เพียง 500 บาทก็เปิดบัญชีได้ เหมาะแก่การทำธุรกรรมประจำวัน จะถอนหรือโอนได้ตลอด ใช้ชำระค่าบริการต่างๆ ได้ทันใจ ผ่านสาขาและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

หมดกังวลเรื่องสมุดบัญชีหาย ไม่ต้องมีสมุดบัญชี ไม่ต้องคอยปรับยอด บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก พิมพ์รายการบัญชีได้ด้วยตนเองฟรีที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ

เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท เหมาะสำหรับนักธุรกิจ ที่ใช้เช็คในการสั่งจ่าย และต้องการวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD)

มอบดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 2,000 บาท เลือกฝากได้แบบ 3 หรือ 6
หรือ 12 หรือ 24 หรือ 36 เดือน

มอบดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำ ปลอดภาษี เพียงฝากเงินเท่ากันทุกเดือน 1,000 - 25,000 บาท
เลือกฝากได้แบบ 24 หรือ 36 หรือ 48 หรือ 60 เดือน

ออมเงินเพื่ออนาคตของลูกหลาน มอบดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำ ปลอดภาษี เพียงฝากเงินเท่ากัน
ทุกเดือน 500 - 25,000 บาท ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน

เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท อุ่นใจกับการออมพร้อมรับดอกเบี้ยและความคุ้มครองด้วยแผนประกันชีวิต
ในอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่ต่ำเป็นพิเศษ เลือกเปิดบัญชีได้ทั้งแบบสะสมทรัพย์ หรือแบบประจำระยะเวลา
การฝาก 3, 6 หรือ 12 เดือน

เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการแปลงสกุลเงิน

ติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพ
พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชน
หรือเอกสารประกอบการเปิดบัญชีตามที่ธนาคารกำหนด (กรณีชาวต่างชาติ)

 Financial Calculators

 

คุ้มครองเงินฝาก 15 ล้านบาทบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของ
ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภท จะได้รับความคุ้มครองภายใต้
พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ในวงเงิน 15 ล้านบาท จนถึงวันที่
10 สิงหาคม 2561

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit