บริการรับฝากทรัพย์สิน

รับฝากทรัพย์สินผ่านระบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รองรับทุกรูปแบบการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้บริการด้วยระบบงานที่ทันสมัย โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

บริการทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ให้บริการด้วยระบบงานที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน พร้อมรองรับนโยบายการลงทุนต่างๆ

บริการทะเบียนหลักทรัพย์

บริการทะเบียนหลักทรัพย์ด้วยความแม่นยำ รองรับหลักทรัพย์หลากหลายรูปแบบ รวมถึงหลักทรัพย์ที่ออกในสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริการสำหรับหุ้นกู้ที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

รางวัลบริการรับฝากทรัพย์สินยอดเยี่ยม

สถาบันการเงินทั่วโลกไว้วางใจใช้บริการรับฝากทรัพย์สิน ธนาคารกรุงเทพ

ดิจิทัลแบงก์กิ้ง

บัวหลวง ไอคัสโตดี

บริการรายงานข้อมูลสถานะของการลงทุนในหลักทรัพย์ออนไลน์ สะดวก ปลอดภัย และติดตามความเคลื่อนไหวในการลงทุนได้ตลอดเวลา

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อเรา
ทะเบียนกองทุนรวม (66) 0 2230 1477
ทะเบียนหุ้นกู้ (66) 0 2230 1478

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อเรา
ทะเบียนกองทุนรวม (66) 0 2230 1477
ทะเบียนหุ้นกู้ (66) 0 2230 1478

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ