จุดเด่นบริการ

โอกาสรับผลตอบแทน

ทั้งจากส่วนต่างราคาและเงินปันผล

ตอบโจทย์

ครบทุกขั้นตอนการลงทุน

ซื้อขายได้สะดวก

ด้วยเครื่องมือช่วยลงทุนสุดทันสมัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิทธิพิเศษมากมาย จาก บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
 • บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนอย่างมืออาชีพ
 • รับสิทธิเข้าร่วมอบรม ณ สถานีเรียนรู้ Bualuang Investment Station โดยติดตามตารางกิจกรรมได้ที่ www.bualuang.co.th/investmentstation
 • ใช้บริการและเครื่องมือทางการลงทุนที่ช่วยให้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว และส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่าง Real Time
 • เข้าถึงทุกข้อมูลบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และครอบคลุมการนำเสนอกลยุทธ์การลงทุน
 • รับแต้มสะสมจากการลงทุน Bualuang iPoints 1 แต้ม จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ทุก 25 บาท เพื่อแลกรับของกำนัลมากมาย
ซื้อขายได้สะดวก
 • ชำระเงินทันใจด้วยบริการ Bill Payment ผ่านทุกช่องทางรับชำระเงินของธนาคารกรุงเทพ และบริการ หักบัญชีอัตโนมัติ (E-ATS) เพื่อชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านบัญชีของธนาคารกรุงเทพ โดยสามารถสมัครใช้บริการผ่านบัวหลวงเอทีเอ็ม
 • ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต www.bualuang.co.th เมื่อสมัครบริการ Bualuang i-Trading
สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

สมัครใช้บริการ 2 ช่องทางสะดวก

1. สาขาธนาคารกรุงเทพ

  เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารกรุงเทพ และสำเนาหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน

2. บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (หัวข้อ “การลงทุน” เลือก “บริการหลักทรัพย์”)

 • เร็ว...อนุมัติเปิดบัญชีใน 1 วันทำการ*
 • ง่าย...สมัครเองได้ที่บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
 • สะดวก...อัพโหลดเอกสารออนไลน์ ใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

*ธนาคารจะส่งข้อมูลการสมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไปยัง บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง จะดำเนินการพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อได้รับข้อมูลและเอกสารครบถ้วน

 

ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการแนะนำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และบริการอื่นๆ ซึ่งดำเนินการโดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

 

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน