สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง

ข้อเสนอพิเศษเพื่อคนทำงานประจำ
จากสินเชื่อบ้านบัวหลวง

หลากหลายทางเลือกปรับเปลี่ยนได้ลงตัวทุกความต้องการเพื่อบ้านของท่าน พร้อมดอกเบี้ยต่ำ

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป โดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้

 • เป็นพนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ (Payroll)
 • เป็นพนักงานประจำที่ทำงานในองค์กรธุรกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับ ดังนี้
  • องค์กรชั้นนำ 1,000 ลำดับแรก (จัดลำดับตามยอดขายขององค์กร)
  • ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  • กิจการรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรที่แปรรูปจากรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปรษณีย์ไทย การไฟฟ้า การประปา เป็นต้น


สินเชื่อที่ให้บริการ

 • สินเชื่อบ้านบัวหลวง
 • สินเชื่อบัวหลวงพูนผล


วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

 • เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (ยกเว้นการซื้อที่ดินเปล่าและสิทธิการเช่า)
 • เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
 • เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น

จุดเด่นของบริการ

 • วงเงินสินเชื่อ: สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

 • การผ่อนชำระ: ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

 • หลักประกัน: โฉนดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นประเภทสิทธิการเช่า)

 • ค่าธรรมเนียม: ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านบัวหลวง
ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย  (สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561)

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

 • เพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
 • เพื่อการต่อเติม หรือซ่อมแซมที่พักอาศัย
 • เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
 • เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

จุดเด่นของบริการ
 • วงเงินสินเชื่อ: สูงสุด 90% ของราคาประเมิน แต่ไม่เกิน 100% ของมูลค่าของหลักประกัน

 • การผ่อนชำระ: ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 10 ปี

 • หลักประกัน: โฉนดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นประเภทสิทธิการเช่า)

 • ค่าธรรมเนียม: ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ


อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัวหลวงพูนผล  
ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย  (สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561)

ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยท่านเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อได้ที่นี่


วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ
 • เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (ยกเว้นการซื้อที่ดินเปล่าและสิทธิการเช่า)
 • เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
 • เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น

จุดเด่นของบริการ

 • วงเงินสินเชื่อ: สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

 • การผ่อนชำระ: ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

 • หลักประกัน: โฉนดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นประเภทสิทธิการเช่า)

 • ค่าธรรมเนียม: ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านบัวหลวง
ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย  (สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561)
วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ
 • เพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
 • เพื่อการต่อเติม หรือซ่อมแซมที่พักอาศัย
 • เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
 • เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

จุดเด่นของบริการ
 • วงเงินสินเชื่อ: สูงสุด 90% ของราคาประเมิน แต่ไม่เกิน 100% ของมูลค่าของหลักประกัน

 • การผ่อนชำระ: ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 10 ปี

 • หลักประกัน: โฉนดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นประเภทสิทธิการเช่า)

 • ค่าธรรมเนียม: ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ


อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัวหลวงพูนผล  
ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย  (สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561)

ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยท่านเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อได้ที่นี่

ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวงออนไลน์ พร้อมทราบผลพิจารณาเบื้องต้น เพียงกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับQuick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone