บัตรเครดิตไทเทเนียม รพ.ปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ

สิทธิประโยชน์จากโรงพยาบาลปิยะเวท

รับประโยชน์ด้านสุขภาพและสิทธิพิเศษอื่นๆ มากมายจากโรงพยาบาลปิยะเวท พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 2% ทุกรอบบัญชี และร่วมบริจาคสู่สังคม โดยธนาคารจะร่วมบริจาค 0.2% จากทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรให้แก่มูลนิธิปิยะเวท

สมัครวันนี้ เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายจากโรงพยาบาลปิยะเวท

รับเงินคืนสูงสุด 2% จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตร

รับเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตตามยอดรวมค่าใช้จ่ายผ่านบัตรต่อรอบบัญชี ดังนี้

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ต่อรอบบัญชี

% Cash Back

ไม่เกิน 25,000 บาท

0.50%

ส่วนที่เกิน 25,000 - 100,000 บาท

0.75% 

ส่วนที่เกิน 100,000 - 200,000 บาท

1%

ส่วนที่เกิน 200,000 บาทขึ้นไป

2%


หมายเหตุ: จำนวนเงินที่คืนสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อบัตรต่อรอบบัญชี และจะนำไปลดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายของรอบบัญชีนั้น โดยบัตรหลักและบัตรเสริมจะแยกกันคำนวณ โปรดสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. (66) 0-2638-4000

นอกเหนือจากความคุ้มค่าจากเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตแล้ว ท่านยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย จากโรงพยาบาลปิยะเวท กับอภิสิทธิ์เหนือระดับสำหรับการดูแลสุขภาพ

ส่วนลดจากโรงพยาบาลปิยะเวท

 • ส่วนลด 40% โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
 • ส่วนลด 30% สำหรับห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล)
 • ส่วนลด 10% อาทิ
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ยกเว้น ค่าแพทย์ เครื่องมือพิเศษ ค่าแล็ปพิเศษ ยารายการพิเศษ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)
  • ค่าบริการทันตกรรม 9 รายการ ดังนี้ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก เคลือบฟลูออไรด์ การผ่าตัด-ถอนฟันคุด การรักษาฟันในเด็ก การรักษารากฟัน การฟอกฟัน (ยกเว้น การจัดฟัน การใส่ฟัน การฝังรากเทียม)
  • ค่าสมัครบัตรสมาชิกโรงพยาบาลปิยะเวท และการต่ออายุบัตรสมาชิกทุกประเภท
  • ค่าสมัครสมาชิก Fitness Member ที่ศูนย์สุขภาพคืนชีวิตชีวา ตรัยญา 1 ปี
  • ค่า SPA ที่ศูนย์สุขภาพคืนชีวิตชีวา ตรัยญา


หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลปิยะเวท โดยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลปิยะเวท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Piyavate Hotline โทร. (66) 0-2625-6500


ฟรี! บัตรกำนัลด้านสุขภาพ และความงาม มูลค่า 3,850 บาท

 • บัตรกำนัล TRIA One Day Pass ณ สถาบันศูนย์สุขภาพคืนชีวิตชีวา ตรัยญา มูลค่า 750 บาท
 • ตรวจสุขภาพดวงตาโดยจักษุแพทย์ มูลค่า 1,200 บาท
 • ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันโดยทันตแพทย์ มูลค่า 400 บาท
 • ตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือด (LBA) มูลค่า 1,500 บาท


หมายเหตุ: ผู้ถือบัตรต้องแสดงคูปองเพื่อรับสิทธิ์ และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต้องชำระผ่านบัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลปิยะเวทเท่านั้น

บริการพิเศษผ่าน Piyavate Hotline โทร. (66) 0-2625-6500

 • บริการให้คำแนะนำ และช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าและแจ้งกลับภายใน 24 ชั่วโมง
 • บริการรถพยาบาลสายด่วน
 • รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาเฉพาะกลุ่มและสำรองที่นั่งก่อนใคร

บริการสำรองที่จอดรถ

ผู้ถือบัตรไทเทเนียม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ รับบริการสำรองที่จอดรถ ความสะดวกสบายอีกระดับ ในทุกครั้งที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลปิยะเวท
 
 • ส่วนลด 40% โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
 • ส่วนลด 30% สำหรับห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล)
 • ส่วนลด 10% อาทิ
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ยกเว้น ค่าแพทย์ เครื่องมือพิเศษ ค่าแล็ปพิเศษ ยารายการพิเศษ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)
  • ค่าบริการทันตกรรม 9 รายการ ดังนี้ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก เคลือบฟลูออไรด์ การผ่าตัด-ถอนฟันคุด การรักษาฟันในเด็ก การรักษารากฟัน การฟอกฟัน (ยกเว้น การจัดฟัน การใส่ฟัน การฝังรากเทียม)
  • ค่าสมัครบัตรสมาชิกโรงพยาบาลปิยะเวท และการต่ออายุบัตรสมาชิกทุกประเภท
  • ค่าสมัครสมาชิก Fitness Member ที่ศูนย์สุขภาพคืนชีวิตชีวา ตรัยญา 1 ปี
  • ค่า SPA ที่ศูนย์สุขภาพคืนชีวิตชีวา ตรัยญา


หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลปิยะเวท โดยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลปิยะเวท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Piyavate Hotline โทร. (66) 0-2625-6500


 • บัตรกำนัล TRIA One Day Pass ณ สถาบันศูนย์สุขภาพคืนชีวิตชีวา ตรัยญา มูลค่า 750 บาท
 • ตรวจสุขภาพดวงตาโดยจักษุแพทย์ มูลค่า 1,200 บาท
 • ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันโดยทันตแพทย์ มูลค่า 400 บาท
 • ตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือด (LBA) มูลค่า 1,500 บาท


หมายเหตุ: ผู้ถือบัตรต้องแสดงคูปองเพื่อรับสิทธิ์ และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต้องชำระผ่านบัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลปิยะเวทเท่านั้น

 
 • บริการให้คำแนะนำ และช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าและแจ้งกลับภายใน 24 ชั่วโมง
 • บริการรถพยาบาลสายด่วน
 • รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาเฉพาะกลุ่มและสำรองที่นั่งก่อนใคร

ผู้ถือบัตรไทเทเนียม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ รับบริการสำรองที่จอดรถ ความสะดวกสบายอีกระดับ ในทุกครั้งที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลปิยะเวท

ร่วมทำบุญกับธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารจะร่วมสมทบเงินบริจาค 0.2% จากทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรในแต่ละรอบบัญชี ให้แก่มูลนิธิ
ปิยะเวท

หมายเหตุ: การคำนวณจะไม่รวมยอดรายการเบิกถอนเงินสด ยอดดอกเบี้ยทุกประเภท ค่าธรรมเนียมทุกประเภท ค่าปรับ รายการซื้อกองทุน ยอดเงินที่เกิดขึ้นจากการโอนยอดค้างชำระจากสินเชื่อหรือบัตรเครดิตอื่นๆ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก และปีต่อไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ค่าธรรมเนียม (บาท/ปี)

บัตรหลัก

บัตรเสริม

แรกเข้า

รายปี

แรกเข้า

รายปี

บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลปิยะเวท

1,000

1,500

-

1,500 

หมายเหตุ: ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไปต่อปี


สิทธิประโยชน์อื่นๆ จากบัตรไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ

ในฐานะผู้ถือบัตรเครดิตไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone