จุดเด่นบริการ

สะดวก

ส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากระหว่างธนาคาร เพื่อใช้ในการสมัครสินเชื่อ

รวดเร็ว

ไม่ต้องไปสาขา สามารถส่งข้อมูลผ่านโมบายแบงก์กิ้งได้ทันที

ปลอดภัย

ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) ปลอดภัยทุกการรับส่งข้อมูล

เงื่อนไขการใช้บริการ

การส่งข้อมูล


  • รองรับการทำรายการผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เวอร์ชัน 3.14.0 ขึ้นไป
  • รองรับเฉพาะบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ที่ผูกกับโมบายแบงก์กิ้งเท่านั้น
  • เลือกส่งรายการเคลื่อนไหวบัญชีได้สูงสุด 5 บัญชี ต่อคำขอ
  • ค่าธรรมเนียมในการส่งข้อมูล 75 บาท ต่อบัญชี
  • ทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การขอและรับข้อมูล


ปัจจุบันธนาคารให้บริการ dStatement ในการขอและรับข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก เพื่อประกอบการสมัครสินเชื่อที่สาขาของธนาคารเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้บริการกับเจ้าหน้าที่สาขา

ขั้นตอนการส่งข้อมูลผ่านบริการ dStatement

1.

เลือกเมนู “เพิ่มเติม” เลือก “บริการ NDID”

 

2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

ระบบจะแสดงรายการคำขอที่รอดำเนินการของบริการ dStatement เลือก “รอดำเนินการ” เพื่อดูรายละเอียด

4.

ตรวจสอบรายละเอียดคำขอ จากนั้นเลือก “ดำเนินการ”

5.

เลือกบัญชีที่ต้องการส่งรายการเดินบัญชี (สูงสุด 5 บัญชี ต่อคำขอ) จากนั้นกด “ต่อไป”

6.

ตรวจสอบรายการให้ถูกต้อง และเลือกบัญชีที่ต้องการหักค่าธรรมเนียม จากนั้นกด “ต่อไป”

7.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และระบบจะส่งข้อมูลไปยังธนาคารที่ส่งคำขอ

คำถามที่พบบ่อย

บริการ dStatement คืออะไร
บริการรับ-ส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) ระหว่างธนาคาร โดยผู้ใช้งานสามารถขอข้อมูล Bank Statement จากธนาคารหนึ่งเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำธุรกรรมกับอีกธนาคารหนึ่งผ่านระบบ National Digital ID (NDID)
บริการ dStatement มีประโยชน์อย่างไร
บริการ dStatement ช่วยอำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงลดระยะเวลาในการขอข้อมูล ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดต่อสาขาธนาคาร แต่สามารถทำรายการผ่านโมบายแบงก์กิ้งได้ด้วยตนเอง
บริการ dStatement มีความปลอดภัยหรือไม่
บริการ dStatement เป็นบริการที่ใช้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านระบบ National Digital ID (NDID) ที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากลในการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานก่อนทำการส่งข้อมูล ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของบริการ
มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการหรือไม่
การส่งข้อมูล Bank Statement ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง มีค่าธรรมเนียม 75 บาท ต่อบัญชี โดยชำระด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากในโมบายแบงก์กิ้ง
การส่งข้อมูล Bank Statement ใช้เวลานานเท่าใด
การส่งข้อมูล Bank Statement ผ่านบริการ dStatement ไปที่ธนาคารที่ส่งคำขอ อาจใช้เวลาบ้างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลที่นำส่ง
จะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลที่ส่งถึงธนาคารที่ส่งคำขอแล้ว
ดูได้ที่หน้าแสดงรายการคำขอและสถานะของรายการบนโมบายแบงก์กิ้ง กรณีทำรายการส่งข้อมูลสำเร็จ และข้อมูลส่งไปถึงธนาคารที่ส่งคำขอเรียบร้อย สถานะของรายการจะแสดงว่า “ส่งข้อมูลสำเร็จ” และลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันการทำรายการสำเร็จ
หลังจากทำรายการส่งข้อมูลสำเร็จแล้ว ผู้ใช้งานจะได้รับข้อมูลด้วยหรือไม่
การส่งข้อมูล Bank Statement ผ่านบริการ dStatement เป็นการส่งข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลผ่านระบบไปที่ธนาคารที่ส่งคำขอ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล จึงไม่มีการส่ง หรือสำเนาข้อมูลให้แก่ลูกค้า
หากชำระค่าธรรมเนียมแล้วแต่ธนาคารส่งข้อมูลไม่สำเร็จ ต้องทำอย่างไร
ในกรณีที่ธนาคารได้รับชำระค่าธรรมเนียมในการนำส่งข้อมูลแล้ว แต่ไม่สามารถส่งข้อมูลไปที่ธนาคารที่ส่งคำขอได้สำเร็จ ธนาคารจะทำการคืนเงินค่าธรรมเนียมให้แก่ลูกค้าภายในวันทำการถัดไป

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ