วิธีง่ายๆ ในการจัดการเรื่องการเงินสำหรับธุรกิจ ด้วยบริการพิเศษสำหรับเอสเอ็มอีและองค์กรขนาดใหญ่

บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ท่านสามารถโอนเงิน จ่ายเงินเดือนพนักงาน ชำระค่าสินค้าและบริการ ตรวจดูยอดเงินคงเหลือ ได้ง่ายดายด้วยบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง
บริการคอร์ปอเรท ไอแคช ตอบทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ด้วยคอร์ปอเรท ไอแคช ทำธุรกรรมทางการเงิน แสดงรายงานทางการเงิน บริหารสภาพคล่อง ชำระค่าสินค้าและบริการ คาดการณ์กระแสเงินสด ส่งข้อความไปยังลูกค้าและ
ผู้ผลิต และบริการการเงินอื่นๆ
บริการบัวหลวง ไอฟันด์ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลใช้บัวหลวงไอฟันด์ ในการค้นหาข้อมูล
กองทุน สั่งพิมพ์ หรือดาวน์โหลดรายงานสรุปยอดเงินกองทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด
บริการบัวหลวง ไอคัสโตดี บริการข้อมูลการลงทุนออนไลน์ที่ท่านสามารถใช้ในการค้นหา สั่งพิมพ์ หรือดาวน์โหลดรายงานบัญชีหลักทรัพย์และบัญชีเงินฝาก รวมทั้งติดตามข่าวสาร อัพเดทกฎระเบียบต่างๆ และความเป็นไปในตลาดทุน   


Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone