สินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับคุณ

สินเชื่อบัวหลวงพูนผล บ้านแลกเงิน 

ตอบโจทย์ครบครัน เพียงมีบ้านปลอดภาระ

สินเชื่อบัวหลวงพูนผล ได้เพิ่ม (Top Up)

บ้านเดิม เติมความสุขเพิ่ม ผ่อนสบายๆ ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบัวหลวงพูนผลกรีน

ปรับปรุงบ้านเพื่อประหยัดพลังงาน หรือการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ / ผู้พิการ

สินเชื่อบัวหลวงสานฝัน

ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ก็ได้วงเงินเบิกเกินบัญชีสูงสุด 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ คำนวณตามยอดสินเชื่อที่เบิกใช้

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 6.05% ต่อปี ถึง 8.8% ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 29 เมษายน 2567 = 7.05% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใบคำขอสินเชื่อบัวหลวง
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
กำหนดระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร

ลงทะเบียนสินเชื่ออเนกประสงค์

สนใจสินเชื่ออเนกประสงค์

เติมเต็มทุกฝันให้เป็นจริง เพียงใช้หลักทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เพียงกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ผลิตภัณฑ์เพื่อครอบครัว

สินเชื่อบุคคล

เติมเต็มทุกความต้องการใช้จ่าย ตามใจคุณ กับเงินก้อน พร้อมใช้ ที่เบิกได้ทันใจ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ