วิธีใช้งานสำหรับการทำธุรกรรมอัตโนมัติด้วยตนเอง

ใช้บริการบัวหลวงโฟนได้ง่ายๆ เพียงโทร. 1333 สำหรับการโทรจากในประเทศ ครั้งละ 3 บาท เมื่อโทรจากโทรศัพท์พื้นฐาน หรือโทร. (66) 2645 5555 สำหรับการโทรจากต่างประเทศ เพื่อความรวดเร็ว คุณสามารถเลือกบัวหลวงโฟนเมนูลัด เพื่อทำรายการที่ต้องการได้ทันที หลังจากกดเลือกภาษาที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว (ภาษาไทย กด 1) (ภาษาอังกฤษ กด 2) ติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 พร้อมเมนูลัด

บริการทางบัญชี

*111 สอบถามยอดเงินคงเหลือ
*113 สอบถามรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี

โอนเงิน/เติมเงินมือถือ

*112 สอบถามเงินโอนเข้าบัญชี
*131 เติมเงินโทรศัพท์มือถือ
*140 บริการโอนเงิน

ดิจิทัลแบงก์กิ้ง

*411 บริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง
*412 เปิดใช้บริการส่งรหัสผ่าน OTP ทาง SMS บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
*544 บริการพร้อมเพย์
*954 บริการพร้อมเพย์และคิวอาร์โค้ด

เมนูหลังจบการทำรายการ

* ฟังซ้ำ
8 กลับสู่เมนูก่อนหน้า
9 กลับสู่เมนูหลัก
0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
# วางสาย

บริการที่สามารถทำผ่านระบบอัตโนมัติด้วยตนเอง

สอบถามข้อมูลทางด้านบัญชี โอนเงิน ชำระเงิน เติมเงิน สั่งซื้อสมุดเช็ค สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นต่างๆ ข้อมูลบริการธนาคาร และข้อมูลเช็คเรียกเก็บระบบใหม่ สอบถามหรือเปลี่ยนวงเงินบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต รวมถึงบริการบัตรเครดิต บริการกองทุน และลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้บริการต่างๆ

สอบถามหรือเปลี่ยนวงเงินบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต
สอบถามข้อมูลบัญชี โอนเงิน เติมเงินมือ ชำระเงิน และสั่งซื้อสมุดเช็ค
สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน ข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร และเช็คเรียกเก็บระบบใหม่
บริการบัตรเครดิต
บริการกองทุน
ลงทะเบียนสมัครบริการ 

ติดต่อเรา

ติดต่อเจ้าหน้าที่บัวหลวงโฟน 

โทร. 1333 หลังจากกดเลือกภาษาที่ต้องการ กด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่บัวหลวงโฟน แล้วเลือกทำรายการต่างๆ ผ่านเจ้าหน้าที่บัวหลวงโฟน เช่น อายัดบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึงแนะนำติชมร้องเรียนการใช้บริการของธนาคาร

กำหนดระยะเวลาการให้บริการทางการเงิน (SLA)

ธนาคารมีความพร้อมที่จะตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ