เลือกสินเชื่อบ้านที่เหมาะกับคุณ

สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป

ให้บ้านในฝันกลายเป็นจริงได้ ด้วยทางเลือกหลากหลาย กับอัตราดอกเบี้ยที่ลงตัวเพื่อคุณ

สินเชื่อสำหรับโครงการ
จัดสรรที่ธนาคารให้การ
สนับสนุน

สำหรับผู้ที่ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมจากโครงการต่างๆ ทั่วประเทศ

สินเชื่อบ้านบัวหลวงกรีน

สำหรับซื้อบ้านใหม่ ที่มีการติดตั้ง
โซลาร์เซลล์จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร

สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์
สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น

ไถ่ถอนหลักทรัพย์จำนองจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อรับสินเชื่อ ดอกเบี้ย และเงื่อนไขพิเศษ

สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

สินเชื่อเงื่อนไขพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกรที่มีรายได้ประจำ ผู้พิพากษา อัยการ หรือนักบิน

สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง

โอกาสดีๆ สำหรับพนักงานประจำผู้มีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป ที่ฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง

สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้า 
บัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ

ปรับเปลี่ยนได้ลงตัวกับทุกความต้องการเรื่องบ้านสำหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งซื้อที่อยู่อาศัย ปลูกสร้างบ้าน และรีไฟแนนซ์

สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สิน 
พร้อมขายของธนาคาร

อสังหาริมทรัพย์ราคาพิเศษหลายประเภท ในหลากหลายทำเลให้คุณเลือกทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ในราคาที่เหมาะสม

สินเชื่อบ้านเพื่อผู้มีบัญชี
สินมัธยะทรัพย์ทวี

สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ เฉพาะผู้มีบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีสินมัธยะทรัพย์ทวีที่สมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวง

สินเชื่อเพื่อการรวมหนี้

ลดภาระดอกเบี้ยและเสริมสภาพคล่องด้วยการรวมหนี้ครั้งใหม่ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าเดิม

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 4.71% - 6.80% ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 29 เมษายน 2567 = 7.05% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใบคำขอสินเชื่อบัวหลวง
เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านบัวหลวง
อัตราส่วนการให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อมูลค่าหลักประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร
การแจ้งความยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ต่อกรมสรรพากร

แบงก์แอสชัวรันส์

ประกันชีวิต Home 1st

เป็นหลักประกันให้ครอบครัวของผู้เอาประกันภัยมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องรับภาระหนี้สิน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับผู้เอาประกันภัยจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ

มาตรการช่วยเหลือ

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาการชำระหนี้

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ