วิธีใช้งานสำหรับการทำธุรกรรมอัตโนมัติด้วยตนเอง

ใช้บริการบัวหลวงโฟนได้ง่ายๆ เพียงโทร. 1333 สำหรับการโทรจากในประเทศ ครั้งละ 3 บาท เมื่อโทรจากโทรศัพท์พื้นฐาน หรือโทร. (66) 2645 5555 สำหรับการโทรจากต่างประเทศ เพื่อความรวดเร็ว คุณสามารถเลือกบัวหลวงโฟนเมนูลัด เพื่อทำรายการที่ต้องการได้ทันที หลังจากกดเลือกภาษาที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว (ภาษาไทย กด 1) (ภาษาอังกฤษ กด 2) ติดต่อบัวหลวงโฟน โทร. 1333 พร้อมเมนูลัด

บริการทางบัญชี

*111 สอบถามยอดเงินคงเหลือ
*113 สอบถามรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี

โอนเงิน/เติมเงินมือถือ

*112 สอบถามเงินโอนเข้าบัญชี
*131 เติมเงินโทรศัพท์มือถือ
*140 บริการโอนเงิน

ดิจิทัลแบงก์กิ้ง

*411 บริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง
*412 เปิดใช้บริการส่งรหัสผ่าน OTP ทาง SMS บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
*544 บริการพร้อมเพย์
*954 บริการพร้อมเพย์และคิวอาร์โค้ด

เมนูหลังจบการทำรายการ

* ฟังซ้ำ
8 กลับสู่เมนูก่อนหน้า
9 กลับสู่เมนูหลัก
0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
# วางสาย

บริการที่สามารถทำผ่านระบบอัตโนมัติด้วยตนเอง

สอบถามข้อมูลทางด้านบัญชี โอนเงิน ชำระเงิน เติมเงิน สั่งซื้อสมุดเช็ค สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นต่างๆ ข้อมูลบริการธนาคาร และข้อมูลเช็คเรียกเก็บระบบใหม่ สอบถามหรือเปลี่ยนวงเงินบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต รวมถึงบริการบัตรเครดิต บริการกองทุน และลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้บริการต่างๆ

ติดต่อเรา

ติดต่อเจ้าหน้าที่บัวหลวงโฟน 

โทร. 1333 หลังจากกดเลือกภาษาที่ต้องการ กด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่บัวหลวงโฟน แล้วเลือกทำรายการต่างๆ ผ่านเจ้าหน้าที่บัวหลวงโฟน เช่น อายัดบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึงแนะนำติชมร้องเรียนการใช้บริการของธนาคาร

กำหนดระยะเวลาการให้บริการทางการเงิน (SLA)

ธนาคารมีความพร้อมที่จะตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ