สินเชื่อบ้านเพื่อผู้มีบัญชีสินมัธยะทรัพย์ทวี

พิเศษ! ออมกับบัญชีเงินฝากสินมัธยะ
ทรัพย์ทวี แล้วรับสิทธิพิเศษจากสินเชื่อบ้านบัวหลวง

เพียงออมอย่างสม่ำเสมอกับบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ก็ได้รับดอกเบี้ยดีๆ ทั้งจากยอดเงินฝากและสินเชื่อบ้านบัวหลวง

สิทธิพิเศษเฉพาะผู้สมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวงที่มีบัญชีสินมัธยะทรัพย์ทวี ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • ฝากติดต่อกันตั้งแต่ 12 งวดขึ้นไปนับแต่วันที่เปิดบัญชี หรือ

 • ยื่นคำขอสินเชื่อบ้านบัวหลวงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังเงินฝากครบกำหนด

 • วงเงินกู้: สูงสุด 90% ของราคาประเมิน

 • การผ่อนชำระ:
  • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
  • เลือกได้ว่าจะผ่อนแบบเท่ากันตลอดระยะเวลาการกู้ หรือหรือการผ่อนแบบขั้นบันไดตามอัตรา
   ดอกเบี้ยจริง

 • หลักทรัพย์ค้ำประกัน: โฉนดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นประเภทสิทธิ
  การเช่า)

ยอดเงินฝากรายเดือน

อัตราดอกเบี้ย

ค่าประเมินราคา

20,000 – 25,000 บาท

ปีแรกลดลง 0.50% จากอัตราปกติ

ยกเว้น

10,000 – 19,000 บาท

ปีแรกลดลง 0.35% จากอัตราปกติ

ยกเว้น

5,000 – 9,000 บาท

ปีแรกลดลง 0.25% จากอัตราปกติ

ยกเว้น

1,000 – 4,000 บาท

อัตราปกติ

1,605 บาท


หมายเหตุ:

 • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยปีแรกเพิ่มอีก 0.25% เมื่อสมัครประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษที่ธนาคารมอบให้ลูกค้าที่ซื้อสังหาริมทรัพย์กับโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ (ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษจากหลายโครงการ ลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิ์ในโปรโมชั่นที่ต้องการได้)

ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยท่านเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อได้ที่นี่

เพียงออมอย่างสม่ำเสมอกับบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ก็ได้รับดอกเบี้ยดีๆ ทั้งจากยอดเงินฝากและสินเชื่อบ้านบัวหลวง

สิทธิพิเศษเฉพาะผู้สมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวงที่มีบัญชีสินมัธยะทรัพย์ทวี ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • ฝากติดต่อกันตั้งแต่ 12 งวดขึ้นไปนับแต่วันที่เปิดบัญชี หรือ

 • ยื่นคำขอสินเชื่อบ้านบัวหลวงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังเงินฝากครบกำหนด

 • วงเงินกู้: สูงสุด 90% ของราคาประเมิน

 • การผ่อนชำระ:
  • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
  • เลือกได้ว่าจะผ่อนแบบเท่ากันตลอดระยะเวลาการกู้ หรือหรือการผ่อนแบบขั้นบันไดตามอัตรา
   ดอกเบี้ยจริง

 • หลักทรัพย์ค้ำประกัน: โฉนดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นประเภทสิทธิ
  การเช่า)

ยอดเงินฝากรายเดือน

อัตราดอกเบี้ย

ค่าประเมินราคา

20,000 – 25,000 บาท

ปีแรกลดลง 0.50% จากอัตราปกติ

ยกเว้น

10,000 – 19,000 บาท

ปีแรกลดลง 0.35% จากอัตราปกติ

ยกเว้น

5,000 – 9,000 บาท

ปีแรกลดลง 0.25% จากอัตราปกติ

ยกเว้น

1,000 – 4,000 บาท

อัตราปกติ

1,605 บาท


หมายเหตุ:

 • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยปีแรกเพิ่มอีก 0.25% เมื่อสมัครประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษที่ธนาคารมอบให้ลูกค้าที่ซื้อสังหาริมทรัพย์กับโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ (ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษจากหลายโครงการ ลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิ์ในโปรโมชั่นที่ต้องการได้)
ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยท่านเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อได้ที่นี่

ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวงออนไลน์ พร้อมทราบผลพิจารณาเบื้องต้น เพียงกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับQuick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone