เพียง 500 บาทก็เปิดบัญชีได้ เหมาะแก่การทำธุรกรรมประจำวัน จะถอนหรือโอนได้ตลอด ใช้ชำระค่าบริการต่างๆ ได้ทันใจ ผ่านสาขาและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

หมดกังวลเรื่องสมุดบัญชีหาย ไม่ต้องมีสมุดบัญชี ไม่ต้องคอยปรับยอด บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก พิมพ์รายการบัญชีได้ด้วยตนเองฟรีที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ

เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท เหมาะสำหรับนักธุรกิจ ที่ใช้เช็คในการสั่งจ่าย และต้องการวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD)

มอบดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 2,000 บาท เลือกฝากได้แบบ 3 หรือ 6
หรือ 12 หรือ 24 หรือ 36 เดือน

มอบดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำ ปลอดภาษี เพียงฝากเงินเท่ากันทุกเดือน 1,000 - 25,000 บาท
เลือกฝากได้แบบ 24 หรือ 36 หรือ 48 หรือ 60 เดือน

ออมเงินเพื่ออนาคตของลูกหลาน มอบดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำ ปลอดภาษี เพียงฝากเงินเท่ากัน
ทุกเดือน 500 - 25,000 บาท ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน

เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท อุ่นใจกับการออมพร้อมรับดอกเบี้ยและความคุ้มครองด้วยแผนประกันชีวิต
ในอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่ต่ำเป็นพิเศษ เลือกเปิดบัญชีได้ทั้งแบบสะสมทรัพย์ หรือแบบประจำระยะเวลา
การฝาก 3, 6 หรือ 12 เดือน

เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการแปลงสกุลเงิน

ติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพ
พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชน
หรือเอกสารประกอบการเปิดบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด (กรณีชาวต่างชาติ)


Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือAEC ConnectMoney TutorYour Security FirstBualuang Phone
Submit