บริการบัวหลวง ไอฟันด์

ค้นหาข้อมูลกองทุนได้ง่าย สะดวก
และรวดเร็ว เพียงปลายนิ้ว

 

บริการบัวหลวง ไอฟันด์ (Bualuang iFunds) เป็นบริการให้คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ สามารถค้นหาข้อมูลกองทุนได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เพียงปลายนิ้ว พร้อมมั่นใจได้ด้วยความปลอดภัยสูงสุดภายใต้เทคโนโลยีที่ธนาคารชั้นนำทั่วโลกวางใจ

เพียงคลิกเม้าส์เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอฟันด์ ผ่านเว็บเพจ http://www.bangkokbank.com/ifunds 
คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน สามารถเรียกดูข้อมูลและดาวน์โหลดรายงานสรุปยอดเงินกองทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนั้นสมาชิกกองทุนสามารถทำรายการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตได้ด้วย
ตนเอง โดยสามารถเลือกปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนปัจจุบัน (Rebalance) และ/หรือ เปลี่ยนสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนใหม่ 

บริการบัวหลวง ไอฟันด์ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวหน้าในระดับมาตรฐานสากล ให้ท่านมั่นใจและปลอดภัยทุกครั้งเมื่อใช้บริการ
บัวหลวง ไอฟันด์
 
บริการข้อมูลสำหรับคณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการกองทุนในส่วนของบริษัท

  • รายงานยอดเงินกองทุนสมาชิก
  • รายงานการนำส่งเงินสะสม - สมทบของสมาชิก


บริการข้อมูลสำหรับสมาชิกกองทุน

  • รายงานสรุปยอดเงินกองทุน
  • รายงานสรุปยอดเงินกองทุนราย 6 เดือน และ 12 เดือน 

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone