วิสัยทัศน์

ธนาคารกรุงเทพมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

ข้อมูลธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับ 6 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์รวม นับตั้งแต่ธนาคารเริ่มกิจการในปี 2487 ธนาคารยืนหยัดสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนภาคธุรกิจและประชาชนให้สามารถจัดการด้านการเงินได้อย่างเหมาะสมเท่าทันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป

บริษัทย่อยที่สำคัญของธนาคาร ประกอบด้วย บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และบริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด

ธนาคารเป็นผู้นำในการสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และเอสเอ็มอีในประเทศไทย โดยมีเครือข่ายสำนักธุรกิจและสำนักธุรกิจย่อยกว่า 240 แห่ง และฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดประมาณ 17 ล้านบัญชี หนึ่งในปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จของธนาคาร คือ การมีฐานลูกค้าจำนวนมากดังกล่าวโดยมีความสัมพันธ์ที่ยาวนาน ทำให้ธนาคารสามารถขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นในการตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าเสมอมา

ธนาคารให้การสนับสนุนลูกค้าธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการและอำนวยสินเชื่อร่วม การรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ สินเชื่อโครงการ บริการรับฝากหลักทรัพย์ บริการเพื่อเอสเอ็มอีและร้านค้า และบริการให้คำแนะนำทางธุรกิจ นอกจากนี้ ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล สามารถใช้บริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบและครบวงจร ผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตลอดจนธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและธนาคารทางโทรศัพท์มือถือที่ใช้ง่าย เลือกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวดเร็วและพร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ริเริ่มการเปิดสาขาในต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีเครือข่ายสาขาในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดกว่า 240 แห่ง ครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสำคัญในต่างประเทศ 14 เขต ได้แก่ กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

ตลอดกว่า 7 ทศวรรษที่ผ่านมา ธนาคารดำเนินธุรกิจด้วยเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยเสมอมา โดยให้ความสำคัญกับการเป็นพันธมิตรเพื่อนคู่คิดและการสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานด้วยความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการมีธรรมาภิบาล ธนาคารมุ่งหน้าสร้างความเป็นเลิศในด้านการประกอบกิจการที่ดีและมีคุณธรรม และมุ่งมั่นในการริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งมีการพัฒนาบริการธนาคารดิจิทัลที่ปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

รางวัลแห่งความสำเร็จ • Best Bank in Thailand (4th year)
 • Best Cash Management Bank in Thailand

นิตยสารอัลฟาเซาท์อีสเอเชีย

 • Best Bank for SMEs in Thailand (3rd year)

นิตยสารเอเชียมันนี่

 • Thailand Domestic Trade Finance Bank of the Year (9th consecutive year)

นิตยสารเอเชี่ยนแบงก์กิ้งแอนด์ไฟแนนซ์

 • Excellent Trading Institutions for Belt and Road Currency (2nd consecutive year)

China Foreign Exchange Trade System

 • Best DCM House (Highly commended)
 • Best Sustainable Bank in Thailand

นิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย

 • Best Bank for Sustainable Finance Thailand (2nd consecutive year)
 • Best Sub-Custodian Bank in Thailand (16th consecutive year)
 • Outstanding Leadership in ESG-Related Loans Asia-Pacific

นิตยสารโกลเบิลไฟแนนซ์

 • Best Conventional Bank - Thailand 2023
 • Best New Virtual Debit Card - Be 1st Digital Debit Card - Thailand 2023

นิตยสารอินเตอร์เนชั่นแนลไฟแนนซ์

 • รางวัลดีเด่น ประเภทหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ด้านการเงินการธนาคาร
 • รางวัลหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ สาขาการดำเนินการด้านการพัฒนาศักยภาพ
 • รางวัลหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ สาขาการดำเนินการด้านความร่วมมือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

 • Thailand Corporate Excellence Awards 2023 - สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (ปีที่ 2)

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Best Custodian Bank in Thailand (9th consecutive year)
 • Best Payments Bank in Thailand (8th consecutive year)
 • Best Trade Finance Bank in Thailand (12th year)

นิตยสารดิเอเชี่ยนแบงก์เกอร์

 • Best Bank for Transaction Banking Services in Thailand (2nd consecutive year)
 • Best Wholesale/Transaction Bank for Digital CX in Thailand (2nd consecutive year)
 • Outstanding Digital Innovation in SME Banking
 • Outstanding Supply Chain Finance Solution

นิตยสารเดอะดิจิทัลแบงก์เกอร์

 • Most Innovative Debit Card Offering Thailand 2023 (2nd consecutive year)

นิตยสารเวิลด์อีคอนนอมิก

 • 2022 Thailand's Most Admired Brand

นิตยสาร BrandAge

 • Best Trade Finance Bank in Thailand
 • Best Bank in Thailand
 • Best Sustainability-Linked Transaction
 • Best ESG-Linked Financing Deal of the Year
 • Best Cash Management Solution
 • Best Digital Banking Platform
 • Best Local Currency Bond Deal of the Year
 • Most Innovative Deal of the Year

นิตยสาร Alpha Southeast Asia

 • Best Domestic Bank for Cash Management Services in Thailand

นิตยสาร Asiamoney

 • Best Trade Finance Bank in Thailand
 • Best Custodian Bank in Thailand
 • Best Payments Bank in Thailand
 • The Strongest Bank by Balance Sheet in Thailand

นิตยสาร The Asian Banker

 • Thailand Domestic Trade Finance Bank of the Year

นิตยสาร Asian Banking & Finance

 • 2021 ASEAN Enterprise Innovation Award

เอเชีย ไอโอที บิซิเนส แพลตฟอร์ม

 • 2021 Thailand's Most Admired Brand

นิตยสาร BrandAge

 • Best Bank for Cash Management - Thailand

นิตยสาร The Digital Banker

 • Best DCM House in Thailand

นิตยสาร FinanceAsia

 • Best Bank in Thailand
 • Best Sub-Custodian Bank in Thailand
 • Best Trade Finance Provider 2021
 • Outstanding Leadership in Green Bonds

นิตยสาร Global Finance

 • Best Corporate Bank Thailand 2021
 • Best Banking Chairman / CEO Thailand 2021

นิตยสาร International Business

 • Thailand Corporate Excellence Awards 2021 - Innovation Excellence

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Best Primary Market Contributor

กระทรวงการคลัง

 • Best Trade Finance Bank in Thailand
 • Best Trade Finance Solution in Thailand
 • Best Cash Management Solution in Thailand
 • Best Blockchain Based Corporate Bond

นิตยสาร Alpha Southeast Asia

 • Best Corporate & Investment Bank in Thailand
 • Best Bank for SMEs in Thailand
 • Best Regional Bank for BRI (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
 • Best Individual BRI Project or Initiative in the Region (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

นิตยสาร Asiamoney

 • Best Trade Finance Bank in Thailand
 • Custodian Bank of the Year in Thailand

นิตยสาร The Asian Banker

 • Thailand Domestic Trade Finance Bank of the Year

นิตยสาร Asian Banking & Finance

 • Best in Treasury and Working Capital SMEs Thailand
 • Best Cross-Border Financing
 • Best Syndicated Loan
 • Best Sustainability Bond

นิตยสาร The Asset

 • Cash Management Market Leader in Thailand

นิตยสาร Euromoney

 • Best Trade Finance Bank in Thailand 2020

นิตยสาร Global Business Outlook

 • Best Bank - Thailand
 • Best Sub-Custodian Bank in Thailand
 • Best Trade Finance Provider 2020
 • Best DLT Platform for Trade Finance

นิตยสาร Global Finance

 • Best Payments and Trade Finance Bank Thailand 2020
 • Best Project Finance Bank Thailand 2020
 • Best Foreign Exchange Bank Thailand 2020
 • Best Banking Chairman/CEO Thailand 2020

นิตยสาร International Business

 • ธนาคารแห่งปี 2563

วารสารการเงินธนาคาร

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย

นิตยสาร Alpha Southeast Asia

 • Best Corporate and Investment Bank in Thailand

นิตยสาร Asiamoney

 • Priority Integration Sectors: Finance (Large-Tier)

สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน

 • Best Managed Bank in Thailand
 • Best Payment Bank in Thailand
 • Best Trade Finance Bank in Thailand
 • CEO Leadership Achievement Award in Thailand
 • Custodian Bank of the Year in Thailand

นิตยสาร The Asian Banker

 • Website of the Year in Thailand
 • Thailand Domestic Trade Finance Bank of the Year

นิตยสาร Asian Banking & Finance

 • Best Bank in Treasury and Working Capital in Thailand – SMEs
 • Best Bond (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
 • Best Bond (เมียนมา)
 • Best Cross-Border Financing (กัมพูชา)
 • Best Cross-Border Financing (เวียดนาม)
 • Best Syndicated Loan (สิงคโปร์)

นิตยสาร The Asset

 • Deal of the Year เมียนมา

นิตยสาร FinanceAsia

 • Best Bank in Thailand
 • Best Sub-Custodian Bank in Thailand

นิตยสาร Global Finance

 • รางวัลสุดยอดแบรนด์ชั้นนำ

บริษัทอินฟลูเอ็นเชี่ยลแบรนด์ และบริษัทนิโอทาร์เก็ต

 • รางวัลธนาคารแห่งปี

วารสารการเงินธนาคาร

 • รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน
 • รางวัลความเป็นเลิศด้านผู้นำ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • แบรนด์ยอดเยี่ยมแห่งปี

องค์กร World Branding Forum

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ