บริการโอนเงินภายในประเทศ

ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็โอนได้ ผ่านหลากหลายช่องทาง

บริการโอนเงินอื่นๆ

เลือกใช้บริการตามที่คุณสะดวก เพื่อให้ทุกการโอนเงินเป็นเรื่องง่าย

บริการโอนเงินตามคำสั่ง

บริการจัดการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชีธนาคารกรุงเทพ ตามจำนวนและวันที่คุณกำหนดเองได้

บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร

โอนเงินสะดวก โอนไปได้ทุกธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์สาขาธนาคารกรุงเทพ

บริการโอนเงินออนไลน์

โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์สาขา ผู้โอนหรือผู้รับไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ ก็โอนได้

บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต

โอนเงินมูลค่าสูงไปยังบัญชีต่างธนาคาร สะดวกรวดเร็ว ถึงผู้รับในวันเดียวกัน

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

ครบทุกความต้องการโอนเงิน สะดวก ปลอดภัย

บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ

รับเงินโอนจากเครือข่ายสาขาต่างประเทศ และพันธมิตรในต่างประเทศ ผ่านระบบ SWIFT ไปรษณีย์ และเวสเทิร์น ยูเนี่ยน

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ

โอนเงินไปต่างประเทศได้ง่ายๆ ผ่านระบบ SWIFT บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และเวสเทิร์น ยูเนี่ยน

ข้อมูลเพิ่มเติม

กำหนดระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร
การรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน