สินเชื่อสำหรับโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน

สิทธิพิเศษสำหรับซื้อบ้านใหม่จากโครงการอสังหาริมทรัย์ที่ธนาคารเป็นพันธมิตร

เมื่อท่านซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมจากหนึ่งในโครงการจัดสรรดังกล่าว เรายินดีสนับสนุนท่านด้วย 'สินเชื่อบ้าน บัวหลวง' พร้อมอัตราดอกเบี้ยและข้อเสนอพิเศษที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน และเงื่อนไขของ
แต่ละโครงการ

 • วงเงินกู้: สูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย ทั้งนี้ สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

 • การผ่อนชำระ:
  • นานสูงสุดถึง 30 ปี
  • เลือกได้ว่าจะผ่อนแบบเท่ากันตลอดระยะเวลาการกู้ หรือการผ่อนแบบขั้นบันไดตามอัตรา
   ดอกเบี้ยจริง


หมายเหตุ:
รูปแบบการผ่อนชำระแบบคงที่ เลือกผ่อนได้ทุกทางเลือก 
รูปแบบการผ่อนชำระแบบขั้นบันไดเลือกผ่อนได้เฉพาะอัตราดอกเบี้ยที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่
ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น

 • หลักทรัพย์ค้ำประกัน: ที่พักอาศัยพร้อมที่ดินในโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน

 • ค่าธรรมเนียม: ยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน หรือค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ หรือทั้งสองประเภทพร้อมกัน  

อัตราดอกเบี้ยลดพิเศษจากปกติตั้งแต่ 0.25% - 1.5% สำหรับช่วงอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลดพิเศษจากปกติตั้งแต่ 0.25% - 1% สำหรับช่วงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยท่านเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อได้ที่นี่

 • วงเงินกู้: สูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย ทั้งนี้ สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

 • การผ่อนชำระ:
  • นานสูงสุดถึง 30 ปี
  • เลือกได้ว่าจะผ่อนแบบเท่ากันตลอดระยะเวลาการกู้ หรือการผ่อนแบบขั้นบันไดตามอัตรา
   ดอกเบี้ยจริง


หมายเหตุ:
รูปแบบการผ่อนชำระแบบคงที่ เลือกผ่อนได้ทุกทางเลือก 
รูปแบบการผ่อนชำระแบบขั้นบันไดเลือกผ่อนได้เฉพาะอัตราดอกเบี้ยที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่
ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น

 • หลักทรัพย์ค้ำประกัน: ที่พักอาศัยพร้อมที่ดินในโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน

 • ค่าธรรมเนียม: ยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน หรือค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ หรือทั้งสองประเภทพร้อมกัน  
อัตราดอกเบี้ยลดพิเศษจากปกติตั้งแต่ 0.25% - 1.5% สำหรับช่วงอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลดพิเศษจากปกติตั้งแต่ 0.25% - 1% สำหรับช่วงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยท่านเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อได้ที่นี่

ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวงออนไลน์ พร้อมทราบผลพิจารณาเบื้องต้น เพียงกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับQuick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone