โปรดระวังการถูกหลอกลวงให้โอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพ


เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพมักใช้กลโกงหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่เป็นการแอบอ้าง ปลอมแปลง เข้าถึงข้อมูลโดย ผู้ไม่มีสิทธิ์ (Hack E-mail ของผู้ซื้อ/ผู้ขาย) และมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับเงิน หลอกลวงให้โอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพแทนที่บัญชีจริงของคู่ค้า ธนาคารขอแนะนำวิธีการสังเกตอีเมลหลอกลวง

ดูรายละเอียด

จุดเด่นบริการ

มั่นใจ ปลอดภัย

วางใจได้ด้วยระบบความปลอดภัยสูงสุดภายใต้เทคโนโลยีที่ธนาคารชั้นนำทั่วโลกวางใจ

บริการ 24 ชั่วโมง

เรียกดูข้อมูล และดาวน์โหลดรายงานต่างๆ ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ดูสรุปยอดเงินกองทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สะดวก คล่องตัว

ทำรายการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ด้วยตนเอง โดยเลือกปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนปัจจุบัน และ/หรือเปลี่ยนสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการข้อมูล
บริการข้อมูลสำหรับคณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการกองทุนในส่วนของบริษัท

 • รายงานยอดเงินกองทุนสมาชิก
 • รายงานการนำส่งเงินสะสม – สมทบของสมาชิก

บริการข้อมูลสำหรับสมาชิกกองทุน

 • รายงานสรุปยอดเงินกองทุน
 • รายงานสรุปยอดเงินกองทุนราย 6 เดือน และ 12 เดือน
สมัครใช้บริการ

สมัครง่ายๆ ตามขั้นตอนดังนี้

 

1. รับใบคำขอใช้บริการบัวหลวง ไอฟันด์ ได้ที่ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ อีเมล ifunds.ssd@bbl.co.th

 • คำขอใช้บริการบัวหลวง ไอฟันด์ สำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • คำขอใช้บริการบัวหลวง ไอฟันด์ สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

จากนั้นกรอกรายละเอียดในคำขอใช้บริการให้ครบถ้วน พร้อมลงนามโดยคณะกรรมการกองทุนผู้มีอำนาจลงนาม

 

2. เตรียมเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนาม

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือเดินทาง กรณีเป็นชาวต่างชาติ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

 

3. นำส่งใบคำขอใช้บริการที่คณะกรรมการกองทุนลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารแสดงตน ได้ที่ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ

 

4. ธนาคารจะดำเนินการออกซองรหัสบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และจัดส่งไปยังคณะกรรมการกองทุน

การตั้งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสลับส่วนตัว

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อผู้ใช้งาน

 

 • มีความยาว 8-32 หลัก
 • สามารถใช้ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขอารบิก หรือรวมทั้งสองอย่างได้
 • ต้องไม่เป็นตัวเลขซ้ำกับ เลขประจำตัวลูกค้า (VRU ID) สามารถเลือกใช้ตัวอักษรพิเศษได้ยกเว้น : @ / \ [ ] ; | = + * ? < > “
 • ต้องไม่ซ้ำกับชื่อผู้ใช้งานของสมาชิกท่านอื่นๆ ที่กำหนดไว้แล้ว

 

หลักเกณฑ์การตั้งรหัสลับส่วนตัว

 

 • มีความยาว 8-32 หลัก
 • ต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย 2 ตัว ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
 • ตัวอักษรของรหัสลับจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และต้องประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็ก และตัวพิมพ์ใหญ่
 • สามารถเลือกใช้ตัวอักษรพิเศษได้ยกเว้น % & +
 • ต้องไม่ซ้ำกับหมายเลขประจำตัวลูกค้า (VRU ID) และรหัสลับแรกเข้า (PIN) ที่ธนาคารเป็นผู้ออกให้

 

โปรดเก็บรักษาหมายเลขประจำตัวลูกค้า (VRU ID) และรหัสลับแรกเข้า (PIN) เป็นความลับ เนื่องจากรหัสลับแรกเข้าจะนำกลับมาใช้ในกรณีที่คุณลืมคำตอบของคำถามลับส่วนตัว 3 ข้อ โดยสมาชิกจะต้องติดต่อธนาคาร เพื่อให้ธนาคารดำเนินการปลดล็อคกลับไปใช้หมายเลขประจำตัวลูกค้า (VRU ID) และรหัสลับแรกเข้า (PIN) เพื่อลงทะเบียนในการเข้าสู่บริการอีกครั้ง

มาตรฐานความปลอดภัย

ธนาคารใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยระดับสูงสุด ทุกครั้งที่คุณเข้าสู่บริการบัวหลวง ไอฟันด์

Secure Socket Layer (SSL)

ทุกครั้งที่คุณเข้าสู่บริการบัวหลวง ไอฟันด์ SSL จะแปลงรหัสข้อมูลทั้งหมดให้เป็นรหัสตัวเลข เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะส่งผ่านไปถึงธนาคารได้อย่างปลอดภัย

การเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท

ธนาคารเลือกใช้ระบบที่มีความละเอียดของการเข้ารหัสที่ระดับ 256 บิท ซึ่งเป็นหนึ่งในระดับการเข้ารหัสสูงที่สุดที่ใช้ในวงการธนาคารระดับโลกขณะนี้

Firewall

ธนาคารติดตั้ง Firewall หลายชั้น เพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อเรา (66) 0 2680 9555

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อเรา (66) 0 2680 9555

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ