วิสัยทัศน์

ธนาคารกรุงเทพมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

ข้อมูลธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับ 6 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์รวม นับตั้งแต่ธนาคารเริ่มกิจการในปี 2487 ธนาคารยืนหยัดสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนภาคธุรกิจและประชาชนให้สามารถจัดการด้านการเงินได้อย่างเหมาะสมเท่าทันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป

บริษัทย่อยที่สำคัญของธนาคาร ประกอบด้วย บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และบริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด

ธนาคารเป็นผู้นำในการสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และเอสเอ็มอีในประเทศไทย โดยมีเครือข่ายสำนักธุรกิจและสำนักธุรกิจย่อยกว่า 240 แห่ง และฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดประมาณ 17 ล้านบัญชี หนึ่งในปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จของธนาคาร คือ การมีฐานลูกค้าจำนวนมากดังกล่าวโดยมีความสัมพันธ์ที่ยาวนาน ทำให้ธนาคารสามารถขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นในการตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าเสมอมา

ธนาคารให้การสนับสนุนลูกค้าธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการและอำนวยสินเชื่อร่วม การรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ สินเชื่อโครงการ บริการรับฝากหลักทรัพย์ บริการเพื่อเอสเอ็มอีและร้านค้า และบริการให้คำแนะนำทางธุรกิจ นอกจากนี้ ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล สามารถใช้บริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบและครบวงจร ผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตลอดจนธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและธนาคารทางโทรศัพท์มือถือที่ใช้ง่าย เลือกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวดเร็วและพร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ริเริ่มการเปิดสาขาในต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีเครือข่ายสาขาในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดกว่า 300 แห่ง ครอบคลุม 14 ประเทศและเศรษฐกิจทั่วโลก ได้แก่ กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

ตลอดกว่า 7 ทศวรรษที่ผ่านมา ธนาคารดำเนินธุรกิจด้วยเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยเสมอมา โดยให้ความสำคัญกับการเป็นพันธมิตรเพื่อนคู่คิดและการสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานด้วยความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการมีธรรมาภิบาล ธนาคารมุ่งหน้าสร้างความเป็นเลิศในด้านการประกอบกิจการที่ดีและมีคุณธรรม และมุ่งมั่นในการริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งมีการพัฒนาบริการธนาคารดิจิทัลที่ปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

รางวัลแห่งความสำเร็จ • 2022 Thailand's Most Admired Brand

นิตยสาร BrandAge

 • Best Trade Finance Bank in Thailand
 • Best Bank in Thailand
 • Best Sustainability-Linked Transaction
 • Best ESG-Linked Financing Deal of the Year
 • Best Cash Management Solution
 • Best Digital Banking Platform
 • Best Local Currency Bond Deal of the Year
 • Most Innovative Deal of the Year

นิตยสาร Alpha Southeast Asia

 • Best Domestic Bank for Cash Management Services in Thailand

นิตยสาร Asiamoney

 • Best Trade Finance Bank in Thailand
 • Best Custodian Bank in Thailand
 • Best Payments Bank in Thailand
 • The Strongest Bank by Balance Sheet in Thailand

นิตยสาร The Asian Banker

 • Thailand Domestic Trade Finance Bank of the Year

นิตยสาร Asian Banking & Finance

 • 2021 ASEAN Enterprise Innovation Award

เอเชีย ไอโอที บิซิเนส แพลตฟอร์ม

 • 2021 Thailand's Most Admired Brand

นิตยสาร BrandAge

 • Best Bank for Cash Management - Thailand

นิตยสาร The Digital Banker

 • Best DCM House in Thailand

นิตยสาร FinanceAsia

 • Best Bank in Thailand
 • Best Sub-Custodian Bank in Thailand
 • Best Trade Finance Provider 2021
 • Outstanding Leadership in Green Bonds

นิตยสาร Global Finance

 • Best Corporate Bank Thailand 2021
 • Best Banking Chairman / CEO Thailand 2021

นิตยสาร International Business

 • Thailand Corporate Excellence Awards 2021 - Innovation Excellence

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Best Primary Market Contributor

กระทรวงการคลัง

 • Best Trade Finance Bank in Thailand
 • Best Trade Finance Solution in Thailand
 • Best Cash Management Solution in Thailand
 • Best Blockchain Based Corporate Bond

นิตยสาร Alpha Southeast Asia

 • Best Corporate & Investment Bank in Thailand
 • Best Bank for SMEs in Thailand
 • Best Regional Bank for BRI (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
 • Best Individual BRI Project or Initiative in the Region (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

นิตยสาร Asiamoney

 • Best Trade Finance Bank in Thailand
 • Custodian Bank of the Year in Thailand

นิตยสาร The Asian Banker

 • Thailand Domestic Trade Finance Bank of the Year

นิตยสาร Asian Banking & Finance

 • Best in Treasury and Working Capital SMEs Thailand
 • Best Cross-Border Financing
 • Best Syndicated Loan
 • Best Sustainability Bond

นิตยสาร The Asset

 • Cash Management Market Leader in Thailand

นิตยสาร Euromoney

 • Best Trade Finance Bank in Thailand 2020

นิตยสาร Global Business Outlook

 • Best Bank - Thailand
 • Best Sub-Custodian Bank in Thailand
 • Best Trade Finance Provider 2020
 • Best DLT Platform for Trade Finance

นิตยสาร Global Finance

 • Best Payments and Trade Finance Bank Thailand 2020
 • Best Project Finance Bank Thailand 2020
 • Best Foreign Exchange Bank Thailand 2020
 • Best Banking Chairman/CEO Thailand 2020

นิตยสาร International Business

 • ธนาคารแห่งปี 2563

วารสารการเงินธนาคาร

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย

นิตยสาร Alpha Southeast Asia

 • Best Corporate and Investment Bank in Thailand

นิตยสาร Asiamoney

 • Priority Integration Sectors: Finance (Large-Tier)

สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน

 • Best Managed Bank in Thailand
 • Best Payment Bank in Thailand
 • Best Trade Finance Bank in Thailand
 • CEO Leadership Achievement Award in Thailand
 • Custodian Bank of the Year in Thailand

นิตยสาร The Asian Banker

 • Website of the Year in Thailand
 • Thailand Domestic Trade Finance Bank of the Year

นิตยสาร Asian Banking & Finance

 • Best Bank in Treasury and Working Capital in Thailand – SMEs
 • Best Bond (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
 • Best Bond (เมียนมา)
 • Best Cross-Border Financing (กัมพูชา)
 • Best Cross-Border Financing (เวียดนาม)
 • Best Syndicated Loan (สิงคโปร์)

นิตยสาร The Asset

 • Deal of the Year เมียนมา

นิตยสาร FinanceAsia

 • Best Bank in Thailand
 • Best Sub-Custodian Bank in Thailand

นิตยสาร Global Finance

 • รางวัลสุดยอดแบรนด์ชั้นนำ

บริษัทอินฟลูเอ็นเชี่ยลแบรนด์ และบริษัทนิโอทาร์เก็ต

 • รางวัลธนาคารแห่งปี

วารสารการเงินธนาคาร

 • รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน
 • รางวัลความเป็นเลิศด้านผู้นำ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • แบรนด์ยอดเยี่ยมแห่งปี

องค์กร World Branding Forum

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย
 • พันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินท้องถิ่นยอดเยี่ยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นิตยสาร Alpha Southeast Asia

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการชำระเงินในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการรับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย

นิตยสาร The Asian Banker

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย

นิตยสาร Asian Banking & Finance

 • ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมด้าน Supply Chain Solution
 • ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ยอดเยี่ยม
 • ผู้จัดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลยอดเยี่ยม
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านหุ้นกู้
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านพันธบัตรรัฐบาล

นิตยสาร The Asset

 • ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด

นิตยสาร BrandAge

 • ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย

นิตยสาร Euromoney

 • ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการและรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย

นิตยสาร Global Finance

 • รางวัลธนาคารแห่งปี

วารสารการเงินธนาคาร

 • Thailand ICT Excellent Awards ประเภทโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

 • แบรนด์ยอดเยี่ยมแห่งปี

องค์กร World Branding Forum

 • ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการบริหารเงินสด
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

นิตยสาร Corporate Treasurer

 • ธุรกรรมยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ตราสารหนี้ยอดเยี่ยม
 • ธุรกรรมยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การบริหารหนี้ยอดเยี่ยม (ในประเทศ)
 • ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมด้าน Supply Chain Solution
 • ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมด้าน Supply Chain Solution สำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมการผลิต
 • ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมด้าน Supply Chain Solution สำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรม น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
 • ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้า

นิตยสาร The Asset

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย

นิตยสาร Asian Banking & Finance

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้
 • พันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินต่างประเทศยอดเยี่ยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านส่งออกและนำเข้า

นิตยสาร Alpha Southeast Asia

 • รางวัลยอดเยี่ยมด้านกลยุทธ์โมบายแบงก์กิ้ง

 

นิตยสาร Retail Banker International

 • รางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านโมบายแบงก์กิ้ง

 

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

 • ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด
 • บัตรเดบิตที่น่าเชื่อถือที่สุด

 

นิตยสาร BrandAge

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการรับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการชำระเงินในประเทศไทย

นิตยสาร The Asian Banker

 • ธนาคารยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศไทย

นิตยสาร Asiamoney

 • Best Deals in Southeast Asia: Best Liability Management (onshore)

 

นิตยสาร The Asset

 • รางวัลธนาคารแห่งปี

 

นิตยสาร The Banker

 • ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด
 • บัตรเดบิตที่น่าเชื่อถือที่สุด

 

นิตยสาร BrandAge

 • ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย
 • Best Bank in Thailand for Commercial Banking Capabilities to the Private Banking and Wealth Management Industry

 

นิตยสาร Euromoney

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการและรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย

 

นิตยสาร Global Finance

 • ธนาคารต่างชาติที่ดีที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย
 • ธนาคารต่างชาติที่มีผลการดำเนินงานดีมาก

นิตยสาร Infobank

 • รางวัลธนาคารแห่งปี

 

วารสารการเงินธนาคาร

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการริเริ่มบริการชำระเงินแบบบุคคลต่อบุคคล
 • ธนาคารดีเด่นผู้นำนวัตกรรมด้านบัตรและการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทสถาบันระดับเอเชีย
 • ธนาคารดีเด่นด้านการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรมการเงินบนมือถือ

 

Timetric Asia

 • สถาบันการเงินที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุด
 • สถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นในการทำธุรกรรมในตลาดรอง

 

กระทรวงการคลัง

 • สถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นในการทำธุรกรรมในตลาดรองทั้งในตลาดตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน

 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

 • ตราสารหนี้ยอดเยี่ยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • พันธบัตรรัฐบาลยอดเยี่ยมในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้
 • ตราสารหนี้แห่งปีในประเทศไทย
 • ธนาคารแห่งปี
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านส่งออกและนำเข้า

 

นิตยสาร Alpha Southeast Asia


 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการชำระเงินในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการรับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการธุรกรรมการเงินผ่านมือถือในประเทศไทย

 

นิตยสาร The Asian Banker


 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย
 • รางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศไทย ด้านการริเริ่มนวัตกรรมบริการธุรกรรมการเงินผ่านมือถือ

 

นิตยสาร Asian Banking and Finance

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ