บริการบริหารสภาพคล่อง

บริหารเงินภายในบัญชีบริษัทและกลุ่มบริษัทได้อย่างสะดวกและคล่องตัว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ

บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ

โอนเงินระหว่างบัญชีแบบอัตโนมัติบริหารบัญชีบริษัทได้ง่ายขึ้น

บริการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท

โอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชีหลักกับบัญชีย่อยของบริษัทในกลุ่ม บริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารธุรกิจ

บริการชำระเงิน

หลากหลายทางเลือกในการชำระเงินได้อย่างสะดวก ตรงตามกำหนดเวลา บริหารธุรกิจได้อย่างคล่องตัว

บริหารธุรกิจ

บริการเรียกเก็บเงิน

สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการและระบบการรับชำระเงินหลากหลายรูปแบบ พร้อมรับเงินเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ