บัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ

รับประโยชน์ด้านสุขภาพระดับแพลทินัม และสิทธิพิเศษอื่นๆ มากมายจาก
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมรับคะแนนสะสมสูงสุด 3 เท่า

สมัครวันนี้!! ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 150,000 บาทขึ้นไปต่อปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์
มากมาย

สิทธิประโยชน์ระดับแพลทินัม
รับคะแนนสะสมสูงสุด 3 เท่า(1)

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ 25 บาท ท่านจะได้รับคะแนนสะสมเพื่อนำมาแลกรับของกำนัลได้ง่ายๆ และรวดเร็วกับรายการ Bualuang Thank You Rewards

 • รับคะแนนสะสม 2 เท่า เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทุกที่ ทั่วโลก
 • รับคะแนนสะสม 3 เท่า เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

สะสมไมล์เดินทาง
คะแนนสะสมของท่านสามารถแลกเป็นไมล์เดินทางของการบินไทย (Royal Orchid Plus) บางกอกแอร์เวย์ส (FlyerBonus) หรือแอร์เอเชีย (BIG Points)

 • ทุก 3 คะแนนสะสมสามารถแลกเป็น 1 ไมล์เดินทางจากการบินไทย เพียงท่านมีคะแนนสะสมขั้นต่ำตั้งแต่ 2,000 คะแนนขึ้นไป
 • คะแนนสะสม 1,500 คะแนน สามารถแลกไมล์เดินทางจากบางกอกแอร์เวย์สได้ 500 FlyerBonus
 • คะแนนสะสม 1 คะแนน สามารถแลกไมล์เดินทางจากแอร์เอเชียได้ 1 BIG Points โดยอัตราการแลกคะแนนสะสมขั้นต่ำ ทุก 1,000 คะแนน

บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล
ไม่ว่าปัญหาอะไร ก็อุ่นใจได้กับบริการประสานงานและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ 0 2638 4888

 • ประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรถยนต์บนท้องถนน...ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้ข้อมูลศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ที่ใกล้ที่สุด บริการสอบถามเส้นทาง ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค ประสานงานกรณีรถเสียฉุกเฉิน หรือรถยกลาก

 • บริการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์... ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้ข้อมูลสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งสถานพยาบาล ประสานงานเชิญแพทย์มาตรวจรักษาที่บ้าน

 • บริการเลขาส่วนตัว...ผู้ช่วยชั้นเลิศที่คอยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจองรถลีมูซีน จองรถเช่า
  จองภัตตาคาร สำรองเวลาออกรอบกอล์ฟ จองเที่ยวบิน และตรวจสอบตารางเที่ยวบิน จองบัตรชมภาพยนตร์ จองบัตรชมคอนเสิร์ต และการแสดงต่างๆ ประสานงานจัดส่งดอกไม้เพื่อคนพิเศษและโอกาสพิเศษของท่าน

 • บริการให้คำแนะนำการเดินทาง... บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อให้วันหยุดของท่านราบรื่นและน่าจดจำ เช่น การทำวีซ่า ให้ความช่วยเหลือเมื่อหนังสือเดินทางหรือสัมภาระสูญหาย หรือกรณีเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง ฯลฯ รวมถึงบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางทั่วประเทศไทย

 • บริการช่วยเหลือภายในที่พักอาศัย...ให้ความช่วยเหลือประสานงานการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีบริการประสานงานการซ่อมประปาและเครื่องสุขภัณฑ์ หรือติดต่อช่างกุญแจ เป็นต้น

  หมายเหตุ: การรับบริการที่ต่อเนื่องกับการให้ข้อมูลหรือประสานงานดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือบัตรเป็นผู้
  รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเอง


ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
รับความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารในยานพาหนะสาธารณะสำหรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อชำระค่าโดยสาร หรือโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งความคุ้มครองนี้ครอบคลุมถึงคู่สมรสตามกฎหมาย และบุตร ธิดา โดยกำเนิด และบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 23 ปี ที่ร่วมเดินทาง

หมายเหตุ: แผนคุ้มครองนี้ บมจ. กรุงเทพประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (66) 0-2638-4888


บริการดูแลสุขภาพระดับแพลทินัม จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

รับบัตรกำนัลตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มูลค่าสูงสุด 8,300 บาท
บัตรหลัก: รับบัตรกำนัลโปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive Check up มูลค่า 8,300 บาท
บัตรเสริม: รับบัตรกำนัลส่วนลดในการตรวจสุขภาพโปรแกรม Executive หรือ Comprehensive
มูลค่า 3,000 บาท

หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครที่เป็นสมาชิกโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์รายใหม่เท่านั้น โดยธนาคารจะเรียกเก็บค่าสมาชิกโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำนวน 8,300 บาท สำหรับบัตรหลัก และ 3,000 บาทสำหรับบัตรเสริม ในใบแจ้งยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในรอบบัญชีแรก 
รับส่วนลดสูงสุด 30% ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์(2)

ผู้ป่วยใน

รับส่วนลด 30% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยนอก
รับส่วนลด 15% ค่ายา และเวชภัณฑ์ทั่วไป ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจทางเอกซเรย์
รับส่วนลด 10% ค่ากายภาพบำบัด


เงื่อนไข

(1) การรับคะแนนสะสม

 • สงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสม 3 เท่า เมื่อใช้ชำระค่ารักษาพยาบาลผ่านบัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เท่านั้น และมียอดใช้จ่ายไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (คำนวณระยะเวลาตามปีปฏิทินคือ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของแต่ละปี) โดยส่วนที่เกิน 100,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติคือ ทุกๆ 25 บาท ได้ 2 คะแนน 
   
(2) ส่วนลดทุกรายการ
 • ไม่รวมค่าแพทย์ และเครื่องมือพิเศษ
 • ยกเว้นค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการอื่นๆ
 • ยกเว้นค่ายาพิเศษ เช่น ยาเคมีบำบัด
 • ยกเว้นค่าตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ

หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์ หรือธนาคารกรุงเทพกำหนด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ โทร. (66) 0-2638-4888
Tips/Useful Info
คำถามที่พบบ่อย
ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับบัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ ได้ที่นี่
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone