จุดเด่นบริการ

สะดวก

บริหารจัดการทุกบัญชีของบริษัทโดยอัตโนมัติ ช่วยให้บริษัทได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ลดดอกเบี้ยจ่ายให้น้อยลง

เพิ่มประสิทธิภาพ

บริหารเงินในบัญชีของบริษัทให้สอดคล้องกับความต้องการทางการเงิน

แม่นยำ

ประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดในการโอนเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
  • บริหารสภาพคล่อง เพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีกว่า และลดภาระดอกเบี้ยจากเงินเบิกเกินบัญชี
  • บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ ตามลำดับความสำคัญของบัญชี
    • โอนเงินในระหว่างวัน ระบบจะทำรายการเพื่อการบริหารเงินบัญชีของบริษัท ตามเวลาที่กำหนดในระหว่างวัน
    • โอนเงิน ณ สิ้นวันทำการ ระบบจะทำรายการเพื่อการบริหารเงินทุกบัญชีของบริษัท ณ สิ้นวันทำการ
  • ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการโอนเงินต่อวัน ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเฉพาะวันที่ทำรายการโอน

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ