แบงก์แอสชัวรันส์

แบงก์แอสชัวรันส์จากธนาคารกรุงเทพ
หลักประกันเพื่อท่าน และคนที่ท่านรัก

  

แบงก์แอสชัวรันส์ คือประกันชีวิตและประกันวินาศภัยที่ท่านสามารถซื้อได้ที่ธนาคาร ซึ่งท่านมั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดี เพื่อช่วยให้ท่านบริหารการเงิน และคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด

เลือกหลักประกันที่คุ้มค่าในการคุ้มครองท่านและครอบครัวได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

บริการประกันชีวิต
ชีวิตมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอ แต่ท่านมั่นใจได้กับบริการประกันชีวิตแบงก์แอสชัวรันส์ที่ให้ความคุ้มครองทางการเงินของท่านรอบด้าน ทั้งเรื่องการออม ทุนมรดก การเตรียมพร้อมเพื่อการเกษียณ รวมทั้งสิทธิในการลดหย่อนภาษี

บริการประกันวินาศภัย
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของท่าน ด้วยความคุ้มครองจากบริการประกันวินาศภัยแบงก์แอสชัวรันส์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการเพื่อท่าน

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone