จุดเด่นบริการ

บริการธนาคารดิจิทัลเพื่อธุรกิจระบบใหม่ เพื่อบริหารจัดการเงินของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มั่นใจ ได้มาตรฐานสากล

ง่ายต่อการใช้งาน

User Interface ทันสมัย ใช้งานง่ายผ่าน Web Browsers ได้ทั้ง PC, Laptop, Tablet และ Mobile Phone

จัดการธุรกรรมได้อย่างชาญฉลาด

จัดการธุรกรรมได้อย่างมั่นใจด้วยระบบอัจฉริยะและฟังก์ชันการทำงานที่ชาญฉลาด

ยกระดับมุมมองทางการเงินของธุรกิจ

แสดงข้อมูลสถานะและธุรกรรมการเงินแบบ Dashboard และสามารถดาวน์โหลดรายงาน เพื่อบริหารจัดการธุรกรรมได้สะดวก และรวดเร็ว

ใช้บริการได้อย่างวางใจยิ่งขึ้น

ทำธุรกรรมได้อย่างมั่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล และการอนุมัติรายการด้วย TOKEN

รายละเอียดบริการ

ลักษณะบริการ
บริการธนาคารดิจิทัลเพื่อธุรกิจระบบใหม่จากธนาคารกรุงเทพ ที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการเงินของธุรกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชี ทำรายการโอนเงิน ชำระเงิน บริหารสภาพคล่อง รวมทั้งเรียกดูรายงานประเภทต่างๆ เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินของทั้งธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
จุดเด่นบริการ
ง่ายต่อการใช้งาน - Simplified Experience
ด้วยการออกแบบหน้าจอของระบบที่สร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้งาน ให้ใช้งานได้ง่าย ทำรายการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านเว็บบราวเซอร์บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ และโมบายแอปพลิเคชัน (Android, iOS) พร้อมฟังก์ชันที่ช่วยให้ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบด้วยตนเอง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อขอคำปรึกษาได้โดยตรงผ่านระบบไอแคช

 

จัดการธุรกรรมได้อย่างชาญฉลาด - Smart Functions
ด้วยฟังก์ชันที่จะช่วยให้การบริหารสภาพคล่องของธุรกิจมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเรียกดูข้อมูลการโอนเงินและการกู้ยืมระหว่างบัญชีบริษัท/บริษัทในเครือ และบริหารยอดคงเหลือในบัญชีเพื่อรับผลตอบแทนสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีระบบอัจฉริยะที่ช่วยแนะนำบริการชำระเงินที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การทำธุรกรรมให้อัตโนมัติ อีกทั้ง สามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมชำระเงินลงในเอกสารแจ้งการชำระเงิน หรือแนบเอกสารประกอบแบบออนไลน์ได้อีกด้วย

 

ยกระดับมุมมองทางการเงินของธุรกิจ - Enhanced Visibility
แสดงข้อมูลสถานะและธุรกรรมการเงินแบบ Dashboard โดยสามารถเห็นภาพรวมทางการเงินที่ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ และธนาคารอื่น ๆ พร้อมทั้งสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดรายงานบริการบริหารเงินสดได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

 

ใช้บริการได้อย่างวางใจยิ่งขึ้น - More Control
สามารถบริหารจัดการผู้ใช้งานและสิทธิการทำธุรกรรมของระบบ รวมทั้ง สามารถจัดการธุรกรรมชำระเงิน และธุรกรรมบริหารสภาพคล่อง ได้ด้วยตนเอง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล รองรับการเข้าสู่ระบบและอนุมัติรายการชำระเงินด้วย Token และการเข้าสู่ระบบผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ด้วยการสแกนใบหน้า หรือลายนิ้วมือ และการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีรายการรออนุมัติ สำหรับผู้ใช้งานระดับผู้อนุมัติรายการ ผ่าน SMS, Push Notification และอีเมล
บริการหลักภายใต้ iCash
 • บริการข้อมูลบัญชี
  • ข้อมูลบัญชีเงินฝาก สินเชื่อ และเงินลงทุนประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่กับธนาคารกรุงเทพ และรายงานการเดินบัญชีที่มีอยู่กับธนาคารอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
  • ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนมาตรฐาน รวมถึงข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับพิเศษและในสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ได้ทำไว้กับธนาคาร
 • บริการด้านการชำระเงิน
  • บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
   • โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพ
   • จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน
   • โอนเงินให้กับคู่ค้าของบริษัท
   • โอนเงินข้ามธนาคาร
   • โอนเงินพร้อมเพย์
   • โอนเงินไปต่างประเทศ
  • บริการแนะนำการชำระเงินแบบอัตโนมัติโดยระบุรายละเอียด และเลือกวัตถุประสงค์การทำธุรกรรม ระบบจะแสดงตัวเลือกวิธีการชำระเงินที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ
  • บริการระงับชั่วคราว หรือยกเลิกธุรกรรมชำระเงินด้วยตนเอง
  • บริการเสริมอื่นๆ
   • สามารถระบุข้อมูลประกอบการชำระเงินเพิ่มเติมในเอกสารแจ้งการชำระเงิน
   • สามารถสร้างรายการชำระเงิน และบันทึกข้อมูลไว้ในรูปแบบเทมเพลต เพื่อนำมาใช้งานในภายหลังได้
   • สามารถบริหารจัดการ ลงทะเบียน และบันทึกข้อมูลของผู้รับเงินได้*
   • สามารถเลือกให้ธนาคารเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบกระดาษแทนท่านได้*
   • สามารถทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศโดยเลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนมาตรฐาน อัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับพิเศษ หรือใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
 • บริการบริหารสภาพคล่อง
  • รายงานการบริหารสภาพคล่องระหว่างบัญชีของบริษัท และกลุ่มบริษัท แบบระหว่างวัน และ ณ สิ้นวัน
  • รายงานการกู้ยืมระหว่างบริษัทภายในกลุ่ม และบริการออกเอกสารหลักฐานกู้ยืมระหว่างกัน
  • รายงานความเคลื่อนไหวเงินสดคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ แบบระหว่างวัน และ ณ สิ้นวัน
  • รายงานสรุปคู่บัญชีของบริษัทที่ได้ทำการเชื่อมโยงไว้ในระบบ
 • บริการแจ้งเตือนและรายงานต่างๆ
  • การแจ้งเตือนการทำรายการสำหรับผู้อนุมัติรายการ
  • รายงานการรับชำระค่าสินค้าและบริการ*
  • สามารถเลือกรูปแบบการนำเสนอข้อมูลรายงานการชำระเงิน การบริหารสภาพคล่อง และการเคลื่อนไหวของบัญชีได้ตามความต้องการของบริษัท*
 • บริการด้านความปลอดภัย
  • บริการ Token และบริการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานผ่านข้อมูลทางชีวภาพ
 • บริการจัดการผู้ใช้งานระบบของบริษัทด้วยตนเอง
  • บริการสำหรับผู้ใช้งานที่มีบทบาทเป็นผู้ดูแลระบบของบริษัท สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ เรียกดูรายงานการเข้าใช้งานระบบ* และปลดล็อครหัสผู้ใช้งาน
  • บริการสำหรับผู้ใช้งานระบบ สามารถเลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน เปลี่ยนภาพ Profile ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง
ช่องทางการเข้าสู่ระบบ iCash

 การใช้งานระบบ iCash ธนาคารพร้อมให้บริการหลากหลายช่องทาง ได้แก่

 • เว็บไซต์ รองรับการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ อาทิ Safari, Google Chrome, Microsoft Edge และ Mozilla Firefox เป็นต้น

 • โมบายแอปพลิเคชัน รองรับระบบปฏิบัติการบน Android และ iOS สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก Play store และ App store

  หมายเหตุ: การใช้งานโมบายแอปพลิเคชันไม่รองรับการใช้งานผ่าน AppGallery ในอุปกรณ์ Huawei
 • Host to Host รองรับการรับส่งไฟล์ในรูปแบบ Automate ผ่านช่องทาง SFTP ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานธนาคาร ซึ่งสามารถส่งข้อมูลการโอนเงิน รายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชีและรายงานในรูปแบบต่างๆ เหมาะกับบริษัทที่มีระบบ ERP ต่างๆ อาทิ SAP หรือ Oracle เป็นต้น
การกำหนดอำนาจหน้าที่และกลุ่มผู้ใช้ระบบ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการระบบ iCash แบ่งผู้ใช้งานเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1. ผู้ใช้งานระบบ (Customer User) คือ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทให้ดําเนินงานแทนบริษัท เกี่ยวกับการทำรายการและการอนุมัติรายการ ได้แก่

 • ผู้ทํารายการ (Maker) มีหน้าที่สร้างรายการโอนเงินหรือรับเงิน
 • ผู้ตรวจสอบรายการ (Verifier) มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายการโอนเงิน (ถ้ามี) ก่อนส่งรายการไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติ
 • ผู้อนุมัติการทำรายการ (Authorizer) มีหน้าที่อนุมัติเพื่อยืนยันดำเนินการรายการโอนเงิน โดยผู้ใช้งานทั้งหมดสามารถเรียกดูความเคลื่อนไหวทางบัญชีได้

2. ผู้ดูแลระบบ (Customer Administrator) คือ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทให้บริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ รวมถึงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้แก่

 • ผู้ดูแลระบบระดับทำรายการ (Admin Maker) มีหน้าที่ดังนี้
  • ปลดล็อก User ID (Un-lock) กรณีถูกล็อก เนื่องจากระบุ Password ผิดเกินกำหนด 
  • การ Reset Password หรือออก Password ใหม่ สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับ Maker เนื่องจากลืม Password หรือ จำ Password ไม่ได้
 • ผู้ดูแลระบบระดับอนุมัติ (Admin Authorizer) มีหน้าที่ดังนี้
  • อนุมัติการปลดล็อก หรือการ Reset Password ของ Admin Maker

3. ผู้บริหารระบบ (Super User) คือ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้มีอำนาจสูงสุดในการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน

 
บริการอื่นๆ
 • บริการสอบถามข้อมูลออนไลน์จากเจ้าหน้าที่ธนาคาร (Online Assistance) ผ่านระบบ iCash ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. –  20.30 น.
 • บริการศูนย์การเรียนรู้ (Knowledge Center) สำหรับค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบ รวมถึงเอกสารหรือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานได้ด้วยตนเอง*

*ไม่สามารถดำเนินการผ่านโมบายแอปพลิเคชัน

คู่มือการเข้าระบบ iCash ครั้งแรก

อบรมการใช้งาน

Online Training สำหรับ iCash (ระบบใหม่)

การอบรมเพื่อให้ท่านเรียนรู้วิธีการเข้าใช้งานครั้งแรกของ iCash (ระบบใหม่) ผ่าน Microsoft Teams

ไอแคช (ระบบใหม่)

สมัครใช้บริการ

สมัครง่ายที่สำนักธุรกิจ หรือสาขาธนาคารกรุงเทพที่คุณสะดวก

มาตรฐานความปลอดภัย

มั่นใจในความปลอดภัยทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ
Transport LayeTr Security (TLS) Version1.2
การรับส่งข้อมูลผ่านช่องทางที่เชื่อมต่อระบบด้วยโปรโตคอลที่เข้ารหัสเท่านั้น (HTTPS) เพื่อป้องกันการถูกดักจับและแก้ไขข้อมูลสำคัญระหว่างทาง และต้องอนุญาตการเชื่อมต่อเฉพาะเทคโนโลยีที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
การเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท
ธนาคารเลือกใช้ระบบที่มีความละเอียดของการเข้ารหัสที่ระดับ 256 บิท ซึ่งเป็นระดับการเข้ารหัสที่ปลอดภัยและมีการใช้ในวงการธนาคารระดับโลก
Firewall
ธนาคารติดตั้ง Firewall หลายชั้น เพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ซอฟท์แวร์ตรวจจับการบุกรุกและสิ่งผิดปกติ
ธนาคารได้ติดตั้งซอฟท์แวร์เพื่อตรวจสอบและแจ้งข้อความเตือนทันทีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ
บริการออกจากระบบอัตโนมัติ
ระบบจะทำการ Log out โดยอัตโนมัติ หากคุณเปิดหน้าจอทิ้งไว้โดยไม่ทำรายการใดๆ บนหน้าจอ เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้าทำรายการในบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
การพิสูจน์ตน
ธนาคารนำระบบการพิสูจน์ตนของ VeriSign Global Server Certificate มาใช้ เพื่อให้คุณแน่ใจว่าได้ติดต่อกับธนาคารจริงๆ ไม่ใช่บุคคลอื่นแอบอ้างว่าเป็นธนาคาร
เครื่องโทเค็น (Token)
อุปกรณ์ออกรหัสลับที่ผู้บริหารระบบ (Super User) ผู้อนุมัติรายการ (Approver) และผู้เพิ่มรายการบัญชีผู้รับเงิน (Account Controller) ใช้เป็นรหัสผ่านในการเข้าสู่บริการไอแคชทุกครั้ง
การยืนยันตัวตนสองระดับ
ผู้ใช้ต้องมี Password และอุปกรณ์ออกรหัสลับ (Token) ที่ผู้บริหารระบบ (Administrator) และผู้อนุมัติรายการ (Approver) ใช้เป็นรหัสผ่านในการเข้าสู่บริการไอแคชทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับบริการไอแคช (ระบบใหม่)
บริการ iCash ระบบใหม่รองรับการโอนเงินประเภทใดบ้าง

ระบบ iCash รองรับการโอนเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถใช้บัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน รวมถึงบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน

บริษัทสามารถไม่แสดงข้อมูลเงินเดือนพนักงานให้ผู้อนุมัติเห็นได้หรือไม่

ระบบมีฟังก์ชัน Sign-blind สำหรับบริการ Payroll ที่รองรับการทำธุรกรรมการจ่ายเงินเดือน และสามารถกำหนดสิทธิระดับผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้อนุมัติรายการสามารถอนุมัติรายการ โดยไม่เห็นรายละเอียดเงินเดือนหรือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิการใช้งานของตนเองได้

บริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับบริการชำระเงินให้แก่คู่ค้าบนระบบ iCash มีอะไรบ้าง

บริการเสริมสำหรับบริการด้าน Payment มีดังนี้

1. Remittance Information

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโอนเงิน สามารถระบุรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดใบแจ้งหนี้ หรือข้อมูลเงินเดือน เพื่อประกอบการโอนเงินให้แก่ผู้รับโอน/คู่ค้า โดยระบบจะส่งข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ advices ไปยังผู้รับโอน/คู่ค้า

2. Withholding Tax

สามารถระบุรายละเอียดข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในรายการคำสั่งโอน โดยระบบจะออกหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (WHT certificate) สามารถเรียกดูข้อมูลดังกล่าวบนหน้าจอ รวมถึงธนาคารจะนำส่งหนังสือรับรองฯ ดังกล่าวให้แก่ผู้รับเงินโอนในรูปแบบกระดาษ

3. Beneficiary Maintenance

ฟังก์ชันการลงทะเบียนข้อมูลผู้รับโอน/คู่ค้าในระบบ เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้รับโอน/คู่ค้าในระบบทุกครั้งที่ทำรายการ สามารถทำรายการชำระเงิน และเลือกระบุผู้รับโอนที่ลงทะเบียนไว้ได้ ทำให้ง่ายและสะดวกในการทำธุรกรรม

4. Payment Advices

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรม ระบบมีเอกสารรองรับทุกขั้นตอนในการทำรายการชำระเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • Debit Advice (ใบแจ้งยืนยันการตัดเงิน)
 • Pre-credit Advice (ใบแจ้งก่อนการเข้าเงิน)
 • Credit Advice (ใบแจ้งยืนยันการเข้าเงิน)

5. FX Visibility

ระบบรองรับการทำธุรกรรมต่างประเทศ สามารถเรียกดูและใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามประกาศของธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ หรืออัตราแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ตกลงไว้กับธนาคารในการทำธุรกรรม

6. Payment Templates

สามารถบันทึกรายการคำสั่งโอนเงินที่เคยสร้างไว้ เพื่อจัดเก็บในรูปแบบเทมเพลต ได้สองรูปแบบคือ

 • Normal template - ไม่ต้องมีการ approve ในขั้นตอนการบันทึกเทมเพลต
 • Secured template - ต้องมีการ approve ก่อนการจัดเก็บเป็นเทมเพลต
บริการชำระเงินให้แก่คู่ค้า ประกอบด้วยบริการอะไรบ้าง

ระบบรองรับการโอนเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การโอนเงินภายในธนาคารกรุงเทพ

 • Book Transfer สามารถโอนเงินภายในบัญชีบริษัท
 • Third Party Fund Transfer สามารถโอนเงินภายในบัญชีกลุ่มบริษัท
 • Direct Credit สามารถโอนเงินภายในบัญชีธนาคารกรุงเทพได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน

การโอนเงินต่างธนาคาร

 • SMART Credit โอนได้สูงสุด 2 ล้านบาทต่อรายการ ผ่านบัญชีต่างธนาคาร
 • PromptPay โอนได้สูงสุด 2 ล้านบาทต่อรายการ ผ่าน Proxy ID ระบบพร้อมเพย์
 • BAHTNET สามารถโอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนเงินต่อครั้งในการทำรายการ

การโอนเงินต่างประเทศ

 • International Outward Funds Transfer ระบบรองรับการโอนเงินทั้งสกุลเงินเดียวกันและต่างสกุลเงิน ไปยังต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT
อัตราแลกเปลี่ยน (FX Rate) บนระบบ iCash มีกี่ประเภท

FX Rate คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ระบบงาน iCash รองรับการใช้งาน FX ประเภทต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • Counter Rate: อัตราแลกเปลี่ยนปกติตามประกาศธนาคาร
 • Today's Deal: อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ Special Rate ที่ลูกค้าตกลงกับธนาคาร และมีกำหนดใช้ภายในวันที่ตกลงกับธนาคารเท่านั้น
 • Forward Contracts: อัตราแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่จะซื้อจะขาย และช่วงอายุสัญญาที่ชัดเจน
วิธีเรียกดู Sweeping Structure ทำอย่างไร

สำหรับการเรียกดูข้อมูลดังกล่าว บริษัทต้องสมัครใช้บริการ Liquidity service กับทางธนาคารเพื่อลงทะเบียนก่อน หลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ลงทะเบียน จึงสามารถเรียกดูข้อมูลระดับ Structure และระดับ Instruction ได้ ระบบจะแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ ผังโครงสร้าง (Pictorial view) พร้อมรายละเอียดข้อมูลแต่ละคู่บัญชีเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

Authorizer อนุมัติรายการอย่างไร

สำหรับผู้อนุมัติ หากต้องการอนุมัติคำสั่งชำระเงินผ่านระบบ iCash สามารถเข้าไปอนุมัติรายการได้ 4 ช่องทาง ก่อนทำการอนุมัติรายการผู้อนุมัติสามารถดูรายละเอียดรายการก่อนทำการอนุมัติได้

 • อนุมัติรายการผ่านหน้าจอ Payment Center โดยเลือกรายการที่รออนุมัติ

 • อนุมัติรายการผ่าน Approval Center

 • อนุมัติรายการผ่าน On-screen Push Notification

 • อนุมัติรายการผ่าน Activity Feed

วิธีตรวจสอบสถานะรายการโอนเงินทำอย่างไร

สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินผ่าน Payment Center โดยระบบจะแสดงข้อมูลคำสั่งโอนทุกประเภททั้ง Single, Batch, File โดยสามารถเรียกดูรายละเอียด และสถานะคำสั่งโอนเงินได้

วิธีติดตั้ง iCash Application และ Token Application บนมือถือทำอย่างไร

สามารถดาวน์โหลด Mobile application สำหรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยค้นหาชื่อแอปพลิเคชันได้ดังนี้

 • แอปพลิเคชัน "iCash–Transaction Banking" เพื่อใช้งาน ไอแคชแอปพลิเคชัน
 • แอปพลิเคชัน "Token–Transaction Banking" เพื่อใช้งาน โทเคนบนแอปพลิเคชัน
เรียกดูยอดเงินผ่านมือถือได้หรือไม่

สามารถเรียกดูข้อมูลรายการเดินบัญชี ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารผ่านไอแคชแอปพลิเคชันได้ โดยระบบรองรับบัญชีประเภทต่างๆ ดังนี้

 • บัญชีเงินสด - บัญชีกระแสรายวัน / บัญชีออมทรัพย์

 • บัญชีเงินกู้ - บัญชีสินเชื่อ / บัญชีเงินกู้ระยะยาว
 • บัญชีเงินลงทุน -บัญชีเงินฝากประจำ/ บัญชีกองทุนรวม

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ