สิทธิพิเศษกับไทวัสดุ

เอาใจสายกรีน ลูกค้าสินเชื่อบัวหลวงพูนผลกรีน ติดตั้งหลังคาแผงโซลาร์กับไทวัสดุ รับสิทธิพิเศษ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

 • ต่อที่ 1: อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น MRR-1% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี ฟรี!ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน
 • ต่อที่ 2: รับฟรี Magic e-Voucher by Central Group มูลค่า 2,000 บาท สำหรับลูกค้า 200 ท่านแรกที่อนุมัติและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป 
 • ต่อที่ 3: รับส่วนลดพิเศษ มูลค่าสูงสุด 24,000 บาท พร้อมรับบัตรกำนัลเงินสด มูลค่าสูงสุด 35,000 บาท รวมมูลค่าสูงสุด 59,000 บาท เมื่อซื้อแผงโซลาร์จากไทวัสดุ ครบตามเงื่อนไข

ดูหลังคาโซลาร์ ไทวัสดุ

เงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ

ต่อที่ 1 

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น MRR-1% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
 • วงเงินกู้ยืม 100% ของมูลค่าการใช้จ่ายสูงสุด และวงเงินสูงสุดต่อมูลค่าหลักประกันไม่เกิน 90%(Top Up) และไม่เกินอัตราส่วนวงเงินสินเชื่อสูงสุดตามประกาศ ธปท. สูงสุด 80%(Home for Cash) โดยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
   

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

สินเชื่อบัวหลวงพูนผลได้เพิ่ม

สินเชื่อบัวหลวงพูนผลบ้านแลกเงิน

(Top Up)

(Home For Cash)

MRR-1%

MRR-0.75%


(อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 29 กันยายน 66 เท่ากับ 7.30% ต่อปี โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศในเว็บไซต์ธนาคาร หรือประกาศ ณ สาขาธนาคาร)

 • ฟรี ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน (ขั้นต่ำ 3,000 บาท ไม่รวม VAT) ทั้งนี้ อัตราค่าบริการนี้ขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด และจำนวนของหลักประกัน อ้างอิงตามประกาศธนาคารในเว็ปไซต์หรือประกาศ ณ สาขา
   
ต่อที่ 2
 • รับฟรี Magic e-Voucher by Central Group มูลค่า 2,000 บาท สำหรับลูกค้าสินเชื่อบัวหลวงพูนผลได้เพิ่ม และสินเชื่อบัวหลวงพูนผลบ้านแลกเงิน และสินเชื่อบัวหลวงพูนผลกรีน รวม 200 ท่านแรก(เฉพาะผู้กู้หลัก) ที่อนุมัติและเบิกใช้วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 ส.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
 • จำกัดสำหรับผู้กู้หลัก 1 คน/1 สิทธิ/หลักประกัน รวมเป็นเงิน 2,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งสิทธิการรับ Magic e-Voucher by Central Group ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขภายใน 120 วันทำการ หลังจากจดจำนองเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจะได้รับ Magic e-Voucher by Central Group มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท สามารถรับสิทธิได้โดยเข้าไปที่เมนู "รีวอร์ด ดีลและโปรโมชั่นสุดพิเศษ" และกดรับสิทธิได้ที่ “สิทธิพิเศษของคุณ” บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 17 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67 เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ และใช้สิทธิได้ถึง 31 ต.ค. 67
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน โอนหรือทอนเป็นเงินสดได้ ขอคืนส่วนลดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • รายละเอียดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จำกัด กำหนด
   

ต่อที่ 3

 • สิทธิพิเศษจากไทวัสดุ ดังนี้
  • ฟรี ค่าสำรวจหน้างาน มูลค่า 1,000 บาท
  • รับส่วนลดพิเศษ มูลค่าสูงสุด 24,000 บาท พร้อมรับบัตรกำนัลเงินสด มูลค่าสูงสุด 35,000 บาท รวมมูลค่าสูงสุด 59,000 บาท เมื่อซื้อแผงโซลาร์จากไทวัสดุ ครบตามเงื่อนไข

รายละเอียดราคาโปรโมชั่น


ราคาปกติ(บาท)

ราคาในงาน(บาท)

ลดทันที

รับคูปองเงินสดเพิ่ม

รวมลด+รับเพิ่มสูงสุด(บาท)

99,000

99,000

3,000(3.03%)

5,000

8,000

199,000

179,000

7,500(4.18%)

10,000

17,500

299,000

259,000

12,000(4.63%)

20,000

32,000

319,000

279,000

13,000(4.66%)

20,000

33,000

499,000

459,000

24,000(5.23%)

35,000

59,000


ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้าและสิทธิพิเศษได้ที่ ไทวัสดุ โทร. 1308 หรือ เว็บไซต์ www.thaiwatsudu.com

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

รายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด และบริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จำกัด กำหนด
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333 

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ