จุดเด่นบริการ

สะดวก คล่องตัว

ประหยัดต้นทุนและเวลา โดยสามารถรับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

เชื่อถือได้ ปลอดภัย

ด้วยนวัตกรรมใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

Standard Template

ข้อมูลครบถ้วนบนมาตรฐานเดียวกัน

ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

ลักษณะบริการ
บริการออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบล็อกเชนแพลตฟอร์ม (e-Bank Confirmation on Blockchain) โดยนำส่งให้แก่ผู้สอบบัญชีผ่านบล็อกเชนแพลตฟอร์ม เพื่อช่วยลดภาระการจัดทำหนังสือรับรองฐานะทางการเงินในรูปแบบกระดาษ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และลดภาระการนำส่งหนังสือรับรองฐานะทางการเงินในรูปแบบกระดาษให้แก่ผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีสามารถบริหารจัดการหนังสือรับรองฐานะทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของทุกธนาคารผ่านแพลตฟอร์มเดียว
เงื่อนไขบริการ
บริการนี้ให้บริการเฉพาะผู้ประกอบการที่ตรวจสอบงบการเงินโดยบริษัทผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมใช้บริการบล็อกเชนแพลตฟอร์มเท่านั้น
สมัครใช้บริการ
สอบถามข้อมูล ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ (Corporate Service Center) โทร. (66) 0 2031 7888 ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะวันทำการธนาคาร) เวลา 08.00 น. - 20.30 น. อีเมล: tradeservices.cs@bangkokbank.com

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ