จุดเด่นบริการ

มั่นใจ ปลอดภัย

รักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุด

ทันเหตุการณ์

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์จากการลงทุน โดยสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา

พร้อมทุกความเคลื่อนไหว

ค้นหา สั่งพิมพ์ ดาวน์โหลดรายงานบัญชีหลักทรัพย์ และบัญชีเงินฝาก พร้อมติดตามข่าวสารของตลาดทุนไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้ใช้บริการ
หลากหลายบริการ
มาตรฐานความปลอดภัย
เอกสารประกอบการสมัคร
สมัครใช้บริการ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน
ติดต่อเรา (66) 0 2230 1344