ช่องทางการชำระเงิน

สะดวกทุกช่องทาง ทุกไลฟ์สไตล์

บริการรับชำระเงิน

บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ได้ตรงเวลา ไม่พลาดวันครบกำหนดชำระอีกต่อไป

ค่าใช้จ่ายที่รับชำระ

ชำระค่าใช้จ่ายได้หลายประเภทรายการ หลายวัตถุประสงค์
ค่าใช้จ่ายที่รับชำระ
  • เติมเงินโทรศัพท์มือถือ
  • เติมเงิน AirPlay, TrueMoney, LinePay, EasyPass
  • ค่าน้ำ ค่าไฟ
  • ค่าโทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์บ้าน
  • ค่าบัตรเครดิต
  • ค่าผ่อนชำระสินเชื่อ
  • ค่าเบี้ยประกันชีวิต ประกันภัย
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน
  • ชำระเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐ - ชำระภาษี ชำระเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
  • ค่าสินค้าและบริการอื่นๆ

 

หมายเหตุ: การรับชำระเงินค่าใช้จ่าย อาจจะแตกต่างกันในแต่ละช่องทางของธนาคาร

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ