จุดเด่นบริการ

ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านโครงข่าย National Digital ID (NDID)
เพื่อให้คุณมั่นใจในการสมัครบริการออนไลน์กับผู้ให้บริการทั้งจากภาครัฐและเอกชน


สะดวก

ลงทะเบียนใช้บริการผ่าน
แอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้ทันที

มั่นใจ

พิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition)

ปลอดภัย

เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ
ภายใต้โครงข่าย NDID ด้วยเทคโนโลยี Blockchain

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนและการใช้บริการ

เงื่อนไขการลงทะเบียน

  • เฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
  • เคยผ่านกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อสมัครผลิตภัณฑ์ที่สาขาของธนาคารมาก่อน เช่น เปิดบัญชีเงินฝาก
  • ลงทะเบียนผ่านบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง เท่านั้น
  • ลงทะเบียนได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น.

ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้บริการ

ลงทะเบียนผ่านแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง เพียงไม่กี่ขั้นตอน ก็สามารถใช้บริการยืนยันตัวตนได้ทันที
พร้อมแจ้งเตือนทุกรายการที่คุณต้องยืนยันตัวตน

1.

Log in เข้าใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

2.

เลือกเมนู “เพิ่มเติม” และเลือก “บริการยืนยันตัวตน”

3.

กด “ลงทะเบียน” บริการยืนยันตัวตน

4.

อ่านข้อตกลงการใช้บริการ และกด “ยอมรับ”

5.

กรอกข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน ได้แก่ “เลขประจำตัวประชาชน” “รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน” และ “วันที่ออกบัตร” จากนั้นกด “ต่อไป”

6.

ยืนยันตัวตนด้วยระบบจดจำใบหน้า และกด “ต่อไป”

7.

ถ่ายรูปใบหน้า โดยวางใบหน้าในกรอบและมองที่กล้อง

8.

แสดงผลการลงทะเบียนยืนยันตัวตนสำเร็จ

1.

ตรวจสอบรายการคำขอยืนยันตัวตน จากเมนู “ประวัติการแจ้งเตือน”

2.

เลือกเมนู “เพิ่มเติม” จากนั้นเลือก “บริการยืนยันตัวตน”

3.

เลือก “รายการคำขอยืนยันตัวตนที่รอดำเนินการ”

4.

ตรวจสอบรายละเอียดคำขอยืนยันตัวตน และกด “ดำเนินการ”

5.

ยืนยันตัวตนด้วยระบบจดจำใบหน้า และกด “ต่อไป”

6.

ถ่ายรูปใบหน้า โดยวางใบหน้าในกรอบและมองที่กล้อง

7.

ตรวจสอบรายละเอียดคำขอนำส่งข้อมูล และกด “ยืนยัน”

8.

แสดงผลคำขอการพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้รับการอนุมัติ

คำถามที่พบบ่อย

บริการยืนยันตัวตน คืออะไร
บริการยืนยันตัวตน คือ กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านระบบ National Digital ID (NDID) ของผู้ใช้บริการสำหรับผู้ให้บริการที่ต้องการการพิสูจน์และยืนยันตัวตน โดยกระบวนการที่ต้องการระดับความเชื่อมั่นสูงจะใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition) ร่วมด้วย
สมัครใช้บริการยืนยันตัวตน ต้องทำอย่างไร
ผู้ใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้บริการยืนยันตัวตนได้ที่เมนู “บริการยืนยันตัวตน” ในแอปพลิเคชัน
บริการยืนยันตัวตนของธนาคารเกี่ยวข้องกับ National Digital ID อย่างไร
บริการยืนยันตัวตนของธนาคารให้บริการผ่านระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือระบบ NDID ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน โดยธนาคารเป็นหนึ่งในสมาชิกของผู้ให้บริการระบบ NDID
ข้อดีของบริการยืนยันตัวตน
บริการยืนยันตัวตนมีความน่าเชื่อถือ มีการป้องกันความเสี่ยงในการปลอมแปลงตัวตนจากบุคคลอื่นด้วยเทคโนโลยี Facial Recognition และมีความปลอดภัยด้านข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Blockchain
บริการยืนยันตัวตน มีความปลอดภัยด้านข้อมูลอย่างไร
บริการยืนยันตัวตนมีการเชื่อมต่อกับระบบ NDID ซึ่งออกแบบระบบมาให้รองรับด้าน Data Security and Privacy และเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงด้วยการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล ระบบถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Decentralized ด้วยเทคโนโลยี Blockchain โดยมีผู้ดูแลระบบคือ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด
มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและใช้บริการยืนยันตัวตนหรือไม่
ปัจจุบันธนาคารยังไม่มีนโยบายคิดค่าบริการยืนยันตัวตน
กรณีไม่สามารถลงทะเบียนบริการยืนยันตัวตนได้ โดยระบบขึ้นข้อความให้ติดต่อสาขาธนาคาร ต้องทำอย่างไร
หากได้รับข้อความแจ้งเตือนดังกล่าว แสดงว่าข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้กับธนาคารนั้นไม่เป็นปัจจุบัน ธนาคารแนะนำให้ผู้ใช้บริการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก่อนลงทะเบียนใช้บริการที่สาขาของธนาคาร เนื่องจากการลงทะเบียนบริการยืนยันตัวตนจะมีการตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้บริการว่าถูกต้องและมีความเป็นปัจจุบันหรือไม่ก่อนตรวจสอบตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน