มั่นใจเลือก ธนาคารกรุงเทพ บิซพร้อมเพย์

พร้อมนำธุรกิจคุณ ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างมีศักยภาพ

สะดวก

ลดขั้นตอนการจัดการเงินสดและเช็ค พร้อมเพิ่มข้อมูลการตรวจสอบ

คุ้มค่า

ค่าธรรมเนียมถูกลง ทั้งผู้รับและผู้โอน เหมาะกับธุรกิจทุกขนาดและอีคอมเมิร์ซ

รวดเร็ว

รับเงินจากลูกค้า คู่ค้า และภาครัฐ อย่างรวดเร็ว

มั่นใจ

ในความเชี่ยวชาญ และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

รายละเอียดบริการ

ธนาคารกรุงเทพ บิซพร้อมเพย์ ทางเลือกใหม่เพื่อการรับเงินและโอนเงินสำหรับลูกค้านิติบุคคล สร้างความพร้อมทางธุรกิจ เพื่อโอกาสสู่อนาคตดิจิทัล ธนาคารกรุงเทพพร้อมสนับสนุนทุกธุรกิจให้ก้าวสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก หรืออีคอมเมิร์ซ ก็สามารถลงทะเบียนรับเงินผ่านบริการ ธนาคารกรุงเทพ บิซพร้อมเพย์ เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจคุณให้ก้าวไปข้างหน้าได้ก่อนใคร
เพิ่มความสะดวก ลดข้อจำกัดของการรับเงินรูปแบบเดิม

บริการที่ช่วยให้ธุรกิจคุณรับเงินและโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีแทนการระบุเลขที่บัญชีธนาคารของผู้รับเงินเพื่อเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ


รู้ใจ แก้ปัญหาได้ตรงจุด

บริหารเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของธุรกิจ ให้คุณจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ทั้งการรับเงินและโอนเงิน ธนาคารกรุงเทพพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยระบบการบริหารเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะกับทุกองค์กรและธุรกิจทุกขนาด

 

บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และบริการคอร์ปอเรท ไอแคช สำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ช่วยให้คุณโอนเงินผ่านบริการธนาคารกรุงเทพ บิซพร้อมเพย์ ทำธุรกรรมทางการเงินและตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล


สมัครใช้บริการและเอกสารประกอบ

สมัครใช้บริการ

สมัครใช้บริการ ธนาคารกรุงเทพ บิซพร้อมเพย์ ได้ง่ายๆ ด้วยการลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการใช้เป็นบัญชีในการรับเงินกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี แทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน โดยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหนึ่งหมายเลขสามารถผูกกับบัญชีเงินฝากได้หนึ่งบัญชี


สมัครได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ ผ่านบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร ซึ่งพร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนทุกขั้นตอน

เอกสารประกอบการสมัคร
 • หนังสือ/เอกสารแสดงตนของนิติบุคคล
 • เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล
 • หรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่า บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
แบบฟอร์มการลงทะเบียนบริการ ธนาคารกรุงเทพ บิซพร้อมเพย์

คำถามที่พบบ่อย

บริการธนาคารกรุงเทพ บิซพร้อมเพย์ คืออะไร
บริการ “ธนาคารกรุงเทพ บิซพร้อมเพย์” คือ บริการรับเงินและโอนเงินแบบพร้อมเพย์สำหรับลูกค้านิติบุคคล ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้านิติบุคคลในการรับเงินและโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก) แทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน
ลูกค้านิติบุคคลสนใจรับเงินโอนผ่านบริการธนาคารกรุงเทพ บิซพร้อมเพย์ ต้องดำเนินการอย่างไร
 • ลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการใช้เป็นบัญชีในการรับเงินกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • แจ้งผู้โอนเงินให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแทนเลขที่บัญชีเงินฝากในการรับเงิน
เงื่อนไขของการลงทะเบียนรับเงินโอนผ่านบริการธนาคารกรุงเทพ บิซพร้อมเพย์ มีอะไรบ้าง

เงื่อนไขของการลงทะเบียน มีดังนี้

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีสามารถผูกกับบัญชีเงินฝากได้เพียง 1 บัญชีธนาคารเท่านั้น
 • บัญชีธนาคารที่ใช้ผูกบัญชีต้องเป็นบัญชีกระแสรายวันและบัญชีสะสมทรัพย์เท่านั้น
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่มีการผูกบัญชีกับธนาคารแล้ว จะไม่สามารถนำมาลงทะเบียนผูกบัญชีกับธนาคารอื่นได้อีก จนกว่าจะมีการยกเลิกการลงทะเบียนกับธนาคารก่อน
นิติบุคคลสามารถลงทะเบียนรับเงินโอนผ่านบริการธนาคารกรุงเทพ บิซพร้อมเพย์ ผ่านช่องทางใดบ้าง
สามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ และช่องทางบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง ซึ่งพร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนตลอดทุกขั้นตอน
เอกสารประกอบการลงทะเบียนบริการรับเงินโอนผ่านธนาคารกรุงเทพ บิซพร้อมเพย์ มีอะไรบ้าง
 • หนังสือ/เอกสารแสดงตัวตนของนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น
  • กรณีนิติบุคคลผูกบัญชีโดยใช้บัญชีธนาคารเดิม เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน
  • กรณีนิติบุคคลผูกบัญชีโดยเปิดบัญชีธนาคารใหม่ เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
ประโยชน์ของการรับเงินผ่านบริการ “ธนาคารกรุงเทพ บิซพร้อมเพย์” คืออะไร
 • ช่วยลดต้นทุนและภาระการรับเงินสดและเช็ค
 • ค่าธรรมเนียมทั้งทางด้านผู้รับเงินและผู้โอนเงินถูกลง
 • รองรับการรับเงินที่ภาครัฐจะจ่ายให้นิติบุคคลในอนาคต
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลชื่อผู้โอนที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งโอนเงินให้บริษัทนิติบุคคลพร้อมเพย์ได้จากช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง และบริการคอร์ปอเรท ไอแคช
หลังจากลูกค้านิติบุคคลลงทะเบียนรับเงินโอนผ่านบริการธนาคารกรุงเทพ บิซพร้อมเพย์แล้ว ลูกค้าจะได้รับบริการอะไร

การลงทะเบียนบริการธนาคารกรุงเทพ บิซพร้อมเพย์ เป็นการลงทะเบียนเพื่อรับเงินโอนโดยใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีแทนหมายเลขบัญชีเงินฝาก


หลังจากลงทะเบียนกับธนาคารกรุงเทพแล้ว นิติบุคคลสามารถรับเงินโอนผ่านธนาคารกรุงเทพ ดังนี้

 • รับเงินโอนจากบุคคลเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการ
 • รับเงินจ่ายคืนภาษีจากภาครัฐหรือ รับโอนเงินค่าสินค้า/บริการที่บริษัทขายให้กับภาครัฐ
 • รับชำระค่าสินค้า/บริการจากนิติบุคคลด้วยกัน
นิติบุคคลสนใจโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ต้องลงทะเบียนบริการธนาคารกรุงเทพ บิซพร้อมเพย์หรือไม่

ผู้โอนเงินไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน และสามารถโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารผู้โอนได้ เมื่อระบบโอนเงินของธนาคารผู้โอนเงินพร้อมให้บริการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์


ผู้รับเงินจะต้องลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีก่อน

ดิจิทัลแบงก์กิ้ง

บิซ ไอแบงก์กิ้ง

ต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง บริหารการเงินได้อย่างครบครัน มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย

ดิจิทัลแบงก์กิ้ง

คอร์ปอเรท ไอแคช

บริการออนไลน์เพื่อชำระ/เรียกเก็บเงินและบริหารสภาพคล่องอย่างครบวงจร
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ