บัญชีเพื่อการทำธุรกิจ

หลากหลายประเภทบัญชีเพื่อการออมและความคล่องตัวในการทำธุรกิจ

บัตรเพื่อธุรกิจ

เสริมสภาพคล่องให้กับการใช้จ่ายพร้อมรับสิทธิประโยชน์หลากหลาย

ออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

บัวหลวง ไอซัพพลาย

การเงินออนไลน์ครบวงจรเพื่อธุรกิจการค้า ทั้งชำระค่าสินค้าและสินเชื่อแก่คู่ค้าในเครือข่ายการค้า ให้ธุรกิจระหว่างคู่ค้าดำเนินได้อย่างราบรื่น

บริการการค้าระหว่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญบริการการค้าระหว่างประเทศที่พร้อมก้าวไปกับคุณเพื่อความสำเร็จในทุกภูมิภาคของโลก

บริการชำระเงิน

บริการเพื่อชำระเงินได้อย่างสะดวกและมั่นใจ บริหารธุรกิจได้อย่างราบรื่น

บริการเรียกเก็บเงิน

บริการครบวงจร เพิ่มโอกาสและตอบโจทย์การบริหารธุรกิจ

บริการบริหารสภาพคล่อง

วางแผนและบริหารเงินภายในบัญชีของบริษัทและกลุ่มบริษัทได้อย่างคล่องตัว

บริการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย

บริหารความเสี่ยง เพิ่มความมั่นใจ ธุรกิจไปได้ไกล

บริการด้านหลักทรัพย์

ดูแลและจัดการเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ด้วยระบบงานประสิทธิภาพสูง การปฏิบัติงานที่แม่นยำ โดยทีมงานมืออาชีพ

วาณิชธนกิจ

พร้อมสนับสนุนด้านการระดมทุน การจัดหาเงินทุนและการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ