บัญชีเพื่อการทำธุรกิจ

เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจของท่านด้วย บริการเพื่อธุรกิจจากธนาคารกรุงเทพ

จะเปิดบัญชีเงินฝากประเภทใดดี?

หากท่านต้องการทำธุรกรรมทั่วไปและได้รับดอกเบี้ยที่คำนวณเป็นรายวัน บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ จะช่วยให้ท่านจัดการกับธุรกิจประจำวันได้ด้วยความคล่องตัว

ท่านอาจเลือกเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อความสะดวกในการใช้เช็คเพื่อบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของท่านด้วยก็ได้

และหากท่านเลือกเปิดบัญชีเงินฝากประจำ ท่านก็สามารถนำมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์แก่กิจการได้ เช่น ใช้ค้ำประกันเงินกู้ อีกทั้งยังได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราสูง โดยท่านสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ ตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน หนึ่งปี หรือสองปี

บริหารบัญชีเพื่อการทำธุรกิจออนไลน์

บิซ ไอแบงก์กิ้ง เป็นบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตจากธนาคารกรุงเทพ สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยระบบความปลอดภัยในระดับสูง ท่านจึงมั่นใจได้ทุกครั้งเมื่อโอนเงิน จ่ายเงินเดือนพนักงาน ชำระค่าสินค้าและบริการ ตรวจดูยอดเงินคงเหลือ และทำธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ

คอร์ปอเรท ไอแคช ออกแบบมาสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการจัดการธุรกรรมทางการเงิน แสดงรายงานทางการเงิน บริหารสภาพคล่อง ชำระค่าสินค้าและบริการ คาดการณ์กระแสเงินสด ส่งข้อความไปยังลูกค้าและผู้ผลิต และบริการการเงินอื่นๆ อีกมายมาย

พร้อมให้บริการเสมอ
หากท่านยังไม่เคยเปิดบัญชีใดๆ กับธนาคารกรุงเทพ ท่านก็สามารถติดต่อเราได้ที่สำนักธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา

หากท่านมีข้อสงสัยอื่นๆ เกี่ยวกับบัญชีของท่าน กรุณาติดต่อสอบถามได้จากผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือติดต่อสำนักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพใกล้ท่าน
Tips/Useful Info
สำนักธุรกิจ...บริการครบวงจรเพื่อท่าน
เมื่อท่านเปิดบัญชีเพื่อการทำธุรกิจที่ธนาคารกรุงเทพ ท่านจะได้รับบริการเพื่อการดำเนินธุรกิจครบวงจรจากสำนักธุรกิจของเรา ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์พร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกเพื่อการดำเนินธุรกิจของท่าน ณ สำนักงานของท่านหรือที่สำนักธุรกิจของธนาคาร

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone