บริการที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าทางด้านที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อการเพิ่มความแข็งแกร่งและศักยภาพในวงจรการเติบโตของธุรกิจ ด้วยเครือข่ายความสัมพันธ์ที่กว้างไกลและยาวนาน ประสบการณ์และคุณภาพของทีมงานบุคลลากร

การระดมทุน

ให้คำปรึกษาในการระดมทุน
ที่ครอบคลุมตั้งแต่กลยุทธ์
ขั้นตอน และดำเนินการทั้งใน
ตลาดเงินและตลาดทุน

การควบรวมกิจการ

ที่ปรึกษาในการประเมินมูลค่ากิจการ การควบรวมและซื้อขายกิจการ

การร่วมทุน

ที่ปรึกษาในการร่วมทุนและหาพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการปรับโครงสร้างธุรกิจ

เงินกู้ธุรกิจโครงการ

ที่ปรึกษาในการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ให้แก่ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ

ผลงานที่ผ่านมา

ธนาคารได้รับความวางใจในการให้บริการที่ปรึกษาการเงินจากกลุ่มบริษัทชั้นนำและหน่วยงานภาครัฐ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน