้นมาด้วยความรักและชอบดนตรี มองว่าดนตรี
เป็นเรื่องที่คนนิยมไปตลอด จึงเกิดไอเดียนำกีตาร์ของนักร้องดังๆ ระดับโลกมาทำเป็นของที่ระลึก และ
ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดตลอดจนติดตามเทรนด์ของตลาดเครื่องดนตรีจากสื่อ
ทั่วทุกมุมโลกอยู่เสมอๆ เพราะหากมีเครื่องดนตรีชนิดใหม่ๆ เกิดขึ้น ก็จะพัฒนาผลงานให้ตอบโจทย์ลูกค้า
ผู้มีใจรักเครื่องดนตรีได้อย่างตรงใจ จุดเด่นของโมเดลกีต้าร์ของคุณมณทิรา คือแต่ละตัวมีลักษณะและ
รูปแบบคล้ายของจริงทั้งหมด วัสดุที่ใช้ทำจากไม้มะฮอกกานี เป็นไม้ที่ใช้ทำกีต้าร์จริง ซึ่งการผลิตต้อง
อาศัยฝีมือในการแกะไม้ล้วนๆ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อคนรักดนตรี เป็นสินค้าของที่ระลึก เช่น
ไวโอลิน กลองชุด เบส เป็นต้น อีกทั้งยังมีพวงกุญแจ แม่เหล็กติดตู้เย็น ที่ห้อยโทรศัพท์ และกระเป๋าดีไซน์
ทรงกีต้าร์ด้วย จากเดิมที่ทำตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ตอนนี้เน้นทำตลาดในประเทศมากขึ้น นอกจากนี้
ยังส่งขายตามสถานที่ท่องเที่ยว เช่น หัวหิน ภูเก็ต สมุย พัทยา เชียงใหม่ ปัจจุบันเริ่มมีลูกค้าแถบอาเซียน
ติดต่อเข้ามา เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ซึ่งกำลังทดลองตลาดอยู่

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณมณทิรา โซ ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย  โซน 4 ซอย 12 อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  โทร: 08-6183-1286,  08-9075-1150 อีเมล: so.eurasia1@gmail.com เว็บไซต์: http://www.eurasia1import.com

เดือนสิงหาคม 2558

ตอน: ที่รองแก้วใยสับปะรด จากธรรมชาติสร้างสรรค์สู่งานศิลป์ (PUNN)     

                    


คุณภัทรพล จันทร์คำ ได้นำเศษกระดาษใยสับปะรดที่เหลือทิ้ง มาตัดเป็นเส้นยาว แล้วม้วนเป็นที่รองแก้ว
โดยใช้ส่วนสันกระดาษรับน้ำหนัก ทำให้มีความแข็งแรง และซึมซับน้ำที่หยดลงมาได้เร็วกว่า ซึ่งหลังจาก
ซับน้ำแล้ว เพียงปล่อยวางไว้เฉยๆในอุณหภูมิปกติ ก็จะแห้งในเวลารวดเร็ว จึงไม่เกิดปัญหาเกิดเชื้อราขึ้น
ที่รองแก้วกระดาษใยสับปะรดสามารถเป็นทั้งของแต่งบ้าน และของขวัญของฝากด้วย ปัจจุบันสินค้า
มีการส่งออกไปต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย เป็นต้น ส่วนในประเทศวางจำหน่ายตามร้านสินค้า
ดีไซน์ต่างๆ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณอรรถพล จันทร์คำ obkstudio co.,Ltd 9/2 ซ.พร้อมศรี 2 คลองตันเหนือ วัฒนา
  กทม. 10110
  โทร: (66) 0-2712-6434, 08-3949-2295 อีเมล: ccc@cccobjects.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=1t6_xOc4v98


ตอน: ฟาร์มโคนมต้นแบบ มาตรฐานสากล (ฟาร์มวรพงษ์ จ.สระบุรี)

                   

คุณวรพงษ์ วัฒนสาครศิริ เจ้าของธุรกิจฟาร์มโคนมต้นแบบที่ผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูง เป็นตัวอย่างของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงทั้งวิธีการเลี้ยง การให้อาหาร
จนทำให้ฟาร์มวรพงษ์ จ.สระบุรี แห่งนี้ได้มาตรฐานเดียวกับฟาร์มโคนมเนเธอร์แลนด์ ได้รับเลือกเป็น
แหล่งผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูงป้อนโรงงานผลิตนมชื่อดังและได้รับรางวัลเกษตรกรรุ่นใหม่ปี 2557
จากกรมปศุสัตว์อีกด้วย คุณวรพงษ์ได้เข้าอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนมและนำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง
โดยใช้เวลาแค่ 3 ปี จากเด็กเลี้ยงวัวไม่เป็น วันนี้นมโคจากฟาร์มวรพงษ์ มีค่าโซมาติกเซลล์อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน อีกทั้งยังต้องรักษาความสะอาด และดูแลเอาใจใส่แม่โค เพื่อให้แม่โคมีสุขภาพดี มีอาหาร
การกินที่สมบูรณ์ เพราะเรื่องการให้อาหารเป็นสิ่งสำคัญ ต้องให้อาหารโคนมที่ถูกต้อง และควรแบ่งแยก
โรงเรือน วัวให้น้ำนมมากต้องให้อาหารวันละ 3-4 ครั้ง เพื่อเอาไปใช้แปรเปลี่ยนเป็นน้ำนม ส่วนวัวให้
น้ำนมน้อยไม่ควรให้อาหารมาก นอกจากจะไร้ความสามารถในการแปรสภาพอาหารเป็นน้ำนม ยังทำให้
วัวมีกรดในกระเพาะ และยังทำให้วัวอ้วน กลายเป็นโรคข้อขายืนไม่ได้ ต้องขายออกจากฟาร์ม


ตอน เฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์โรงงาน พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส (Idaelize) 

                   

เฟอร์นิเจอร์ไม้โฉมใหม่ที่ฉีกสไตล์โรงงานแบบเดิมๆ ที่นอกจากจะมีเสน่ห์เฉพาะตัวแล้ว ยังมีแนวคิดที่
น่าสนใจอีกด้วย คุณสุทธิ ปโยธรสิริ เคยเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักมาก่อน ที่บ้านถวาย
จ.เชียงใหม่ กระทั่งการตอบรับของตลาดเริ่มน้อย จึงได้นำเอาไอเดียงานที่วาดฝันไว้นานหลายปี
แต่ยังหาช่างที่ถูกใจไม่ได้ มาทำให้เป็นรูปเป็นร่าง กระทั่งล่าสุดได้ช่างฝีมือด้านงานไม้และเหล็ก
ในคนๆ เดียวกัน จึงเกิดเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์โรงงานขึ้นมา จุดเด่นของเฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์โรงงาน
คือ เป็นงานศิลปะ ใช้ไม้เก่าล้วนๆ ซึ่งมีเสน่ห์ตรงลายและเนื้อไม้ที่โดดเด่นเฉพาะตัว มาผสานงานเหล็ก
สนิม ไม่เน้นการทาสีดำเพื่อปกปิดสนิม โชว์เต็มที่ เพราะเชื่อว่างานสนิมมีความหยาบ และความเนี้ยบในตัว
ซึ่งความเนี้ยบได้จากฝีมือช่างที่มีความชำนาญทั้งงานไม้และเหล็ก ที่จะเก็บรายละเอียดงานเหล็กอย่าง
พิถีพิถัน ไม่มีความคมของเหล็กที่บาดผิวหนัง หรือเสี้ยนจากไม้ ทุกวันนี้เฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์โรงงาน Idaelize ทำตลาดเชิงรุก มีการออกบูธ เพื่อให้แบรนด์และสินค้าเป็นที่รู้จัก ล่าสุดได้มีโอกาสไปออกงาน BIG&BIH April 2015 และยังมีโชว์รูมเป็นร้านกาแฟด้วย


ตอน ไม้กอล์ฟสั่งได้ เฉพาะคุณ (art of golf)

                    

สำหรับผู้ที่รักกีฬากอล์ฟ และอยากได้ไม้กอล์ฟที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบหรือขนาด
ที่เหมาะกับรูปร่างแล้ว ต้องที่ art of golf ไม้กอล์ฟสั่งได้ เฉพาะคุณ คุณธนนท์ พงศ์ธนา เป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นกีฬากอล์ฟ จึงเริ่มเรียนรู้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์กอล์ฟอย่างละเอียด จนเห็นลู่ทาง
ทำธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายไม้กอล์ฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก และต่อยอดสร้างเป็นธุรกิจผลิตและออกแบบ
ไม้กอล์ฟสั่งได้ขึ้นมา และมองว่าตลาดสินค้ากอล์ฟมีการแข่งขันสูงทั้งด้านสินค้าและราคา จึงต้องสร้าง
ความแตกต่าง เพื่อเป็นทางเลือกในการซื้อไม้กอล์ฟที่เหมาะกับรูปร่างนักเล่นกอล์ฟทุกคน สำหรับแบรนด์
ไม้กอล์ฟสั่งได้เพิ่งทำตลาด มีกลุ่มลูกค้าหลักๆ ชาวญี่ปุ่น 50% ชาวไทย 40% ที่เหลือเป็นชาติอื่นๆ
ตอนนี้มีสาขาหลักสาขาเดียวที่อาคารธนิยะ แต่ยังมีร้านที่เป็นบูธเล็กๆ ตามสนามกอล์ฟต่างๆ ประมาณ
10 แห่งอีกด้วย


ตอน ธุรกิจแปรรูปผึ้งไทย  โดนใจชาวต่างชาติ (ฟอร่าบี)

                   

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งไทย แบรนด์ฟอร่าบี ซึ่งมีหลากหลายชนิด กลายเป็นของฝากถูกใจชาวไทย
และต่างชาติที่มาเยือนเชียงใหม่ไปแล้ว บริษัททำธุรกิจมานาน 40 ปี จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์
เลี้ยงผึ้งที่ครบวงจรแห่งหนึ่งในประเทศไทย จนมาถึงวันนี้เป็นรุ่นที่ 2 คุณเบญจพร เรืองศิริ มีเป้าหมาย
ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งให้หลากหลาย และสร้างแบรนด์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยและ
ต่างชาติมากที่สุด โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่น้ำผึ้งเป็นอย่างมาก
ขณะเดียวกันก็ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ปัจจุบันได้แตกไลน์สินค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยมีสินค้าตั้งแต่ นมผึ้ง เกสรผึ้ง  ผลิตภัณฑ์ความงาม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว กลุ่มขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้ง ล่าสุดมีสินค้านวัตกรรมใหม่ คือ
เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำผึ้งเข้มข้นที่เกิดจากกระบวนการหมักน้ำผึ้งให้เป็นน้ำส้มสายชู ช่วย
ชะล้างไขมัน ปรับสมดุลกรดด่างในร่างกาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำดีทอกซ์ และยังช่วยบรรเทา
อาการปวดข้อ ปวดกระดูก ถือเป็นสินค้าใหม่ในไทย เพื่อเจาะลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพ ปัจจุบัน
ตลาดส่งออก 60% ในประเทศ 40% โดยมีร้านในเชียงใหม่ 2 สาขา ที่เชียงราย 1 ร้านและโคราช 1 ร้านนอกจากนี้มีการขายออนไลน์อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณเบญจพร เรืองศิริ 193 ม. 2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
  โทร: 05-3420-568 อีเมล: jane@forabee.com เว็บไซต์: http://www.forabee.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=QxjIBrgwxe8


ตอน: ขนมขบเคี้ยวน้องหมา สร้างความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ (Houndstooth Treat)     

                    

ขนมขบเคี้ยวเพื่อน้องหมา แบรนด์ Houndstooth Treat รูปลักษณ์สนุก น้องหมาได้คุณค่า แถมเจาะตลาดส่งออก คุณวัชรนันท์ พิริยะพูล เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็น Food Grade และโปรตีนจากพืช เพื่อลดการแพ้อาหาร พร้อมตับบด และเพิ่มวิตามินเพื่อบำรุงฟันน้องหมาด้วย นอกจากนี้ยังรับผลิตตามรูปแบบและวัตถุดิบที่ลูกค้าต้องการเพื่อการขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น และด้วยการออกแบบขนมขบเคี้ยวของน้องหมาให้ไม่ต่างจากขนมคน แถมยังมีการจัดบูธภายในร้านให้คล้ายบาร์ เลือกหยิบจับ ขนม ทอฟฟี่ ขนมปัง พิซซา ที่ออกแบบหน้าตาเป็นขนมเพื่อน้องหมา ให้เจ้าของได้เพลิดเพลินกับการเลือกสรร ปัจจุบันวางจำหน่ายตามร้านไลฟ์สไตล์ แล้วยังส่งออกไปยังประเทศอังกฤษ และยังได้ออเดอร์จากหลายประเทศที่ไม่ได้คาดคิด อย่าง ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ จากการไปออกงานแสดงสินค้า


ตอน ของเล่นทำมือของคนไทย  โดนใจตลาดโลก (นุ้ก หนุก)

                   

นุ้ก หนุก ของเล่นทำมือ แบรนด์ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีดีไซน์เฉพาะตัวและการผลิตที่ได้
มาตรฐานระดับส่งออก จนตอนนี้กลายเป็นสินค้าที่ถูกอกถูกใจตลาดต่างประเทศไปแล้ว คุณสายพิณ วาณิชย์มงคล ได้เริ่มต้นทำธุรกิจของเล่นทำมือตั้งแต่ปี 2009 ได้พัฒนางานมาเรื่อยๆ จนมาเป็นงานตุ๊กตา
ทำมือที่มีดีไซน์ เน้นตลาดส่งออกเป็นหลัก โดยคุณสายพิณได้เลือกใช้ทักษะฝีมือและแรงงานคนใน
ท้องถิ่น ที่ต้องควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ธุรกิจเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก งานผ้าของเล่น
ทำมือ นุ้ก หนุก มีสไตล์ชัดเจน ในด้านตัดเย็บจะเป็นการ patchwork คือ การเอาผ้าหลายๆ ชิ้นมาต่อกัน
เน้นการตกแต่ง และทำด้วยมือ ปัจจุบันทำตลาดส่งออก 100 % ส่งไปขายทางฝั่งยุโรปเป็นหลัก แต่ปีนี้
หันมารุกตลาดในเอเชียมากขึ้น เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน และกำลังเริ่มทำตลาดในประเทศไทย
โดยจะมีการออกงานแฟร์ต่างๆ เพื่อแนะนำแบรนด์ นุ้ก หนุก ให้เป็นที่รู้จัก


ตอน กะหรี่ปั๊บแท่ง โดนใจคนรุ่นใหม่ (Puff Stick Khun toy)

                   

อุตสาหกรรมการผลิตขนมและของฝาก เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเติบโตตามธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้มีคู่แข่งในธุรกิจประเภทนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้
คุณธัณย์สิตา อิทธิกรจิรานนท์ คิดพัฒนากะหรี่ปั๊บในรูปแบบใหม่เป็นแท่ง ที่รับประทานง่าย ไม่เลอะ
เปรอะมือ และยังมีรสชาติแปลกใหม่ให้เลือกหลากหลาย คุณธัณย์สิตา ได้แก้ปัญหาของการรับประทาน
ให้กับลูกค้า ด้วยการปรับสูตรแป้งใหม่ไม่ให้มีเศษขนมตกร่วง และทำออกมาเป็นรูปแบบของสติ๊ก
(Stick) หรือแบบแท่ง แต่ก็ยังคงลายก้นหอยเหมือนกับกะหรี่ปั๊บดั้งเดิม เพื่อให้ได้ในแบบที่ต้องการ
และเข้ากับตัวไส้ที่ทางร้านได้คิดขึ้นมาใหม่ โดยที่ไม่มีไส้ในแบบเดิมเลย ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ไส้ คือ
ไส้ต้นตำรับ (เบคอน ไส้กรอก ปูอัด) ยำสาหร่ายปูอัด ไข่หวานปูอัด ข้าวโพด ฯลฯ และเพิ่มรสชาติ
ความเข้มข้นด้วยการโรยผงปาปริกา เพิ่มอรรถรสในการกิน เรียกได้ว่าลบภาพเดิมๆ ของกะหรี่ปั๊บไปเลย
ช่วงแรกๆ อาศัยการบอกปากต่อปาก และมีการปรับปรุงภาพลักษณ์หน้าตาโลโก้ ให้รูปแบบร้านมี
มาตรฐานมากขึ้น ทำให้สินค้าดูทันสมัย เข้ากับผู้บริโภคได้มากขึ้น เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ หนีการ
แข่งขันในตลาด นอกจากนี้ยังมีช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊คอีกด้วย

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่นี่  
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500ตอน

ช่อง 3   

ช่อง NBT 

ลดคน ลดขั้นตอน เพิ่มผลกำไร
ให้ใบตองส่งออก

วันที่ 3 กันยายน 2558

วันที่ 5 กันยายน 2558

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอร่วมสมัย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มีสไตล์

วันที่ 4 กันยายน 2558

วันที่ 6 กันยายน 2558

ธุรกิจซัก อบ รีด รูปแบบใหม่
ตอบโจทย์คนเมือง

วันที่ 10 กันยายน 2558

วันที่ 12 กันยายน 2558

น้ำนมแม่คุณภาพดีจากปลีกล้วย

วันที่ 11 กันยายน 2558

วันที่ 13 กันยายน 2558

ข้าวกล้องพองอัดแผ่น ขนมเพื่อสุขภาพ

วันที่ 17 กันยายน 2558

วันที่ 19 กันยายน 2558

นวัตกรรมฟองน้ำห้ามเลือด...จาก
ข้าวไทย

วันที่ 18 กันยายน 2558

วันที่ 20 กันยายน 2558

ธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ทดแทนการนำเข้า

วันที่ 24 กันยายน 2558

วันที่ 26 กันยายน 2558

โมเดลเครื่องดนตรีสากล ของสะสมของคนรักดนตรี

วันที่ 25 กันยายน 2558

วันที่ 27 กันยายน 2558

เดือนกันยายน 2558

ตอน: ลดคน ลดขั้นตอน เพิ่มผลกำไรให้ใบตองส่งออก (บริษัท โอชาฟูดแพ็ค จำกัด)     

                    

ใบตองแช่เยือกแข็งจากประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ตลาดมีความต้องการสูง ดร.นงนุช อธิพันธุ์อำไพ
จึงต้องเร่งการผลิตและใช้คนงานจำนวนมากจนไม่สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
และประสบปัญหาการขาดทุนจากขั้นตอนการแพ็คเพื่อส่งขาย กว่าจะได้ออกมาหนึ่งแพ็คต้องใช้คนงาน
ในสายการผลิตกว่า 35 คนและใช้เวลาถึง 196 วินาทีต่อ 1 แพค ทำให้เสียค่าโอทีหลายล้านบาทต่อปี
ดร.นงนุช จึงหาทางศึกษารูปแบบการทำงานที่เร็วที่สุด ดีที่สุด เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐาน รวบขั้นตอน
การทำงานบางขั้นตอนจากเดิมใช้คนงาน 2 ให้เหลือ 1 คน จัดแผนผังการทำงานให้มีความซับซ้อนน้อยลง
ผลลัพธ์ที่ได้คือ ลดจำนวนคนงานลงจาก 35 คน เหลือ 23 คน ลดเวลาในการแพ็คลงจาก 191 วินาที
เหลือ 90 วินาที ส่งผลให้ประหยัดค่าล่วงเวลาได้1,300,000 บาทต่อปี แม้ปริมาณการส่งสินค้าจะเท่าเดิม
แต่ได้ผลกำไรมากขึ้น จาก 7-8 % ปัจจุบันเพิ่มเป็นกว่า 20% ตลาดส่งออกหลัก คือ สหรัฐฯ แคนาดา
ออสเตรเลีย และทวีปยุโรป สำหรับใบตองที่ส่งออก เจาะจงเป็นพันธุ์ “ตานี” เท่านั้น เพราะใบใหญ่ และ
แข็งแรง ส่วนวัตถุดิบจะรับซื้อจากกลุ่มเกษตรกรที่รวบรวมมาขายให้โรงงาน โดยกำหนดทั้งขนาด สี รวมถึง
ตรวจเชื้อโรคเพื่อความปลอดภัยได้มาตรฐานส่งออก

 • ผู้แทนธุรกิจ: ดร.นงนุช อธิพันธุ์อำไพ 1/25 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
  โทร: 09-2273-7782 อีเมล: nongnuch@globalfood.co.th เว็บไซต์: www.globalfood.co.th 


ตอน: ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอร่วมสมัย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มีสไตล์ (hand by boon craft)

                   

หนึ่งในเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นทางภาคเหนือที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีคือ “ผ้าทอมือ”  คุณบุญทวี เจริญ
พูนสิริ เจ้าของแบรนด์ hand by boon เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ต่อยอด "ผ้าทอมือ" ให้กลายเป็น
สินค้าใหม่ที่เท่และมีสไตล์ คุณบุญทวีเป็นคนกรุงเทพฯ ที่ย้ายมาอยู่เชียงใหม่ จึงอยากทำอะไรให้เกิด
ประโยชน์ ด้วยตัวเองเคยทำงานด้านดีไซน์ออกแบบกระเป๋าหนัง เรียนจบทางด้าน design และด้าน
แพทเทิร์น จึงเอาความรู้มาประยุกต์ ผสานวิถีท้องถิ่นสู่สินค้าที่ตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบัน โดยร่วมมือกับ
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อพัฒนาคุณสมบัติ
ด้านต่างๆ เช่น ให้เส้นฝ้ายมีความแข็งแรงทนทาน และไม่หลุดเป็นขุยง่าย และได้นำผ้ามาออกแบบสินค้า
ให้มีความร่วมสมัย เน้นความเรียบง่าย สง่างาม สินค้าส่วนมากจะเป็นกระเป๋า หมวก รองเท้า กระแสการ
ตอบรับดีมากทั้งจากในและต่างประเทศ สำหรับช่องทางการขาย คือ ออนไลน์ และยังมีวางขายตามร้าน
ในสถานที่ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อจะเป็นชาวต่างชาติยุโรปและญี่ปุ่น

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณบุญทวี เจริญพูนสิริ 75/2 ม.10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50210
  โทร: 09-4630-5888 อีเมล: hand.by.boon@gmail.com เว็บไซต์: www.handbyboon.com


ตอน ธุรกิจ ซัก อบ รีด รูปแบบใหม่ ตอบโจทย์คนเมือง (washbox24)    

                   

ธุรกิจบริการซัก อบ รีดเสื้อผ้ามีเห็นอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่รูปแบบการให้บริการก็จะคล้ายๆ กัน แต่
washbox24 จะทำให้การส่งผ้าซักและรับผ้ากลับของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยบริการ
รูปแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำใครแถมแก้ปัญหาที่ผู้บริโภคต้องพบเจอเป็นประจำได้อย่างตรงจุด ปัจจุบันร้าน
ซัก อบ รีด มีจำนวนกว่า 2 หมื่นแห่งทั่วกรุงเทพ และมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยถึงปีละ 4 หมื่นล้านบาท ทำให้
คุณนิธิพนธ์คิดพัฒนาระบบตู้ฝากเสื้อผ้าให้บริการ ซัก อบ รีด ที่ทันสมัย โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การให้บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้อย่างลงตัว washbox24 ให้บริการด้าน ซัก อบ รีด ในรูปแบบ
ของ Locker โดยใช้บัตรสมาชิกสัมผัสที่แถบอ่านข้อมูล หลังจากนั้น พนักงานก็จะมาจัดการแยกผ้า
ติด Barcode ถ่ายรูปเสื้อผ้าทุกตัว เพื่อให้สามารถติดตามสถานะการส่งซักผ้าได้ผ่านเว็บไซต์ แล้วส่งต่อ
ไปที่โรงงาน เพื่อทำการซัก อบ รีด หรือซักแห้ง หลังจากนั้น 3 วันจะมี SMS แจ้งเตือนไปที่มือถือ
เพื่อให้ลูกค้ามารับผ้า เวลามารับก็แค่ใช้บัตรสมาชิกสัมผัสที่แถบอ่านข้อมูล ตู้ที่มีเสื้อผ้าของลูกค้าก็
เปิดออกมาอัตโนมัติ ปัจจุบัน washbox24 มีหลายสาขาส่วนมากอยู่ตามคอนโดฯ และเส้นทางรถไฟฟ้า
เพื่อความสะดวกสบายให้ลูกค้า

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณนิธิพนธ์ ไทยานุรักษ์ 9/4 ซอยอุดมสุข 3 แขวงบางนา เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10310
  โทร: 08-1917-5702 อีเมล: cs@washbox24.com เว็บไซต์: www.washbox24.com

ตอน น้ำนมแม่คุณภาพดีจากปลีกล้วย (พลีพรีม)

                    

น้ำนมแม่เป็นแหล่งอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ดังนั้นผู้เป็นแม่จึงต้องเอาใจใส่ตัวเองเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน... “พลีพรีม” เป็นเครื่องดื่มจากปลีกล้วยสำเร็จรูป อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่
ช่วยเพิ่มน้ำนมให้คุณแม่โดยเฉพาะ คุณขนิษฐา จันทร์ขจรชัย ได้เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริม
อุตสหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เพื่อวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากปลีกล้วยให้มีรสชาติดี ถูกปาก มีความปลอดภัย เพื่อให้บรรดาคุณแม่
หลังคลอดทุกคนเกิดความไว้วางใจและเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ “พลีพรีม” เป็นผลิตภัณฑ์แรกในไทย
ที่นำปลีกล้วยมาผ่านการผลิตจนกลายเป็นผงสู่เครื่องดื่มชนิดชง ซึ่งปลีกล้วยมีส่วนช่วยในการบำรุง
เพิ่มสารอาหารให้ร่างกายนำไปสร้างน้ำนมได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ทำให้แม่อ่อนเพลีย อีกทั้งยังช่วยลด
การอักเสบในอวัยวะต่างๆ และเพิ่มธาตุเหล็ก ช่วยบำรุงร่างกาย อร่อย ดื่มง่าย ผลิตภัณฑ์พลีพรีมมี อย.
มีงานวิจัยรับรอง และยังได้รางวัลอาหารการันตี อย่างรางวัลผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเชิงนวัตกรรม
ประจำปี 2557 จากสถาบันค้นคว้าและวิจัยอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น สำหรับการตลาด
มีการจำหน่ายใน Facebook สู่กลุ่มคุณแม่โดยตรง จึงมีการบอกต่อ นอกจากนี้ยังขยายออกไปตามร้าน
สะดวกซื้อ คลินิก โรงพยาบาล และร้านที่มีสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็ก

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณขนิษฐา จันทร์ขจรชัย 28/13 หมู่ 6 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
  โทรศัพท์: 08-6911-0494 อีเมล: pleepreme@gmail.com เว็บไซต์: http://www.pleepreme.com/aboutus.htm 


ตอน ข้าวกล้องพองอัดแผ่น ขนมเพื่อสุขภาพ (PRIZE) 

                   

PRIZE ข้าวกล้องพองอัดแผ่น เป็นขนมขบเคี้ยวจากข้าวกล้องไทย ที่ค้นคว้าเทคนิคพิเศษจนได้ขนมที่
ทั้งกรอบและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ คนไทยส่วนใหญ่หันมานิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น
จากข้อมูลของสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม ประเมินว่า ในปีนี้ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพจะมีมูลค่า
สูงถึง 9 หมื่น 3 พันล้านบาท ทำให้คุณศวิตา เศรษฐาภรณ์ คิดพัฒนาขนม ร่วมกับสวทช.และผู้เชี่ยวชาญ
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม จนได้ข้าวกล้องพองอัดแผ่น ที่สามารถคงความกรอบ และรสชาติ
อร่อยถูกปากผู้บริโภค โดยไม่อบ ไม่ทอด แต่ใช้วิธีการ Pop หรือการใช้ความร้อนและแรงดัน ทำให้ขนม
ไม่อมน้ำมันเหมือนการทอด และไม่แห้งจนแข็งเหมือนการอบ โดยใช้ข้าวกล้องคุณภาพดี ไร้สารเคมี
ช่วยให้อิ่มนาน ไฟเบอร์สูง สามารถช่วยเรื่องการขับถ่าย อีกทั้งยังใช้น้ำมันรำข้าวที่อุดมไปด้วยวิตามิน
และสารต้านอนุมูลอิสระในการปรุงรส สำหรับวางคอนเซปต์ของแบรนด์คือ The Happy Snack ขนม
แห่งความสุขที่กินได้โดยไม่ต้องกังวล เพราะให้เพียง 90 แคลลอรี่ใน 1 ซอง การตลาดในช่วงแรกเน้น
การออกงานแฟร์กระทั่งมีบายเออร์จากซูเปอร์มาร์เก็ต ติดต่อไปวางจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีสื่อออนไลน์
เพื่อสื่อสารกับลูกค้า

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณศวิตา เศรษฐาภรณ์ 59/77 ซอยรามอินทรา 5 แยก3 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
  โทร: 08-4469-2524 อีเมลpriz@prizsnacks.com เว็บไซค์: http://www.prizesnack.com   


ตอน: นวัตกรรมฟองน้ำห้ามเลือด...จากข้าวไทย (ฟองข้าวสุรดา)         

                    

“ฟองข้าวสุรดา” ฟองน้ำห้ามเลือดจากข้าวไทย อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ซึ่งเกิดจากการวิจัยและพัฒนาของ
ศัลยแพทย์ไทยคนเก่ง ที่ได้นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศไทยมาผลิตเป็นฟองน้ำห้ามเลือด จนได้รับรางวัล
ชนะเลิศนวัตกรรมระดับประเทศ รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ ทำการวิจัยนานกว่า 10 ปี จึงได้แผ่นฟองน้ำ
ห้ามเลือดที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าสำเร็จ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของ ASTMI องค์กรเอกชนของ
อเมริกา ซึ่งมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานของวัสดุทุกประเภทที่นำมาใช้ทางการแพทย์ ที่ได้รับการยอมรับจาก
ทั่วโลก “ฟองข้าวสุรดา” ฟองน้ำห้ามเลือด ใช้สำหรับห้ามเลือดแผลผ่าตัด (ภายใน) กับบริเวณอวัยวะ
อ่อนนุ่ม เช่น ตับ ปอด สมอง ลำไส้ มดลูก ทวารหนัก ที่มีการตกเลือดแบบความดันต่ำจากหลอดเลือดฝอย
หรือหลอดเลือดดำ สามารถย่อยสลายได้เองในร่างกาย ได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ช่วยลดการนำเข้า
จากต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาแผลผ่าตัดให้ผู้ป่วย ลดต้นทุนค่าอุปกรณ์ระหว่างการผ่าตัด
ช่วยให้ค่ารักษาลดลงได้อีกด้วย เริ่มแรกทำตลาดโดยการผลิตแผ่นฟองน้ำห้ามเลือดแจกจ่ายให้ทาง
โรงพยาบาลเล็กๆ ในภาคเหนือทดลองใช้กับผู้ป่วยก่อน ซึ่งผลตอบรับดีมาก ต่อมาทำตลาดในประเทศ
เน้นการขายตรงตามโรงพยาบาลต่างๆ ในภาคเหนือ สำหรับตลาดต่างประเทศสนใจติดต่อเข้ามา ตอนนี้ก็มี
ตัวแทนจาก ลาว และมาเลเซีย

 • ผู้แทนธุรกิจ : รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ 19/44 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
  โทร : 0-5321-7066, 08-1881-8013 เว็บไซต์: http://www.punyanityamedical.com/


ตอน ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลอัจฉริยะ ทดแทนการนำเข้า (A.I. TECH)  

                   

บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด อีกหนึ่งธุรกิจน่าสนใจที่เกิดจากความสามารถของคนไทย ในการ
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลสำหรับใช้งานในระบบอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล คุณกุลโชค โพธิ์พัฒนชัย มีแนวคิดออกแบบ
เครื่องจักรกล เพื่อทดแทนการนำเข้า โดยใช้ทีมวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในซอฟต์แวร์การออกแบบ
3 มิติ ขั้นสูง จนทำให้สามารถผลิตเครื่องจักรกลอัจฉริยะที่สมบูรณ์พร้อมติดตั้ง มีมาตรฐานในราคาถูกกว่า
การนำเข้าจากต่างประเทศ โดยให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ผลิตเครื่องจักรกลให้สมบูรณ์ จน
ส่งมอบให้ลูกค้า ช่วงแรกต้องพยายามอย่างหนักในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยลูกค้ากลุ่มแรก
ที่มาใช้บริการ คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีลักษณะการผลิตที่ซับซ้อน ทำให้ได้สร้างผลงาน ให้ลูกค้า
มีความมั่นใจมากขึ้นโดยเน้นคุณภาพ ส่งมอบเร็ว และมีบริการหลังการขายที่ดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้
บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาจนถึงวันนี้

 • ผู้แทนธุรกิจ : คุณกุลโชค โพธิ์พัฒนชัย 56 ม.9 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
  โทร: (66) 0-2979-5050-4, 08-1807-3276 อีเมลkulchoke_p@aitech.co.th เว็บไซต์: www.aitech.co.th


ตอน โมเดลเครื่องดนตรีสากล ของสะสมของคนรักคนตรี   

                   

โมเดลกีต้าร์เท่ๆ ที่ทำได้เหมือนของจริงทุกรายละเอียด ของคุณมณทิรา โซ เป็นอีกหนึ่งของที่ระลึกและ
ของสะสมที่น่าสนใจ โดยคุณมณทิรา และแฟน ทำธุรกิจนี้ขึ้นมาด้วยความรักและชอบดนตรี มองว่าดนตรี
เป็นเรื่องที่คนนิยมไปตลอด จึงเกิดไอเดียนำกีตาร์ของนักร้องดังๆ ระดับโลกมาทำเป็นของที่ระลึก และ
ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดตลอดจนติดตามเทรนด์ของตลาดเครื่องดนตรีจากสื่อ
ทั่วทุกมุมโลกอยู่เสมอๆ เพราะหากมีเครื่องดนตรีชนิดใหม่ๆ เกิดขึ้น ก็จะพัฒนาผลงานให้ตอบโจทย์ลูกค้า
ผู้มีใจรักเครื่องดนตรีได้อย่างตรงใจ จุดเด่นของโมเดลกีต้าร์ของคุณมณทิรา คือแต่ละตัวมีลักษณะและ
รูปแบบคล้ายของจริงทั้งหมด วัสดุที่ใช้ทำจากไม้มะฮอกกานี เป็นไม้ที่ใช้ทำกีต้าร์จริง ซึ่งการผลิตต้อง
อาศัยฝีมือในการแกะไม้ล้วนๆ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อคนรักดนตรี เป็นสินค้าของที่ระลึก เช่น
ไวโอลิน กลองชุด เบส เป็นต้น อีกทั้งยังมีพวงกุญแจ แม่เหล็กติดตู้เย็น ที่ห้อยโทรศัพท์ และกระเป๋าดีไซน์
ทรงกีต้าร์ด้วย จากเดิมที่ทำตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ตอนนี้เน้นทำตลาดในประเทศมากขึ้น นอกจากนี้
ยังส่งขายตามสถานที่ท่องเที่ยว เช่น หัวหิน ภูเก็ต สมุย พัทยา เชียงใหม่ ปัจจุบันเริ่มมีลูกค้าแถบอาเซียน
ติดต่อเข้ามา เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ซึ่งกำลังทดลองตลาดอยู่

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณมณทิรา โซ ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย  โซน 4 ซอย 12 อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  โทร: 08-6183-1286,  08-9075-1150 อีเมล: so.eurasia1@gmail.com เว็บไซต์: http://www.eurasia1import.com
เดือนสิงหาคม 2558

ตอน: ที่รองแก้วใยสับปะรด จากธรรมชาติสร้างสรรค์สู่งานศิลป์ (PUNN)     

                    


คุณภัทรพล จันทร์คำ ได้นำเศษกระดาษใยสับปะรดที่เหลือทิ้ง มาตัดเป็นเส้นยาว แล้วม้วนเป็นที่รองแก้ว
โดยใช้ส่วนสันกระดาษรับน้ำหนัก ทำให้มีความแข็งแรง และซึมซับน้ำที่หยดลงมาได้เร็วกว่า ซึ่งหลังจาก
ซับน้ำแล้ว เพียงปล่อยวางไว้เฉยๆในอุณหภูมิปกติ ก็จะแห้งในเวลารวดเร็ว จึงไม่เกิดปัญหาเกิดเชื้อราขึ้น
ที่รองแก้วกระดาษใยสับปะรดสามารถเป็นทั้งของแต่งบ้าน และของขวัญของฝากด้วย ปัจจุบันสินค้า
มีการส่งออกไปต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย เป็นต้น ส่วนในประเทศวางจำหน่ายตามร้านสินค้า
ดีไซน์ต่างๆ

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณอรรถพล จันทร์คำ obkstudio co.,Ltd 9/2 ซ.พร้อมศรี 2 คลองตันเหนือ วัฒนา
  กทม. 10110
  โทร: (66) 0-2712-6434, 08-3949-2295 อีเมล: ccc@cccobjects.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=1t6_xOc4v98


ตอน: ฟาร์มโคนมต้นแบบ มาตรฐานสากล (ฟาร์มวรพงษ์ จ.สระบุรี)

                   

คุณวรพงษ์ วัฒนสาครศิริ เจ้าของธุรกิจฟาร์มโคนมต้นแบบที่ผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูง เป็นตัวอย่างของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงทั้งวิธีการเลี้ยง การให้อาหาร
จนทำให้ฟาร์มวรพงษ์ จ.สระบุรี แห่งนี้ได้มาตรฐานเดียวกับฟาร์มโคนมเนเธอร์แลนด์ ได้รับเลือกเป็น
แหล่งผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูงป้อนโรงงานผลิตนมชื่อดังและได้รับรางวัลเกษตรกรรุ่นใหม่ปี 2557
จากกรมปศุสัตว์อีกด้วย คุณวรพงษ์ได้เข้าอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนมและนำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง
โดยใช้เวลาแค่ 3 ปี จากเด็กเลี้ยงวัวไม่เป็น วันนี้นมโคจากฟาร์มวรพงษ์ มีค่าโซมาติกเซลล์อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน อีกทั้งยังต้องรักษาความสะอาด และดูแลเอาใจใส่แม่โค เพื่อให้แม่โคมีสุขภาพดี มีอาหาร
การกินที่สมบูรณ์ เพราะเรื่องการให้อาหารเป็นสิ่งสำคัญ ต้องให้อาหารโคนมที่ถูกต้อง และควรแบ่งแยก
โรงเรือน วัวให้น้ำนมมากต้องให้อาหารวันละ 3-4 ครั้ง เพื่อเอาไปใช้แปรเปลี่ยนเป็นน้ำนม ส่วนวัวให้
น้ำนมน้อยไม่ควรให้อาหารมาก นอกจากจะไร้ความสามารถในการแปรสภาพอาหารเป็นน้ำนม ยังทำให้
วัวมีกรดในกระเพาะ และยังทำให้วัวอ้วน กลายเป็นโรคข้อขายืนไม่ได้ ต้องขายออกจากฟาร์ม


ตอน เฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์โรงงาน พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส (Idaelize) 

                   

เฟอร์นิเจอร์ไม้โฉมใหม่ที่ฉีกสไตล์โรงงานแบบเดิมๆ ที่นอกจากจะมีเสน่ห์เฉพาะตัวแล้ว ยังมีแนวคิดที่
น่าสนใจอีกด้วย คุณสุทธิ ปโยธรสิริ เคยเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักมาก่อน ที่บ้านถวาย
จ.เชียงใหม่ กระทั่งการตอบรับของตลาดเริ่มน้อย จึงได้นำเอาไอเดียงานที่วาดฝันไว้นานหลายปี
แต่ยังหาช่างที่ถูกใจไม่ได้ มาทำให้เป็นรูปเป็นร่าง กระทั่งล่าสุดได้ช่างฝีมือด้านงานไม้และเหล็ก
ในคนๆ เดียวกัน จึงเกิดเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์โรงงานขึ้นมา จุดเด่นของเฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์โรงงาน
คือ เป็นงานศิลปะ ใช้ไม้เก่าล้วนๆ ซึ่งมีเสน่ห์ตรงลายและเนื้อไม้ที่โดดเด่นเฉพาะตัว มาผสานงานเหล็ก
สนิม ไม่เน้นการทาสีดำเพื่อปกปิดสนิม โชว์เต็มที่ เพราะเชื่อว่างานสนิมมีความหยาบ และความเนี้ยบในตัว
ซึ่งความเนี้ยบได้จากฝีมือช่างที่มีความชำนาญทั้งงานไม้และเหล็ก ที่จะเก็บรายละเอียดงานเหล็กอย่าง
พิถีพิถัน ไม่มีความคมของเหล็กที่บาดผิวหนัง หรือเสี้ยนจากไม้ ทุกวันนี้เฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์โรงงาน Idaelize ทำตลาดเชิงรุก มีการออกบูธ เพื่อให้แบรนด์และสินค้าเป็นที่รู้จัก ล่าสุดได้มีโอกาสไปออกงาน BIG&BIH April 2015 และยังมีโชว์รูมเป็นร้านกาแฟด้วย


ตอน ไม้กอล์ฟสั่งได้ เฉพาะคุณ (art of golf)

                    

สำหรับผู้ที่รักกีฬากอล์ฟ และอยากได้ไม้กอล์ฟที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบหรือขนาด
ที่เหมาะกับรูปร่างแล้ว ต้องที่ art of golf ไม้กอล์ฟสั่งได้ เฉพาะคุณ คุณธนนท์ พงศ์ธนา เป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นกีฬากอล์ฟ จึงเริ่มเรียนรู้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์กอล์ฟอย่างละเอียด จนเห็นลู่ทาง
ทำธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายไม้กอล์ฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก และต่อยอดสร้างเป็นธุรกิจผลิตและออกแบบ
ไม้กอล์ฟสั่งได้ขึ้นมา และมองว่าตลาดสินค้ากอล์ฟมีการแข่งขันสูงทั้งด้านสินค้าและราคา จึงต้องสร้าง
ความแตกต่าง เพื่อเป็นทางเลือกในการซื้อไม้กอล์ฟที่เหมาะกับรูปร่างนักเล่นกอล์ฟทุกคน สำหรับแบรนด์
ไม้กอล์ฟสั่งได้เพิ่งทำตลาด มีกลุ่มลูกค้าหลักๆ ชาวญี่ปุ่น 50% ชาวไทย 40% ที่เหลือเป็นชาติอื่นๆ
ตอนนี้มีสาขาหลักสาขาเดียวที่อาคารธนิยะ แต่ยังมีร้านที่เป็นบูธเล็กๆ ตามสนามกอล์ฟต่างๆ ประมาณ
10 แห่งอีกด้วย


ตอน ธุรกิจแปรรูปผึ้งไทย  โดนใจชาวต่างชาติ (ฟอร่าบี)

                   

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งไทย แบรนด์ฟอร่าบี ซึ่งมีหลากหลายชนิด กลายเป็นของฝากถูกใจชาวไทย
และต่างชาติที่มาเยือนเชียงใหม่ไปแล้ว บริษัททำธุรกิจมานาน 40 ปี จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์
เลี้ยงผึ้งที่ครบวงจรแห่งหนึ่งในประเทศไทย จนมาถึงวันนี้เป็นรุ่นที่ 2 คุณเบญจพร เรืองศิริ มีเป้าหมาย
ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งให้หลากหลาย และสร้างแบรนด์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยและ
ต่างชาติมากที่สุด โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่น้ำผึ้งเป็นอย่างมาก
ขณะเดียวกันก็ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ปัจจุบันได้แตกไลน์สินค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยมีสินค้าตั้งแต่ นมผึ้ง เกสรผึ้ง  ผลิตภัณฑ์ความงาม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว กลุ่มขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้ง ล่าสุดมีสินค้านวัตกรรมใหม่ คือ
เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำผึ้งเข้มข้นที่เกิดจากกระบวนการหมักน้ำผึ้งให้เป็นน้ำส้มสายชู ช่วย
ชะล้างไขมัน ปรับสมดุลกรดด่างในร่างกาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำดีทอกซ์ และยังช่วยบรรเทา
อาการปวดข้อ ปวดกระดูก ถือเป็นสินค้าใหม่ในไทย เพื่อเจาะลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพ ปัจจุบัน
ตลาดส่งออก 60% ในประเทศ 40% โดยมีร้านในเชียงใหม่ 2 สาขา ที่เชียงราย 1 ร้านและโคราช 1 ร้านนอกจากนี้มีการขายออนไลน์อีกด้วย

 • ผู้แทนธุรกิจ: คุณเบญจพร เรืองศิริ 193 ม. 2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
  โทร: 05-3420-568 อีเมล: jane@forabee.com เว็บไซต์: http://www.forabee.com
  ดูรายการย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=QxjIBrgwxe8


ตอน: ขนมขบเคี้ยวน้องหมา สร้างความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ (Houndstooth Treat)     

                    

ขนมขบเคี้ยวเพื่อน้องหมา แบรนด์ Houndstooth Treat รูปลักษณ์สนุก น้องหมาได้คุณค่า แถมเจาะตลาดส่งออก คุณวัชรนันท์ พิริยะพูล เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็น Food Grade และโปรตีนจากพืช เพื่อลดการแพ้อาหาร พร้อมตับบด และเพิ่มวิตามินเพื่อบำรุงฟันน้องหมาด้วย นอกจากนี้ยังรับผลิตตามรูปแบบและวัตถุดิบที่ลูกค้าต้องการเพื่อการขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น และด้วยการออกแบบขนมขบเคี้ยวของน้องหมาให้ไม่ต่างจากขนมคน แถมยังมีการจัดบูธภายในร้านให้คล้ายบาร์ เลือกหยิบจับ ขนม ทอฟฟี่ ขนมปัง พิซซา ที่ออกแบบหน้าตาเป็นขนมเพื่อน้องหมา ให้เจ้าของได้เพลิดเพลินกับการเลือกสรร ปัจจุบันวางจำหน่ายตามร้านไลฟ์สไตล์ แล้วยังส่งออกไปยังประเทศอังกฤษ และยังได้ออเดอร์จากหลายประเทศที่ไม่ได้คาดคิด อย่าง ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ จากการไปออกงานแสดงสินค้า


ตอน ของเล่นทำมือของคนไทย  โดนใจตลาดโลก (นุ้ก หนุก)

                   

นุ้ก หนุก ของเล่นทำมือ แบรนด์ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีดีไซน์เฉพาะตัวและการผลิตที่ได้
มาตรฐานระดับส่งออก จนตอนนี้กลายเป็นสินค้าที่ถูกอกถูกใจตลาดต่างประเทศไปแล้ว คุณสายพิณ วาณิชย์มงคล ได้เริ่มต้นทำธุรกิจของเล่นทำมือตั้งแต่ปี 2009 ได้พัฒนางานมาเรื่อยๆ จนมาเป็นงานตุ๊กตา
ทำมือที่มีดีไซน์ เน้นตลาดส่งออกเป็นหลัก โดยคุณสายพิณได้เลือกใช้ทักษะฝีมือและแรงงานคนใน
ท้องถิ่น ที่ต้องควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ธุรกิจเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก งานผ้าของเล่น
ทำมือ นุ้ก หนุก มีสไตล์ชัดเจน ในด้านตัดเย็บจะเป็นการ patchwork คือ การเอาผ้าหลายๆ ชิ้นมาต่อกัน
เน้นการตกแต่ง และทำด้วยมือ ปัจจุบันทำตลาดส่งออก 100 % ส่งไปขายทางฝั่งยุโรปเป็นหลัก แต่ปีนี้
หันมารุกตลาดในเอเชียมากขึ้น เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน และกำลังเริ่มทำตลาดในประเทศไทย
โดยจะมีการออกงานแฟร์ต่างๆ เพื่อแนะนำแบรนด์ นุ้ก หนุก ให้เป็นที่รู้จัก


ตอน กะหรี่ปั๊บแท่ง โดนใจคนรุ่นใหม่ (Puff Stick Khun toy)

                   

อุตสาหกรรมการผลิตขนมและของฝาก เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเติบโตตามธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้มีคู่แข่งในธุรกิจประเภทนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้
คุณธัณย์สิตา อิทธิกรจิรานนท์ คิดพัฒนากะหรี่ปั๊บในรูปแบบใหม่เป็นแท่ง ที่รับประทานง่าย ไม่เลอะ
เปรอะมือ และยังมีรสชาติแปลกใหม่ให้เลือกหลากหลาย คุณธัณย์สิตา ได้แก้ปัญหาของการรับประทาน
ให้กับลูกค้า ด้วยการปรับสูตรแป้งใหม่ไม่ให้มีเศษขนมตกร่วง และทำออกมาเป็นรูปแบบของสติ๊ก
(Stick) หรือแบบแท่ง แต่ก็ยังคงลายก้นหอยเหมือนกับกะหรี่ปั๊บดั้งเดิม เพื่อให้ได้ในแบบที่ต้องการ
และเข้ากับตัวไส้ที่ทางร้านได้คิดขึ้นมาใหม่ โดยที่ไม่มีไส้ในแบบเดิมเลย ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ไส้ คือ
ไส้ต้นตำรับ (เบคอน ไส้กรอก ปูอัด) ยำสาหร่ายปูอัด ไข่หวานปูอัด ข้าวโพด ฯลฯ และเพิ่มรสชาติ
ความเข้มข้นด้วยการโรยผงปาปริกา เพิ่มอรรถรสในการกิน เรียกได้ว่าลบภาพเดิมๆ ของกะหรี่ปั๊บไปเลย
ช่วงแรกๆ อาศัยการบอกปากต่อปาก และมีการปรับปรุงภาพลักษณ์หน้าตาโลโก้ ให้รูปแบบร้านมี
มาตรฐานมากขึ้น ทำให้สินค้าดูทันสมัย เข้ากับผู้บริโภคได้มากขึ้น เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ หนีการ
แข่งขันในตลาด นอกจากนี้ยังมีช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊คอีกด้วย

ติดต่อเรา

ใบสมัครออกรายการ 'เพื่อนคู่คิด'
ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกอากาศรายการเพื่อนคู่คิด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่นี่  
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์ พัฒนจันหอม
อีเมล:
pinpinat.pat@bbl.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
Tips/Useful Info

ใบสมัครออกรายการ
ผู้ประกอบการที่สนใจ
ร่วมออกอากาศ สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ส่งกลับมาที่คุณปิ่นปินัทธ์
พัฒนจันหอม อีเมล: pinpinat.pat@bbl.co.th
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือBualuang GetMoneyMoney TutorYour Security FirstBualuang Phone
Submit