บริการ SMS

แจ้งทันทีผ่านโทรศัพท์มือถือ...รู้ทุกความเคลื่อนไหวกับบริการ SMS ธนาคารกรุงเทพ

SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก

รู้ทุกยอด เมื่อฝาก ถอน โอน ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ผลการฝากเช็ค และแจ้งสรุปยอดเงินในบัญชีรายสัปดาห์ สมัครง่ายๆ ผ่านช่องทางที่สะดวก

SMS แจ้งการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรบีเฟิสต์สมาร์ท

แจ้งเตือนทันทีเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และแจ้งเตือนเมื่อถึงวันครบกำหนดชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต สมัครและใช้ฟรีได้แล้ววันนี้!

SMS แจ้งการโอนเงินจากต่างประเทศ

รู้ทันทีเมื่อมีเงินโอนจากต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สะดวก ครบถ้วน รวดเร็ว สมัครและใช้ฟรีได้แล้ววันนี้!

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน