บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการออกหนังสือค้ำประกันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวและราบรื่น

ออกหนังสือค้ำประกันสำหรับกรมศุลกากร

วางค้ำประกันค่าภาษีอากรขาเข้ากับกรมศุลกากรแบบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่งออกสินค้าได้ตามกำหนด มีเงินหมุนเวียนในธุรกิจ

ออกหนังสือค้ำประกันสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ลดขั้นตอนการวางค้ำประกันต่อหน่วยงานภาครัฐให้เป็นเรื่องง่าย ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ

เครื่องมือช่วยเหลือ

สมัครใช้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่สำนักธุรกิจหรือศูนย์ธุรกิจส่งออก-นำเข้า