บริการโอนเงิน

รับหรือโอนเงินได้ง่ายและรวดเร็ว

บริการจากธนาคารกรุงเทพช่วยให้ท่านส่งเงินไปที่ไหนก็ได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดายและเชื่อถือได้ ท่านสามารถเลือกโอนเงินได้หลากหลายวิธีและช่องทาง ไม่ว่าจะโอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โอนผ่านบริการหักเงินฝากอัตโนมัติ โอนผ่านเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงิน โทรศัพท์มือถือ หรืออินเทอร์เน็ต

โอนเงินภายในประเทศ

โอนเงินไปต่างประเทศ

ด้วยเครือข่ายธนาคารตัวแทนต่างประเทศกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก และเครือข่ายสาขาของธนาคารกรุงเทพในต่างประเทศ ช่วยให้ท่านโอนเงินไปต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าธรรมเนียมราคาประหยัด

การสั่งโอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ SWIFT เป็นวิธีมาตรฐานในการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ช่วยให้ท่านส่งโอนเงินโดยตรงไปยังบัญชีของผู้รับได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาธนาคารกรุงเทพใกล้ท่านที่ให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศด้วยระบบ SWIFT

หากท่านโอนเงินไปต่างประเทศเป็นประจำและต้องการเพิ่มความสะดวกสบายในการโอนเงิน ท่านสามารถสมัครใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ ที่ช่วยให้ท่านโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ

ท่านอาจส่งเงินไปให้เพื่อนและครอบครัวในต่างประเทศในรูปแบบของดร๊าฟท์ธนาคาร โดยท่านสามารถซื้อดร๊าฟท์ได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพที่ให้บริการโอนเงินทุกแห่ง จากนั้น ส่งดร๊าฟท์ทางไปรษณีย์ไปยังผู้รับตามความสะดวกของท่าน การส่งเงินวิธีนี้จะใช้เวลานานกว่าวิธีอื่นๆ และดร๊าฟท์ส่วนมากจะต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บก่อนผู้รับจะได้รับเงิน

ท่านยังสามารถใช้บริการโอนเงินด่วนเวสเทิร์นยูเนี่ยนที่ธนาคารกรุงเทพ แม้จะไม่มีบัญชีกับธนาคาร หรือในกรณีที่ต้องการส่งเงินอย่างเร่งด่วนในเวลาไม่กี่นาที ได้ที่สาขาและบูธแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ

ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับบริการโอนเงินไปต่างประเทศ

โอนเงินมายังประเทศไทย

ท่านสามารถรับเงินโอนจากต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของท่านได้โดยตรง อย่างรวดเร็ว ผ่านการสั่งโอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ SWIFT (รหัส SWIFT ของธนาคารกรุงเทพ คือ BKKBTHBK) นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกข้อเสนอพิเศษในการโอนเงินกลับจากบางประเทศอีกด้วย


หากท่านไม่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพและต้องการรับเงินอย่างเร่งด่วน ท่านสามารถใช้บริการเวสเทิร์น
ยูเนี่ยน
เพื่อรับเงินโอนได้ที่สาขาหรือบูธแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ

หากท่านรับเงินโอนจากต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพเป็นประจำ ธนาคารขอแนะนำให้ท่านสมัครบริการ SMS แจ้งการโอนเงินจากต่างประเทศ ที่จะส่งข้อความแจ้งไปยังผู้รับเมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชี

ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับบริการโอนเงินมายังประเทศไทย

ด้วยเครือข่ายธนาคารตัวแทนต่างประเทศกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก และเครือข่ายสาขาของธนาคารกรุงเทพในต่างประเทศ ช่วยให้ท่านโอนเงินไปต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าธรรมเนียมราคาประหยัด

การสั่งโอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ SWIFT เป็นวิธีมาตรฐานในการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่ช่วยให้ท่านส่งโอนเงินโดยตรงไปยังบัญชีของผู้รับได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาธนาคารกรุงเทพใกล้ท่านที่ให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศด้วยระบบ SWIFT

หากท่านโอนเงินไปต่างประเทศเป็นประจำและต้องการเพิ่มความสะดวกสบายในการโอนเงิน ท่านสามารถสมัครใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ ที่ช่วยให้ท่านโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ

ท่านอาจส่งเงินไปให้เพื่อนและครอบครัวในต่างประเทศในรูปแบบของดร๊าฟท์ธนาคาร โดยท่านสามารถซื้อดร๊าฟท์ได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพที่ให้บริการโอนเงินทุกแห่ง จากนั้น ส่งดร๊าฟท์ทางไปรษณีย์ไปยังผู้รับตามความสะดวกของท่าน การส่งเงินวิธีนี้จะใช้เวลานานกว่าวิธีอื่นๆ และดร๊าฟท์ส่วนมากจะต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บก่อนผู้รับจะได้รับเงิน

ท่านยังสามารถใช้บริการโอนเงินด่วนเวสเทิร์นยูเนี่ยนที่ธนาคารกรุงเทพ แม้จะไม่มีบัญชีกับธนาคาร หรือในกรณีที่ต้องการส่งเงินอย่างเร่งด่วนในเวลาไม่กี่นาที ได้ที่สาขาและบูธแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ

ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับบริการโอนเงินไปต่างประเทศ

ท่านสามารถรับเงินโอนจากต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของท่านได้โดยตรง อย่างรวดเร็ว ผ่านการสั่งโอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ SWIFT (รหัส SWIFT ของธนาคารกรุงเทพ คือ BKKBTHBK) นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกข้อเสนอพิเศษในการโอนเงินกลับจากบางประเทศอีกด้วย


หากท่านไม่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพและต้องการรับเงินอย่างเร่งด่วน ท่านสามารถใช้บริการเวสเทิร์น
ยูเนี่ยน
เพื่อรับเงินโอนได้ที่สาขาหรือบูธแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ

หากท่านรับเงินโอนจากต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพเป็นประจำ ธนาคารขอแนะนำให้ท่านสมัครบริการ SMS แจ้งการโอนเงินจากต่างประเทศ ที่จะส่งข้อความแจ้งไปยังผู้รับเมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชี

ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับบริการโอนเงินมายังประเทศไทย

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือสัมมนาเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AECYour Security FirstBualuang Phone
Submit