ผลิตภัณฑ์เพื่อการออม 

ให้เงินเติบโตและงอกเงย หลากหลายประเภทบัญชีเงินฝากให้เลือกออมได้ตามใจ ออมสั้นหรือออมยาว ออมเพื่อใช้หมุนเวียน ออมเพื่ออนาคต

กองทุนรวม

ลงทุนในกองทุนรวมที่มีให้เลือกหลากหลายประเภท ซึ่งมีนโยบายการลงทุน อัตราผลตอบแทน และระดับความเสี่ยงที่ต่างกัน

พันธบัตรและหุ้นกู้

ทางเลือกในการลงทุน ในตราสารหนี้ภาครัฐ และหุ้นกู้ภาคเอกชนกับธนาคารกรุงเทพ โอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้

บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี ทั้งจากส่วนต่างของราคาและเงินปันผล พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

B-Advice บริการออกแบบการลงทุน

รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มโอกาสให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริง พร้อมการดูแลพอร์ตการลงทุนและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

โปรโมชัน/แนะนำผลิตภัณฑ์ - การออมและการลงทุน

ออมเบอร์ 5

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท/ท่าน  เมื่อเปิดบัญชี และ ซื้อกองทุน และ ลงทุนแบบ DCA ตามเงื่อนไข 

สมาร์ทช้อย...ใช้ พอยต์ แลก กองทุน

ทางเลือกดีๆ จาก ธนาคารกรุงเทพ สำหรับคนมีพอยต์บัตรเครดิต และมือใหม่เริ่มต้นลงทุน กองทุน RMF/SSF ตั้งแต่ 1 พ.ย. 66 - 28 ธ.ค. 66
 

สิทธิพิเศษ 2 ต่อ

รับสิทธิพิเศษสูงสุด 2 ต่อ เมื่อสมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับหลักทรัพย์บัวหลวง ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือสาขา ตั้งแต่ 3 ม.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66

โปรโมชันดีๆ เมื่อลงทุนกองทุน RMF/SSF

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท/ท่าน เมื่อลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ  กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ระหว่างวันที่ 3 ม.ค. 66 – 28 ธ.ค. 66 
 

บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน, 10 เดือน และ 14 เดือน

เลือกออมกับบัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือน, 10 เดือน และ 14 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.80%, 1.65% และ 1.65% ต่อปี ตามลำดับ รับฝากตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ