หลากหลายทางเลือก ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุน

พันธบัตรและหุ้นกู้

ลงทุนเพื่อความมั่นคงและโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในตลาดตราสารหนี้ ด้วยการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ภาคเอกชนได้ที่ธนาคารกรุงเทพ

ตั๋วแลกเงินธนาคารกรุงเทพ

ทางเลือกในการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนและสม่ำเสมอในอัตราที่สูงกว่าเงินฝากประจำที่มีอายุเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน

บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี ทั้งจากส่วนต่างของราคาและเงินปันผล พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน