บริการคอร์ปอเรท ไอแคช

บริหารธุรกิจโดยไร้ขีดจำกัดด้านเวลา

 

แจ้งการปรับปรุงระบบ
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น ธนาคารจะทำการปรับปรุงระบบในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 03:00-05:00 น. ท่านจะไม่สามารถใช้บริการ Corporate iCash ได้ชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลุ่มงานบริการลูกค้า โทร. (66) 0-2680-9500


บริการคอร์ปอเรท ไอแคช

การบริหารเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพราะข้อมูลบัญชีธนาคารที่แม่นยำ ฉับไวและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยให้ท่านตัดสินใจลงทุนหรือทำธุรกิจได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

ธนาคารกรุงเทพช่วยให้ท่านบริหารเงินสดของท่านได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยบริการคอร์ปอเรท ไอแคช บริการทางอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของข้อมูลในบัญชี ทำธุรกรรมและบริหารจัดการเงินของท่านผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา

เพียงคลิกเม้าส์ท่านจะสามารถทำธุรกรรมทางการเงินหรือตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้อย่างสะดวกทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

การแสดงแบบรายงานตามโครงสร้างของบริษัท (ในกลุ่มบริษัท): ท่านสามารถกำหนดการแสดงผลในกลุ่มบริษัทตามโครงสร้างของบริษัทได้ในระบบโครงสร้างบริษัทในกลุ่มบริษัทเดียวกันได้ เพื่อการรวบรวม และแสดงผลรายงานสำหรับการเคลื่อนไหวทางบัญชี รายการที่ดำเนินการ และธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ของบริษัทภายในกลุ่ม

การดำเนินการโอนเงินระหว่างบัญชี ตามคำสั่งเป็นครั้งๆ หรือการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติระหว่างวัน
: ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของท่านในด้านการโอนเงินระหว่างบัญชีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการบริหารเงินของบริษัทและบริษัทภายในกลุ่มในระหว่างวัน

การดำเนินการด้านคำสั่งในด้านการชำระเงิน
: ท่านสามารถกำหนดเวลาที่ต้องการให้ระบบทำการโอนได้โดยระบุเวลาในชุดคำสั่งผ่านมายังธนาคาร ทำให้บริษัทสามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้บริษัทยังสามารถส่งคำสั่งยกเลิกรายการชำระเงิน รวมทั้งยังสามารถรวบรวมคำสั่งรายการชำระเงินแบบต่างๆ โดยส่งผ่านระบบคอร์ปอเรท ไอแคช เป็นชุดข้อมูลคำสั่งเพียงชุดเดียว เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการส่งคำสั่งมายังธนาคาร

การแจ้งการรับชำระ
: ท่านสามารถระบุวันที่ต้องการให้ธนาคารส่งการแจ้งการรับชำระแก่ผู้รับเงิน โดยสามารถระบุได้ทั้งทางโทรสาร อีเมล หรือ SMS

การชำระเงินตามรอบการชำระเงิน
: ท่านสามารถส่งคำสั่งล่วงหน้าโดยกำหนดวันในรอบการชำระเงินนั้น ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการส่งคำสั่งซ้ำ แยกมาแต่ละรายการ

Cashflow Forecasing: ท่านสามารถจัดทำรายงาน Cashflow Forecasting ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อวางแผนการบริหารเงินของบริษัทโดยรวม

การกำหนดสิทธิในบริหารข้อมูล
: ท่านสามารถกำหนดสิทธิในการเรียกดู การทำรายการ และการอนุมัติรายการได้ตามความรับผิดชอบของผู้ใช้ระบบแต่ละท่าน เช่น ผู้มีอำนาจในการอนุมัติรายการจ่ายเงินเดือน สามารถดูได้เฉพาะจำนวนเงินรวมในการตัดชำระ แต่ไม่สามารถดูรายละเอียดย่อยในแต่ละรายการได้

รายงานออนไลน์
: ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของท่านในการแสดงรายการ หรือจัดทำรายงานธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ด้ เช่น เอกสารการรับชำระ การตัดเงิน ใบเสร็จรับเงิน หรือหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ที่ออกโดยธนาคารได้

การส่งข้อความแก่ลูกค้า
: ท่านสามารถส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ไปยังลูกค้าและคู่ค้าของท่านได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ให้แก่บริษัทในการทำธุรกิจแบบ Supply Chain ในยุคปัจจุบัน


บริการที่เรามอบให้

บริการชำระเงิน - หลากหลายทางเลือกให้ท่านชำระค่าสินค้าและบริการได้ สะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย
บริการเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการ - ช่วยท่านเก็บเงินจากลูกค้าและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของท่านในการชำระเงิน
บริการเพื่อการบริหารสภาพคล่อง - ช่วยท่านบริหารบัญชีธนาคารของบริษัทให้ได้ประโยชน์สูงสุด
บริการข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน - ติดตามและตรวจสอบสถานะทางบัญชีท่านได้รวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ต

 

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone