ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแผนประหยัดภาษีDisclaimer

  • Financial Calculator นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านตระหนักถึงการออมเงินและการลงทุนเพื่อเป้าหมายทางการเงินต่างๆ รวมถึงการวางแผนภาษีของท่าน มิได้เป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ การลงทุน การจัดการลงทุน หรือประกันชีวิตแต่อย่างใด และมิได้เป็นการเสนอขายหรือเชื้อเชิญท่านเพื่อให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการใดๆ ทั้งสิ้นของธนาคารกรุงเทพ ฉะนั้น ในกรณีที่ท่านประสงค์จะฝากเงิน ขอสินเชื่อ ลงทุน หรือซื้อประกันชีวิตอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ โปรดขอรับข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจในข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ก่อน
  • Financial Calculator นี้ เป็นเพียงเครื่องมือช่วยคำนวณเป้าหมายทางการเงินต่างๆ โดยสูตรการคำนวณ ยึดหลักการตามการวางแผนข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ข้อมูลหรือสูตรการคำนวณต่างๆ อาจจะไม่สมบูรณ์ เนื่องจากข้อจำกัดในการกรอกข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงไปของเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ดังนั้น Financial Calculators นี้ ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานในการนำมาอ้างอิงถึงความสำเร็จของเป้าหมายทางการเงินนั้นๆ
  • Financial Calculator นี้ ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานหรือใช้ประกอบการทำธุรกรรมใดๆ กับธนาคารกรุงเทพได้ ธนาคารกรุงเทพไม่ได้รับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน และความสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์/บริการที่เหมาะกับคุณ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการออม

ให้เงินเติบโตและงอกเงย หลากหลายประเภทบัญชีเงินฝากให้เลือกออมได้ตามใจ ออมสั้นหรือออมยาว ออมเพื่อใช้หมุนเวียน ออมเพื่ออนาคต

กองทุนรวม

ลงทุนในกองทุนรวมที่มีให้เลือกหลากหลายประเภท ซึ่งมีนโยบายการลงทุน อัตราผลตอบแทน และระดับความเสี่ยงที่ต่างกัน

แบงก์แอสชัวรันส์

บริการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยหลากหลายรูปแบบ ที่ให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุม ตอบรับได้ตรงใจคุณ

บัตรเครดิต

มอบอำนาจในการใช้จ่ายที่คุณต้องการ และเป็นที่ยอมรับจากเครือข่ายร้านค้าทั้งในและต่างประเทศ เลือกบัตรเครดิตที่ตรงใจ ตรงความต้องการพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย

โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

แอปคู่ใจ ให้ชีวิตง่ายขึ้น จัดการเรื่องเงินได้ครบ จบ ในแอปเดียว ดูยอดง่าย โอนสบาย จ่ายสะดวก

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

อยากมีบ้านสักหลัง หรือคอนโดสักห้อง ทุกความต้องการเป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อที่ช่วยผ่อนภาระเรื่องบ้านให้คุณ พร้อมทางเลือกที่หลากหลายตรงตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์/บริการที่เหมาะกับคุณ

ประกันชีวิต โดย
กรุงเทพประกันชีวิต

ดูแลทุกก้าวของชีวิตให้มั่นคง กับความคุ้มครองและหลากหลายรูปแบบประกันชีวิตที่คุณมั่นใจได้

กองทุนรวม

ลงทุนในกองทุนรวมที่มีให้เลือกหลากหลายประเภท ซึ่งมีนโยบายการลงทุน อัตราผลตอบแทน และระดับความเสี่ยงที่ต่างกัน

พันธบัตรและหุ้นกู้

ลงทุนเพื่อความมั่นคงและโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในตลาดตราสารหนี้ ด้วยการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ภาคเอกชนได้ที่ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี

ออมเงินพร้อมรับดอกเบี้ยสูงกว่าฝากประจำ 12 เดือน และไม่ต้องเสียภาษี เพียงฝากเงินเท่ากันทุกเดือน ช่วยตั้งเป้าการออมและเลือกระยะเวลาการฝากได้

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

อยากมีบ้านสักหลัง หรือคอนโดสักห้อง ทุกความต้องการเป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อที่ช่วยผ่อนภาระเรื่องบ้านให้คุณ พร้อมทางเลือกที่หลากหลายตรงตามความต้องการ

โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

แอปคู่ใจ ให้ชีวิตง่ายขึ้น จัดการเรื่องเงินได้ครบ จบ ในแอปเดียว ดูยอดง่าย โอนสบาย จ่ายสะดวก

ผลิตภัณฑ์/บริการที่เหมาะกับคุณ

กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี (RMF/SSF)

เตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ และ/หรือ ลงทุนระยะยาวเพื่อการออม โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อลงทุนตามเงื่อนไข

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ลงทุนระยะยาวเพื่อการออมและเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อลงทุนตามเงื่อนไข

ประกันชีวิต โดย
กรุงเทพประกันชีวิต

ดูแลทุกก้าวของชีวิตให้มั่นคง กับความคุ้มครองและหลากหลายรูปแบบประกันชีวิตที่คุณมั่นใจได้

บี ทูเกตเทอร์ สมาร์ท
รีไทร์เมนท์

เริ่มต้นวางแผนอย่างสมาร์ท กับประกันที่ให้ทั้งความคุ้มครอง และ
เงินบำนาญทุกปีหลังวัยเกษียณ

บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ (2021)

ไม่มีใครอยากเข้าโรงพยาบาล แต่หากเกิดเหตุการณ์เจ็บป่วยที่ไม่คาดคิด คุณก็มั่นใจได้ว่าจะไม่เดือดร้อนเรื่องค่ารักษาด้วยแผนการคุ้มครองที่ดี

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี

ออมเงินพร้อมรับดอกเบี้ยสูงกว่าฝากประจำ 12 เดือน และไม่ต้องเสียภาษี เพียงฝากเงินเท่ากันทุกเดือน ช่วยตั้งเป้าการออมและเลือกระยะเวลาการฝากได้

ผลิตภัณฑ์/บริการที่เหมาะกับคุณ

บี ทูเกตเทอร์ สมาร์ท
รีไทร์เมนท์

เริ่มต้นวางแผนอย่างสมาร์ท กับประกันที่ให้ทั้งความคุ้มครอง และ
เงินบำนาญทุกปีหลังวัยเกษียณ

บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ (2021)

ไม่มีใครอยากเข้าโรงพยาบาล แต่หากเกิดเหตุการณ์เจ็บป่วยที่ไม่คาดคิด คุณก็มั่นใจได้ว่าจะไม่เดือดร้อนเรื่องค่ารักษาด้วยแผนการคุ้มครองที่ดี

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ลงทุนระยะยาวเพื่อการออมและเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อลงทุนตามเงื่อนไข

พันธบัตรและหุ้นกู้

ลงทุนเพื่อความมั่นคงและโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในตลาดตราสารหนี้ ด้วยการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ภาคเอกชนได้ที่ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีเงินฝากประจำ

ทางเลือกของการออมทีให้ผลตอบแทนอย่างเพิ่มพูน มอบดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

บัญชีเงินฝากประจำ 9 เดือน

เลือกออมกับบัญชีเงินฝากประจำ 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี รับฝากตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป

ผลิตภัณฑ์/บริการที่เหมาะกับคุณ

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

อยากมีบ้านสักหลัง หรือคอนโดสักห้อง ทุกความต้องการเป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อที่ช่วยผ่อนภาระเรื่องบ้านให้คุณ พร้อมทางเลือกที่หลากหลายตรงตามความต้องการ

ทรัพย์สินพร้อมขาย

ธนาคารมีอสังหาริมทรัพย์หลากหลาย ซึ่งพร้อมขายในราคาที่เหมาะสม ไม่ว่าคุณกำลังมองหาที่พักอาศัย หรือทรัพย์สินเพื่อการลงทุน โอกาสดีๆ กำลังรอคุณอยู่

พันธบัตรและหุ้นกู้

ลงทุนเพื่อความมั่นคงและโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในตลาดตราสารหนี้ ด้วยการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ภาคเอกชนได้ที่ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

สุขใจกับชีวิต อุ่นใจ มีเงินสำรองใช้ตามต้องการ ด้วยสินเชื่อข้าราชการบำนาญ

โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

แอปคู่ใจ ให้ชีวิตง่ายขึ้น จัดการเรื่องเงินได้ครบ จบ ในแอปเดียว ดูยอดง่าย โอนสบาย จ่ายสะดวก

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ