ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแผนประหยัดภาษีDisclaimer

  • Financial Calculator นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านตระหนักถึงการออมเงินและการลงทุนเพื่อเป้าหมายทางการเงินต่างๆ รวมถึงการวางแผนภาษีของท่าน มิได้เป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ การลงทุน การจัดการลงทุน หรือประกันชีวิตแต่อย่างใด และมิได้เป็นการเสนอขายหรือเชื้อเชิญท่านเพื่อให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการใดๆ ทั้งสิ้นของธนาคารกรุงเทพ ฉะนั้น ในกรณีที่ท่านประสงค์จะฝากเงิน ขอสินเชื่อ ลงทุน หรือซื้อประกันชีวิตอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ โปรดขอรับข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจในข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ก่อน
  • Financial Calculator นี้ เป็นเพียงเครื่องมือช่วยคำนวณเป้าหมายทางการเงินต่างๆ โดยสูตรการคำนวณ ยึดหลักการตามการวางแผนข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ข้อมูลหรือสูตรการคำนวณต่างๆ อาจจะไม่สมบูรณ์ เนื่องจากข้อจำกัดในการกรอกข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงไปของเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ดังนั้น Financial Calculators นี้ ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานในการนำมาอ้างอิงถึงความสำเร็จของเป้าหมายทางการเงินนั้นๆ
  • Financial Calculator นี้ ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานหรือใช้ประกอบการทำธุรกรรมใดๆ กับธนาคารกรุงเทพได้ ธนาคารกรุงเทพไม่ได้รับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน และความสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์/บริการที่เหมาะกับคุณ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการออม

ให้เงินเติบโตและงอกเงย หลากหลายประเภทบัญชีเงินฝากให้เลือกออมได้ตามใจ ออมสั้นหรือออมยาว ออมเพื่อใช้หมุนเวียน ออมเพื่ออนาคต

กองทุนรวม

ลงทุนในกองทุนรวมที่มีให้เลือกหลากหลายประเภท ซึ่งมีนโยบายการลงทุน อัตราผลตอบแทน และระดับความเสี่ยงที่ต่างกัน

แบงก์แอสชัวรันส์

บริการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยหลากหลายรูปแบบ ที่ให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุม ตอบรับได้ตรงใจคุณ

บัตรเครดิต

มอบอำนาจในการใช้จ่ายที่คุณต้องการ และเป็นที่ยอมรับจากเครือข่ายร้านค้าทั้งในและต่างประเทศ เลือกบัตรเครดิตที่ตรงใจ ตรงความต้องการพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย

โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

แอปคู่ใจ ให้ชีวิตง่ายขึ้น จัดการเรื่องเงินได้ครบ จบ ในแอปเดียว ดูยอดง่าย โอนสบาย จ่ายสะดวก

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

อยากมีบ้านสักหลัง หรือคอนโดสักห้อง ทุกความต้องการเป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อที่ช่วยผ่อนภาระเรื่องบ้านให้คุณ พร้อมทางเลือกที่หลากหลายตรงตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์/บริการที่เหมาะกับคุณ

ประกันชีวิต โดย
กรุงเทพประกันชีวิต

ดูแลทุกก้าวของชีวิตให้มั่นคง กับความคุ้มครองและหลากหลายรูปแบบประกันชีวิตที่คุณมั่นใจได้

กองทุนรวม

ลงทุนในกองทุนรวมที่มีให้เลือกหลากหลายประเภท ซึ่งมีนโยบายการลงทุน อัตราผลตอบแทน และระดับความเสี่ยงที่ต่างกัน

พันธบัตรและหุ้นกู้

ลงทุนเพื่อความมั่นคงและโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในตลาดตราสารหนี้ ด้วยการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ภาคเอกชนได้ที่ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี

ออมเงินพร้อมรับดอกเบี้ยสูงกว่าฝากประจำ 12 เดือน และไม่ต้องเสียภาษี เพียงฝากเงินเท่ากันทุกเดือน ช่วยตั้งเป้าการออมและเลือกระยะเวลาการฝากได้

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

อยากมีบ้านสักหลัง หรือคอนโดสักห้อง ทุกความต้องการเป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อที่ช่วยผ่อนภาระเรื่องบ้านให้คุณ พร้อมทางเลือกที่หลากหลายตรงตามความต้องการ

โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

แอปคู่ใจ ให้ชีวิตง่ายขึ้น จัดการเรื่องเงินได้ครบ จบ ในแอปเดียว ดูยอดง่าย โอนสบาย จ่ายสะดวก

ผลิตภัณฑ์/บริการที่เหมาะกับคุณ

กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี (RMF/SSF)

เตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ และ/หรือ ลงทุนระยะยาวเพื่อการออม โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อลงทุนตามเงื่อนไข

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ลงทุนระยะยาวเพื่อการออมและเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อลงทุนตามเงื่อนไข

ประกันชีวิต โดย
กรุงเทพประกันชีวิต

ดูแลทุกก้าวของชีวิตให้มั่นคง กับความคุ้มครองและหลากหลายรูปแบบประกันชีวิตที่คุณมั่นใจได้

บี ทูเกตเทอร์ สมาร์ท
รีไทร์เมนท์

เริ่มต้นวางแผนอย่างสมาร์ท กับประกันที่ให้ทั้งความคุ้มครอง และ
เงินบำนาญทุกปีหลังวัยเกษียณ

บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ (2021)

ไม่มีใครอยากเข้าโรงพยาบาล แต่หากเกิดเหตุการณ์เจ็บป่วยที่ไม่คาดคิด คุณก็มั่นใจได้ว่าจะไม่เดือดร้อนเรื่องค่ารักษาด้วยแผนการคุ้มครองที่ดี

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี

ออมเงินพร้อมรับดอกเบี้ยสูงกว่าฝากประจำ 12 เดือน และไม่ต้องเสียภาษี เพียงฝากเงินเท่ากันทุกเดือน ช่วยตั้งเป้าการออมและเลือกระยะเวลาการฝากได้

ผลิตภัณฑ์/บริการที่เหมาะกับคุณ

บี ทูเกตเทอร์ สมาร์ท
รีไทร์เมนท์

เริ่มต้นวางแผนอย่างสมาร์ท กับประกันที่ให้ทั้งความคุ้มครอง และ
เงินบำนาญทุกปีหลังวัยเกษียณ

บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ (2021)

ไม่มีใครอยากเข้าโรงพยาบาล แต่หากเกิดเหตุการณ์เจ็บป่วยที่ไม่คาดคิด คุณก็มั่นใจได้ว่าจะไม่เดือดร้อนเรื่องค่ารักษาด้วยแผนการคุ้มครองที่ดี

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ลงทุนระยะยาวเพื่อการออมและเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อลงทุนตามเงื่อนไข

พันธบัตรและหุ้นกู้

ลงทุนเพื่อความมั่นคงและโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในตลาดตราสารหนี้ ด้วยการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ภาคเอกชนได้ที่ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีเงินฝากประจำ

ทางเลือกของการออมทีให้ผลตอบแทนอย่างเพิ่มพูน มอบดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

บัญชีเงินฝากประจำ 9 เดือน

เลือกออมกับบัญชีเงินฝากประจำ 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี รับฝากตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป

ผลิตภัณฑ์/บริการที่เหมาะกับคุณ

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

อยากมีบ้านสักหลัง หรือคอนโดสักห้อง ทุกความต้องการเป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อที่ช่วยผ่อนภาระเรื่องบ้านให้คุณ พร้อมทางเลือกที่หลากหลายตรงตามความต้องการ

ทรัพย์สินพร้อมขาย

ธนาคารมีอสังหาริมทรัพย์หลากหลาย ซึ่งพร้อมขายในราคาที่เหมาะสม ไม่ว่าคุณกำลังมองหาที่พักอาศัย หรือทรัพย์สินเพื่อการลงทุน โอกาสดีๆ กำลังรอคุณอยู่

สินเชื่อบุคคล

เติมเต็มทุกความต้องการใช้จ่าย ตามใจคุณ กับเงินก้อน พร้อมใช้ ที่เบิกได้ทันใจ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

สุขใจกับชีวิต อุ่นใจ มีเงินสำรองใช้ตามต้องการ ด้วยสินเชื่อข้าราชการบำนาญ

โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

แอปคู่ใจ ให้ชีวิตง่ายขึ้น จัดการเรื่องเงินได้ครบ จบ ในแอปเดียว ดูยอดง่าย โอนสบาย จ่ายสะดวก

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ