ธนาคารกรุงเทพก่อตั้งในปี 2487 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมูลค่าของสินทรัพย์รวม 3,076,310 ล้านบาท โดยเป็นผู้นำในการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอีในประเทศไทย อีกทั้งยังมีฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดในตลาดลูกค้าบุคคลด้วยจำนวนลูกค้ากว่า 17 ล้านบัญชี ผ่านสำนักธุรกิจและสำนักธุรกิจย่อยกว่า 240 แห่ง

บริการของธนาคารกรุงเทพเพื่อลูกค้าธุรกิจประกอบด้วย การจัดการสินเชื่อร่วม การรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารทุน สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ สินเชื่อโครงการ บริการรับฝากหลักทรัพย์ บริการเพื่อเอสเอ็มอีและร้านค้า และบริการให้คำแนะนำทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังให้บริการทางการเงินหลายรูปแบบและครบวงจรกับลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล ผ่านเครือข่ายสาขาในประเทศและสาขาที่มีเครื่องให้บริการอัตโนมัติกว่า 1,200 แห่ง บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต และธนาคารทางมือถือ ที่ใช้ง่ายและลูกค้าสามารถเลือกทำธุรกรรมในภาษาไทยหรืออังกฤษ ซึ่งเอื้ออำนวยให้ลูกค้าสามารถจัดการเรื่องการเงินได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง

ธนาคารมีเครือข่ายในต่างประเทศ 32 แห่ง ครอบคลุม 15 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบด้วย กัมพูชา หมู่เกาะเคย์แมน จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือกับธนาคารตัวแทนต่างประเทศกว่า 1,000 แห่ง และเป็นธนาคารธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่มีรากฐานมั่นคงในประเทศจีน โดยมีธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ซึ่งมีธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นเต็ม 100%

การที่ธนาคารกรุงเทพยังคงเป็นผู้นำในภาคการธนาคารไทยมาโดยตลอด เป็นผลมาจากปรัชญาของธนาคารที่มุ่งเน้นการพัฒนาสายสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจนการพัฒนาบริการธนาคารดิจิทัลที่ปลอดภัย รวมทั้งยังมีบริษัทย่อยอย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนรวมบัวหลวง) และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ที่ช่วยคัดสรรโอกาสทางการลงทุนเพื่อลูกค้าของธนาคารโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีความเป็นเลิศในด้านการประกอบกิจการที่ดีและถูกต้อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีแนวคิดใหม่ๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคต พร้อมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกรุงเทพวันนี้

ธนาคารกรุงเทพปัจจุบันเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อธุรกิจ รวมทั้งมีฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดในตลาดลูกค้าบุคคล

รางวัลแห่งเกียรติยศ

 • ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด

นิตยสาร BrandAge

 • Thailand Excellence Awards 2018 ประเภทโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ: Business Enabler Project

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

 • ธนาคารแห่งปี 2561

วารสารการเงินธนาคาร

 • รางวัล Best Bond
 • รางวัล Best Liability Management
 • รางวัล Best Cross border Financing
 • รางวัล Best Acquisition Financing

นิตยสาร The Asset

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย

นิตยสาร Asian Banking & Finance

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้
 • พันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินต่างประเทศยอดเยี่ยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านส่งออกและนำเข้า

นิตยสาร Alpha Southeast Asia

 • รางวัลยอดเยี่ยมด้านกลยุทธ์ โมบายแบงก์กิ้ง

 

นิตยสาร Retail Banker International

 • รางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านโมบายแบงก์กิ้ง

 

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

 • ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด
 • บัตรเดบิตที่น่าเชื่อถือที่สุด

 

นิตยสาร BrandAge

 • ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย ด้านบริการเพื่อการค้าต่างประเทศ
 • ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย ด้านบริการซัพพลายเชน
 • ธนาคารยอดเยี่ยมในการให้บริการ ซัพพลายเชนให้กับลูกค้า

 

นิตยสาร The Asset

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการ รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย
 • ธนาคารที่ให้บริการด้านการค้าระหว่าง ประเทศที่ดีที่สุดในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการชำระเงินในประเทศไทย

นิตยสาร The Asian Banker

 • ธนาคารยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศไทย

นิตยสาร Asiamoney

 • Best Deals in Southeast Asia: Best Liability Management (onshore)

 

นิตยสาร The Asset

 • ธนาคารแห่งปีในประเทศไทย 2559

 

นิตยสาร The Banker

 • ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด
 • บัตรเดบิตที่น่าเชื่อถือที่สุด

 

นิตยสาร BrandAge

 • ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย
 • Best Bank in Thailand for Commercial Banking Capabilities to the Private Banking and Wealth Management Industry

 

นิตยสาร Euromoney

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการ และรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย

 

นิตยสาร Global Finance

 • ธนาคารต่างชาติที่ดีที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย
 • ธนาคารต่างชาติที่มีผลการดำเนินงาน ดีมาก

นิตยสาร Infobank

 • ธนาคารแห่งปี 2559

 

วารสารการเงินธนาคาร

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการริเริ่มบริการ ชำระเงินแบบบุคคลต่อบุคคล
 • ธนาคารดีเด่นผู้นำนวัตกรรมด้านบัตร และการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทสถาบันระดับเอเชีย
 • ธนาคารดีเด่นด้านการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรมการเงินบนมือถือ

 

Timetric Asia

 • สถาบันการเงินที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุด
 • สถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นในการทำธุรกรรมในตลาดรอง

 

กระทรวงการคลัง

 • ตราสารหนี้ยอดเยี่ยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • พันธบัตรรัฐบาลยอดเยี่ยมในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้
 • ตราสารหนี้แห่งปีในประเทศไทย
 • ธนาคารแห่งปี
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านส่งออกและนำเข้า

 

นิตยสาร Alpha Southeast Asia


 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการชำระเงินที่ดีที่สุดในประเทศ
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ประจำปีในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการธุรกรรมการเงินผ่านมือถือในประเทศไทย

 

นิตยสาร The Asian Banker


 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย
 • รางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศไทย ด้านการริเริ่มนวัตกรรมบริการธุรกรรมการเงินผ่านมือถือ

 

นิตยสาร Asian Banking and Finance

 • ธนาคารแห่งปีในประเทศไทย

  

นิตยสาร The Banker • ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย

 

นิตยสาร Euromoney

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการเงินธนกิจในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการส่งออกและนำข้าในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการและ รับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย

 

นิตยสาร Global Finance

 • ธนาคารแห่งปี 2558

 

วารสารการเงินธนาคาร • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาเทคโนโลยี-โมบายแบงก์กิ้ง

 

Timetric Asia

 • แบรนด์ยอดเยี่ยมแห่งปี
  2558-2559

 

องค์กร World Branding Forum

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการส่งออก และนำเข้า
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับสถาบันการเงินและองค์กร
 • ตราสารหนี้ยอดเยี่ยมในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้
 • พันธบัตรรัฐบาลยอดเยี่ยมในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

 

นิตยสาร Alpha Southeast Asia

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออก และนำเข้าในประเทศไทย

นิตยสาร Asian Banking & Finance

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออก และนำเข้าในประเทศไทย
 • ธนาคารพันธมิตรยอดเยี่ยมในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการ และรับฝากหลักทรัพย์
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านพัฒนาบริการโมบายแบงก์กิ้ง
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย

 

นิตยสาร The Asian Banker

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน