บัญชีเงินฝากทั่วไป

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพให้ท่านได้มากกว่า...

ทุกคนมีความฝัน มีความต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข สามารถใช้จ่ายในสิ่งที่ตัวเองรัก ทำกิจกรรม
งานอดิเรกในแบบที่ชอบ หรือเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างที่ต้องการ การเลือกออมอย่างชาญฉลาด คือ คำตอบ

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งแบบสะสมทรัพย์ ฝากประจำ และสินมัธยะทรัพย์ทวี ออมเพื่ออนาคตที่มั่นคงตั้งแต่วันนี้ เติมความมั่นใจเพื่อรองรับความต้องการในวันข้างหน้า

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

หากท่านต้องการบัญชีเพื่อใช้ทำธุรกรรมประจำวันพร้อมทั้งได้รับการคำนวณดอกเบี้ยจากธนาคารเป็นรายวัน บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ คือเครื่องมือสำหรับการบริหารเงินออมที่มีความคล่องตัวสูงสุด

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ท่านสามารถเลือกเปิดบัญชีกระแสรายวัน พร้อมรับความสะดวกจากบริการเช็คของธนาคารกรุงเทพในการจ่ายเงินการค้า การชำระค่าสินค้าและบริการ ค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนการผ่อนชำระสินเชื่อ

บัญชีเงินฝากประจำ

หากท่านต้องการเห็นเงินออมเพิ่มค่าในอัตราที่สูงขึ้น บัญชีเงินฝากประจำ คือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประเภทอื่น ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการฝาก ที่ท่านสามารถเลือกฝากได้ตั้งแต่
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน และ 24 เดือน

เพื่อชีวิตที่ง่ายกว่าเดิม...

เมื่อเปิดบัญชีสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารกรุงเทพ ท่านสามารถสมัครบัตรเดบิตบีเฟิสต์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างคล่องตัวด้วยบริการที่หลากหลายของธนาคารกรุงเทพ เช่น การโอนเงินผ่านเครื่อง ATM ได้ทั่วประเทศ การถอนเงินสดจากบัญชีขณะอยู่ในต่างประเทศ
 
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเชื่อมโยงบัญชีสะสมทรัพย์ให้โอนเงินโดยอัตโนมัติเข้าบัญชีกระแสรายวัน เพื่อให้มีเงินในบัญชีกระแสรายวันพอเพียงสำหรับจ่ายเงินตามเช็คตลอดเวลา
Tips/Useful Info
การเปิดบัญชี
ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกรุงเทพได้ง่ายๆ เพียงติดต่อธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ที่ท่านสะดวก พร้อมเอกสารต่อไปนี้
 
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก
 
หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)
 
เงินฝากขั้นต่ำ 500 บาท
สำหรับบัญชีสะสมทรัพย์
 
เงินฝากขั้นต่ำ 2,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ
 
เงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท สำหรับบัญชีกระแสรายวัน
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือYour Security Firstระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค และระบบการจัดเก็บภาพเช็คBualuang Phone
Submit