บริการบัวหลวง ไอคัสโตดี

ช่วยให้ท่านไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในการลงทุน

 

ธนาคารกรุงเทพในฐานะธนาคารพานิชย์ไทยอันดับหนึ่งผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำในการให้บริการผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมในประเทศไทย ขอแนะนำบริการบัวหลวง ไอคัสโตดี บริการข้อมูลการลงทุนออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดเพื่อความมั่นใจในการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ด้วยบริการออนไลน์ บัวหลวง ไอคัสโตดี ท่านสามารถค้นหา สั่งพิมพ์ หรือดาวน์โหลดรายงานบัญชีหลักทรัพย์และบัญชีเงินฝาก รวมทั้งติดตามข่าวสาร ความเป็นไปในตลาดทุน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฏและระเบียบต่างๆ ของประเทศไทยที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของท่านได้ตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ท่านสามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของท่านเองด้วยข้อมูลสดใหม่อยู่เสมอ และสามารถใช้งานได้จากทุกที่ทั่วโลก

ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ ให้บริการรับฝากทรัพย์สินแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ได้แก่

 • กองทุนส่วนบุคคล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนรวม
 • นักลงทุนต่างชาติ
 • สถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ
 • ลูกค้า High Networth
 • บริษัทหลักทรัพย์


บริการรับฝากทรัพย์สินของธนาคารประกอบไปด้วย

 • บริการรับฝากทรัพย์สิน
 • บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
 • บริการจัดการและเรียกเก็บผลประโยชน์
 • บริการให้ข้อมูลข่าวสาร
 • การทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
 • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในตลาดทุน อาทิเช่น นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนตราสารหนี้ บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ ตัวแทนออกตราสาร เป็นต้น


ธนาคารได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้บริการลูกค้าเฉพาะราย เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่สำคัญในตลาดทุน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนและวิธีปฏิบัติต่างๆ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับข่าวสาร บริการและวิธีปฏิบัติงานได้ด้วย

 

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone