บริการออนไลน์เพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

บริการการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงเทพ เพิ่มความสะดวกและช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

iTrade

บริหารจัดการธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศแบบดิจิทัลทั้งกระบวนการ ด้วยระบบที่ใช้งานง่าย รองรับบริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้าได้อย่างครบวงจร

Trade iReport

รายงานธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศประเภทต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการชำระภาษีศุลกากรออนไลน์

ชำระภาษีศุลกากรนำเข้าให้แก่กรมศุลกากร โดยหักบัญชีบริษัทและนำเงินเข้าบัญชีของศุลกากรทันทีตลอด 24 ชั่วโมง

บริการวางค้ำประกันค่าภาษีอากรออนไลน์

บัวหลวง อี-การันตี วางค้ำประกันค่าภาษีอากรขาเข้ากับกรมศุลกากรแบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการแบบฟอร์มเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

สะดวก คล่องตัว ด้วยแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ให้คุณดาวน์โหลดและกรอกรายละเอียดได้รวดเร็ว

บริการแจ้งธุรกรรมการค้าและการโอนเงินระหว่างประเทศทางอีเมล

บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ