โอนเงินไปได้ทุกที่ทั่วไทยผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งเคาน์เตอร์สาขา บัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสด
บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และบัวหลวงโฟน 1333

ทำรายการได้ทั้งแบบทันที หรือใช้บริการหักบัญชีเพื่อโอนหรือชำระเงินตามจำนวนและวันที่กำหนดได้

โอนเงินผ่านระบบ SWIFT ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ณ สาขาธนาคารกรุงเทพที่ให้บริการโอนเงินไป
ต่างประเทศทั่วไทย

โอนเงินผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยค่าธรรมเนียมพิเศษ

โอนเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ยน โอนเงินด่วน โดยไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร ได้ที่สาขาและบูธแลกเปลี่ยนเงิน
ต่างประเทศ

โอนเงินผ่านระบบ SWIFT จากธนาคารในต่างประเทศทั่วโลก เพื่อเข้าบัญชีของท่านอย่างรวดเร็ว

โอนเงินจากเครือข่ายสาขาธนาคารกรุงเทพ ธนาคารตัวแทน และหน่วยงานท้องถิ่นในประเทศต่างๆ ได้แก่
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี อิสราเอล และสวิสเซอร์แลนด์

โอนเงินเวสเทิร์น ยูเนี่ยน จากจุดให้บริการในต่างประเทศ รับเงินได้ภายในไม่กี่นาทีโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ได้ที่สาขาและบูธแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ (ยกเว้นสาขาในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า)

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone