เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

สะดวก หาง่าย ใกล้ตัว

รับบัตรชิพการ์ดได้ทุกธนาคาร ใช้ง่าย ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ทำธุรกรรมได้สะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

เครือข่ายครอบคลุม

ถอนเงินทันใจ โอนเงินได้ทุกธนาคารจากเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มทั่วประเทศ และสามารถใช้บัตรในเครือข่ายต่างประเทศ เช่น วีซ่า มาสเตอร์การ์ด ยูเนี่ยนเพย์ หรือเจซีบี ถอนเงินที่เครื่องได้ เป็นต้น

บริหารเงินได้อย่างอิสระ

ถอน โอน เติมเงิน ชำระค่าสินค้า/บริการ ซื้อ-ขายกองทุนรวม ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี สมัครบริการต่างๆ

ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

ค่าธรรมเนียม
กำหนดระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร

เครื่องรับฝากเงินสด

สะดวก หาง่าย ใกล้ตัว

ใช้ง่าย ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ทำธุรกรรมได้สะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด ฝากธนบัตรได้สูงสุด 100 ฉบับ 100,000 บาท/ครั้ง

บัญชีธนาคารไหนก็ฝากได้

ไม่มีบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ทก็ฝากได้ จะฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ หรือเข้าบัญชีธนาคารอื่น

เงินสดที่ฝากเข้าบัญชีทันที

ตรวจสอบและยืนยันทุกขั้นตอนระหว่างฝาก และได้ใบบันทึกรายการให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

ค่าธรรมเนียมการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่น

วงเงิน

ค่าธรรมเนียม

ตั้งแต่ 0 - 10,000 บาท

50 บาท ต่อรายการ

ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท

60 บาท ต่อรายการ

ตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท

70 บาท ต่อรายการ

ตั้งแต่ 30,001 - 40,000 บาท

80 บาท ต่อรายการ

ตั้งแต่ 40,001 - 50,000 บาท

90 บาท ต่อรายการ

ตั้งแต่ 50,001 - 65,000 บาท

100 บาท ต่อรายการ

ตั้งแต่ 65,001 - 80,000 บาท

110 บาท ต่อรายการ

ตั้งแต่ 80,001 - 100,000 บาท

120 บาท ต่อรายการ

กำหนดระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร

เครื่องปรับสมุดเงินฝาก

สะดวก หาง่าย ใกล้ตัว

ปรับรายการยอดเงินในบัญชี เงินฝากได้ด้วยตนเอง ทำธุรกรรมได้สะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

เปิดสมุดไปหน้าที่ต้องการบันทึกแล้วสอดเข้าเครื่อง รอรับสมุดที่ได้บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

ปรับสมุดย้อนหลังได้

หากไม่ได้ปรับสมุดมานาน และทำธุรกรรมระหว่างนั้น ยอดคงเหลือที่แสดงในสมุดจะเป็นยอดรวม โดยไม่แสดงรายละเอียดของธุรกรรมแต่ละรายการ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน