พบกับบริการบัวหลวงโฟน 1333 ใหม่ ได้แล้ววันนี้  

ธนาคารได้ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการบัวหลวงโฟนเพื่อให้ท่านใช้บริการได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งการทำรายการอัตโนมัติ และการติดต่อพนักงาน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อดูวิธีใช้บริการบัวหลวงโฟนแบบทุกรายการเมนู
โดยละเอียด
หรือต้องการ
พิมพ์วิธีใช้บริการแบบย่อ


เลือกทำรายการผ่านบริการบัวหลวงโฟนได้ 2 รูปแบบ คือ การทำธุรกรรมอัตโนมัติด้วยตนเอง หรือการทำธุรกรรมโดยติดต่อเจ้าหน้าที่บัวหลวงโฟน

สามารถใช้บริการบัวหลวงโฟนได้ง่ายๆ เพียงโทร. 1333 สำหรับการโทรจากในประเทศ ครั้งละ 3 บาทเมื่อโทรจากโทรศัพท์พื้นฐาน หรือโทร. 66-2645-5555 สำหรับการโทรจากต่างประเทศ  จากนั้นเลือกภาษาที่ต้องการ ภาษาไทย กด 1 ภาษาอังกฤษ กด 2 เลือกเมนูบริการที่ต้องการเพื่อทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติด้วยตนเอง กรณีต้องการทำรายการด้านการเงิน ให้กดหมายเลขบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต 16 หลัก แล้วกดรหัส (PIN)

สอบถามข้อมูลทางด้านบัญชี โอนเงิน ชำระเงิน เติมเงิน สั่งซื้อสมุดเช็ค สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยหรือ โปรโมชั่นต่างๆ ข้อมูลบริการธนาคาร และข้อมูลเช็คเรียกเก็บระบบใหม่ สอบถามหรือเปลี่ยน
วงเงินบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต รวมถึงบริการบัตรเครดิต บริการกองทุน และลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้บริการต่างๆ

ท่านสามารถใช้บริการได้ง่ายๆ โดยทำตามขั้นตอนเหมือนการทำธุรกรรมอัตโนมัติด้วยตนเอง โดยหลังจากกดเลือกภาษาที่ต้องการแล้ว ให้กด  0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่บัวหลวงโฟน แล้วเลือกทำรายการต่างๆ ผ่านเจ้าหน้าที่บัวหลวงโฟน เช่น อายัดบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต อายัดสมุดบัญชี  อายัดเช็ค อายัดบริการ
บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง บิซ ไอแบงก์กิ้ง สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง บิซ ไอแบงก์กิ้ง และบริการอื่นๆ รวมถึงแนะนำ ติชม
ร้องเรียนการใช้บริการของธนาคาร


ก่อนใช้บริการบัวหลวงโฟน โปรดเตรียมบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตไว้ให้พร้อม และเพื่อความสะดวก โปรดเตรียมใบแจ้งการชำระเงิน (Pay-in slip) ให้พร้อมก่อนทำรายการชำระเงิน
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone