จุดเด่นบริการ

ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID)
เพื่อให้คุณมั่นใจในการสมัครบริการออนไลน์กับผู้ให้บริการทั้งจากภาครัฐและเอกชนสะดวก

ลงทะเบียนใช้บริการผ่านแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้ทันที

มั่นใจ

พิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition)

ปลอดภัย

เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายใต้โครงข่าย NDID ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนและการใช้บริการ

เงื่อนไขการลงทะเบียน

  • เฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
  • เคยผ่านกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อสมัครผลิตภัณฑ์ที่สาขาของธนาคารมาก่อน เช่น เปิดบัญชีเงินฝาก
  • ลงทะเบียนผ่านแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
  • ลงทะเบียนได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 23.00 น.

ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้บริการ

ลงทะเบียนผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เพียงไม่กี่ขั้นตอน ก็สามารถใช้บริการยืนยันตัวตนได้ทันที
พร้อมแจ้งเตือนทุกรายการที่คุณต้องยืนยันตัวตน

1.

เลือกเมนู “เพิ่มเติม” และเลือก “บริการ NDID”

2.

เลือก “ลงทะเบียน” จากนั้นอ่านข้อตกลงการใช้บริการ และกด “ยอมรับ”

3.

กรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน และกด “ต่อไป”

4.

ระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับทาง SMS เพื่อยืนยันเบอร์มือถือ

5.

ยืนยันตัวตนด้วยระบบจดจำใบหน้า กด “ยืนยันให้ความความยินยอม” จากนั้นกด “ต่อไป”

6.

ถ่ายรูปใบหน้า โดยวางใบหน้าในกรอบ และทำตามคำแนะนำเพื่อพิสูจน์ความเป็นบุคคล (Liveness Detection)

7.

ระบบแสดงผลการลงทะเบียนยืนยันตัวตนสำเร็จ

1.

ได้รับการแจ้งเตือน (Push Notification) รายการคำขอยืนยันตัวตน

2.

เลือกเมนู “เพิ่มเติม” และเลือก “บริการ NDID”

3.

เลือกคำขอที่มีสถานะ “รอดำเนินการ”

4.

ตรวจสอบรายละเอียดคำขอยืนยันตัวตน และเลือก “ดำเนินการ”

5.

ระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับทาง SMS เพื่อยืนยันเบอร์มือถือ

6.

ยืนยันตัวตนด้วยระบบจดจำใบหน้า กด “ยืนยันให้ความความยินยอม” จากนั้นกด “ต่อไป”

7.

ถ่ายรูปใบหน้า โดยวางใบหน้าในกรอบ และทำตามคำแนะนำเพื่อพิสูจน์ความเป็นบุคคล (Liveness Detection)

8.

ตรวจสอบและกด “ยืนยันข้อมูลและยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลตามคำขอ” จากนั้นกด “ตกลง”

9.

ระบบแสดงผลคำขอการยืนยันตัวตนได้รับการอนุมัติ

คำถามที่พบบ่อย

บริการยืนยันตัวตน คืออะไร
บริการยืนยันตัวตน คือ กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) ของผู้ใช้บริการสำหรับผู้ให้บริการที่ต้องการการพิสูจน์และยืนยันตัวตน โดยกระบวนการที่ต้องการระดับความเชื่อมั่นสูงจะใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition) ร่วมด้วย
สมัครใช้บริการยืนยันตัวตน ต้องทำอย่างไร
ผู้ใช้โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้บริการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันได้ทันที ที่เมนู “บริการยืนยันตัวตน”
บริการยืนยันตัวตนของธนาคารเกี่ยวข้องกับ National Digital ID อย่างไร
ธนาคารให้บริการยืนยันตัวตน ผ่านระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของแพลตฟอร์ม NDID ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน โดยที่ธนาคารเป็นหนึ่งในสมาชิกของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม NDID
ข้อดีของบริการยืนยันตัวตน
บริการยืนยันตัวตนมีความน่าเชื่อถือ มีการป้องกันความเสี่ยงในการปลอมแปลงตัวตนจากบุคคลอื่นด้วยเทคโนโลยี Facial Recognition และมีความปลอดภัยด้านข้อมูลด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน
บริการยืนยันตัวตน มีความปลอดภัยด้านข้อมูลอย่างไร
บริการยืนยันตัวตนมีการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม NDID ซึ่งออกแบบมาให้รองรับด้าน Data Security and Privacy และมีความปลอดภัยสูงด้วยการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล ภายใต้แนวคิด Decentralized ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งผู้ดูแลระบบคือ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด
มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและใช้บริการยืนยันตัวตนหรือไม่
ปัจจุบันธนาคารยังไม่มีนโยบายคิดค่าบริการยืนยันตัวตน
กรณีไม่สามารถลงทะเบียนบริการยืนยันตัวตนได้ โดยระบบขึ้นข้อความให้ติดต่อสาขาธนาคาร ต้องทำอย่างไร
หากได้รับข้อความแจ้งเตือนดังกล่าว แสดงว่าข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้กับธนาคารนั้นไม่เป็นปัจจุบัน ธนาคารแนะนำให้ผู้ใช้บริการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก่อนลงทะเบียนใช้บริการที่สาขาของธนาคาร เนื่องจากการลงทะเบียนบริการยืนยันตัวตนจะมีการตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้บริการว่าถูกต้องและมีความเป็นปัจจุบันหรือไม่ก่อนตรวจสอบตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ