ตอบโจทย์ทุกความฝันกับสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

สินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักประกัน ประเภทวงเงินกู้ วงเงินสูงสุด
5 เท่าของรายได้ ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

สินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักประกัน ประเภทวงเงินหมุนเวียน วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท 

สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน

ใช้บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือประจำเป็นหลักประกันในการกู้สินเชื่อ วงเงินสูงสุด 100% ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

เพียงคุณเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยก็สามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้สินเชื่อ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงตกแต่งที่อยู่อาศัย หรือเพื่ออุปโภคบริโภคอื่นๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจส่วนตัว

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ