SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก

รู้ทันทีที่มีเงินเข้า-ออกบัญชี (ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป) ผลการฝากเช็ค และสรุปยอดเงินในบัญชีรายสัปดาห์ กับบริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก

วันนี้ ท่านสามารถสมัครบริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากทางโทรศัพท์มือถือ เมื่อมีเงินเข้า
หรือออกจากบัญชีธนาคารกรุงเทพของท่าน

สมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากง่ายๆ ได้แล้ววันนี้ที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือติดต่อบัวหลวงโฟน

   ค่าธรรมเนียม 2 เดือนแรก* เมื่อสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561

*สงวนสิทธิ์สำหรับบัญชีที่สมัครบริการใหม่ และไม่เคยได้รับโปรโมชั่นของบริการ SMS Account Alert มาก่อนเท่านั้น

รู้ทุกความเคลื่อนไหวเมื่อมีธุรกรรมเกิดขึ้นกับบัญชีเงินฝาก

บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก ช่วยให้ท่านทราบรายการเงินเข้า หรือออกจากบัญชีของท่าน แจ้งรายการฝากเช็ค ด้วยการส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านเมื่อมีธุรกรรมเกิดขึ้น

เมื่อสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก ท่านจะได้รับ SMS แจ้งเตือนทันที เมื่อ

 • มียอดเงินเข้า หรือออกจากบัญชีตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 • มีรายการฝากเช็ค หรือเช็คคืน
 • มีรายการเงินโอนหรือชำระเงิน ผ่านระบบอัตโนมัติ
 • สรุปยอดเงินในบัญชีรายสัปดาห์

นอกจากนี้ ท่านยังจะได้รับแจ้งโปรโมชั่นและข่าวสารล่าสุดจากธนาคารอีกด้วย

บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายในประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 15 บาท ต่อเดือนต่อบัญชี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ท่านสามารถสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก ได้ที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม สาขาของธนาคารกรุงเทพ หรือติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. (66) 0-2645-6655 โดยสามารถเลือกรับข้อความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากที่เครื่องเอทีเอ็ม

 1. สอดบัตรแล้วกดรหัสบัตรตามขั้นตอนปกติ
 2. เลือกภาษาที่ต้องการ (เลือกภาษาไทย หากต้องการรับ SMS เป็นภาษาไทย หรือเลือกภาษาอังกฤษ หากต้องการรับ SMS เป็นภาษาอังกฤษ)
 3. เลือกเมนู “สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริการ”
 4. เลือกเมนู “บริการ SMS” จากนั้น เลือกเมนู “SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชี” และเลือกเมนู “สมัครบริการ”
 5. อ่านข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก จากนั้น กดปุ่ม “ยอมรับ”
 6. เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก
 7. ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักที่ท่านต้องการรับ SMS จากนั้น กดปุ่ม “ถูกต้อง”
 8. หากมีหลายบัญชี โปรดเลือกเพียง 1 บัญชี ทีต้องการสมัครใช้บริการ
 9. ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสมัครใช้บริการ พร้อมข้อมูลบัญชีและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อทำการสมัครใช้บริการ
 10. เมื่อท่านทำรายการเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบบันทึกรายการจากเครื่องเอทีเอ็ม และ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการ


* กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ หรือยกเลิกบริการ ให้เลือกเมนู “เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ” หรือ “ยกเลิกบริการ” แล้วทำรายการตามขั้นตอนที่กำหนดพร้อมยืนยันรายละเอียดรายการ

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ

ลูกค้าใหม่ : สามารถสมัครพร้อมกับการเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวันได้ได้ทันที
ลูกค้าปัจจุบัน : แสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ ณ สาขาที่ติดต่อ

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากทางบัวหลวงโฟน

 1. โทรศัพท์ติดต่อบัวหลวงโฟนที่หมายเลข (66) 0-2645-6655
 2. เลือกรับ SMS ภาษาไทย ให้เลือกเมนูภาษาไทย กด 1 เลือกรับ SMS ภาษาอังกฤษ ให้เลือกเมนูภาษาอังกฤษ กด 2
 3. กด 1 เพื่อเข้าสู่บริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชี
 4. กดหมายเลขบนบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรบีเฟิสต์ 16 หลัก
 5. กดรหัสประจำตัว 4 หลัก
 6. กด 1 สมัครใช้บริการ
 7. รับฟังเงื่อนไขบริการ กด 1 ยอมรับเงื่อนไขบริการ
 8. กดเลขที่บัญชีเงินฝากที่ต้องการทำรายการ 10 หลัก (เฉพาะกรณีในบัตรมีการผูกบัญชีมากกว่า 1 บัญชี)
 9. กดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักที่ท่านต้องการรับ SMS
 10. กดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักที่ท่านต้องการรับ SMS อีกครั้ง
 11. กด 1 ยืนยัน กด 2 แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ กด * ฟังซ้ำ กด 9 ยกเลิกรายการ

 • เฉพาะบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ และกระแสรายวัน ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น จึงจะสามารถสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากได้
 • ไม่สามารถใช้บัญชีร่วมสมัครบริการนี้ได้
 • สมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากได้ทางสาขาของธนาคารที่สะดวก
  (หลักฐานการสมัครบริการ บัตรประชาชนและสมุดบัญชีที่ต้องการสมัครบริการ) หรือทางบัวหลวงโฟน 
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 หมายเลข สามารถใช้ลงทะเบียนโดยลูกค้า 1 คนเท่านั้น
 • บัญชีเงินฝาก 1 บัญชีสามารถสมัครใช้บริการ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลขเท่านัั้น
 • ท่านสามารถขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ในการรับ SMS ผ่านทางสาขาของธนาคารและบริการบัวหลวงโฟน ในกรณีที่ท่านไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ธนาคารไม่สามารถ
  รับผิดชอบในความเสียหาย หากข้อความถูกส่งไปยังผู้รับท่านอื่น

คลิกที่นี่  เพื่อดาวน์โหลดข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS (SMS Account Alert)

รู้ทุกความเคลื่อนไหวเมื่อมีธุรกรรมเกิดขึ้นกับบัญชีเงินฝาก

บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก ช่วยให้ท่านทราบรายการเงินเข้า หรือออกจากบัญชีของท่าน แจ้งรายการฝากเช็ค ด้วยการส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านเมื่อมีธุรกรรมเกิดขึ้น

เมื่อสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก ท่านจะได้รับ SMS แจ้งเตือนทันที เมื่อ
 • มียอดเงินเข้า หรือออกจากบัญชีตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 • มีรายการฝากเช็ค หรือเช็คคืน
 • มีรายการเงินโอนหรือชำระเงิน ผ่านระบบอัตโนมัติ
 • สรุปยอดเงินในบัญชีรายสัปดาห์

นอกจากนี้ ท่านยังจะได้รับแจ้งโปรโมชั่นและข่าวสารล่าสุดจากธนาคารอีกด้วย

บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายในประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 15 บาท ต่อเดือนต่อบัญชี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ท่านสามารถสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก ได้ที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม สาขาของธนาคารกรุงเทพ หรือติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. (66) 0-2645-6655 โดยสามารถเลือกรับข้อความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากที่เครื่องเอทีเอ็ม

 1. สอดบัตรแล้วกดรหัสบัตรตามขั้นตอนปกติ
 2. เลือกภาษาที่ต้องการ (เลือกภาษาไทย หากต้องการรับ SMS เป็นภาษาไทย หรือเลือกภาษาอังกฤษ หากต้องการรับ SMS เป็นภาษาอังกฤษ)
 3. เลือกเมนู “สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริการ”
 4. เลือกเมนู “บริการ SMS” จากนั้น เลือกเมนู “SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชี” และเลือกเมนู “สมัครบริการ”
 5. อ่านข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก จากนั้น กดปุ่ม “ยอมรับ”
 6. เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก
 7. ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักที่ท่านต้องการรับ SMS จากนั้น กดปุ่ม “ถูกต้อง”
 8. หากมีหลายบัญชี โปรดเลือกเพียง 1 บัญชี ทีต้องการสมัครใช้บริการ
 9. ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสมัครใช้บริการ พร้อมข้อมูลบัญชีและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อทำการสมัครใช้บริการ
 10. เมื่อท่านทำรายการเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบบันทึกรายการจากเครื่องเอทีเอ็ม และ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการ


* กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ หรือยกเลิกบริการ ให้เลือกเมนู “เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ” หรือ “ยกเลิกบริการ” แล้วทำรายการตามขั้นตอนที่กำหนดพร้อมยืนยันรายละเอียดรายการ

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ

ลูกค้าใหม่ : สามารถสมัครพร้อมกับการเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวันได้ได้ทันที
ลูกค้าปัจจุบัน : แสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ ณ สาขาที่ติดต่อ

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากทางบัวหลวงโฟน

 1. โทรศัพท์ติดต่อบัวหลวงโฟนที่หมายเลข (66) 0-2645-6655
 2. เลือกรับ SMS ภาษาไทย ให้เลือกเมนูภาษาไทย กด 1 เลือกรับ SMS ภาษาอังกฤษ ให้เลือกเมนูภาษาอังกฤษ กด 2
 3. กด 1 เพื่อเข้าสู่บริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชี
 4. กดหมายเลขบนบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรบีเฟิสต์ 16 หลัก
 5. กดรหัสประจำตัว 4 หลัก
 6. กด 1 สมัครใช้บริการ
 7. รับฟังเงื่อนไขบริการ กด 1 ยอมรับเงื่อนไขบริการ
 8. กดเลขที่บัญชีเงินฝากที่ต้องการทำรายการ 10 หลัก (เฉพาะกรณีในบัตรมีการผูกบัญชีมากกว่า 1 บัญชี)
 9. กดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักที่ท่านต้องการรับ SMS
 10. กดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักที่ท่านต้องการรับ SMS อีกครั้ง
 11. กด 1 ยืนยัน กด 2 แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ กด * ฟังซ้ำ กด 9 ยกเลิกรายการ
 • เฉพาะบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ และกระแสรายวัน ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น จึงจะสามารถสมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากได้
 • ไม่สามารถใช้บัญชีร่วมสมัครบริการนี้ได้
 • สมัครใช้บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากได้ทางสาขาของธนาคารที่สะดวก
  (หลักฐานการสมัครบริการ บัตรประชาชนและสมุดบัญชีที่ต้องการสมัครบริการ) หรือทางบัวหลวงโฟน 
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 หมายเลข สามารถใช้ลงทะเบียนโดยลูกค้า 1 คนเท่านั้น
 • บัญชีเงินฝาก 1 บัญชีสามารถสมัครใช้บริการ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลขเท่านัั้น
 • ท่านสามารถขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ในการรับ SMS ผ่านทางสาขาของธนาคารและบริการบัวหลวงโฟน ในกรณีที่ท่านไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ธนาคารไม่สามารถ
  รับผิดชอบในความเสียหาย หากข้อความถูกส่งไปยังผู้รับท่านอื่น

คลิกที่นี่  เพื่อดาวน์โหลดข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS (SMS Account Alert)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone