แนะนำบริการ

Asia Trade Fast Track

เร่งสปีดการค้าระหว่างประเทศของคุณให้โต...ทันใจ ช่วยให้คุณและคู่ค้าทำธุรกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศได้เร็วกว่า โอนหรือรับเงิน ระหว่างไทยและอินโดนีเซียได้ภายในวันเดียวกัน ผ่านสาขาธนาคารเพอร์มาตากว่า 250 แห่ง

บริการออนไลน์เพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายและภาระงานด้านเอกสาร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และสภาพคล่องให้ธุรกิจ

แบบฟอร์มสำหรับธุรกิจส่งออกและนำเข้า

สะดวก คล่องตัว ด้วยแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ให้คุณดาวน์โหลดและกรอกรายละเอียดได้รวดเร็ว

บริการเพื่อธุรกิจส่งออก

บริการทางการเงินและสินเชื่อเพื่อธุรกิจส่งออกครบวงจรจากธนาคารกรุงเทพ คุณจึงมั่นใจได้ว่าธนาคารสามารถดูแลคุณ จนกระทั่งถึงเวลาที่คุณได้รับชำระค่าสินค้าจากคู่ค้าในต่างประเทศ

 

 

บริการแจ้งการเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต

ตรวจสอบและแจ้งเตือนภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อมีเล็ตเตอร์ออฟเครดิตจากคู่ค้าส่งถึงคุณผ่านธนาคารกรุงเทพ

บริการรับรองเล็ตเตอร์
ออฟเครดิต

รับรองเล็ตเตอร์ออฟเครดิตของธนาคารผู้เปิด เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับการชำระค่าสินค้าครบถ้วน ตามเงื่อนไข

บริการโอนเล็ตเตอร์
ออฟเครดิต

สร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิตสินค้า อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และการจัดหาสินค้า

บริการโอนสิทธิ์การรับเงินตามเล็ตเตอร์
ออฟเครดิต

ตอบโจทย์ผู้ส่งออกที่ต้องการจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตภายในประเทศ

บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก

บริการสินเชื่อระยะสั้น เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าสำหรับการผลิตสินค้า

บริการรับซื้อตั๋วสินค้าขาออกภายใต้เล็ตเตอร์
ออฟเครดิต

บริการรับเงินค่าสินค้าล่วงหน้าจากธนาคารในรูปสินเชื่อระยะสั้น

บริการตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาออก

บริการส่งตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาออก เพื่อเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ

บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ

รวดเร็วและปลอดภัย ประหยัดค่าธรรมเนียม  ผ่านเครือข่ายสาขาและธนาคารพันธมิตรกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ส่งออกสินค้าได้อย่างมั่นใจ ปราศจากการกังวลในเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

บริการรับฝากเงินตราต่างประเทศสกุลเงินหลักได้มากถึง 16 สกุลเงิน ลดความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

บริการประกันการส่งออก

ลดความเสี่ยงในการไม่ได้รับชำระค่าสินค้าจากคู่ค้า ด้วยกรมธรรม์ประกันการส่งออก ที่คุ้มครองการชำระเงินที่หลากหลายประเภท

บริการ Export Promissory Note (P/N)

สินเชื่อระยะสั้นที่ธนาคารให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออก

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ