จุดเด่นบริการ

มั่นใจ ปลอดภัย

รักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุด

ทันเหตุการณ์

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์จากการลงทุน โดยสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา

พร้อมทุกความเคลื่อนไหว

ค้นหา สั่งพิมพ์ ดาวน์โหลดรายงานบัญชีหลักทรัพย์ และบัญชีเงินฝาก พร้อมติดตามข่าวสารของตลาดทุนไทย

รายละเอียดบริการ

สำหรับผู้ใช้บริการ

 

 • กองทุนส่วนบุคคล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนรวม
 • สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ลูกค้า High Net Worth
 • บริษัทหลักทรัพย์

 

หลากหลายบริการ

 

 • บริการรับฝากทรัพย์สิน
 • บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
 • บริการจัดการและเรียกเก็บผลประโยชน์
 • บริการให้ข้อมูลข่าวสาร
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
 • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในตลาดทุน อาทิ นายทะเบียนตราสารหนี้ บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

สมัครใช้บริการ
เอกสารประกอบการสมัคร
มาตรฐานความปลอดภัย

ดิจิทัลแบงก์กิ้ง

บัวหลวง ไอคัสโตดี

บริการรายงานข้อมูลสถานะของการลงทุนในหลักทรัพย์ออนไลน์ ติดตามทุกความเคลื่อนไหวในการลงทุนได้ตลอดเวลา สะดวก และปลอดภัย

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน
ติดต่อเรา (66) 0 2230 1344