สินเชื่อเพื่อสมาชิกบัวหลวง
เอ็กซ์คลูซีฟ

เอกสิทธิ์พิเศษเพื่อการซื้อ สร้าง หรือ
รีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน

สิทธิพิเศษที่เหนือกว่าด้วยสินเชื่อที่ปรับเปลี่ยนได้ดั่งใจ และข้อเสนอที่สร้างสรรค์ขึ้นแด่สมาชิกบัวหลวง
เอ็กซ์คลูซีฟโดยเฉพาะ เพื่อการซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย หรือรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่น
(ยกเว้นการซื้อที่ดินเปล่าและสิทธิการเช่า)

ในฐานะสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟผู้ทรงเกียรติ ท่านสามารถมอบสิทธิพิเศษนี้แก่คู่สมรสและทายาทโดยตรงได้ โดยทึ่ท่านเป็นผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกันสินเชื่อ


คุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์

ดำรงสมาชิกภาพบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ณ วันที่สมัครสินเชื่อ


ประเภทสินเชื่อที่ให้บริการ

 • สินเชื่อบ้านบัวหลวง
 • สินเชื่อบัวหลวงพูนผล

 • วงเงินสินเชื่อ: สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

 • การผ่อนชำระ: ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

 • หลักประกัน: โฉนดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นประเภทสิทธิการเช่า)

 • ค่าธรรมเนียม: ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ


อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านบัวหลวง
ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย  (สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561)

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

 •  เพื่อการตกแต่งบ้าน
 • เพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
 • เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

จุดเด่นของบริการ

 • วงเงินสินเชื่อ: สูงสุด 90% ของราคาประเมินแต่ไม่เกิน 100% ของค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
  การขอกู้

 • การผ่อนชำระ: ผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี (รวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี)

 • หลักประกัน: โฉนดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นประเภทสิทธิการเช่า)

 • ค่าธรรมเนียม: ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัวหลวงพูนผล  
ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย  (สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561)

ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยท่านเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อได้ที่นี่

 • วงเงินสินเชื่อ: สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

 • การผ่อนชำระ: ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

 • หลักประกัน: โฉนดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นประเภทสิทธิการเช่า)

 • ค่าธรรมเนียม: ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ


อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านบัวหลวง
ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย  (สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561)

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

 •  เพื่อการตกแต่งบ้าน
 • เพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
 • เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

จุดเด่นของบริการ

 • วงเงินสินเชื่อ: สูงสุด 90% ของราคาประเมินแต่ไม่เกิน 100% ของค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
  การขอกู้

 • การผ่อนชำระ: ผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี (รวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี)

 • หลักประกัน: โฉนดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นประเภทสิทธิการเช่า)

 • ค่าธรรมเนียม: ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัวหลวงพูนผล  
ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย  (สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561)
ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยท่านเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อได้ที่นี่

ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวงออนไลน์ พร้อมทราบผลพิจารณาเบื้องต้น เพียงกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับQuick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone