ทำไมต้อง บัวหลวง ไอซัพพลาย

เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจของคุณ

ได้สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพิ่มศักยภาพทางการเงินและความสามารถในการแข่งขัน ด้วยเงื่อนไขการใช้สินเชื่อที่ยืดหยุ่น และระยะเวลาการชำระเงินที่ยาวขึ้น

เข้าถึงแหล่งเงินกู้ง่ายขึ้น

เพียงมีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี เป็นผู้ขายสินค้า/บริการให้กับผู้ซื้ออย่างน้อย 1 ปี

จัดการง่ายได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกช่องทาง

ตรวจสอบผลการทำรายการและวงเงินสินเชื่อออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จัดการธุรกิจได้อย่างประสิทธิภาพ

รายละเอียดบริการ

บริการชำระค่าสินค้าเพื่อผู้แทนจำหน่าย เป็นบริการชำระเงินผนวกกับการให้สินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ซื้อ/ผู้แทนจำหน่าย เพื่อชำระค่าสินค้า/บริการให้กับผู้ขาย สะดวกทุกขั้นตอนผ่านอินเตอร์เน็ตและกระแสการเงินในเครือข่ายที่ไหลเวียนอย่างต่อเนื่องและคล่องตัว ช่วยให้คุณบริหารการเงินในธุรกิจได้ตามเป้าหมาย

ประโยชน์บริการ

ผู้ชื้อ/ผู้แทนจำหน่าย (Buyer/Dealer)

ผู้ขาย (Sponsor)

 • เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจด้วยระยะเวลาการชำระเงินที่ยาวขึ้น 
 • ได้รับสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพิ่มศักยภาพทางการเงินและความสามารถในการแข่งขัน 
 • สะดวก และประหยัดเวลา เพราะสามารถทำธุรกรรมออนไลน์และดูรายงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจัดการธุรกิจได้อย่างประสิทธิภาพ
 • ได้รับชำระค่าสินค้าครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา
 • ลดภาระงานด้านเอกสาร และขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน
 • เพิ่มยอดขายและโอกาสในการขยายธุรกิจ เนื่องจากผู้ซื้อ/ผู้แทนจำหน่าย มีสภาพคล่องและอำนาจซื้อที่เพิ่มขึ้น
 • สะดวก และประหยัดเวลา เพราะสามารถทำธุรกรรมออนไลน์และดูรายงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เงื่อนไข
ผู้ขายนำส่งรายชื่อผู้ซื้อ/ผู้แทนจำหน่าย (ฺBuyer/Dealer) ที่ร่วมโครงการมายังธนาคาร พร้อมประวัติการซื้อขายย้อนหลัง 2 ปี เพื่อให้ธนาคารใช้ประกอบการพิจารณาวงเงิน สินเชื่อ สัดส่วน และระยะเวลาการให้สินเชื่อที่เหมาะสม
ขั้นตอนบริการ
 1. ธนาคารอนุมัติและตั้งวงเงินสินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่าย
 2. ผู้ขายนำส่งข้อมูลการค้ามายังระบบธนาคาร
 3. ผู้ซื้อ/ผู้แทนจำหน่าย เข้าสู่ระบบเพื่อเลือกรายการชำระเงิน 
 4. ระบบนำเงินเข้าบัญชีผู้ขาย พร้อมแจ้งผลการชำระเงิน

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับบริการบัวหลวง ไอซัพพลาย

1. บริการบัวหลวง ไอซัพพลายคืออะไร

บริการทางการเงินออนไลน์ครบวงจร ทั้งบริการชำระค่าสินค้า/บริการ และสนับสนุนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นแก่คู่ค้าทุกฝ่าย ในเครือข่ายการค้าเพื่อเสริมกระบวนการทางธุรกิจให้สะดวก รวดเร็วในทุกขั้นตอน ผ่านอินเทอร์เน็ต

 

2. บริการบัวหลวง ไอซัพพลาย ให้บริการอะไรบ้าง

 • บริการชำระเงินค่าสินค้า หักบัญชีเงินฝากตามคำสั่งการชำระเงินของผู้ซื้อ/ผู้แทนจำหน่าย และนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขาย ตามรอบการชำระเงินที่ตกลงไว้กับธนาคาร
 • สนับสนุนสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น บริการสนับสนุนสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นภายใต้หลักประกัน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่ผู้ซื้อ/ผู้แทนจำหน่ายเพื่อใช้ชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย ช่วยให้การซื้อขายสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น

 

3. เข้าสู่ระบบงานบริการบัวหลวง ไอซัพพลายได้อย่างไร

 เข้าสู่ระบบบัวหลวง ไอซัพพลายได้ที่หน้าเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ

การสมัครใช้บริการ บัวหลวงไอซัพพลาย

1. ต้องการสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอซัพพลาย ต้องทำอย่างไร มีขั้นตอนง่ายๆ เพียง

ผู้ซื้อ/ผู้แทนจำหน่ายสามารถสมัครใช้บริการได้ที่สำนักธุรกิจ ณ สาขาที่คุณสะดวก

 

2. ผู้ขอใช้บริการบัวหลวง ไอซัพพลาย กรณีผู้ซื้อ/ผู้แทนจำหน่าย (Buyer/Dealer) ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

 • บุคคล/นิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจและมีกิจการอยู่ในประเทศไทย 
 • เป็นผู้ซื้อ/ผู้แทนจำหน่ายสินค้าของผู้ขายไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นลูกค้าเงินฝากของธนาคาร หรือลูกค้าสินเชื่อที่ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ 
 • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน 
 • ไม่อยู่ในสถานะล้มละลายหรือถูกฟ้องร้องและดำเนินคดี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลบริการบัวหลวง ไอซัพพลาย

1. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ

กรณีบริษัทประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ณ สำนักธุรกิจ ที่สมัครใช้บริการ หรือติดต่อหน่วยพาณิชย์บริการ โทร. (66) 0 2680 9595

 

2. กรณีรหัสประจำตัว User ID หรือรหัสลับแรกเข้า PIN สูญหาย

กรณีรหัสประจำตัว/รหัสลับแรกเข้าสูญหาย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ณ สำนักธุรกิจ ที่สมัครใช้บริการ หรือติดต่อหน่วยพาณิชย์บริการ โทร. (66) 0 2680 9595

 

3. กรณีเครื่องโทเค็นสูญหายหรือชำรุด

กรณีเครื่องโทเค็นสูญหายหรือชำรุด สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ณ สำนักธุรกิจ ที่สมัครใช้บริการ หรือติดต่อหน่วยพาณิชย์บริการ โทร. (66) 0 2680 9595

ระบบรักษาความปลอดภัย
ธนาคารใช้ระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลสูงสุด TLS และการพิสูจน์ตัวตน 2 ระดับ (2-Factor Authentication)
ติดต่อธนาคาร
สอบถามข้อมูล ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ (Corporate Service Center) โทร. (66) 0 2031 7888 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-20.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะวันทำการธนาคาร)

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ