ผลิตภัณฑ์เพื่อการ
ออม 

ให้เงินเติบโตและงอกเงย หลากหลายประเภทบัญชีเงินฝากให้เลือกออมได้ตามใจ ออมสั้นหรือออมยาว ออมเพื่อใช้หมุนเวียน ออมเพื่ออนาคต

ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน

เลือกลงทุนอย่างชาญฉลาด เพื่อสะสมความมั่งคั่ง ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุน เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

กองทุนรวม

ลงทุนในกองทุนรวมที่มีให้เลือกหลากหลายประเภท ซึ่งมีนโยบายการลงทุน อัตราผลตอบแทน และระดับความเสี่ยงที่ต่างกัน

B-Advice บริการออกแบบการลงทุน

รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มโอกาสให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริง พร้อมการดูแลพอร์ตการลงทุนและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

โปรโมชั่น/แนะนำผลิตภัณฑ์ - การออมและการลงทุน

หุ้น IPO ของ OR

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ‘OR’ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย วันที่ 24 ม.ค. 64 - เที่ยงของวันที่ 2 ก.พ. 64

หุ้นกู้ ทรู คอร์ปอเรชั่น

หุ้นกู้อายุ 2 ปี 9 เดือน, 3 ปี 9 เดือน, 4 ปี 9 เดือน และ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี, 3.85% ต่อปี, 4.20% ต่อปี และ 4.50% ต่อปี ตามลำดับ เปิดจองซื้อ 8-10 ก.พ. 64

หุ้นกู้ บมจ.แสนสิริ

หุ้นกู้อายุ 3 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี เปิดจองซื้อ 15-17 ก.พ. 64

กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี

กองทุนที่ครอบคลุมหุ้นเทคโนโลยีจีน เสนอขายผ่านธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 21 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
e-Savings

เปิดบัญชีง่าย ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ สะดวกทุกเรื่อง ออม โอน จ่าย ลงทุน ทำผ่านแอปได้ทันที

บัญชีเงินฝากประจำ 5 เดือน และ 7 เดือน

เลือกออมกับบัญชีเงินฝากประจำ 5 เดือน และ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.55% ต่อปี และ 0.625% ต่อปี ตามลำดับ รับฝากตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน