ถอนเงินไม่ใช้บัตร ที่เครื่องเอทีเอ็ม

1.

เลือก “ถอนเงินเอทีเอ็ม” ที่เมนูลัด หรือเลือกเมนู “ธุรกรรม”

 

2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือกบัญชีและจำนวนเงินที่ต้องการถอนเงิน และกด “ต่อไป”

4.

หลังจากสร้างรายการถอนเงินไม่ใช้บัตรบนแอปสำเร็จ โปรดดำเนินการต่อที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม ภายใน 60 นาที

5.

เลือกเมนู “ถอนเงินไม่ใช้บัตร”

6.

เลือก “โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ”

7.

เครื่องเอทีเอ็มจะแสดงคิวอาร์ โค้ด เพื่อใช้แอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ในการสแกน

8.

เปิดแอปโมบายแบงก์กิ้ง เลือก “ถอนเงินเอทีเอ็ม” ที่เมนูลัด จากนั้นกด “สแกนคิวอาร์ โค้ดเพื่อถอนเงิน”

9.

สแกนคิวอาร์ โค้ด บนหน้าจอเอทีเอ็ม จากนั้นกด “ยืนยันรายการ” บนหน้าจอเอทีเอ็ม เพื่อดำเนินการต่อ

10.

รับเงินที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม และรับใบบันทึกรายการ (ถ้าต้องการ) รายการถอนเงินสำเร็จ

คลิป VDO


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ